1.1. Om internasjonale relasjoner

1,150 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,150
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
199
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Tradisjonell betydning: Fysiske omgivelser: Kultur (menneskeskapte) vs. Natur En sektor blant mange i menneskelivet (i.e. kunst)
 • As we know, there are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say. We know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know we don't know.
 • Tradisjonell betydning: Fysiske omgivelser: Kultur (menneskeskapte) vs. Natur En sektor blant mange i menneskelivet (i.e. kunst)
 • 1.1. Om internasjonale relasjoner

  1. 1. 1.1. Om Internasjonale relasjoner Forelesning i Global kultur & kommunikasjon Øyvind Kalnes, Høgskolen i Lillehammer 23. august 2011
  2. 2. Eksamen <ul><li>4 timers skoleeksamen vedtatt av studienemda </li></ul><ul><li>Ca. 17. oktober </li></ul><ul><li>Todelt </li></ul><ul><ul><li>En større oppgave (basis i arbeidskrav/ seminaroppgaver) </li></ul></ul><ul><ul><li>En småspørsmålsoppgave (basis i quiz’er gjennomgått på seminar) </li></ul></ul>
  3. 3. Første seminar/arbeidskrav <ul><li>Onsdag 31. august </li></ul><ul><li>1. SIVILISASJONSKONFLIKT OG TERROR </li></ul><ul><li>Skisser Huntingtons tese om sivilisasjonskonflikt og vurder kritisk om terrorhandlingene i Norge 22. juli 2011 (eventuelt angrepet på USA 11. september 2011) kan fortolkes som et uttrykk for sivilisasjonskonflikt </li></ul><ul><li>2. REALISME OG HISTORIENS SLUTT </li></ul><ul><li>Fremstill hovedelementene i det realistiske synet på internasjonale relasjoner og diskuter om du mener dette synet fremdeles gir en gyldig beskrivelse av hvordan det internasjonale systemet fungerer, satt opp i mot Fukuyama og andre liberaleres mer optimistiske syn. Bruk eksempler som du mener taler for det ene eller det andre. </li></ul>
  4. 4. Dagen i dag <ul><li>Å gjøre en forskjell </li></ul><ul><li>Utenriksminister Jonas Gahr Støre foreleser tirsdag 23. august. </li></ul><ul><li>Auditorium Bjørnstjerne Bjørnson klokken 13.30-14.30. </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>GKK -forelesning i to økter: </li></ul><ul><li>12.15-13.15 </li></ul><ul><li>14.45-16.00 </li></ul>
  5. 5. Internasjonale relasjoner teori Ustabil Stabil Enkel Kompleks Fortolkning Handling Verden Teori
  6. 6. PERSPEKTIV PÅ IR <ul><li>Verden er kompleks og ustabil </li></ul><ul><li>Alle er avhengig av å forenkle og finne faste holdepunkt for å kunne handle (og for å kunne analysere dem som handler). </li></ul><ul><li>Noe etableres som ”facts” og som viktigere enn noe annet </li></ul><ul><li>Noe etableres som sammenhenger en ikke stiller spørsmål ved (forutsetninger) </li></ul><ul><li>Hvordan bør en i tilfelle forholde seg til ”verden”? </li></ul><ul><li>Tilpasse seg! </li></ul><ul><li>Forandre den! </li></ul>
  7. 7. Hammere og andre verktøy <ul><li>..when your only tool is a hammer, all problems look like nails … </li></ul><ul><li>Francis Fukuyama, After the Neo-Cons (2006) </li></ul>
  8. 8. Tilfellet Cubakrisen Sovjetiske raketter utplasseres på Cuba Rakettene avtalt fjernet igjen etter 13 dager Ideografisk: Unikt hendelsesforløp i tid og rom Nomotetisk: Avspeiler lovmessigheter i menneskelig atferd Cubakrisen inneholder trekk vi har sett før, senere og andre steder, ser igjen i dag og vil se igjen i framtiden ? ?
  9. 9. “ the essence of ultimate decision remains impenetrable to the observer – often, indeed, to the decider himself… there will always be the dark and tangled stretches in the decision-making process – mysterious even to those who may be most intimately involved.” John F. Kennedy Å forstå internasjonale relasjoner
  10. 10. 0911 Angrep på en stat Fra et privat, transnasjonalt nettverk Mennesker fra 90 stater drept Global mediehendelse i “sanntid”  Verden fra et internasjonalt til et globalisert system?
  11. 11. Hvordan forstod USA ved Bush 911? Thousands of dangerous killers …., often supported by outlaw regimes , are now spread throughout the world like ticking time bombs , set to go off without warning. ... North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction … Iran aggressively pursues these weapons and exports terror …. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax, and nerve gas, and nuclear weapons for over a decade. States like these, and their terrorist allies, constitute an axis of evil , arming to threaten the peace of the world. By seeking weapons of mass destruction , these regimes pose a grave and growing danger . I will not stand by, as peril draws closer and closer .  The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons
  12. 12. … og hva antok Rumsfeld? <ul><li>As we know, There are known knowns. There are things we know we know. </li></ul><ul><li>We also know There are known unknowns. That is to say We know there are some things We do not know. </li></ul><ul><li>But there are also unknown unknowns, The ones we don't know We don't know. </li></ul>The Unknown Donald Rumsfeld, Feb. 12, 2002, Department of Defense news briefing
  13. 13. Mearsheimer pluss 32 av USAs ledende realister . Ad i NY Times 26. september 2002
  14. 14. Internasjonale relasjoner TEMA: Hva stater foretar seg i forhold til hverandre (Konflikt / samarbeid) Akademisk disiplin først fra 1919 som “vitenskap” som skulle “ fremme samarbeid og hindre konflikt” Liberal idealisme / humanisme
  15. 15. 1500 2000 1648 Freden i Westfalen MULTIPOLAR TIDSAKSE 1789 Franske revolusjon: FOLKETS STAT 1530 Reformasjonen: FYRSTENS STAT 1815 Wiener- Kongressen MULTIPOLAR 1850 Imperialismen: KAPITALISTENES STAT 1919 Versailles- oppgjøret MULTIPOLAR 1917 Russ. revolusjon ARBEIDER-STATEN 1945+ Jernteppet BIPOLAR 1989 Murens fall: GLOBALISERT VERDEN Konsolidering av internasjonal orden Utfordring av internasjonal orden 201x Oslo-traktaten? UNIPOLAR? MULTIPOLAR? 1618-48 30-årskrigene 1796-1815 Napoleons- krigene 1914-18 Første verdenskrig 1939-45 Andre verdenskrig 11.9.2001-? Sivilisasjons- krig?
  16. 16. enighet om at POLITISK STRUKTUR = ANARKI <ul><li>Internasjonal samhandling reguleres IKKE av en suveren myndighet eller fastlagte spilleregler på samme måte som på det nasjonale nivå. </li></ul><ul><li>Strukturen er derfor mer anarkisk og medfører mer uforutsigbar og uregulert politisk atferd enn i nasjonal politikk </li></ul>
  17. 17. Realisme <ul><li>… ..et godt bilde av hvordan internasjonal politikk fungerer ifølge klassiske realistiske tenkere fra Thomas Hobbes til Hans J. Morgenthau. </li></ul><ul><li>Den anarkiske samfunnstilstand </li></ul><ul><li>Aktørenes endeløse kamp for egen overlevelse. </li></ul>Life is lonely, poor, nasty, brutish and short! Thomas Hobbes’ fortelling i Leviathan og fortellingen i LOST? Kilde: Haugevik, 2007
  18. 18. … eller sagt som de tre S’er SURVIVAL Overlevelse (sikkerhet) STATISM Aktører suverene stater SELF-HELP Maktbalanse (relativ – relasjonelt)
  19. 19. MAD <ul><li>Mutually Assured Destruction </li></ul><ul><li>Garantert gjensidig ødeleggelse </li></ul><ul><li>TERRORBALANSE </li></ul><ul><li>The More Nuclear Weapons, the Better </li></ul><ul><li>Kenneth Waltz, 1981 </li></ul><ul><li>(se Waltz – Sagan debatten) </li></ul>
  20. 20. MAD: Frykt som fredsskaper?
  21. 21. Liberalisme <ul><li>Historien: Utvikling og fremskritt </li></ul><ul><li>Tro på menneskelig fornuft </li></ul><ul><li>Samarbeid kan tilrettelegges for ved “gode” institusjoner </li></ul><ul><li>Frihandel  Gjensidig avhengighet og velstand </li></ul><ul><li>Demokratisk fred </li></ul><ul><li>Andre viktige, integrerende globale aktører </li></ul>
  22. 22. Marxisme: World-Systems Theory <ul><li>Det moderne verdenssystem, ekspandert fra opphav i Europa til å bli globalt </li></ul><ul><li>Én kapitalistisk verdensøkonomi, bestående av sentrum, periferi og semi-periferi </li></ul><ul><li>Semi-periferien </li></ul><ul><ul><li>Industrialisert </li></ul></ul><ul><ul><li>Billig arbeidskraft </li></ul></ul><ul><ul><li>Autoritært styre </li></ul></ul><ul><li> Produserer varer som er blitt for kostbare å produsere i sentrum og holder prisnivået nede </li></ul>
  23. 23. BABEL <ul><li>Hvis kultur er hva som gjør kommunikasjon mulig - hvilke kulturelle fellesskap ser du i filmen? Hva sier den om tilliten og evnen til å kommunisere på tvers av kulturer? </li></ul><ul><li>Pek på hvordan &quot;de vestlige&quot; oppfatter &quot;de andre&quot; og hvordan media framstiller hendelsen i Marokko. Hvilke konsekvenser får dette for utviklingen av handlingsforløpet? </li></ul><ul><li>Velg ut noen av karakterene i filmen og pek på hvordan de deltar i - og berøres av - globaliseringsprosessene på høyst ulike måter? </li></ul>
  24. 24. Globalisering <ul><li>Prosess hvor hendelser ett sted får stadig større effekt på kortere tid over økende avstand </li></ul><ul><li>Økende gjensidig avhengighet </li></ul><ul><li>Sammenpressing av tid og rom </li></ul><ul><li>Delprosesser som ikke nødvendigvis går i samme takt </li></ul><ul><li> Stater mister grepet internt og eksternt </li></ul><ul><li> Nye typer transnasjonale og overnasjonale aktører </li></ul>
  25. 25.  Sosial konstruktivisme <ul><li>Trusler mot sikkerhet noe som kommuniseres (sendes ut og oppfattes) </li></ul><ul><ul><li>Anarki er hva stater o.a.. gjør ut av det </li></ul></ul><ul><ul><li>Sikkerhetsfellesskap – tillitsbasert </li></ul></ul><ul><ul><li>Kanoner og bomber som materielle objekt  må gis mening som trussel / ikke-trussel </li></ul></ul><ul><li>(Mer neste gang Global kultur) </li></ul>
  26. 26. Bruk av teoretiske perspektiv <ul><li>Undervisning </li></ul><ul><li>Egen forskning </li></ul>Kilde: Jordan et al., 2009
  27. 27. Litteratur <ul><li>Kalnes, Øyvind; Røhr, Heidrun Sørlie og Austvik, Ole Gunnar, Internasjonale relasjoner : en akkurat passe lang introduksjon. Cappelen Akademisk, Oslo, 2010. </li></ul><ul><ul><li>Innledningen: Et utsyn mot internasjonale relasjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapittel 1: Internasjonal politikk </li></ul></ul>

  ×