03. Quiz Internasjonal politisk økonomi

2,828 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,332
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

03. Quiz Internasjonal politisk økonomi

 1. 1. 3. Internasjonal politisk økonomi 20 nøkkelbegrep du bør kjenne til Læremiddel til Kapittel 3 i boken En akkurat passe lang introduksjon til Internasjonale relasjoner , av Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik og Heidrun Sørlie Røhr, utgitt på Cappelen Akademisk 2010 Bokens hjemmeside: http://internasjonalerelasjoner.net
 2. 2. Appresiering/depresiering http://internasjonalerelasjoner.net
 3. 3. Appresiering/depresiering <ul><li>Appresiering av et lands pengeenhet vil si hevning av dens verdi uttrykt i andre lands pengeenheter som følge av endringer i tilbud og etterspørsel etter valuta. </li></ul><ul><li>Motsatt er depresiering en nedgang i verdien i forhold til andre lands valuta. </li></ul><ul><li>Blir verdinedsettelsen fastslått i lovs form eller ved annen offentlig beslutning, og ikke i form av markedsendringer, taler man om revaluering (tilsvarende appresiering) og devaluering (tilsvarende depresiering) </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 4. 4. Autarki http://internasjonalerelasjoner.net
 5. 5. Autarki <ul><li>Økonomisk system som søker å gjøre et land minst mulig avhengig av andre land, i ytterpunkt hel isolasjon fra omverdenen. </li></ul><ul><li>Motsetningen til autarki er full åpenhet mot omverdenen. </li></ul><ul><li>Rene autarki eller helt åpne økonomier finnes knapt. Land har ulik grad av selvberging som viser i hvor stor grad det er i stand til å skaffe seg de varer og tjenester det er behov for ved egen produksjon og egenaktivitet. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 6. 6. Deflasjon/inflasjon http://internasjonalerelasjoner.net
 7. 7. Deflasjon/inflasjon <ul><li>Senkning av prisnivået (stigning i pengeverdien) ofte som følge av nedgang i pengemengden som følge av pengepolitiske tiltak. </li></ul><ul><li>Det motsatte av deflasjon er inflasjon - en oppgang i det alminnelige prisnivå. Dette er det samme som et fall i pengeenhetens verdi regnet i varer og tjenester, dvs. dens kjøpekraft. </li></ul><ul><li>Uttrykket stagflasjon er blitt vanlig om en tilstand hvor inflasjon opptrer kombinert med arbeidsløshet og ledig produksjonskapasitet. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 8. 8. Fellesmarked http://internasjonalerelasjoner.net
 9. 9. Fellesmarked <ul><li>En form for internasjonal økonomisk integrasjon som er mer omfattende enn et frihandelsområde og en tollunion, men mindre omfattende enn en økonomisk union. </li></ul><ul><li>I tillegg til indre frihandel og felles handelshindringer overfor ikke-medlemmer innebærer et fellesmarked fri flyt av produksjonsfaktorene arbeidskraft og kapital mellom medlemslandene (”de fire friheter”). </li></ul><ul><li>For å få markedene til å fungere innebærer et fellesmarked ofte reguleringer av en rekke nasjonale politikkområder som reelt virker hindrende for handel mellom land. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 10. 10. Frihandelsområde http://internasjonalerelasjoner.net
 11. 11. Frihandelsområde <ul><li>Frihandelsområder kjennetegnes ved at handelshindringer som toll og kvoter på handel mellom medlemslandene blir fjernet, mens medlemmene beholder sine individuelle handelshindringer overfor land utenfor frihandelsområdet. </li></ul><ul><li>Bestemmelsene kan omfatte noen varer eller alle varer og tjenester. </li></ul><ul><li>Et frihandelsområde blir gjerne ansett som den minst omfattende av fire former for internasjonal økonomisk integrasjon (frihandelsområde, tollunion, fellesmarked og økonomisk union). </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 12. 12. Gullstandard http://internasjonalerelasjoner.net
 13. 13. Gullstandard <ul><li>Et pengesystem der det i lov er fastsatt at pengeenheten skal ha et visst gullinnhold. </li></ul><ul><li>Sentralbanken har da plikt til å løse inn sedler i gull og til å kjøpe gull mot betaling i sedler. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 14. 14. Handelspolitikk http://internasjonalerelasjoner.net
 15. 15. Handelspolitikk <ul><li>Offentlige tiltak for å regulere indre og ytre handel som en del av den generelle næringspolitikken. </li></ul><ul><li>Virkemidlene i den ytre handelspolitikken er først og fremst toll og direkte reguleringer av import og eksport (for eksempel gjennom kvoter). </li></ul><ul><li>Den vanligste formen for toll er importtoll, men flere land gjør også bruk av eksporttoll. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 16. 16. Komparativt fortrinn http://internasjonalerelasjoner.net
 17. 17. Komparativt fortrinn <ul><li>Komparative fortrinn gir uttrykk for relativ evne til å produsere ulike varer og tjenester. Forskjeller i evne til å produsere et bestemt gode kan måles ved alternativkostnaden i fremstillingen av godet. </li></ul><ul><li>Alternativkostnaden er kostnaden for det man går glipp av ved beste alternativ anvendelse av en ressurs. Et land som har et komparativt fortrinn i produksjonen av et gode, bruker sine ressurser mest effektivt når det spesialiserer seg i produksjonen av dette godet. </li></ul><ul><li>Spesialisering og varebytte gjør at den totale varemengden øker og åpner for økt konsum i begge land. Et land aldri kan ha komparative fortrinn (eller ulemper) på alle områder. Alle land har komparative fortrinn (og ulemper). </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 18. 18. Liberalisme: Ortodoks vs. intervensjonistisk http://internasjonalerelasjoner.net
 19. 19. Liberalisme (økonomisk): Ortodoks vs. intervensjonistisk <ul><li>Politisk ideologi som vektlegger </li></ul><ul><li>frie markeder og fri internasjonal handel. </li></ul><ul><li>Laissez-faire-økonomi (et ortodokst økonomisk system) betyr at markedet fungerer hovedsakelig uten innblanding. Planøkonomi er det motsatte ytterpunkt der staten fastsetter hva som skal produseres av varer og tjenester, i hvilken mengde, og hvordan disse skal distribueres mellom innbyggerne. </li></ul><ul><li>I et intervensjonistisk liberalt økonomisk system har staten en rolle i å styre markeder, bedrifters handlinger og inntektsfordeling gjennom blant annet lover, regler, skatter og subsidier. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 20. 20. Makroøkonomisk politikk http://internasjonalerelasjoner.net
 21. 21. Makroøkonomisk politikk <ul><li>Makroøkonomi omhandler aggregerte </li></ul><ul><li>nasjonale og internasjonale økonomiske sammenhenger. </li></ul><ul><li>Mens mikroøkonomi går inn på de enkelte aktørenes, for eksempel husholdninger og bedrifters, beslutninger i det økonomiske systemet, handler makroøkonomi om summen av disse enkeltaktørenes valg. </li></ul><ul><li>Makroøkonomisk politikk er vanligvis en samlebetegnelse på pengepolitikk og finanspolitikk og hvordan disse blir benyttet for konjunkturstabilisering og økonomisk utvikling. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 22. 22. Markedsøkonomi http://internasjonalerelasjoner.net
 23. 23. Markedsøkonomi <ul><li>Økonomisk system hvor produksjonen er spesialisert </li></ul><ul><li>og hvor produksjonsfaktorer (arbeidskraft m.m.) og produkter omsettes i markeder. </li></ul><ul><li>Brukes fortrinnsvis som betegnelse for en økonomi hvor prisdannelsen i markedene er fri der markeder og konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder. Privat sektor er eier av bedriftene, som konkurrerer om å levere de varer og tjenester forbrukerne vil ha (etterspør). </li></ul><ul><li>Markedsøkonomi er det «motsatte» av planøkonomi. Ingen av disse organiseringsformene eksisterer imidlertid i ren form i noe samfunn. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 24. 24. Monetær union http://internasjonalerelasjoner.net
 25. 25. Monetær union <ul><li>Samarbeide mellom land gjennom </li></ul><ul><li>en felles valuta styrt gjennom en felles pengepolitikk gjennom en felles sentralbank. </li></ul><ul><li>Deltakerne i den monetære unionen får da et felles rentenivå. </li></ul><ul><li>Euro-samarbeidet er en monetær union styrt av den Den europeiske sentralbanken (ESB). </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 26. 26. Nasjonalisme (økonomisk) http://internasjonalerelasjoner.net
 27. 27. Nasjonalisme (økonomisk) <ul><li>Økonomisk nasjonalisme favoriserer </li></ul><ul><li>utviklingen av nasjonale økonomier gjennom støtte til innenlandsk produksjon i stedet for importerte varer og tjenester. </li></ul><ul><li>På mange måter fungerer tanken om økonomisk nasjonalisme både som en balanse og en motstander av begrepet globalisering, der alle nasjoner blir sett på som økonomisk avhengige av hverandre. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 28. 28. Null-sum-spill http://internasjonalerelasjoner.net
 29. 29. Null-sum-spill <ul><li>Beskriver en situasjon der summen </li></ul><ul><li>av alle deltakeres tap og gevinst er til enhver tid lik null. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 30. 30. Pluss-sum-spill http://internasjonalerelasjoner.net
 31. 31. Pluss-sum-spill <ul><li>Vinn-vinn situasjoner der deltakere </li></ul><ul><li>vil ha en sum fortjeneste større enn null. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 32. 32. Proteksjonisme http://internasjonalerelasjoner.net
 33. 33. Proteksjonisme <ul><li>Betegnelse på importtoll, importforbud </li></ul><ul><li>og andre handelspolitiske virkemidler som tar sikte på å beskytte innenlandsk produksjon mot importkonkurranse. </li></ul><ul><li>Valutakontroll kan tjene samme formål. Proteksjonisme begunstiger utvalgte innenlandske næringer. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 34. 34. Realisme (økonomi) http://internasjonalerelasjoner.net
 35. 35. Realisme (økonomi) <ul><li>Politikken styrer økonomien med </li></ul><ul><li>formål å tjene staten (ofte merkantilisme) eller nasjonale næringer. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 36. 36. Strategisk handelspolitikk http://internasjonalerelasjoner.net
 37. 37. Strategisk handelspolitikk <ul><li>En strategi som sikter mot å </li></ul><ul><li>identifisere og bygge ned hindrer for eksport for viktige nasjonale næringer. </li></ul><ul><li>Den er ofte kombinert med tilsvarende politikk som beskytter disse i hjemmemarkedene. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 38. 38. Tollunion http://internasjonalerelasjoner.net
 39. 39. Tollunion <ul><li>Overenskomst mellom selvstendige </li></ul><ul><li>stater om opphevelse av tollgrensene mellom landene (et frihandelsområde) og lik toll på import fra land utenfor unionen (som frihandelsområdet ikke har). </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 40. 40. Valuta/valutakurs http://internasjonalerelasjoner.net
 41. 41. Valuta/valutakurs <ul><li>Et lands myntenhet eller betalingsmiddel. </li></ul><ul><li>En valutakurs måler hvor mye en valuta er verdt målt i en annen, for eksempel hvor mange kroner vi må betale for én euro eller en amerikansk dollar. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net

×