02. Global kultur og kommunikasjon

2,679 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,679
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,383
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

02. Global kultur og kommunikasjon

 1. 1. Internasjonale relasjoner<br />Del 2. <br />Global kultur og kommunikasjon<br />ved Øyvind Kalnes ______________________<br />Foredrag 2 av 4 om IR holdt på fagdager 25.-26.11.2010<br />Se de andre på: http://www.slideshare.net/tag/internasjonalerelasjoner<br />Bokens hjemmeside: http://internasjonalerelasjoner.net<br />
 2. 2. 1. GLOBALISERING, KULTUR OG KOMMUNIKASJON<br />
 3. 3. Globalisering<br />Sammenpressing av tid og rom: Verden krymper!<br />ROM: Gjensidig avhengighet utover nasjonalstatens rammer<br />TID: Umiddelbare effekter<br /><ul><li>En mer kompleks, deterritorialisert og usikker verden (911, finanskrisen …)
 4. 4. Den westfalske orden for fall?</li></li></ul><li>TO BILDER AV GLOBALISERING<br />INTEGRASJON OG HARMONI?<br />FRAGMENTERING OG KONFLIKT?<br />Global village<br />Statsrivalisering borte - samarbeid<br />Individuell frihet og velstand<br />Kulturell standardisering<br />Global pillage<br />Nye kriger og mislykkede stater<br />Terror, kriminalitet<br />Forsvar mot dominans<br />Fundamentalisme<br />
 5. 5. Flerdimensjonal og ujevn<br />Sektorer:<br />Politikk: NGO’er og kosmopolitikk<br />Økonomi: TNCs, FDIs, <br />Kultur: Global landsby<br />Grupper:<br />Sentrum vs. periferi<br />Eliter vs. ikke-eliter<br />
 6. 6. Kultur<br />Stabile koder, verdier, normer, symboler og ”riter” som deles av mange:<br />Skaper identitet knyttet til bestemte fellesskap<br />Regulerer fellesskapene internt ved å sette bestemte forventninger til atferd<br />Setter grenser ved å inkludere og ekskludere fra fellesskapet<br />Inneholder oppfatninger om hvem og hva ”de andre” er.<br />
 7. 7. Nasjonen som identiteten?<br />En relativt ny idé om ”folket ”<br />med basis i:<br />franske revolusjon (borgerrettslig)<br /> tyske nasjonalromantikk (etnisk)<br />Indre solidaritet og likeverd<br />Folket som skjebnefellesskap og grunnlag for statsmakten<br />Ytre krav om selvbestemmelse og selvhevdelse overfor andre<br />
 8. 8. Nasjonen som et forestilt fellesskap<br />Du føler deg som en del av gruppen selv om du aldri har møtt – og aldri vil møte – de fleste andre individene i gruppen <br />Du forestiller deg ”andre” som ikke er en del av fellesskapet<br />(Benedikt Anderson)<br />
 9. 9. Stat og nasjon<br />Beskyttelse av nasjonen<br />Oppslutning om staten<br />Minoritetsundertrykking<br />Minoritetsopprør<br />
 10. 10. Nasjonalstaten for fall?<br />Kvasistater / failed states<br />Stater taper politisk kontroll – velferdsstaten under press, terrorisme og kriminalitet<br />Innvandring gjør stater mer etnisk heterogene<br />
 11. 11. KOMMUNIKASJON<br />I prinsippet enhver atferd<br />som oppfattes av en annen<br />Verbal, ikke-verbal eller grafisk<br />Direkte vs. mediert<br />Dynamisk og interaktiv prosess<br />Koding/avsending - Mottak/dekoding - osv <br /><ul><li>Kulturavhengighet</li></li></ul><li>Kultur  Kommunikasjon<br />Eriksen: <br />Kulturerdetsomgjørkommunikasjonmulig<br />Cassirer: <br />Kulturerkommunikasjon<br />Kultur Kommunikasjon<br />Koding og avkodingavmeddelelservildermedvarieremellomkulturer<br />Kommunikasjon Kultur<br />Kulturskapes, endresellervedlikeholdesgjennomkommunikasjonsprosesser<br />VEGGMALERI FRA BELFAST<br />HVA ER MELDINGEN HER?<br />
 12. 12. Kultur og kommunikasjonStairway to HeavenellerHighway to Hell<br />If there’s a bustle in your hedgerow, <br />don’t be alarmed now<br />It’s just a spring clean for the May Queen<br />Yes, there are two paths you can go by, <br />but in the long run<br />There’s still time to change the road you’re on<br />Eller…? <br />Oh here’s to my sweet Satan<br />The one whose little path would make me sad, <br />whose power is Satan<br />He will give those with him 666<br />There was a little toolshed where he made us suffer, sad Satan.”<br />
 13. 13. Overvinnelse av tid og rom<br />0911 – En global hendelse i sanntid<br />1924 – Telegram jordenrundt på 80 sekunder<br />1865 – Nyhetenommordet på Lincoln tar 2 ukertil Europa<br />1830 – Kommunikasjon London-Bombay 10-16 mnd.<br />DIMENSJONER<br />Tempo og avstand<br />Innhold<br />Kostnad og ekslusivitet<br />Interaksjon<br />
 14. 14. Lokal fortolkning<br />Medløpslesning<br />Kompromisslesning<br />Motstandslesning<br />Dekoding av globale medietekster skjer alltid innenfor en lokal kontekst (Hall)<br />Hvilken type effekt og type lesningvil du anta<br />er i samsvar med Huntington-tesen?<br />
 15. 15. 2. UTFORDRINGER FOR ETABLERTE TEORIER <br />I INTERNASJONALE RELASJONER<br />
 16. 16. Giddens: Runaway World<br />Den gamle verden:<br />Troen på rasjonalitet  Forstå og kontrollere verden<br />Runaway World<br />Uforståelig og utenfor kontroll<br />Risiko og kompleksitet<br />Shell institutions<br />Den gamle verdens institusjoner består formelt, men fungerer ikke helt lenger<br />(Beck kaller dem Zombies – levende døde)<br />
 17. 17. BECK: Fra det første til det andre moderne<br />Tradisjonelle samfunn<br />Modernisering<br /><ul><li>Det første moderne: </li></ul>Nasjonalstaten, troen på rasjonalitet og nasjonale fellesskap og like muligheter. Sikkerhet. <br /><ul><li>Det andre moderne:</li></ul>Globalisering, tvetydighet, individualisme og ulike muligheter. Usikkerhet. <br />Motreaksjoner – ønske om tilbakevending til det tradisjonelle eller det første moderne. Frykten for ”truende fremmede”<br />Einar Gerhardsen,<br />landsfaderen under det første moderne<br />
 18. 18. Internasjonal politisk teori<br />Ustabil<br />Handling<br />Fortolkning<br />Stabil<br />Kompleks<br />Enkel<br />
 19. 19. Liberaleren:Fukuyama: The End of History (1989)<br />Liberalismens endelige triumf – ikke ideologienes død<br />Økonomi: Markedsmekanismen<br />Politikk: Det representative demokrati<br />Beseiret<br />Absolutisme – WW I<br />Fascisme – WW II<br />Kommunisme – Den kalde krigen<br /> Ingen betydelige motstandere igjen<br />
 20. 20. Realisten:Huntington: The Clash of Civilizations (1993)<br />"We know only who we are when we know who we are not and often only when we know whom we are against”<br />SIVILISASJON DEN EVIGE OG GRUNNLEGGENDE SKILLELINJE<br />I MODERNE TID ”LAGT LOKK PÅ” AV ANDRE KONFLIKTLINJER, MEN …<br />1989  Den kalde krigens slutt og økende globalisering ”tar av lokket”<br /> ”The velvet curtain of culture has replaced the iron curtain of ideology<br />
 21. 21. Sosial konstruktivisme<br />Virkeligheten er sosialt konstruert:<br />Mennesker skaper sin verden og historien gjennom kollektiv handling<br />Mennesker fortolker verden og gir sine handlinger mening ut fra idéer og erfaringer.<br />Ideer og erfaringer som variabel – ikke konstant<br />
 22. 22. Handlingslogikker<br />Normstyrt logikk<br />(Logic of appropriateness)<br />Aktører som å handle ut fra:<br />Idéer om hva det er “passende” å gjøre<br />Ulike (sub)kulturer  ulik mening/ulik oppskrift for hva som er passende<br />Evne til å kommunisere på tvers av kultur viktig<br />Konsekvenslogikk<br />(Logic of consequences)<br />Aktører som å handle ut fra:<br />Hva som best tjener ens egne faste interesser, <br />Evne til å tvinge det gjennom, om nødvendig med makt og / eller ved juks.<br />
 23. 23. Trusler og fiendebilder<br />Trusler mot sikkerhet noe som kommuniseres (sendes ut og oppfattes)<br />Avgjørende om en oppfattes som fiende eller venn.<br />Sikkerhetsfellesskap – tillitsbasert <br />Kanoner og bomber som materielle objekt  må gis mening som trussel / ikke-trussel<br />
 24. 24. Hva kommuniserte Bush i 2002?<br />Thousands of dangerous killers …., often supported by outlaw regimes, are now spread throughout the world like ticking time bombs, set to go off without warning. ... <br />North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction … Iran aggressively pursues these weapons and exports terror …. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax, and nerve gas, and nuclear weapons for over a decade. <br />States like these, and their terrorist allies, constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and growing danger. <br />I will not stand by, as peril draws closer and closer.  The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons <br />
 25. 25. Anarchy is What States Make of It<br />Alexander Wendt<br />
 26. 26. Robert Kagan: Americans are from Mars and Europeans are from Venus<br />“American and European perspectives are diverging..”<br />“Europe is turning away from power, or to put it a little differently, it is moving beyond power into a self-contained world of laws and rules and transnational negotiation and cooperation. It is entering a post-historical paradise of peace and relative prosperity, the realization of Kant’s “Perpetual Peace…” <br />“The United States, meanwhile, remains mired in history, exercising power in the anarchic Hobbesian world where international laws and rules are unreliable and where true security and the defense and promotion of a liberal order still depend on the possession and use of military might….” <br /><br />“That is why on major strategic and international questions today, Americans are from Mars and Europeans are from Venus.”<br />
 27. 27. Hegemoni: En amerikansk liberal orden<br />HEGEMONISK FRED OG STABILITET<br />Utvikling og vedlikeholdavinternasjonalespilleregler/regimer, fordi…<br />detfinnes en dominerende stat (hegemon) sommener den harmer å tjene på detteennkontinuerligrivalisering og konflikt,<br />har makt noktil å straffedemsombryterspillereglene,<br />ertilbakeholden med å fremmeegnekortsiktige interesser (reluctant hegemon)<br />. <br />
 28. 28. Smart makt <br />Hard makt<br />Få en annen stat til å gjøre noe den ellers ikke ville gjort<br />Forutsetter at staters interesser er i konflikt<br />Stater «vinner» konflikter fordi de kan betvinge andre stater (krig, sanksjoner, trusler ..)<br />Myk makt<br />En stat (eller andre aktører) oppfattes av andre som å stå for noe som er attraktivt eller verdifullt.<br />Andre overtar ens interesser og verdier<br />Stater (eller andre) kan «vinne» gjennom samtykke uten synlig konflikt og bruk av hard makt<br />

×