Sector Servizos

562 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
562
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sector Servizos

 1. 1. Transporte Turismo Comercio
 2. 2. O SECTOR TERCIARIO EN ESPAÑA  Definición de terciario   O terciario inclúe todo o conxuntos de prestacións orientadas a satisfacer as necesidades humanas e que non consiste na produción  inmediata de bens materiais  Carácterízase pola flexibilidad de localización e pola grande capacidade para adaptarse a novas situacións e para acoller novas  actividades     Trazos xerais   E levado porcentaixe de poboación que traballa neste sector nos países desenvolvidos. En España achega o 69,5% ao PIB no 2004 e  ocupa ao 65,5 % da poboación activa.  Causas do crecemento do peso dos servizos ◦ Aumento do nivel de vida ◦ Terciarización da industria ◦ Auxe do turismo  ◦ Incremento dos servizos públicos ◦ Crecente incorporación da muller ao traballo  Pode considerarse un indicador económico de desenvolvemento e benestar na maior parte dos paises   Os servizos están distribuídos desigualmente no territorio   Tipología do terciario  ◦ Terciario económico ou servizos de demanda intermedia: Están relacionados co desenvolvemento da economía  ◦ Terciario de bienestar social o servizos de consumo final: Relacionados co benestar da sociedade.  ◦ Terciario direccional o sector cuaternario: inclúe actividades relacionadas coa dirección planificación e control da política-economía-sociedad e cultura   Podemos clasificar en  ◦ Públicos ou privados ◦ Destinados á venda (comercio, transporte, servizos de empresas) ou  non destinados á venda (sanidade, educación, administración) ◦ Intermedios (favorecen outros sectores de produción: transporte) ou  finais (hostelería, turismo, comercio polo miúdo ) ◦ Estancados (non poden reducir a man de obra sen perder calidade na prestacións)  ou progresivos  (avances tecnolóxicos permiten reducir os distintos factores  de produción incluido o traballo)
 3. 3.  Estrutura interna do sector servizos  en España ◦ Predominan os sectores  máis tradicionais e  menos produtivos (comercio, hosteleria  e  servizos administrativos) mentres que os  servizos aos empresas teñen menor peso. ◦ Os servizos ás empresas aínda escaso  desenvolvemento, pero en progreso  ◦ Importancia da hostelería ◦ Transportes e servizos de intermediación  manteñense estables ◦ Educación e sanidade medra no sector  privado e estancado no sector público
 4. 4. Os servizos relacioanados coas empresas predominan en Barcelona,  Madrid, Bilbao, Zaragoza Os servizos relacionados co consumo (comercio, hostelería, alugeiro de  inmobles, predominan nas zonas turísticas Os servizos escasamente cualificados predominan no resto do territorio
 5. 5.  O sistema de transporte é o conxunto de medios que permite o desprazamento de persoas e  mercadorías entre distintos lugares xeográficos. Desempeña un papel importante económico e na  organización espacial.  Os transportes e o territorio interactúan  ◦ O transporte reflicte os desequilibrios espaciais na distribución demográfica e económica ◦ O transporte pode actuar como factor fundamental para paliar os desequilibrios territoriais pois vertebran os territorios  Características do sistem de transporte ◦ Medio físico desfavorable ◦ Redes de transporte terrestre e aéreo radial ◦ No tráfico de persoas e mercadorias predomina a estrada (vantaxes: porta a porta, baixo prezos ◦ A rede presenta importantes desequilibrios territoriais ◦ Competencias sobre transporte descentralizadas no Estado autonómico ◦ A rede de transporte española intégrase na Europea. A U.E trata no aspecto de transporte de:  Mellorar as conexións internas na UE  Facilita fondo para mellorar as infraestruturas  Medidas para correxir o impacto medio ambiental ◦ A política de transportes réxese polo Plan Estratéxico de Infraestruturas de transporte (PEIT) (2005-2020)  Impulsar o desenvolvemento e a competitividade da economía española  Fortalecer a cohesión territorial e social  Correxir o predominio da estrada, potenciar o ferrocarril e o marítimo   Incrementar a calidade e seguridade  Contribuír á mobilidade sostible
 6. 6.    A estrada é na actualidade o modo universal de transporte. ◦ Exténdes por todo o territorio ◦ permite acceder prácticamente a todos os núcleos de poboación ◦ posibilita unha fácil interconexión cos outros modos de transporte (ferrocarril, portos e aeroportos)  El transporte por estrada é o hexemónico xa que polas estradas circulan os meirandes fluxos de viaxeiros e mercancias  Estrutura das estradas en España    A rede de carreteras en España depende de diversas administracións  A rede estatal : É competencia da administración estatal. Comprende os chamados itinerarios de interese xeral, asegurando os enlaces interrexionais. Por ela circula máis da metade do tráfico porque enlaza as principais cidadesecentros de actividade e reúne máis do 75 % das vías de alta capacidad (autopistas, autovías...). Existen seis carreteras principais: nacional I Madrid-Irún, nacional II Madrid-La Junquera, nacional III Madrid-Valencia, nacional IV Madrid-Sevilla, nacional V Madrid-Badajoz, y nacional VI Madrid-La Coruña.  A rede autonómica: Dependentes das Comunidades Autónomas. Son carreteras que facilitan o enlace entre os distintos espazos interrexionais e destes coa rede estatal .  As redes provinciais: Dependen das Deputacións (non exissten nas CCAA uniprovinciais) e garantizan o acceso a todos os núcleos de poboación .  As redes municipais: Teñen pouca importatancia no tráfico interurbano, pero nas áreas máis urbanizadas soe estar moi conxestionado. Incluen tanto o viario urbano como unha rede interurbana municipal (camiños rurais)  
 7. 7. O s princiapais  corrredores do tráfico por estrada   Os corredores con maior densidade de tráfico (mais de 20.000   Conclusións vehículos ) correspóndese coas zonas de maior densidade urbana,   Hai unha estreita relación entre o desenvolvemento  industrial ou turística. O corredor mediterráneo (dende Girona ata  económico e  a intensidade de Alxeciras). O o corredor cantábrico (de Santander a Irún e dende   Todas as estradas  radiais son autovías dende o ano  Bilbao a Vitoria e Burgos ), As estradas radiais nos 60-80 km  próximos a Madrid, o corredor do Ebro (Zaragoza a Barcelona), e o  2000 corredor galego (Ferrol ata Tui)   Os outros corredores deben a súa  alta capacidade   De densidade media (entre 20.000 y 10.000 vehículos):  á existencia de autopistas de peaxe.   ◦ Madrid-Zaragoza por la A2   O futuro ◦ Madrid-Valencia por la A3  O  plan infraestructuras 2000-2007 tiña como  ◦ Madrid-Burgos por la A1 obxectivos : ◦ Madrid-Andalucía por la A4   Aumentar a capacidade dos  itinerarios máis  ◦ Madrid-Benavente por la A6  conxestionados: sexa mediante o desdobramento  ◦ Resto Eje del Ebro: Zaragoza-Miranda de Ebro dacarretera actual (Sagunto-Benicasim), ou  ◦ Burgos-Tordesillas construíndo autopistas de peaxe alternativas, ou  ◦ La tranversal andaluza (Sevilla – Granada – Baza  - A-92) creando novos itinerarios.  Corredores de menor intensidade (menos de 10.000 vehículos).   Terminar de completar as autovías xa iniciadas  Areas de menor dinamismo e menos poboadas (Santander – Galicia) o convirtindo en autovía  ◦ Benavente a Galicia y Asturias  outros itinerarios (Ruta de la Plata). ◦ Extremadura -Portugal   Conectar todas as capitais de provincia coa rede de  ◦ Albacete-Murcia  alta capacidade ◦ Santander-Galicia   a red de alta capacidad quedaría articuladas coas  ◦ La ruta de la Plata (Gijón-Sevilla) radiais xa estudiadas máis un bo número de eixes  ◦ Valencia-Aragón  N-S y E-O sen pasar por Madrid. Principais corredores de Perspectivas de futuro tráfico por estrada
 8. 8.  A rede ferroviaria española está xestionada case na súa totalidade pola empresa RENFE con 12.303 Km (86% do total). Por  esta rede circulan o 94% dos pasaxeiros e o 96% das mercadorias. Os demais ferrocarrís son os de vía estreita xestionadas  por FEVE e pola empresas autonómicas en Cataluña, Euskadi, Comunidade Valenciana e Baleares  Tipos de líneas de RENFE    O AVE Madrid-Sevilla (484 Km. ) Pasou de captar ol13 % de viaxeiross en 1992 a 157 % no  2000.  Tamén está en servizo o  AVE Madrid-Barcelona e Madrid-Valladolidi   A rede electrificada convencional (6.468 Km). Toda ela está nos corredores principais: Madrid a Venta de Baños (Palencia) y  de alí ao N-NO y a Irún-Francia; Madrid-Zaragoza-Barcelona; Madrid-Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y de alí a Andalucía  o á Comunidad Valenciana; o val  do Ebro. ◦ So o  30 % desta é dobre vía  polo que os trenes teñen que reducir a súa velocidade e frecuencia. ◦ O presentar unha estrutura arborescente obirga aos trenes a grandes rodeos, xa que comparten itarinarios ◦ Por todo elo a competencia con outros medios de transporte é moi limitada.   A rede sen electrificar (5.353 Km.). Na súa práctica totalidade é de vía única. No 2000 aínda era o 44%. Tenden a quedarse  obsoletas polo que pouco a pouco vanse pechando tramos.      O ferrocarril del futuro   Para a relación entre cidades a distancia é decisiva a frecuencia e sobre todo a duración da viaxe, polo que se prevee, de  cara ao 2007 reducir á metade dos tempos de viaxe entre as grandes cidades e que todas as capitais de provincia queden a  menos de 4 horas de Madrid e a menos de 6,30 de Barcelona.   Para la relación entre ciudades a distancia es decisiva la frecuencia y sobre todo la duración del viaje, por lo que se prevee,  de cara al 2007, reducir a la mitad de los tiempos de viaje entre las grandes ciudades y que todas las capitales de provincia  queden a menos de 4 horas de Madrid y de 6,30 horas de Barcelona.   O ferrocarril do futuro so parece posible en aqueles segmentos donde pode competir co automobil e co avión:  potenciando os trenes de cercanías e os trenes de alta velocidade unindo núcleos poboados e  dinámicos a distancia  medias (200-600 km).
 9. 9.  A principal función dos portos españois é canaliar o movemenot de  mercancias , sobre todo cara o exterior, a longa distancia, na que o  sector é moi competitivo.  A rede portuaria está distribuída entre o Estado e as CC.AA. A rede  Estatal inclúe os portos comerciais, e a rede autonómica moitos  portos dedicados á actividade pesqueira ou recreativa.  Nos portos españois descárgase sobre todo grandes sólidos e  líquidos. Os graneis líquidos descárganse en 9 portos:  Alxeciras,Bilbao, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife, A Coruña,  Málaga, Cartaxena, Huelva e Castellón (pola presenza das  petroquímicas). Os graneis sólidos, principalemente carbón e  outros minerais en Xixón, Tarragona, Ferrol, San  Ciprán e Huelva.    O tráfico de mercadorias en xeral está aumentando sobre todo o  tráfico de colectores (Barcelona, Alxeciras, Valencia, Bilbao, As  Palmas, Vigo).   O tráfico de pasaxeiros  está moi concentrados nas rutas  Alxeciras- Tamén ten moita importancia o tráfico interinsular.  Portos como  Barcelona, Valencia, Vigo, Santander tamén sacan proveito do  tráfico provocado das visitas dos grandes cruceiros turísticos.  Os portos requiren melloras técnicas para converterse en puntos  de captación do tráfico de mercadorías (creación de superficies  para depósitos de graneis, para almacenaxe de colectores nos  chamados portos-secos). É moi importante a conexión dos portos  cas redes de autoestradas, ferroviarias e aeroportos. Rede estatal Características
 10. 10.  A demanda deste tipo de transporte aumentou moito tanto  para o transporte de persoas como para o de mercadorías  perecederas e valiosas). A rede é bastante ampla porque nos  anos setenta adoptuose a estratexía de que todas as cidades  de mediano e grande tamaño tivesen o seu propio  aeroporto. Os aeroportos de Madrid eBarcelona manteñen a súa  hexemonía, son verdadeiros nodoso  de interconexión  hub ,  polo que experimentan fortes incrementos de pasaxeiros xa  que actúan como aeroportos ponte cara outros destinos. Os   aeroportos de Palma de Mallorca, Las Palmas, Tenerife Sur,  Málaga, Alicante… deben a súa  importancia a estar en zonas  turísticas, mentras que os de Santiago, Valencia, Bilbao, etc  medran  porque están en zonas de dinamismo económico,  aínda que  algunos como ode Valencia perderá pasaxeiros  pola competencia co ferrocarril.  No tráficos de mercadorías  é  o aeroporto de Vitoria o que  xoga un papel máis importante, o de Vigo pretende  especializarse na chegada de produtos pesqueiros.  A U.E liberalizou as tarifas e servizos aéreos, polo que as  grandes compañias nacionais, de bandeira, como Iberia,  tiveron que afrontar o seu saneamento financeiro e un  proceso de privatización e de acordos con outras grandes  compañias europeas.  Rede estatal Características
 11. 11.  As formas de comunicación de voz, imaxe,  e datos (teléfono, fax, internet) a  distancia hoxe son fundamentais para o  desenvolvemento na chamada sociedade  da información. Nos últimos anos España  aproxímase ao índices de  desenvolvemento europeo, pero existen  fortes desequilibrios territoriais entre as  áreas urbanas e rurais.  Un dos obxectivos da U.E é diminuir a  chamada fenda dixital para evitar os  desequilibrios territorias e sociais. Características Fenda dixital en Europa
 12. 12.  Rede de estradas ◦ Dificultades orográficas e débeda histórica no  investamento estatal ◦ Nos últimos anos producirónse importantes  melloras. Construción das autoestradas de  conexión coa Meseta e finalización da autopista do  atlántico. A rede autonómica centrase na creación  de vías de alta capacidade ◦ Eixes  Norte-sur: autopista do atlántico, prolóngase cara  Portugal  Sur: autovía das rías baixas  Norte : autovía do noroeste. Futuro corredor cantábrico  Rede ferroviaria ◦ Caracterizado polo atraso histórico, o retraso no  despregue do AVE conexión con Madrid e a  urxencia de modernización do eixo norte-sur.  Rede marítima tendencia cara a especialización  Rede aérea Mapa Características
 13. 13.  Factores que contribuíron ao crecemento do turismo español nos anos sesenta: ◦ Factores externos  Crecemento económico da Europa de postguerra  Progreso do transporte: reducción do prezo do avión, melloras das estradas e ferrocarril ◦ Factores internos  Proximidade a Europa  Clima, paisaxe e costa: turismo de sol e praia maioritariamente  Baixo prezo: desvalorización da peseta tralo plan de Estabilización de 1959  O Estado facilita as actividades deste sector que contribuíu a equilibrar o deficit comercial  Factores que inflúen no turismo na actualidade ◦ Consalidación da demanda interna ◦ Calidade da oferta, condicións medioambientais ◦ Diversificación dos produtos ofertados ◦ Recursos humanos cualificados ◦ Mellora nas infraestruturas de transporte ◦ Promoción (estatal, autonómica, local) ◦ Inestabilidade das zonas competidoras (Balcáns e Magreb)
 14. 14. Procedencia Estacionalidade
 15. 15. Potencia mundial no Áreas turísticas sector turístico
 16. 16.  Oferta abundante, en parte controlada por   Demanda masiva axentes externos, tour-operadores  ◦ A demanda mundial, medrou de xeito constante dende os  anos 50 ata a actualidade, chegou ao seu pico no 2004 (85  internacionais (parte do beneficio queda fóra) millóns de visitantes). Baixadas coincidindo coas crises (1975,  ◦ Oferta de alonxamentos moi ampla. Concentrados na costa  1993, 2009). Sobre todo europeos (ingleses, alemáns,  mediterránea, aínda que nos últimos anos medra o turismo  franceses, italianos, portugueses, holandeses) rural de interior ◦ Crecemento da demanda interna. Do interior a costa. ◦ Os establecementos hoteleros (hoteis, hostais, pensións)  ◦ Excesiva estacionalidade da demanda ofertan máis dun millón de prazas,  o terciero do mundo. A  maioria de calidade media-baixa ◦ Establecementos extra-hoteleiros (camping, apartamentos,  segunda residencia) oferta de máis de dez millóns ◦ Grande oferta de manutención (restaurantes, bares,  cafeterias)  ◦ Ofertas de lecer (deportivas, campos de golf, instalacións  naúticas, etc.... Oferta turística Demanda turística
 17. 17. Deterioro do espazo Masificación costeiro
 18. 18.  Crise de esgotamento (perigo de morir de   Necesidade de reconversión e reestructuración  éxito) deste sector  Política turística orientada a:  Causas da crise ◦ Potenciar o turismo de calidade (de alto poder adquisitivo) ◦ Predominio do turismo de nivel medio e baixo ◦ Mellora da oferta para paliar a temporalidade, os  ◦ A oferta turística padece a tendencia ao  desequilibrios rexionais e a competencia exterior doutros  destinos. encarecemento, falta de flexibilidade,  ◦ Diminuír a dependencia exterior estacionalidade ◦ Compatibilizar turismo e crecemento sostible ◦ Dependencia dos tour-operadores internacionais ◦ Fomentar outros modelos turísticos ◦ Deteriro medio ambiental e paisaxístico    turismo de terceira idade (masificación)  Turismo deportivo  Turismo rural  Ecoturismo   Turismo urbano, cultural, de congresos e exposicións Causas da crise do Modelo alternativo modelo tradicional
 19. 19. Agresión Modelo dos anos 60-70 medioambiental
 20. 20. Turismo costeiro de Turismo de interior: calidade cultural
 21. 21. Turismo de inverno
 22. 22. Urbanización Anfí del Mar
 23. 23. Volcán Campos de Calatrava
 24. 24. Benasque Val do Ésara
 25. 25.  Repercusións demográficas ◦ Rexuvenecemento das áreas litorais, agás zonas de turismo de terceira idade ◦ Frear o despoboamento do interior  (poboamento de montaña)  Repercusións no poboamento ◦  No litoral:Conurbacións litoriais, especulación, densificación excesiva da construción ◦ No espazo urbano interior e rural: rehabilitación de cascos históricos  Repercusións económicas ◦ Achega o 11,4% do PIB ◦ Crea emprego ◦ Efecto multiplicador sobre outros sectores (comercio, industria) ◦ Compensa a nosa balanza comercial cronicamente deficitaria ◦ Inflúe nas infraestruturas de transporte  Repercusións políticas, culturais e sociolóxicas ◦ Achegamento cultural dos pobos (efectos nos anos 60) ◦ Incide nos modos de vida do rural ◦ Pode prexudicar a calidade de vida dos residentes locais  Repercusións na ordenación do territorio ◦ Nas áreas máis turística afecta en alteración do medio ambiente e a paisaxe, provoca transformacións económicas e do uso do solo. ◦ Nos focos de interese turístico de interior( revalorización e revitalización económica dos cascos históricos) ◦ No rural: conflito con outros sectores e abandono das actividades tradicionais  Repercusións ambientais

×