Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
A crise do antigo réxime (1788-1833)
Antigo Réxime e Ilustración
Crise do antigo réxime Etapas
Crise do antigo réxime Política exterior
A crise do antigo réxime O motín de Aranxuez (marzo-maio, 1808)
Crise do antigo réxime
A crise do antigo réxime (1788-1833) Modelo bonapartista Desaparación do antigo réxime borbónico Xénese do Estado liberal 
5.9 Evolución da guerra
A Constitución de 1812: Bases do liberalismo moderado Principios do liberalismo político Locke Montesquieu Rousseau Volta...
Acción lexislativa das Cortes de Cádiz Supresión dos señorios xurisdiccionias Desaparecen os señores e vasalos 1811 Señori...
O Reinado de Fernando VII
Reinado de Fernando VII. O conflito dinástico
Crise do Antigo Réxime
Principais factores que propiciaron o paso do A.R. ó liberal-capitalismo en España Externos Internos Influencias das ideas...
Os cambios políticos ANTIGO RÉXIME LIBERALISMO-CAPITALISMO * Monarquía herditaria de dereito divino * Monarquía constituci...
Os cambios económicos ANTIGO RÉXIME LIBERALISMO-CAPITALISMO * Abunda a propiedade institucional e/ou colectiva * Propiedad...
Os cambios sociais * Inmobilismo social * Mobilidade social * Desigualdade xurídica *Teórica igualdade ante a lei (non é t...
Os cambios demográficos * Ciclo demográfico antigo: - altas taxas de natalidade e mortalidade - mortalidades catastróficas...
Cambios culturais e de mentalidade * Analfabetismo xeralizado; ignorancia, superstición, fanatismo * Elevado analfabetismo...
GUERRA DA INDEPENDENCIA (1808-1814) Goya : O Coloso
5.1 Carlos IV, Godoy e Fernando VII
5.2 Napoleón  José I
5.3 Personaxes do exército francés Ney Soult
5.4 Personaxes do exército español Empecinado Goya : Palafox
5.5 Personaxes do exército inglés Moore Wellington
5.7 Comeza o conflicto: 2 de maio de 1808 Goya : “La carga de los mamelucos”
5.8 O 3 de maio Goya : “Los fusilamientos de la Moncloa”
5.10 A rendición de Bailén
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentación Tema 4

772 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentación Tema 4

 1. 1. A crise do antigo réxime (1788-1833)
 2. 2. Antigo Réxime e Ilustración
 3. 3. Crise do antigo réxime Etapas
 4. 4. Crise do antigo réxime Política exterior
 5. 5. A crise do antigo réxime O motín de Aranxuez (marzo-maio, 1808)
 6. 6. Crise do antigo réxime
 7. 7. A crise do antigo réxime (1788-1833) Modelo bonapartista Desaparación do antigo réxime borbónico Xénese do Estado liberal 
 8. 8. 5.9 Evolución da guerra
 9. 9. A Constitución de 1812: Bases do liberalismo moderado Principios do liberalismo político Locke Montesquieu Rousseau Voltaire Abolición institucións do antigo réxime Recoñecementos de dereitos e garantías procesais ✔ División de poderes ✔ Soberanía popular ✓ Tolerancia relixiosa ✗ Fomento da edución e cultura Organización do territorio ☐ Abolición do réxime señorial e feudal ✔ <ul><li>Declaración de dereitos do Cidadán: </li></ul><ul><li>Liberdade de pensamento e opinión </li></ul><ul><li>Liberdade de imprensa </li></ul><ul><li>Dereito de petición </li></ul><ul><li>Liberdade civil </li></ul><ul><li>Dereito de propiedade </li></ul><ul><li>Poder lexislativo nas cortes unicamerais: </li></ul><ul><li>Elaborar leis </li></ul><ul><li>Aprobar orzamentos </li></ul><ul><li>Tratados internacionais </li></ul><ul><li>Dirixir o exército </li></ul><ul><li>Poder executivo </li></ul><ul><li>Rei e ministro con responsabilidade penal e ante o parlamento </li></ul><ul><li>Rei veto suspensivo (2 anos) </li></ul><ul><li>Poder xudicial </li></ul><ul><li>-independencia do xuices </li></ul><ul><li>-códigos únicos </li></ul>Soberanía nacional (elección ao parlamento sufraxio univeral masculino). Favorece ás elites Exército : milicia nacional Estado confesional católico Modelo centralista División provincial e municipal Desaparición da inquisición Desparición do morgado e as máns mortas Desamortización de bens eclesiásticos Desaparición dos privilexios da mesta Reforma da facenda e da fiscalidades
 10. 10. Acción lexislativa das Cortes de Cádiz Supresión dos señorios xurisdiccionias Desaparecen os señores e vasalos 1811 Señorios territoriais As terras pasaron a ser propiedade privada dos nobres 1811 Eliminación do morgado 1811 Desamortización dos comunais, das terras das ordes militares e xesuítas Recadar capitais para amortizar débeda pública 1813 Abolición da inquisición 1813 Liberdade de imprensa A censura sobre temas relixiosa quedaba nas mans da igrexa 1810 Supresión dos gremios 1813 Liberdade de traballo 1813 Unificación de mercado interior Supresión de alfandegas interiores
 11. 11. O Reinado de Fernando VII
 12. 12. Reinado de Fernando VII. O conflito dinástico
 13. 13. Crise do Antigo Réxime
 14. 14. Principais factores que propiciaron o paso do A.R. ó liberal-capitalismo en España Externos Internos Influencias das ideas da Ilustración Influencia dos acontecementos revolucionarios (EE UU e Francia) Logros da Revolución Industrial Liberalismo: * Político * Económico * Social * Científico-cultural * Xuntas Revolucionarias * Lexislación das Cortes de Cádiz * Constitucionalismo * Guerras (Independencia, Carlistas) * Pronunciamentos militares * Perda das colonias * Desamortizacións * Emigración
 15. 15. Os cambios políticos ANTIGO RÉXIME LIBERALISMO-CAPITALISMO * Monarquía herditaria de dereito divino * Monarquía constitucional herditaria * Soberanía real * Soberanía compartida / nacional / popular * Poder absoluto do monarca (teórico) * División de poderes e de institucións * Tendencia ó centralismo * Centralismo (certa descentralización local ou rexional) * Pobo sen participación política nin dereitos garantidos (súbditos) * Parlamentarismo. Pobo con dereitos garantidos, recollidos na Constitución (cidadáns) * Estado de dereito * Estado de feito * Monarquía = Estado (carácter patrimonialista) * A monarquía perde poder político, económico e social
 16. 16. Os cambios económicos ANTIGO RÉXIME LIBERALISMO-CAPITALISMO * Abunda a propiedade institucional e/ou colectiva * Propiedade privada como base da sociedade * Peso fiscal soportado polo estamento non privilexiado * Peso fiscal repartido (desigualmente) entre as clases sociais * Desigualdade na estructura da propiedade (minifundios/latifundios) * Manténse a desigual estructura da propiedade * Sistema señorial de propiedade da terra * Transformación no sistema de propiedade da terra (desamortizacións) * Principal sector económico: o primario * A agricultura continúa sendo o principal sector económico * Industria escasa e nuclearizada; desaparecen os gremios; proteccionismo * Industria artesanal; producción limitada; control dos gremios; escasa modernización * Intervencionismo estatal - Monopolios * Liberdade económica e de empresa – O Estado non intervén (leis do mercado) - Capitalismo * Comercio interior non estructurado; com. exterior dependente das colonias * Lenta estructuración do mercado interior; ferrocarril; exportación de materias primas * Sistema financeiro diversificado; Banco de San Carlos; banca estranxeira * Sist. financ. unificado (banca estatal): peseta; banca privada; Bolsa
 17. 17. Os cambios sociais * Inmobilismo social * Mobilidade social * Desigualdade xurídica *Teórica igualdade ante a lei (non é tal para as mulleres e para a poboación con rendas baixas) * Estructura estamental (nacemento e posición social) e sexista: - estamento privilexiado (nobreza e clero) - estamento non privilexiado (resto da poboación) * Grupo dominante: nobreza e clero * Estructura clasista (poder económico e posición social) e sexista: - clase alta - clase media - clase baixa * Grupo dominante: burguesía * Grupo maioritario: campesiñado <ul><li>Grupo maioritario: campesiñado; </li></ul><ul><li>importancia paulatina do proletariado urbano </li></ul>ANTIGO RÉXIME LIBERALISMO-CAPITALISMO
 18. 18. Os cambios demográficos * Ciclo demográfico antigo: - altas taxas de natalidade e mortalidade - mortalidades catastróficas - crises de subsistencias = crecemento moderado da poboación * Iníciase o ciclo demográfico moderno, pero mantéñense altas taxas de mortalidade - fin da mortalidade catastrófica - crises de subsistencias = crecemento moderado da poboación * Tendencia ó medre demográfico da periferia (a excepción é Madrid) * Increméntase o desfase periferia-interior; crecemento das cidades * Zonas afectadas pola emigración (Galicia, Extremadura, Cantabria...) * Migracións interiores e forte emigración LIBERALISMO-CAPITALISMO ANTIGO RÉXIME
 19. 19. Cambios culturais e de mentalidade * Analfabetismo xeralizado; ignorancia, superstición, fanatismo * Elevado analfabetismo; mantéñense elevadas doses de ignorancia e superstición * Importancia da impronta relixiosa na cultura * Omnipresencia da Igrexa católica: - confluencia de inetereses co Estado (agás casos puntuais) - control social: Inquisición - ensino, tanto público como privado - cultura e mentalidade * Control social da Ig. católica a través do ensino; desaparece a Inquisición LIBERALISMO-CAPITALISMO ANTIGO RÉXIME * Ilustración (nobreza, clero e burguesía) * A burguesía será a élite intelectual * Dúas concepcións enfrontadas: laica-eclesiástica * Importancia da prensa periódica * Asunción progresiva do ensino público polo Estado * Predominio da concepción relixiosa da sociedade * Altibaixos nas relacións Igrexa-Estado (concordatos)
 20. 20. GUERRA DA INDEPENDENCIA (1808-1814) Goya : O Coloso
 21. 21. 5.1 Carlos IV, Godoy e Fernando VII
 22. 22. 5.2 Napoleón José I
 23. 23. 5.3 Personaxes do exército francés Ney Soult
 24. 24. 5.4 Personaxes do exército español Empecinado Goya : Palafox
 25. 25. 5.5 Personaxes do exército inglés Moore Wellington
 26. 26. 5.7 Comeza o conflicto: 2 de maio de 1808 Goya : “La carga de los mamelucos”
 27. 27. 5.8 O 3 de maio Goya : “Los fusilamientos de la Moncloa”
 28. 28. 5.10 A rendición de Bailén

×