Os Contrastes ClimáTicos 2

524 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Os Contrastes ClimáTicos 2

 1. 1. Os contrastes climáticos Unidade 2 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 2. 2. 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 3. 3. 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 4. 4. Contrastes climáticos 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 5. 5. Os factores do clima 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 6. 6. Factores xeográficos 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 7. 7. <ul><li>En climatoloxía denominase El Niño a un síndrome climático, erráticamente cíclico, que consiste num cambio nos patróns e movimientos das masas de aire provocando, en consecuencia, un retardo na cinética das corrientes marinas &quot;normais&quot;, desencadeando o calentamiento das augas sudamericanas; provoca estragos a escala mundial, afectando a América del Sur , Indonesia e Australia . </li></ul><ul><li>o nome de &quot;El Niño&quot; débese a pescadores dol porto de Paita ao norte de Perú que observaron que as augas da Corriente Peruana ó Corriente de Humboldt , que corre de sur a norte fronte á costa peruana, calentábase na época das festas navideñas e os cardúmes ou banco de peces fuxían cara o sur, debido a unha corrente quente procedente do Golfo de Guayaquil ( Ecuador ). A este fenómeno derónlle o nome da Corriente del Niño , polo niño Jesús. </li></ul><ul><li>O nome científico dofenómeno é Oscilación del Sur El Niño ( El Niño-Southern Oscillation , ENSO , polas súas siglas en inglés ). É un fenómeno con máis de once milenios de historia climática </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos As correntes mariñas: o fenómeno “el niño /la niña
 8. 8. Os factores do clima 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 9. 9. Factores termodinámicos: a corriente en chorro (jet Stream) 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 10. 10. Efecto Coriolis <ul><li>EFECTO QUE A ROTACIÓN DA TERRA EXERCE SOBRE OS OBXECTOS QUE SE MOVEN SOBRE A SÚA SUPERFICIE “ </li></ul><ul><li>ESTE EFECTO CURVA A DIRECCIÓN DO MOVEMENTO CARA A DEREITA. </li></ul><ul><li>CANDO UN OBXECTO INICIA UN MOVEMENTO APUNTANDO NUNHA DIRECCIÓN NO H. NORTE, SEXA CAL SEXA ESA DIRECCIÓN, A TRAXECTORIA REAL RESULTA CURVADA CARA A DEREITA RESPECTO DA DIRECCIÓN INICIAL. ISTO PASA POR QUE A TERRA XIRA DE OESTE A ESTE </li></ul><ul><li>SE DISPARARAN UN MISIL CUN CANON DE LONGE ALCANCE, NO MOMENTO DE APUNTAR, DEBERÁN TER EN CONTA ESTE EFECTO. CANTO MAIOR A DISTANCIA DA TRAXECTORIA MAIOR DESVIACIÓN, PERO SEMPRE TERÁN QUE QUE TER EN CONTA A DERIVA CARA A DEREITA </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 11. 11. Efecto Coriolis <ul><li>Cando baleirase un lavabo , receptáculo ancho e pouco fondo, a auga desprazase cara o sumidoiro central horizontalmente e polo Efecto Coriolis , a auga xira no sentido contrario as agullas do reloxo e sucede o contrario no hemisferio sur. O experimento é difícil de facer por que o movemento da auga pode estar influído por rotacións iniciais inducidas pola axitación, ou que a auga baleirase moi rápido </li></ul><ul><li>O efecto Coriolis curva a dirección inicial dos vientos que se mueven entre dous puntos de alta e baixa presión desviándolos, no Hemisferio Norte, cara a dereita da súa dirección de avance e no Hemisferio Sur, cara a esquerda. </li></ul><ul><li>Un obxecto que se move horizontalmente en calquera dirección e sobre a superficie terrestre, na zona do Polo, o fai nunha dirección sempre perpendicular á velocidade angular da Terra. Por iso, a aceleración de Coriolis (a=2w^V) que se exerce sobre el ten un valor máximo (a=2W.Vsen ). No Ecuador o valor da componente de aceleración de Coriolis é cero. En canto nos alonxamos do Ecuador cara o Polo Norte aparece unha componente de xiro cara a dereita que vai aumentando a medida que nos achegamos ao Polo. </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 12. 12. Factores termodinámicos: os centros de acción e masas de aire <ul><li>Centros de acción </li></ul><ul><li>Masas de aire </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 13. 13. Factores termodinámicos: as frontes <ul><li>Fronte cálido </li></ul><ul><li>Fronte Fría </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 14. 14. Factores termodinámicos: as frontes, formación dunha borrasca <ul><li>Formación da borrasca </li></ul><ul><li>Tipos de frontes </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 15. 15. O mecanismo da brisa mariña <ul><li>Día </li></ul><ul><li>Noite </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 16. 16. Tipos de chuvias 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 17. 17. ELEMENTOS DO CLIMA <ul><li>Temperaturas </li></ul><ul><li>Precipitacións </li></ul><ul><li>Presión </li></ul><ul><li>Evaporatranspiración </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 18. 18. Distribución amplitude térmica 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 19. 19. Distribución precipitacións 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 20. 20. Aridez en España 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 21. 21. Tipos de Tempo:tempo en inverno 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos Anticiclónico fundamental de inverno Anticiclónicos secundarios Ciclónicos de inverno Provocado polo anticiclón térmico do interior da península ou apéndice do europeo Provocado polos anticiclóns polares marítimos atlánticos Provocadas polo paso das baixas presións polo territorio penínsular. Tempo frío e seco, ventos do NE Se é aire ártico marítimo do norte (vaga de frío) Se é polar marítimo do NO (tempo frío) Precipitacións, baixas temperaturas e nevadas no interior penínsular se procede do norte Fortes xeadas no interior e ceos despexados. Néboas de irradiación persistentes no interior e nas concas dos rios Xeadas e precipitacións en forma de neve na metade norte penínsular, sobre todo se están impulsadas polas frontes frías do oeste Temperaturas moderadas cando as precipitacións veñen asociadas as frontes atlánticas ou por borrasca situada no sudoeste ou sur peninsular.
 22. 22. Mapa do tempo: inverno, situación do NE 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos Tempo frio e seco. O anticiclón térmico de Europa central , reforzado pola existencia De altas presiónen altura, canaliza cara a península aire Pc moi frio e seco. Frecuentes Xeadas no interior e néboas interiores causadas a perda de calor do chán pola noite.
 23. 23. Situación N 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 24. 24. Mapa do tempo: inverno, situación NO 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 25. 25. Mapa do tempo; inverno, situación oeste 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 26. 26. Mapa do tempo: inverno, situación S ou SO 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 27. 27. Mapa do tempo; inverno, situación oeste 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 28. 28. Tipos de tempo: tempo de inverno, frío seco 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 29. 29. Tipos de tempo: tempo de inverno: frío, húmedo e nevadas 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 30. 30. Tipos de tempo: tempo de inverno. Chuvias e temperaturas suaves 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 31. 31. Tipos de Tempo:tempo no verán 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos Anticiclónico fundamental de verán (anticiclón das azores) Anticiclónico das Azores vinculado á baixa térmica do norte de África Tormentoso de verán Provocado polo ascenso en latitude do anticiclón das Azores. Provocado polos anticiclón das Azores asociado a presenza de Baixa térmica no norte de África. Prodúcese pola crebadura en altura das altas presións debido a presenza de aire frío (valgada ou gota) Tempo cálido e seco Intensas vagas de calor acompañadas de calixeiro, o aire trae en suspensión partículas de po que reducen a visibilidade Grande inestabilidade e fortes treboadas polo excesivo quecemento das capas baixas o que provoca rápido ascenso en altura O altas temperaturas provoca un quentamento e ascenso do aíre, pero esto non se traduce en chuvias pola presenza de altas presións en altura Non soe chover porque o aire sahariano ten escasa humidade O aire o ascender atravesa a barreira de subsidencia térmica das altas presións e alcanza os niveis altos, onde as alturas son moi frías, formando nubes e treboadas
 32. 32. Mapa do tempo: verán, situación fundamental 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 33. 33. Mapa do tempo: verán, situación leste 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 34. 34. Mapa do tempo: verán, tormenta 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 35. 35. Mapa do tempo: verán, situación leste 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 36. 36. Mapa do tempo: verán, vaga de calor 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 37. 37. Mapa do tempo: equinocios, gota fría 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos Borrascas que se crean a partir de profundas vagadas da corrente en chorro Que poden chegar a esgazarse do chorro principal e individualizar unha borrasca Sobre o sureste penínsularou sobre as costas mediterráneas
 38. 38. Tempo de verán: Anticiclón das Azores 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 39. 39. Tipos de tempo: onda de calor, con cálima 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 40. 40. Tipos de tempo: tempo de equinocios: Gota fría 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 41. 41. Tipos de tempo: inverno/verán 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 42. 42. Principais climas en España 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 43. 43. COMENTARIO CLIMOGRAMA <ul><li>COMENTARIO CLIMOGRAMA </li></ul><ul><li>VIGO (OCEÁNICO) RIAS BAIXAS </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 44. 44. Clima oceánico <ul><li>LUGO </li></ul><ul><li>A CORUÑA </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 45. 45. Clima oceánico, (cordilleira cantabrica) <ul><li>OVIEDO </li></ul><ul><li>SANTANDER </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 46. 46. Mediterráneo continental: submeseta norte <ul><li>MADRID </li></ul><ul><li>SORIA </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 47. 47. Mediterráneo continental: val do Ebro/ Mediterráneo arido <ul><li>ZARAGOZA </li></ul><ul><li>Almeria </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 48. 48. Mediterráneo costeiro catalunya, costa levante <ul><li>BARCELONA </li></ul><ul><li>ALACANT </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 49. 49. Mediterráneo continental: val do Guadalquivir <ul><li>CÓRDOBA </li></ul><ul><li>HUELVA </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 50. 50. Mediterráneo costeiro: costa do Sol/ Mediterráneo continental terras altas <ul><li>MALAGA </li></ul><ul><li>GRANADA </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 51. 51. Clima de montaña <ul><li>NAVACERRADA (SISTEMA CENTRAL </li></ul><ul><li>BENASQUE (PIRINEOS) </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 52. 52. Clima das illas Canarias <ul><li>AS PALMAS DE GRAN CANARIA </li></ul>06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos
 53. 53. Climogramas: resumo 06/06/09 Xeografía de España. Contrastes climáticos

×