Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Constitución de 1812

0 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Constitución de 1812

 1. 1. + A Constitución de 1812: Bases do liberalismo moderado Principios do liberalismo político Locke Montesquieu Rousseau Voltaire Abolición institucións do antigo réxime Recoñecemento División de Soberanía Tolerancia Organización Abolición do s de dereitos e poderes popular relixiosa do territorio réxime garantías ✓ ✗ señorial e procesais ✔ ✔ Fomento da ☐ feudal edución e cultura ✔ Declaración de Poder lexislativo nas Soberanía nacional Estado confesional Modelo centralista Desaparición da dereitos do Cidadán: cortes unicamerais: (elección ao católico División provincial inquisición -Liberdade de -Elaborar leis parlamento e municipal pensamento e -Aprobar orzamentos sufraxio univeral Desparición do opinión -Tratados masculino). morgado e as -Liberdade de internacionais Favorece ás elites máns mortas imprensa -Dirixir o exército -Dereito de petición Poder executivo Exército : milicia Desamortización -Liberdade civil -Rei e ministro con nacional de bens -Dereito de responsabilidade eclesiásticos propiedade penal e ante o parlamento Desaparición dos -Rei veto suspensivo (2 privilexios da anos) mesta Poder xudicial -independencia do Reforma da xuices facenda e da -códigos únicos fiscalidades
 2. 2. + Acción lexislativa das Cortes de Cádiz Supresión dos señorios xurisdiccionias Desaparecen os 1811 señores e vasalos Señorios territoriais As terras pasaron a ser 1811 propiedade privada dos nobres Eliminación do morgado 1811 Desamortización dos comunais, das terras das Recadar capitais para 1813 ordes militares e xesuítas amortizar débeda pública Abolición da inquisición 1813 Liberdade de imprensa A censura sobre temas 1810 relixiosa quedaba nas mans da igrexa Supresión dos gremios 1813 Liberdade de traballo 1813 Unificación de mercado interior Supresión de alfandegas interiores
 3. 3. + O Reinado de Fernando VII
 4. 4. + Reinado de Fernando VII (1814- 1820)
 5. 5. + Restauración 1814-1820
 6. 6. + Os pronunciamento militares
 7. 7. + Trienio liberal (1820-1823) Pronunciamento lexislación Constitución de 1812 Supresión de señorios xurisdiccionais e morgados e venda de terras dos mosteiros Abolición dos gremios e liberdade de industria Diminución dos décimos Modernización política e administrativa: concellos e deputacións electivas Reconstrución da Milicia Nacional Reforma na fiscalidade Reforma do código penal e no exército
 8. 8. + Trienio liberal (1820-1823)
 9. 9. + Década Ominosa (1823-1833) •Intervención da Santa Alianza: Cen mil fillos de San Luis. Restauran o absolutismo •Fernando VII: represión contra os liberais (caso de Mariana Pineda, 1831) •Crise económica e da facenda •O Rei busca o apoio da burguesía madrileña e catalá (arancel proteccionistas e López Ballesteros ministro de Facenda, 1825: Reformismo de orixe ilustrado) •Descontento dos sectores ultra-conservadores (Malcontents, 1827): aglutinados ao redor de Carlos Maria Isidro (posible sucesor do rei que non tiña descendencia) •Cuestión sucesoria.
 10. 10. + Final do reinado de Fernando VII. Conflito dinástico
 11. 11. + Reinado de Fernando VII. O conflito dinástico

×