As Paisaxes Naturais E A Acción Antrópica

814 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
814
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

As Paisaxes Naturais E A Acción Antrópica

 1. 1. As paisaxes naturais e a acción antrópica sobre o medio A acción antrópica e os problemas medio ambientais
 2. 2. A influencia do medio na actividade humana Interacción que variou moito ao longo da historia. Na actualidade forte desequilibrio
 3. 3. A influencia do relevo na actividade humana
 4. 4. A influencia do clima na actividade humana
 5. 5. A influencia da auga nos recursos hídricos na actividade humana
 6. 6. A influencia da vexetación na actividade humana
 7. 7. A influencia do solo na actividade humana
 8. 8. Contaminación: os problemas ambientais <ul><li>Atmósferica </li></ul><ul><li>Deforestación ou destrución da cuberta vexetal </li></ul><ul><li>A erosión e a desertificación do solo </li></ul><ul><li>A sobreexplotación e a contaminación das augas </li></ul><ul><li>Os residuos sólidos urbanos </li></ul>
 9. 9. Contaminación atmosférica <ul><li>Contaminantes </li></ul><ul><ul><li>Primarios: vertidos directamente á atmósfera </li></ul></ul><ul><ul><li>Secundarios: xerados por reacción química e fotoquímica (ante a luz solar dos contaminantes primarios: </li></ul></ul><ul><ul><li>monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (C0 2 ), o dióxido de sofre (SO 2 ), o óxido de nitróxeno (NO), o cloro (Cl 2 ), as partículas de po e fume </li></ul></ul>
 10. 10. Contaminación atmosférica Chuvia ácida
 11. 11. Contaminación atmosférica diminución da capa de ozono
 12. 12. Contaminación atmosférica Efecto invernadoiro
 13. 13. Contaminación atmosférica Campa de po e contaminación <ul><li>Sobre as grandes cidades </li></ul><ul><li>No inverno con situacións anticiclónicas </li></ul><ul><li>Capa de particulas de po e fume en suspensión cubren o centro das cidades e diminúe na periferia. </li></ul><ul><li>Crea microclima, máis cálido no centro </li></ul><ul><li>Elimínase co cambio de tempo </li></ul><ul><li>Produce alteracións en plantas, edificios e afeccións pulmonares nas persoas </li></ul>
 14. 14. Contaminación atmosférica Ruido ambiental <ul><li>Provocado polas fábricas, automobiles…. </li></ul><ul><li>Provoca cefaleas e diminución do rendemento das persoas. </li></ul>
 15. 15. Deforestación <ul><li>Provocada por </li></ul><ul><ul><li>Aumento do espazo agrario e ganderia </li></ul></ul><ul><ul><li>Ocupación urbana e instalacións industriais </li></ul></ul><ul><ul><li>Incedios forestais </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pastos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Presión urbanística </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Abandono do mundo rural </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Novas especies arboreas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Descuido do monte </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Erosión e desertificación do solo <ul><li>Condicións orográficas e climáticas favorables a este proceso sobre todo na España mediterránea </li></ul><ul><li>Causado por </li></ul><ul><ul><li>Deforestación </li></ul></ul><ul><ul><li>Excesivo pastoreo </li></ul></ul><ul><ul><li>Uso de fertilizantes </li></ul></ul><ul><ul><li>Sequias e chuvias torrenciais </li></ul></ul>
 17. 17. Os residuos sólidos urbanos
 18. 18. Protección dos espazos naturais e política medio ambiental <ul><li>Creación e ampliación dos espazos naturais protexidos </li></ul><ul><li>Marco legal </li></ul><ul><ul><li>Lei de parque naturais (1916) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lei de espazos naturais protexidos (1975-1997) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lei de conservación de Espazos naturais e da flora e fauna silvestres (1997) </li></ul></ul><ul><li>Tipos de espazos protexidos </li></ul><ul><li>Parques </li></ul><ul><ul><li>Parques nacionais </li></ul></ul><ul><ul><li>Parques naturais </li></ul></ul><ul><li>Reservas naturais </li></ul><ul><li>Monumentos naturais </li></ul><ul><li>Paisaxes protexidas </li></ul>
 19. 19. Principais espazos naturais en España
 20. 20. Política ambiental <ul><li>Política ambiental da Unión Europea </li></ul><ul><li>Obxectivos: nivel elevado de protección ambiental e preserva-los dereitos das xeracións futuras a gozar dun medio ambiente viable (crecemento sustentable) </li></ul><ul><li>Principios: </li></ul><ul><ul><li>PREVENCIÓN (auditorias de impacto medio-ambiental) </li></ul></ul><ul><ul><li>REPARACIÓN (quen contamina debe pagar ou reparar) </li></ul></ul><ul><li>Actuacións: </li></ul><ul><ul><li>Programas de acción ambiental (coordinar política medioambiental dos distintos estados) </li></ul></ul><ul><ul><li>Creación da rede natura 2000 (conservar espazos de alto valor medio-ambiental amenazados) </li></ul></ul><ul><ul><li>Promulgación de normas (sobre contaminación atmosférica, vexetación, augas…) O incumprimento acarrea multas por parte da Comisión Europea </li></ul></ul><ul><li>Financimento </li></ul><ul><ul><li>Fondos FEDER procedentes do fondo de cohesión </li></ul></ul><ul><ul><li>Fondos LIFE </li></ul></ul>
 21. 21. Política medio ambiental en España <ul><ul><li>Sobre a contaminación atmosférica </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Participación na rede EUROAIRNET sobre calidade do aíre nas áreas urbanas e rurais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contra a chuvia ácida : Enmenda Europea (1998) ao Protocolo de Montreal (1994 ): Contra a degradación da capa de ozono: prohibición da produción uso e comercialización dos CFC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Co ntra o Efecto invernadoiro : Protocolo de Kyoto e compromisos da U.E de 2008 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Loita contar a Campá de po: promover o transporte público e o aforro enerxético nas cidades </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ruido ambiental: normativa europea </li></ul></ul><ul><ul><li>Deforestación: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Programa de conservación dos recursos xenéticos das especies en perigo de extinción e loita contra as pragas e os incendios </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Política de repoboación forestal </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Degradación dos solos </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plan nacional de recuperación dos solos contaminados </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sobreexplotación e contaminación das augas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plan nacional de saneamento e dupuración das augas residuais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sistema automático de información da calidade das augas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proxecto LINDE nos ríos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plans integrais de Conca e Restauración hidrolóxica amibiental (PICRHA) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Programa de augas subterráneas para defender os acuíferos </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Residuos sólidos urbanos: Tres erres Reducir, recuperar e reciclar </li></ul></ul>
 22. 22. Agresións medio ambientais en España
 23. 23. Rede natura 2000 en Galicia <ul><li>Zonas de especial protección para as aves </li></ul><ul><li>Lugares de interese comunitario </li></ul>
 24. 24. Tipo de protección Espazo Parque nacional Parque nacional da Illas Atlánticas de Galicia Parque natural Monte Aloia (1978) Dunas de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán (1992) Baixa Limia-Serra do Xurés (1993 O invernadeiro (1997) Fragas do Eume (1997) Serra de Enciña da Lastra (2002) Monumentos naturais Praia das Catedrais Costa de Dexo Fraga de Catasós Souto de Retorta Souto de Rozabales Carballa da Rocha Pena Corneira
 25. 25. Tipo de protección Espazos Humedal Complexo intermareal Umia-Grove A lanzada, punta Carreirón, lagoa Bodeir Rías de Ortigueira e Ladrido Dunas de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán Lagoa e areal de Valdoviño Ría do Eo Reservas da Biosfera Terra do Miño –Area de Allaríz Os Ancares e Montes de Navia, Cervantes e Becerreá Río Eo Oscos e Terra de Burón

×