Le
Vau
e
Mansart.
Pazo
de
Versalles.
1624
–
69.
París.
Le
Vau
e
Mansart.
Pazo
de
Versalles
(detalle).
1624
–
69.
París.

Le
Vau
e
Mansart.
Pazo
de
Versalles
(salón
dos
espellos).


1624
–
69.
París.

Churriguera
e
G.
Quiñones.
Praza
Maior
de
Salamanca.
1729
–
1755.
Churriguera
e


G.
Quiñones.


Praza
Maior
de

Salamanca

(detalle).


1729
–
1755.


Gómez
de
Mora.
Praza
Maior
de
Madrid.
1617.

Gómez
de
Mora.
Praza
Maior
de
Madrid
(detalle).
1617.

Felipe
Juvara.
Pazo
Real
de
Madrid.

Felipe
Juvara.

Pazo
Real
de

Madrid.

(detalle).

Maderna.
Remate
Basílica
San
Pedro.
1566
–

69.
VaNcano.
Roma.

Bernini.
Praza
de
San
Pedro
(planta)
.1656.

VaNcano,
Roma.

Bernini.
Praza
de
San
Pedro
(vista
xeral)
.1656.

VaNcano,
Roma.

Bernini.


Praza
de
San
Pedro


(vista
parcial
da
columnata).

1656.


VaNcano,

Roma.

Vista
do

obelisco


da

Praza
de

San
Pedro.

1656.

VaNcano,Roma.

Bernini.


Baldaquino
de
San
Pedro.

Basílica
de
San
Pedro.

1556
–
1566.

VaNcano,

Roma.

Bernini.


Baldaquino
de
San
Pedro.

(detalle
da
Cátedra)

Basílica
de
San
Pedro.

1556
–
1566.

VaNcano,

Roma.

Bernini.


Scala
Regia.

1663
‐
1666.


VaNcano,

Roma.

Bernini.


San
Andrés
do
Quirinal

(planta
e
fachada)

1658
–
1670).

Roma.

Bernini.
San
Andrés
do
Quirinal.
(bóveda
e
cúpula)
1658
–
1670.

Roma.

Borromini.
San
Carlos
das
Catro
Fontes
(planta
e

fachada).
1599
–
1567.
Roma.

Borromini.
San
Carlos
das
Catro
Fontes
(interior).

1599
–
1567.
Roma.

Borromini.


San
Carlos
das

Catro
Fontes

(cúpula).


1599
–
1567.


Roma.

Casas
Novoa.

Catedral
de

SanNago,

Fachada
do

Obradoiro.

1738.

Casas
Novoa.

Catedral
de

SanNago,
fachada

do
Obradoiro

(detalle).

1738.

Casas
Novoa.

Catedral
de
SanNago,

fachada
do

Obradoiro
(detalles).

1738.

Vista
da
catedral
desde
a
Quintana.
Peche
da
catedral

románica.


Porta
santa.

Peña
y
Toro.

Catedral
de
SanNago,

Porta
Santa.

1660
–
1664.

Vista da catedral desde a Quintana. Peche da catedral románica.
Pórtico Real.
Domingo Andrade.
Catedral de Santiago,
Pórtico Real.
1676.
Domingo
de
Andrade.
Catedral
de
SanNago,
Torre
do
Reloxo

(Berenguela).
1676.

Domingo
de

Andrade.

Catedral
de

SanNago,


Detalle
Torre
do

Reloxo

(Berenguela).

1676.

Domingo de Andrade.
Catedral de Santiago,
Baldaquino.
1671.
Caixa do órgano (detalle)
Catedral de Santiago,
Comezadas por Andrade en
1704 e decoradas finalmente
por Miguel de Romay.
Domingo
de
Andrade.

Casa
da
Conga.
SanNago.

1709.

Domingo de
Andrade.,
Casa da Parra.
Santiago.
1683.
Fernández Sarela.
Casa do Deán.
Santiago.
1754.
Fernández

Sarela.

Casa
do
Cabido.

SanNago.

1759.

Gabriel
Casas.

Fachada
San

MarNño
Pinario,

SanNago.

1697.

Fernando
de

Casas
e

Miguel

de
Romay.

Ratábulo
Maior

de
San
MarNño

Pinario,

SanNago.

1709.

Simón
Rodríguez.
Fachada
e

campanario
de
San
Fiz
de
Solovio.

1703.
SanNago.

Simón

Rodríguez.

Fachada
de
Sta.

Clara.


1719.SanNago.

Simón
Rodríguez.
Fachada
de
Sta.
Clara
(detalle).
1719.


SanNago.

Domingo
de
Andrade.
San
Domingos.
1699.
SanNago.

Domingo
de
Andrade.
San
Domingos
(detalle
portadas).

1699.
SanNago.

Domingo
de

Andrade.


San
Domingos


(detalle
escaleira).


1699.


SanNago.

Bernini.

David,
(detalle
cara).

1619
–
1624.
Galería
Borghese,Roma.

Bernini.

Apolo
e
Dafne.

1624.

Galería
Borghese,

Roma.

Bernini.

Tumba
de
Urbano
VIII.

1628
–
1647.

Basílica
San
Pedro,

VaNcano,
Roma.

Bernini.

Extase
de
Sta.

Teresa.

1644
–
1652.

Capela
Cornaro.

Roma.

Bernini.
Extase
de
Sta.
Teresa


(detalles:
Sta.
Teresa
e
Cornaros
observadores).

1644
–
1652.
Capela
Cornaro.
Roma.

Gregorio
Fernández.

Ecce
Homo.

1612.

Museo
Diocesán,

Valladolid.

Gregorio
Fernández.

Cristo
Xacente
e
detalle.

1614.

Convento
dos

Capuchinos,

Madrid.

Gregorio
Fernández.

Paso
da
Piedade.

1617.

Museo
Nacinal
de

Escultura,

Valladolid.

Margnez
Montañés.

Cristo
da
Clemencia
e

detalle.

1603.

Museo
Catedral,

Sevilla.

Margnez
Montañés.

Inmaculada.

1628.

Museo
Catedral,

Sevilla.

Margnez
Montañés.

San
Bruno.

1634.

Museo
de
Belas
Artes,

Sevilla.

Salzillo.

Oración
na
Horta.

1752.

Museo
Salzillo,

Murcia.

Caravaggio.

Baco.

1593
–
1594.

Galería
Uffizi,

Florencia.

Caravaggio.
Cea
en
Emaús.
1601.
NaNonal
Gallery,
Londres.

Caravaggio.


Conversión
de
San
Pablo.

1600
–
1601.

Sta.
Mª
dei
Popolo,

Roma.

Caravaggio.
Vocación
de
San
Mateo.
1601.
Igrexa
de
San

Lois,
Roma.

Caravaggio.


Crucifixión
de
San
Pedro.

1601.

Sta.
Mª
dei
Popolo,

Roma.

Caravaggio.


Enterro
de
Cristo.

1602.

Pinacoteca
do
VaNcano,

Roma.

Caravaggio.


A
morte
da
Virxe.

1605
–
1606.

Louvre,

París.

Rubens.

Duque
de
Lerma.

1603.

Museo
do
Prado,

Madrid.

Rubens.

Descendemento
da

Cruz.

1612.

Cateral
de
Amberes,

Amberes.

Rubens.

Rapto
das
fillas
de
Leucipo.

1616.

Pinacoteca,

Múnich.

Rubens.

As
tres
gracias.

1639.

Museo
do
Prado,

Madrid.

Rembrandt.
Lección
de
anatomía
do
doutor
Tulp.
1632.
Mauritshius,


A
Haia.

Rembrandt.
Ronda
de
noite.
1642.
Rijksmuseum,
Ámsterdam.

Rembrandt.


O
boi
esfolado.

1655.

Louvre,

París.

Rembrandt.


Moza
bañándose.

1655.

NaNonal
Gallery,

Londres.
Hals.
Banquete
dos
oficiais
da
Compañía
da
Garda
Cívica.
1616.

Museo
Hals,
Haarlem.

Hals.
As
rexentes
do
asilo
de
anciáns.
1664.
Museo
Hals,
Haarlem.

Vermeer.

A
cociñeira.

1658.

Rijksmuseum,

Ámsterdam.

Vermeer.

Muller
lendo

unha
carta.

1665.

Rijksmuseum,

Ámsterdam.

Vermeer.

A
encaixeira.

1665.

Louvre,

París.

Ribera.
MarNrio
de
San
Felipe.
1639.
Museo
do
Prado,
Madrid.

Ribera.
O
soño
de
Xacobe.
1639.
Museo
do
Prado,
Madrid.

Ribera.


O
paNzambo.

1642.

Louvre,

París.

Ribera.
Magdalena
adolescente.
1644.
Museo
do
Prado,
Madrid.

Ribera.
A
comuñón
dos
Apóstolos.
1652.
Museo
Nacional,
Nápoles.

Zurbarán.
Visión
de
San
Pedro.
1629.
Museo
do
Prado,
Madrid.
Zurbarán.

Exposición
de

Boaventura.


1629.

Louvre,


París.

Zurbarán.
Bodegón.
1633.
Fundación
Norton
Simon,
L.A.,
U.S.A.

Zurbarán.Visita
de
San
Hugo
ó
refectorio.
1633.


Museo
Belas
Artes,
Sevilla.

Zurbarán.
Frei

Gonzalo
de
Illescas.
1638.
Mosteiro
de

Guadalupe.

Murillo.

Inmaculada.

1617.

Museo
do
Prado,

Madrid.

Murillo.

O
Neno
Xesús

pastor.

1655
–
1660.

Museo
do
Prado,

Madrid.

Murillo.

Nenos
comendo

melón

e
uvas.

1670.

Pinacoteca,

Múnich.

Murillo.

Sta.
Isabel
curando

leprosos.

1672.

Hospital
da
caridade,

Sevilla.

Murillo.

A
buscadora
de

pulgas.

1670.

Pinacoteca,

Múnich.

Velázquez.
Vella
friNndo
ovos.
1618.
Galería
Nacional
de
Escocia,

Edimburgo.

Velázquez.
Cristo
en
casa
de
Marta.
1618.
NaNonal
Gallery,
Londres.

Velázquez.


Augador
de
Sevilla.

1620.

Museo
Wellington,

Londres.

Velázquez.
Triunfo
de
Baco.
1628.
Museo
do
Prado,
Madrid.

Velázquez.
A
forxa
de
Vulcano.
1630.
Museo
do
Prado,
Madrid.

Velázquez.
As
lanzas.
1635.
Museo
do
Prado,
Madrid.

Velázquez.


As
lanzas

(detalles).


1635.


Museo
do
Prado,


Madrid.

Velázquez.
Príncipe
Baltasar
Carlos
e
detalle.
1635.

Museo
do
Prado,
Madrid.

Velázquez.


Bufón
Cabaciñas.

1635
–
1639.

Museo
do
Prado,

Madrid.

Velázquez.
Felipe
IV.
1637.
Museo
do
Prado,
Madrid.

Velázquez.
A
Venus
do
espello.
1644.
NaNonal
Gallery,
Londres.

Velázquez.


Inocencio
X.

1650.

Galería
Doria
Pamphili,

Roma.

Velázquez.
As
Fiandeiras.
1657.
Museo
do
Prado,
Madrid.

Velázquez.


As
Meninas.

1657.

Museo
do
Prado,

Madrid.

Velázquez.
As
Meninas
(detalles).
1657.
Museo
do
Prado,
Madrid.
Arte Barroca
Arte Barroca
Arte Barroca
Arte Barroca
Arte Barroca
Arte Barroca
Arte Barroca
Arte Barroca
Arte Barroca
Arte Barroca
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Arte Barroca

3,204 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,095
Actions
Shares
0
Downloads
150
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Arte Barroca

 1. 1. Le
Vau
e
Mansart.
Pazo
de
Versalles.
1624
–
69.
París.
 2. 2. Le
Vau
e
Mansart.
Pazo
de
Versalles
(detalle).
1624
–
69.
París.

 3. 3. Le
Vau
e
Mansart.
Pazo
de
Versalles
(salón
dos
espellos).

 1624
–
69.
París.

 4. 4. Churriguera
e
G.
Quiñones.
Praza
Maior
de
Salamanca.
1729
–
1755.
 5. 5. Churriguera
e

 G.
Quiñones.

 Praza
Maior
de
 Salamanca
 (detalle).

 1729
–
1755.


 6. 6. Gómez
de
Mora.
Praza
Maior
de
Madrid.
1617.

 7. 7. Gómez
de
Mora.
Praza
Maior
de
Madrid
(detalle).
1617.

 8. 8. Felipe
Juvara.
Pazo
Real
de
Madrid.

 9. 9. Felipe
Juvara.
 Pazo
Real
de
 Madrid.
 (detalle).

 10. 10. Maderna.
Remate
Basílica
San
Pedro.
1566
–
 69.
VaNcano.
Roma.

 11. 11. Bernini.
Praza
de
San
Pedro
(planta)
.1656.
 VaNcano,
Roma.

 12. 12. Bernini.
Praza
de
San
Pedro
(vista
xeral)
.1656.
 VaNcano,
Roma.

 13. 13. Bernini.

 Praza
de
San
Pedro

 (vista
parcial
da
columnata).
 1656.

 VaNcano,
 Roma.

 14. 14. Vista
do
 obelisco

 da

Praza
de
 San
Pedro.
 1656.
 VaNcano,


 Roma.

 15. 15. Bernini.

 Baldaquino
de
San
Pedro.
 Basílica
de
San
Pedro.
 1556
–
1566.
 VaNcano,
 Roma.

 16. 16. Bernini.

 Baldaquino
de
San
Pedro.
 (detalle
da
Cátedra)
 Basílica
de
San
Pedro.
 1556
–
1566.
 VaNcano,
 Roma.

 17. 17. Bernini.

 Scala
Regia.
 1663
‐
1666.

 VaNcano,
 Roma.

 18. 18. Bernini.

 San
Andrés
do
Quirinal
 (planta
e
fachada)
 1658
–
1670).
 Roma.

 19. 19. Bernini.
San
Andrés
do
Quirinal.
(bóveda
e
cúpula)
1658
–
1670.
 Roma.

 20. 20. Borromini.
San
Carlos
das
Catro
Fontes
(planta
e
 fachada).
1599
–
1567.
Roma.

 21. 21. Borromini.
San
Carlos
das
Catro
Fontes
(interior).
 1599
–
1567.
Roma.

 22. 22. Borromini.

 San
Carlos
das
 Catro
Fontes
 (cúpula).

 1599
–
1567.

 Roma.

 23. 23. Casas
Novoa.
 Catedral
de
 SanNago,
 Fachada
do
 Obradoiro.
 1738.

 24. 24. Casas
Novoa.
 Catedral
de
 SanNago,
fachada
 do
Obradoiro
 (detalle).
 1738.

 25. 25. Casas
Novoa.
 Catedral
de
SanNago,
 fachada
do
 Obradoiro
(detalles).
 1738.

 26. 26. Vista
da
catedral
desde
a
Quintana.
Peche
da
catedral
 románica.

 Porta
santa.

 27. 27. Peña
y
Toro.
 Catedral
de
SanNago,
 Porta
Santa.
 1660
–
1664.

 28. 28. Vista da catedral desde a Quintana. Peche da catedral románica. Pórtico Real.
 29. 29. Domingo Andrade. Catedral de Santiago, Pórtico Real. 1676.
 30. 30. Domingo
de
Andrade.
Catedral
de
SanNago,
Torre
do
Reloxo
 (Berenguela).
1676.

 31. 31. Domingo
de
 Andrade.
 Catedral
de
 SanNago,

 Detalle
Torre
do
 Reloxo
 (Berenguela).
 1676.

 32. 32. Domingo de Andrade. Catedral de Santiago, Baldaquino. 1671.
 33. 33. Caixa do órgano (detalle) Catedral de Santiago, Comezadas por Andrade en 1704 e decoradas finalmente por Miguel de Romay.
 34. 34. Domingo
de
Andrade.

Casa
da
Conga.
SanNago.
 1709.

 35. 35. Domingo de Andrade., Casa da Parra. Santiago. 1683.
 36. 36. Fernández Sarela. Casa do Deán. Santiago. 1754.
 37. 37. Fernández
 Sarela.
 Casa
do
Cabido.
 SanNago.
 1759.

 38. 38. Gabriel
Casas.
 Fachada
San
 MarNño
Pinario,
 SanNago.
 1697.

 39. 39. Fernando
de
 Casas
e

Miguel
 de
Romay.
 Ratábulo
Maior
 de
San
MarNño
 Pinario,
 SanNago.
 1709.

 40. 40. Simón
Rodríguez.
Fachada
e
 campanario
de
San
Fiz
de
Solovio.
 1703.
SanNago.

 41. 41. Simón
 Rodríguez.
 Fachada
de
Sta.
 Clara.

 1719.


 SanNago.

 42. 42. Simón
Rodríguez.
Fachada
de
Sta.
Clara
(detalle).
1719.

 SanNago.

 43. 43. Domingo
de
Andrade.
San
Domingos.
1699.
SanNago.

 44. 44. Domingo
de
Andrade.
San
Domingos
(detalle
portadas).
 1699.
SanNago.

 45. 45. Domingo
de
 Andrade.

 San
Domingos

 (detalle
escaleira).

 1699.

 SanNago.

 46. 46. Bernini.
 David,
(detalle
cara).
 1619
–
1624.
Galería
Borghese,Roma.

 47. 47. Bernini.
 Apolo
e
Dafne.
 1624.
 Galería
Borghese,
 Roma.

 48. 48. Bernini.
 Tumba
de
Urbano
VIII.
 1628
–
1647.
 Basílica
San
Pedro,
 VaNcano,
Roma.

 49. 49. Bernini.
 Extase
de
Sta.
 Teresa.
 1644
–
1652.
 Capela
Cornaro.
 Roma.

 50. 50. Bernini.
Extase
de
Sta.
Teresa

 (detalles:
Sta.
Teresa
e
Cornaros
observadores).
 1644
–
1652.
Capela
Cornaro.
Roma.

 51. 51. Gregorio
Fernández.
 Ecce
Homo.
 1612.
 Museo
Diocesán,
 Valladolid.

 52. 52. Gregorio
Fernández.
 Cristo
Xacente
e
detalle.
 1614.
 Convento
dos
 Capuchinos,
 Madrid.

 53. 53. Gregorio
Fernández.
 Paso
da
Piedade.
 1617.
 Museo
Nacinal
de
 Escultura,
 Valladolid.

 54. 54. Margnez
Montañés.
 Cristo
da
Clemencia
e
 detalle.
 1603.
 Museo
Catedral,
 Sevilla.

 55. 55. Margnez
Montañés.
 Inmaculada.
 1628.
 Museo
Catedral,
 Sevilla.

 56. 56. Margnez
Montañés.
 San
Bruno.
 1634.
 Museo
de
Belas
Artes,
 Sevilla.

 57. 57. Salzillo.
 Oración
na
Horta.
 1752.
 Museo
Salzillo,
 Murcia.

 58. 58. Caravaggio.
 Baco.
 1593
–
1594.
 Galería
Uffizi,
 Florencia.

 59. 59. Caravaggio.
Cea
en
Emaús.
1601.
NaNonal
Gallery,
Londres.

 60. 60. Caravaggio.

 Conversión
de
San
Pablo.
 1600
–
1601.
 Sta.
Mª
dei
Popolo,
 Roma.

 61. 61. Caravaggio.
Vocación
de
San
Mateo.
1601.
Igrexa
de
San
 Lois,
Roma.

 62. 62. Caravaggio.

 Crucifixión
de
San
Pedro.
 1601.
 Sta.
Mª
dei
Popolo,
 Roma.

 63. 63. Caravaggio.

 Enterro
de
Cristo.
 1602.
 Pinacoteca
do
VaNcano,
 Roma.

 64. 64. Caravaggio.

 A
morte
da
Virxe.
 1605
–
1606.
 Louvre,
 París.

 65. 65. Rubens.
 Duque
de
Lerma.
 1603.
 Museo
do
Prado,
 Madrid.

 66. 66. Rubens.
 Descendemento
da
 Cruz.
 1612.
 Cateral
de
Amberes,
 Amberes.

 67. 67. Rubens.
 Rapto
das
fillas
de
Leucipo.
 1616.
 Pinacoteca,
 Múnich.

 68. 68. Rubens.
 As
tres
gracias.
 1639.
 Museo
do
Prado,
 Madrid.

 69. 69. Rembrandt.
Lección
de
anatomía
do
doutor
Tulp.
1632.
Mauritshius,

 A
Haia.

 70. 70. Rembrandt.
Ronda
de
noite.
1642.
Rijksmuseum,
Ámsterdam.

 71. 71. Rembrandt.

 O
boi
esfolado.
 1655.
 Louvre,
 París.

 72. 72. Rembrandt.

 Moza
bañándose.
 1655.
 NaNonal
Gallery,
 Londres.
 73. 73. Hals.
Banquete
dos
oficiais
da
Compañía
da
Garda
Cívica.
1616.
 Museo
Hals,
Haarlem.

 74. 74. Hals.
As
rexentes
do
asilo
de
anciáns.
1664.
Museo
Hals,
Haarlem.

 75. 75. Vermeer.
 A
cociñeira.
 1658.
 Rijksmuseum,
 Ámsterdam.

 76. 76. Vermeer.
 Muller
lendo
 unha
carta.
 1665.
 Rijksmuseum,
 Ámsterdam.

 77. 77. Vermeer.
 A
encaixeira.
 1665.
 Louvre,
 París.

 78. 78. Ribera.
MarNrio
de
San
Felipe.
1639.
Museo
do
Prado,
Madrid.

 79. 79. Ribera.
O
soño
de
Xacobe.
1639.
Museo
do
Prado,
Madrid.

 80. 80. Ribera.

 O
paNzambo.
 1642.
 Louvre,
 París.

 81. 81. Ribera.
Magdalena
adolescente.
1644.
Museo
do
Prado,
Madrid.

 82. 82. Ribera.
A
comuñón
dos
Apóstolos.
1652.
Museo
Nacional,
Nápoles.

 83. 83. Zurbarán.
Visión
de
San
Pedro.
1629.
Museo
do
Prado,
Madrid.
 84. 84. Zurbarán.
 Exposición
de
 Boaventura.

 1629.
 Louvre,
 
París.

 85. 85. Zurbarán.
Bodegón.
1633.
Fundación
Norton
Simon,
L.A.,
U.S.A.

 86. 86. Zurbarán.Visita
de
San
Hugo
ó
refectorio.
1633.

 Museo
Belas
Artes,
Sevilla.

 87. 87. Zurbarán.
Frei

Gonzalo
de
Illescas.
1638.
Mosteiro
de
 Guadalupe.

 88. 88. Murillo.
 Inmaculada.
 1617.
 Museo
do
Prado,
 Madrid.

 89. 89. Murillo.
 O
Neno
Xesús
 pastor.
 1655
–
1660.
 Museo
do
Prado,
 Madrid.

 90. 90. Murillo.
 Nenos
comendo

melón
 e
uvas.
 1670.
 Pinacoteca,
 Múnich.

 91. 91. Murillo.
 Sta.
Isabel
curando
 leprosos.
 1672.
 Hospital
da
caridade,
 Sevilla.

 92. 92. Murillo.
 A
buscadora
de
 pulgas.
 1670.
 Pinacoteca,
 Múnich.

 93. 93. Velázquez.
Vella
friNndo
ovos.
1618.
Galería
Nacional
de
Escocia,
 Edimburgo.

 94. 94. Velázquez.
Cristo
en
casa
de
Marta.
1618.
NaNonal
Gallery,
Londres.

 95. 95. Velázquez.

 Augador
de
Sevilla.
 1620.
 Museo
Wellington,
 Londres.

 96. 96. Velázquez.
Triunfo
de
Baco.
1628.
Museo
do
Prado,
Madrid.

 97. 97. Velázquez.
A
forxa
de
Vulcano.
1630.
Museo
do
Prado,
Madrid.

 98. 98. Velázquez.
As
lanzas.
1635.
Museo
do
Prado,
Madrid.

 99. 99. Velázquez.

 As
lanzas
 (detalles).

 1635.

 Museo
do
Prado,

 Madrid.

 100. 100. Velázquez.
Príncipe
Baltasar
Carlos
e
detalle.
1635.
 Museo
do
Prado,
Madrid.

 101. 101. Velázquez.

 Bufón
Cabaciñas.
 1635
–
1639.
 Museo
do
Prado,
 Madrid.

 102. 102. Velázquez.
Felipe
IV.
1637.
Museo
do
Prado,
Madrid.

 103. 103. Velázquez.
A
Venus
do
espello.
1644.
NaNonal
Gallery,
Londres.

 104. 104. Velázquez.

 Inocencio
X.
 1650.
 Galería
Doria
Pamphili,
 Roma.

 105. 105. Velázquez.
As
Fiandeiras.
1657.
Museo
do
Prado,
Madrid.

 106. 106. Velázquez.

 As
Meninas.
 1657.
 Museo
do
Prado,
 Madrid.

 107. 107. Velázquez.
As
Meninas
(detalles).
1657.
Museo
do
Prado,
Madrid.

×