Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

IMATGE DIGITAL

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
LA IMATGE DIGITAL
LA IMATGE DIGITAL
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 29 Ad

IMATGE DIGITAL

ACTIVITAT ASSOCIADA A PRESENTACIÓ
Completa l’esquema amb les paraules que trobes a continuació:
analògica
colorimètric
digitalització
tonalitats
imatge
píxels
equip
densitat
retoc
tractament
digital
resolució
escàners
bitmpas
vectorials
línies
color

“Una imatge ________________ és bàsicament un tipus d’imatge que pot ser manipulada per un __________ informàtic.
Hi ha dos grans grups d’imatges digitals, els mapes de bits o ____________ i les imatges ___________ . Aquestes últimes estan compostes per ____________ .
Els mapes de bits estan constituïts per ____________, que són les parts o elements més petits en que es divideix la _____________ .
La ______________ d’una imatge digital és la concentració o __________ de punts, o píxels, que té una imatge.
Un píxel només pot contenir un únic __________, però existeixen milions de ____________ de colors. Tots aquests colors els obtenim a partir de tres colors bàsics, el vermell (red), el verd (green) i el blau (blue). És el que es coneix com a model ______________ RGB.
Els programes que treballen amb imatges són aplicacions potents que ens permeten fer un gran nombre d’operacions en el _______________ d’imatges digitals. Per tant, el GIMP és un programa de ___________ fotogràfic.
La _____________ d’imatges consisteix en la transformació d’una imatge ___________ en digital. Per realitzar aquesta operació es fan servir ____________ .”

ACTIVITAT ASSOCIADA A PRESENTACIÓ
Completa l’esquema amb les paraules que trobes a continuació:
analògica
colorimètric
digitalització
tonalitats
imatge
píxels
equip
densitat
retoc
tractament
digital
resolució
escàners
bitmpas
vectorials
línies
color

“Una imatge ________________ és bàsicament un tipus d’imatge que pot ser manipulada per un __________ informàtic.
Hi ha dos grans grups d’imatges digitals, els mapes de bits o ____________ i les imatges ___________ . Aquestes últimes estan compostes per ____________ .
Els mapes de bits estan constituïts per ____________, que són les parts o elements més petits en que es divideix la _____________ .
La ______________ d’una imatge digital és la concentració o __________ de punts, o píxels, que té una imatge.
Un píxel només pot contenir un únic __________, però existeixen milions de ____________ de colors. Tots aquests colors els obtenim a partir de tres colors bàsics, el vermell (red), el verd (green) i el blau (blue). És el que es coneix com a model ______________ RGB.
Els programes que treballen amb imatges són aplicacions potents que ens permeten fer un gran nombre d’operacions en el _______________ d’imatges digitals. Per tant, el GIMP és un programa de ___________ fotogràfic.
La _____________ d’imatges consisteix en la transformació d’una imatge ___________ en digital. Per realitzar aquesta operació es fan servir ____________ .”

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

IMATGE DIGITAL

 1. 1. IMATGE DIGITAL, INTRODUCCIÓ AL GIMP
 2. 2. VISIÓ ULL VS. FOTOGRAFIA
 3. 3. No enfoca excepte si ho demanem. Enfoc automàtic. No discrimina. Visió selectiva: podem fixar la vista en el que volem veure. La càmara exagera el constrast de llum, encara que el flash pot salvar-nos. La nostra vista corregeix el contrast de llum. Imatge fixa. Veiem moviment, continuïtat. Es veu 2D, sense profunditat. Veiem 3D, amb profunditat. VISIÓ FOTOGRÀFICA VISIÓ ULL
 4. 4. CÀMARA DIGITAL VS. CÀMARA ANALÒGICA
 5. 5. <ul><li>Elementos en comun entre la cámara analógica y la cámara digital </li></ul><ul><li>Existen diferencias notables entre el funcionamiento de la cámara analógica y la cámara digital. Ambas tienen en común : * Diafragma y obturador. * Las lentes y el sistema de enfoque (el autoenfoque) y zoom. * Fotómetro. Todos estos elementos que hemos citado se encuentran tanto en las cámaras digitales como en las analógicas. Las dos reciben la luz a través de las lentes con las que logran la imagen. El obturador y el diafragma cumplen la función de medir la luz dependiendo de la sensibilidad de la cámara. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Diferencias entre la cámara normal y la cámara digital </li></ul><ul><li>Se observan bastantes diferencias notables de la tecnología digital a la fotografía normal o analógica, destacamos las siguientes: * La cámara digital prescinde del tradicional carrete o película de fotos utilizando en su lugar un sensor de imagen. * La imagen captada por una cámara digital se encuentra unida a la tecnología informática, su tratamiento y retoque es a través de las computadoras u ordenadores. * La fotografía o imagen digital puede retocarse de forma inmediata, la fotografía tradicional no. * La foto digital consta de un monitor LCD, con muchas funciones. * El revelado funciona de forma digital sin carrette, en las cámaras tradicionales la película se revela en el cuarto oscuro. </li></ul>
 7. 7. IMATGE DIGITAL VS. IMATGE ANALÒGICA
 8. 8. <ul><li>Les imatges analògiques les podem observar en paper mentres que les imatges digitals les podem manipular en un equip informàtic. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>La transformació d’una imatge analògica en una imatge digital s’anomena digitalització i la fem mitjançant l’escaner. </li></ul>
 10. 10. TIPUS D’IMATGES DIGITALS
 11. 11. <ul><li>Podríem classificar les imatges digitals en dos grans grups: </li></ul><ul><li>els mapes de bits o bitmaps , compostes per quadradets diminuts anomenats píxels , on cada píxel conté la informació del color. </li></ul><ul><li>Les imatges vectorials , compostes per línies rectes i corbes . Per exemple, quan dibuixem amb Paint. </li></ul>
 12. 12. PIXELS
 13. 13. <ul><li>Ja hem dit que els píxels són quadradets diminuts que componen un imatge de mapa de bits. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>És important assenyalar que cada píxel només pot contenir un color, que pot ser una mescla dels colors vermell, verd i blau. </li></ul>
 15. 15. RESOLUCIÓ
 16. 16. <ul><li>La resolució d’una imatge digital és la concentració o densitat de píxels que té. Al wikipedia podem trobar les imatges amb diferents pixelacions. </li></ul><ul><li>Aquesta imatge per exemple té 250 x 201 píxels. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Aquesta altra imatge té 500 x 402 píxels. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>El nombre de píxels d’una imatge digitalitzada és fix. Per tant, en augmentar-ne la mida, en reduïm la resolució i disminueix la qualitat de la imatge. Per això a vegades les imatges al videoprojector es veuen borroses. </li></ul>
 19. 19. CÀLCUL DE LA MIDA D’IMPRESSIÓ D’UNA IMATGE
 20. 20. <ul><li>La resolució d’una imatge se sol mesurar en píxels per polzada (ppp o ppi, de l’anglès pixels per inch) i, en algun cas, en píxels per centímetre. </li></ul><ul><li>Si una imatge té una resolució de 72 ppp i 300 píxels en horitzontal x 200 píxels en vertical, podem calcular les mides d’impressió. </li></ul><ul><li>Farem els càlculs de la horitzontal primer i després de la mida vertical. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Sabem que la imatge té una resolució de 72 ppp (píxels pel polzada) i 300 píxels en horitzontal. Sabem també que una polzada són 2,54 cm. </li></ul><ul><li>Podem calcular les mides d’impressió: </li></ul><ul><li>300 píxels / 72 píxel per polzada = 4,17 polzades </li></ul><ul><li>Sabem que una polzada mesura 2,54 cm, per tant: </li></ul><ul><li>4,17 polzades x 2,54 cm / polzada = 10,59 cm horitzontals </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Sabem també que la imatge té 200 píxels en vertical. Podem calcular aleshores la seva mida vertical sobre el paper d’impressió: </li></ul><ul><li>200 píxels / 72 píxel per polzada = 2,78 polzades </li></ul><ul><li>Sabem que una polzada medeix 2,54 cm, per tant: </li></ul><ul><li>2,78 polzades x 2,54 cm / polzada = 7,06 cm verticals </li></ul><ul><li>Per tant la imatge mesurarà 10,59 cm horitzontals i 7,06 cm verticals. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Tenim una imatge de resolució de 300 ppp i 3000 x 2000 píxels. Volem saber quant espai ocuparà en un paper. </li></ul><ul><li>Calcula la seva mida en cm sobre el paper d’impressió. </li></ul>
 24. 24. COLOR: MODEL COLORIMÈTRIC RGB
 25. 25. <ul><li>La pantalla de l’ordinador i la majoria d’aparells digitals només poden mostrar tres colors bàsics: el vermell ( R ed), el verd ( G reen) i el blau ( B lue). </li></ul><ul><li>És el que es coneix com a model colorimètric RGB . </li></ul><ul><li>Tots els altres colors són una mescla d’aquests. </li></ul>
 26. 26. PROGRAMES TRACTAMENT FOTOGRAFIA DIGITAL
 27. 27. Imatges vectorials Dibuix tècnic en 2D i 3D AutoCAD Autosketch Qcad CATIA Imatges vectorials Dibuix artístic. CorelDRAW FreeHand Inkscape Illustrator Mapes de bits Retoc fotogràfic, Gestió d’arxius fotogràfics, Visors d’imatges, etc GIMP Photoshop Paint Shop Pro Picasa IrfanView Tipus d’imatges Aplicacions Programes
 28. 28. FORMATS D’IMATGE
 29. 29. .png .gif .jpg o .jpeg .tif o .tiff .bmp Descripció Extensió

×