กองทุนท่าจีน

2,608 views

Published on

สรุปกิจกรรมมูลนิธิท่าจีน 2553
กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,608
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กองทุนท่าจีน

 1. 1. สรุปกิจกรรมมูลนิธิท่าจีน 2553 <ul><li>กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก </li></ul><ul><li>กองทุนสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม </li></ul>
 2. 2. เพรา ะ ... ผักตบชวาแน่นในท่าจีน เพรา ะ .... น้ำเน่าเสียในท่าจีน จึงทำให้เกิดกลุ่มคนรักท่าจีน ..... แบบไม่มีเงื่อนไข ชื่อองค์กร “ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม” 7 กันยายน 2541 คำขวัญ .... “ ร้อยใจรักพิทักษ์ท่าจีน”
 3. 3. ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม : ก่อตั้ง 7 กันยายน 2541 ใช้ทฤษฎี “บวร” ขับเคลื่อน ด้วยกิจกรรม ที่หลากหลาย
 4. 4. ปี 2546 ปี 2549 ปี 2552 ปี 2543 เพราะ ... เราพึ่งใครไม่ได้เราจึงต้องพึ่งกันเอง ทำให้เกิดงานทอดผ้าป่าริมคงคา เพื่อร่วมรักษาท่าจีน 3 ปี ครั้ง ต้นกำเนิด มูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐม ก่อตั้งมูลนิธิ 17 มิถุนายน 2548
 5. 5.  หยุดด้วย  ข้อมูล  ความร่วมมือ  ความจริงใจ 12 พค . - 6 สค .2551 เพราะ .. กรมชลประทานจะตัดคลองลัดท่าจีน 2 คลอง 4 ตำบล จึงเกิด .... สภาลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐม เมื่อ 15 กันยายน 2551
 6. 6. 3 องค์กรใหญ่ในท่าจีนนครปฐม : เพื่อแบ่งหน้าที่การทำงาน   
 7. 7. วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างคนรักท่าจีนแบบไม่มีเงื่อนไข <ul><li> สร้างองค์ความรู้ : รู้ลึก รู้กว้าง และรู้ไกล โดยการจัดประชุมสัญจร เครือข่ายรักท่าจีน ในวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือนทุกอำเภอ </li></ul><ul><li> สร้างคนท่าจีน : ให้เป็น นักคิดเขียนโครงการ นักขยายเครือข่าย นักขายความสุข โดย จัดอบรมแกนนำ และเครือข่ายต่อเนื่อง </li></ul><ul><li> สร้างเพื่อน : ทุกอาชีพทั้งใน และนอกจังหวัดนครปฐมให้รู้คุณค่าของน้ำ </li></ul><ul><li> สร้างคนรักถิ่น :  ผลักดันให้เกิดบูรณาการหลักสูตรท่าจีน </li></ul><ul><li> เชิญชวนวัดริมน้ำสร้างแพปลาหน้าวัด </li></ul><ul><li> สนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ำ </li></ul><ul><li> ผลักดันให้เกิดโครงการเด็กดีเรียนได้ </li></ul><ul><li>“ นครปฐมโมเดล” </li></ul>
 8. 8. ผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขององค์กรเอกชน 4 แผนงาน 69 กิจกรรม เป็นเงิน 3,672,000 บาท
 9. 9. แผนงาน 1 เรือสื่อรักท่าจีน : ล่องแพเรียนรู้คู่เรียนรักท่าจีน เครือข่าย 25 โรงเรียน เครือข่ายใหม่ 39 โรงเรียน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ ห้องเรียนกลางสายน้ำ” 7 รุ่น รวม 64 โรงเรียน อบรมกลุ่มผู้นำ อปท ./ แกนนำ / 4 จังหวัด 6 รุ่น เวทีถอดบทเรียน สรุปผล / ประเมิน จัดทำพิมพ์รูปเล่ม สร้างเครือข่ายรักท่าจีนทุกวัย
 10. 10. แผนงาน 2 การพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรท่าจีน 63 โรงเรียนที่ตั้ง ริมแม่น้ำท่าจีน 3 อำเภอ * บางเลน * นครชัยศรี * สามพราน อบรมบูรณาการหลักสูตรท่าจีน 2 รุ่น 63 โรงเรียน นำเสนอผลงาน + กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมต่อสาธารณะ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายหลักสูตรท่าจีน ร่วมจัดตลาดนัดหลักสูตรท่าจีน ขึ้นต้นครูจะสอนวิชาอะไรก็ได้ แต่ขอให้ลงท้ายด้วยเรื่องราวท่าจีน
 11. 11. แผนงาน 3 สร้างศูนย์ท่าจีนศึกษา ศูนย์ท่าจีนศึกษา โรงเรียนวัดดอนหวาย ศูนย์กลางข้อมูลหลักสูตรท่าจีนศึกษา ผู้ดูแลศูนย์ ครู + เยาวชน โรงเรียนวัดดอนหวาย ศูนย์กลางสื่อสารประชาสัมพันธ์เครือข่าย ศูนย์รับใช้ผู้มาเรียนรู้เรื่องราวท่าจีนปีละ 5 พันคน แหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลุ่มน้ำท่าจีน สร้างเยาวชนประจำศูนย์อย่างต่อเนื่อง
 12. 12. แผนงาน 4 การสร้างสื่อและการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ หนังสือสรุปงาน สื่อวีดีทัศน์ สปอตเปิดวิทยุชุมชน ถ่ายทอดการจัดงานใหญ่ๆ ผ่านวิทยุชุมชน ทุกเวทีทุกโอกาส จดหมายข่าว
 13. 13.  เวทีสรุปงาน  มอบเกียรติบัตรชื่นชม  การแสดง  นิทรรศการโรงเรียน  ประกวดแฟชั่นรีไซเคิล ตลาดนัดองค์ความรู้ “สานเครือข่ายยั่งยืนคืนน้ำใสท่าจีน” วันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองและวันเยาวชนแห่งชาติ  20 กันยายน 2553

×