Advertisement

Ga naar Europa, begin om de hoek

European R&D Manager/Expert in Public Understanding of Science at Europeanology
Oct. 12, 2015
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Ga naar Europa, begin om de hoek

 1. V E R E N I G I N G H O G E S C H O L E N 9 O K T O B E R 2 0 1 5 A U D R I E VA N V E E N G a n a a r E u ro p a … b e g i n o m d e h o e k Foto: Lucy Lambriex CC 2015
 2. D a g n a d e g o e ro e
 3. B l o g e n b o e k ?
 4. I d e e » a c t i e
 5. Tre n d 1 S o c i e t a l c h a l l e n g e s
 6. Vo o r b e re i d i n g T I P
 7. Tre n d 2 S t e d e n e n re g i o ' s
 8. B re d e re t re n d
 9. O m a r m h e t re g i o n a l e e c o s y s t e e m
 10. V O O R B E E L D
 11. V O O R B E E L D 0" 500" 1000" 1500" 2000" 3" 5" 7" 9" 11" 1" 3" 5" 7" 9" 11" 1" 3" 5" 7" 9" 11" 2012" 2013" 2014" kWh$ Maand/Jaar$ Opgeladen$kWh$per$straat$ Haarlemmerweg"2"4" Haarlemmerweg"2"53" Haarlemmerweg"2"609" 0" 20" 40" 60" 80" 100" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10"11"12" 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10"11"12" 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10"11"12" 2012" 2013" 2014" Aantal$RFIDs$ Maand/Jaar$ Aantal$Unieke$RFIDs$per$paal$per$maand$
 12. D e j u i s t e v r a a g
 13. J u l l i e w e l !
 14. S u c c e s s e n v i e re n S U C C E S FA C T O R E N
 15. S l i m m e r d o o r s a m e n o p t e t re k k e n S U C C E S FA C T O R E N
 16. Ve r b i n d i n g e n m a k e n S U C C E S FA C T O R E N
 17. K e n n i s b o rg e n i n j e o rg a n i s a t i e S U C C E S FA C T O R E N
 18. D e s l a a g k a n s m y t h e T I P
 19. S U C C E S FA C T O R E N R e p l i c e re n e n o p s c h a l e n
 20. M a s s a b o u w e n europeanology.eu S U C C E S FA C T O R E N Foto: Lucy Lambriex CC 2015
 21. G a n a a r E u ro p a … b e g i n o m d e h o e k ! S u c c e s !
 22. B e d a n k t ! Audrie van Veen Europeanology audrie@europeanology.eu @audrievv /audrie www.europeanology.eu Fotografie © Audrie van Veen 2015 en Lucy Lambriex waar vermeld
Advertisement