Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dinastia CANTEMIR
în contextul patrimoniului
cultural european
Mariana COCIERU, serviciul
Audiovideoteca, BNRM
From the english
translation The History
of the Growth and
Decay of the Othman
Empire (1734, London).
Translation from Lat...
Antioh - fiul lui Dimitrie Cantemir
Domnii Moldovei Constantin şi fiul său Antioh, frescă la mănăstirea
Mera, jud. Vrancea
Stema Moldovei
Sigiliu personal a lui Dimitrie Cantemir (1722)
Portretul lui Dimitrie Cantemir, sf. sec. al XVII-lea, de un pictor
necunoscut (Muzeul de artă şi ceramică din Rouen)
Dimitrie Cantemir, 1720-1723
Emblema Dinastiei Cantemir
Stampa, editia tiparita la Manastirea Neamtului,
1825
Istoria Imperiului Otoman, Hamburg, 1745
Emblema Dinastiei Cantemir
Antioh Cantemir, 1761
Dimitrie Cantemir, gravura, 1712
Antioh Cantemir, gravură din sec. al XIX-lea
Prefaţă la prima ediţie a Hronicului vechimii romano-moldo-vlahilor
Începutul Satirei I-a. Manuscrisul primei redacţii
Satirele lui Antioh Cantemir
Ultima pagină a manuscrisului traducerii Cronicii lui C. Manasses
Foaia de titlu a primei ediţii a satirelor lui Antioh Cantemir în limba
română, 1844
Foaia de titlu a primei ediţii a satirelor lui Antioh Cantemir în limba rusă, 1762
Foaia de titlu a manuscrisului Scrisoarea lui Hariton Makentin
Fragment din Satira a III-a, manuscris
Începutul Satirei a II-a, manuscris
Ch. F. Gross, Îndreptar de filosofie raţională şi logică,
manuscris dedicat lui Antioh Cantemir, 1726
Ch. F. Gross. Foaia de titlu a manuscrisului Compediu de
filosofie
Foaia de titlu a manuscrisului Satirelor lui Antioh Cantemir
Foaia de titlu a ediţiei Horaţiu, Zece epistole, traducere în limba
rusă de A. Cantemir, 1744
Foaia de titlu a ediţiei B. Fontenelle, Convorbiri despre
pluralitatea lumilor, traducere în limba rusă de Antioh Cantemir,
Satirele lui Antioh Cantemir în limba franceză, 1749
Istoria ieroglifică, manuscrisul original
Frontispiciul ediţiei B. Fontenelle, Convorbiri despre pluralitatea
lumii, 1740
Domnul Moldovei Antioh Cantemir, portret după N. Iorga, Sibiu,
1930
Antioh Cantemir, gravura de Brockhaus, 1867
Antioh Cantemir, portret de G. Amiconi, Londra, 1735
Teza teologică a lui Laurenţiu de Transilvania, gravură, 1712
Dimitrie Cantemir, după o gravură de A. Osipov, 1712
Descrierea Moldovei, Frankfurt şi Leipzig, 1771
Descrierea Moldovei, Moscova, 1789
Harta întocmită de D. Cantemir pentru Descrierea Moldovei
Descrierea Moldovei, Iaşi, 1825
Istoria creşterii şi descreşterii Imperiului Otoman, Londra
Evenimentele Cantacuzinilor şi ale Brâncovenilor, Viena, 1795
Filă din manuscrisul autograf în limba latină Loca obscura, 1720
Scrisoarea feciorilor lui D. Cantemir către Petru I
Hronicul a vechimei romano-moldo-vlahilor, manuscris, 1717
Hronicul romano-moldo-vlahilor, Iaşi, 1835
Divanul, Iaşi, 1698
Divanul, Iaşi, 1698
Lumea şi Înteleptul, desene dintr-o copie manuscrisă a Divanului de
la începutul secolului al XIX-lea
Imaginea ştiinţei sacre, filă din manuscris, 1700
Imaginea ştiinţei sacre, filă din manuscris, 1700
Imaginea ştiinţei sacre, filă din manuscris, 1700
Micul compendiu de logică, filă din manuscris, 1700
Micul compendiu de logică, filă din manuscris, 1700
Semne muzicale inventate de Dimitrie Cantemir
PEŞREV, compoziţie muzicală scrisă de Dimitrie Cantemir
Portretul lui Dimitrie Cantemir din 1720-1723
Casandra Cantacuzino, prima soţie a lui Dimitrie Cantemir, 1711
Maria (1700—1757) sau Smaragda (1701—1719), fiice ale lui D. Cantemir,
portret de I. N. Nichitin
Portretul principesei Ekaterina Dmitrievna Golitsyna, ultima fiică a lui
D. Cantemir, 1757, de Jean-Marc Nattier, Museul P...
Catherina Golitsyna, prima jum. a sec. al
XVIII-lea, portret de Louis-Michel van
Loo, Museul Puskin , Moscova
Antioh (1708-1744), fiul lui D. Cantemir gravură după E. G. Vinogradov, 1761
Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1909
Descrierea Moldovei, prima ediţie în limba română, Iaşi, 1825
Divanul, ediţia priceps, Iaşi, 1698, foaia de titlu
Divanul, Iaşi, 1698. Herbul ţării (foaia de titlu, verso)
Ediţia germană a Descrierii Moldovei, Frankfurt şi Leipzig, 1771
Ediţia în limba rusă a Descrierii Moldovei, Moscova, 1789
Foaie de titlu a primei ediţii în limba română a Descrierii Moldovei, Iaşi, 1825
Harta întocmită de D. Cantemir pentru Descrierea Moldovei
I.F.Zubov, G.P.Tepcegorski, Teza teologicăa lui Laurenţiu de Transilvania, gravură, 1712
Imaginea de nedescris a ştiinţei sacre (1700) foaie de manuscris
Interpretarea naturală a monarhiilor, foaie de titlu a
manuscrisului în limba rusă, Sankt-Petersburg, 1714
Istoria ieroglifică, manuscrisul original, foaia de titlu
Istoria Imperiului Otoman, ediţie germană, Hamburg, 1745
Micul compendiu de logică (1700) foaie de titlu, manuscris
Prefaţă la prima ediţie a Hronicului vechimii romano-moldo-vlahilor
Stema Moldovei imprimată pe prima ediţie a Hronicului vechimii
romano-moldo-vlahilor
Sistema religiei mahomedane, Sankt-Petersburg, 1722
Vă mulţumim!!!
Dinastia Cantemir în contextul patrimoniului cultural european
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dinastia Cantemir în contextul patrimoniului cultural european

Simpozion ştiinţific internaţional cu genericul : „Omniprezenţa lui Dimitrie Cantemir în contextul patrimoniului cultural european”.27 octombrie 2015, ora 11.00, Sala de conferințe „Alexe Rău” a BNRM.

 • Login to see the comments

Dinastia Cantemir în contextul patrimoniului cultural european

 1. 1. Dinastia CANTEMIR în contextul patrimoniului cultural european Mariana COCIERU, serviciul Audiovideoteca, BNRM
 2. 2. From the english translation The History of the Growth and Decay of the Othman Empire (1734, London). Translation from Latin into English by N. Tindal, from the author's own manuscript. Printed for James, John, and Paul Knapton, at the Crown in Ludgate Street
 3. 3. Antioh - fiul lui Dimitrie Cantemir
 4. 4. Domnii Moldovei Constantin şi fiul său Antioh, frescă la mănăstirea Mera, jud. Vrancea
 5. 5. Stema Moldovei
 6. 6. Sigiliu personal a lui Dimitrie Cantemir (1722)
 7. 7. Portretul lui Dimitrie Cantemir, sf. sec. al XVII-lea, de un pictor necunoscut (Muzeul de artă şi ceramică din Rouen)
 8. 8. Dimitrie Cantemir, 1720-1723
 9. 9. Emblema Dinastiei Cantemir
 10. 10. Stampa, editia tiparita la Manastirea Neamtului, 1825
 11. 11. Istoria Imperiului Otoman, Hamburg, 1745
 12. 12. Emblema Dinastiei Cantemir
 13. 13. Antioh Cantemir, 1761
 14. 14. Dimitrie Cantemir, gravura, 1712
 15. 15. Antioh Cantemir, gravură din sec. al XIX-lea
 16. 16. Prefaţă la prima ediţie a Hronicului vechimii romano-moldo-vlahilor
 17. 17. Începutul Satirei I-a. Manuscrisul primei redacţii
 18. 18. Satirele lui Antioh Cantemir
 19. 19. Ultima pagină a manuscrisului traducerii Cronicii lui C. Manasses
 20. 20. Foaia de titlu a primei ediţii a satirelor lui Antioh Cantemir în limba română, 1844
 21. 21. Foaia de titlu a primei ediţii a satirelor lui Antioh Cantemir în limba rusă, 1762
 22. 22. Foaia de titlu a manuscrisului Scrisoarea lui Hariton Makentin
 23. 23. Fragment din Satira a III-a, manuscris
 24. 24. Începutul Satirei a II-a, manuscris
 25. 25. Ch. F. Gross, Îndreptar de filosofie raţională şi logică, manuscris dedicat lui Antioh Cantemir, 1726
 26. 26. Ch. F. Gross. Foaia de titlu a manuscrisului Compediu de filosofie
 27. 27. Foaia de titlu a manuscrisului Satirelor lui Antioh Cantemir
 28. 28. Foaia de titlu a ediţiei Horaţiu, Zece epistole, traducere în limba rusă de A. Cantemir, 1744
 29. 29. Foaia de titlu a ediţiei B. Fontenelle, Convorbiri despre pluralitatea lumilor, traducere în limba rusă de Antioh Cantemir,
 30. 30. Satirele lui Antioh Cantemir în limba franceză, 1749
 31. 31. Istoria ieroglifică, manuscrisul original
 32. 32. Frontispiciul ediţiei B. Fontenelle, Convorbiri despre pluralitatea lumii, 1740
 33. 33. Domnul Moldovei Antioh Cantemir, portret după N. Iorga, Sibiu, 1930
 34. 34. Antioh Cantemir, gravura de Brockhaus, 1867
 35. 35. Antioh Cantemir, portret de G. Amiconi, Londra, 1735
 36. 36. Teza teologică a lui Laurenţiu de Transilvania, gravură, 1712
 37. 37. Dimitrie Cantemir, după o gravură de A. Osipov, 1712
 38. 38. Descrierea Moldovei, Frankfurt şi Leipzig, 1771
 39. 39. Descrierea Moldovei, Moscova, 1789
 40. 40. Harta întocmită de D. Cantemir pentru Descrierea Moldovei
 41. 41. Descrierea Moldovei, Iaşi, 1825
 42. 42. Istoria creşterii şi descreşterii Imperiului Otoman, Londra
 43. 43. Evenimentele Cantacuzinilor şi ale Brâncovenilor, Viena, 1795
 44. 44. Filă din manuscrisul autograf în limba latină Loca obscura, 1720
 45. 45. Scrisoarea feciorilor lui D. Cantemir către Petru I
 46. 46. Hronicul a vechimei romano-moldo-vlahilor, manuscris, 1717
 47. 47. Hronicul romano-moldo-vlahilor, Iaşi, 1835
 48. 48. Divanul, Iaşi, 1698
 49. 49. Divanul, Iaşi, 1698
 50. 50. Lumea şi Înteleptul, desene dintr-o copie manuscrisă a Divanului de la începutul secolului al XIX-lea
 51. 51. Imaginea ştiinţei sacre, filă din manuscris, 1700
 52. 52. Imaginea ştiinţei sacre, filă din manuscris, 1700
 53. 53. Imaginea ştiinţei sacre, filă din manuscris, 1700
 54. 54. Micul compendiu de logică, filă din manuscris, 1700
 55. 55. Micul compendiu de logică, filă din manuscris, 1700
 56. 56. Semne muzicale inventate de Dimitrie Cantemir
 57. 57. PEŞREV, compoziţie muzicală scrisă de Dimitrie Cantemir
 58. 58. Portretul lui Dimitrie Cantemir din 1720-1723
 59. 59. Casandra Cantacuzino, prima soţie a lui Dimitrie Cantemir, 1711
 60. 60. Maria (1700—1757) sau Smaragda (1701—1719), fiice ale lui D. Cantemir, portret de I. N. Nichitin
 61. 61. Portretul principesei Ekaterina Dmitrievna Golitsyna, ultima fiică a lui D. Cantemir, 1757, de Jean-Marc Nattier, Museul Puskin , Moscova
 62. 62. Catherina Golitsyna, prima jum. a sec. al XVIII-lea, portret de Louis-Michel van Loo, Museul Puskin , Moscova
 63. 63. Antioh (1708-1744), fiul lui D. Cantemir gravură după E. G. Vinogradov, 1761
 64. 64. Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1909
 65. 65. Descrierea Moldovei, prima ediţie în limba română, Iaşi, 1825
 66. 66. Divanul, ediţia priceps, Iaşi, 1698, foaia de titlu
 67. 67. Divanul, Iaşi, 1698. Herbul ţării (foaia de titlu, verso)
 68. 68. Ediţia germană a Descrierii Moldovei, Frankfurt şi Leipzig, 1771
 69. 69. Ediţia în limba rusă a Descrierii Moldovei, Moscova, 1789
 70. 70. Foaie de titlu a primei ediţii în limba română a Descrierii Moldovei, Iaşi, 1825
 71. 71. Harta întocmită de D. Cantemir pentru Descrierea Moldovei
 72. 72. I.F.Zubov, G.P.Tepcegorski, Teza teologicăa lui Laurenţiu de Transilvania, gravură, 1712
 73. 73. Imaginea de nedescris a ştiinţei sacre (1700) foaie de manuscris
 74. 74. Interpretarea naturală a monarhiilor, foaie de titlu a manuscrisului în limba rusă, Sankt-Petersburg, 1714
 75. 75. Istoria ieroglifică, manuscrisul original, foaia de titlu
 76. 76. Istoria Imperiului Otoman, ediţie germană, Hamburg, 1745
 77. 77. Micul compendiu de logică (1700) foaie de titlu, manuscris
 78. 78. Prefaţă la prima ediţie a Hronicului vechimii romano-moldo-vlahilor
 79. 79. Stema Moldovei imprimată pe prima ediţie a Hronicului vechimii romano-moldo-vlahilor
 80. 80. Sistema religiei mahomedane, Sankt-Petersburg, 1722
 81. 81. Vă mulţumim!!!

×