สร้างช่องทางรับสมัครข่าวสารทางอีเมล์.pdf

579 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
579
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สร้างช่องทางรับสมัครข่าวสารทางอีเมล์.pdf

  1. 1. สร้ างช่ องทางรับสมัครข่ าวสารทางอีเมล์ |blogspot ที่มา : ชวนเพื่อนเขียนบล็อก เมื่อมี icon feed กันแล้ วมาใช้ ประโยชน์จาก feedburner กันอีกทางหนึง ก็คือสร้ างไอคอนสมัครรับข่าวสารทาง E- ่ MAIL หรื อ E-mail subscribe ซึงสามารถเพิ่มการกระจายบทความหรื อข้ อมูลใหม่ ๆ ในบล็อกหรื อเวบไซต์ให้ แก่สมาชิก ่ ได้ โดยที่สมาชิกไม่จาเป็ นต้ อง เข้ ามาเปิ ด url อ่านบทความจาก E-mail ก็ได้ เอาหล่ะค่ะมาสร้ างกันเลยค่ะ 1. ให้ login เข้ าไปที่ feedburner แล้ วเข้ าไปที่ เมนู ดังรู ปค่ะ 2. เลือก Activate หลังจากนันไปรับ code html เพื่อสร้ าง E-mail subscribe ค่ะ ้ 3.เลือกเป็ น blogger แล้ วคลิก go ๊
  2. 2. 4. เลือก เพิ่มเครื่ องมือ แค่นี ้บล็อกเราก็จะมีช่องรับข้ อมูลข่าวสารให้ กบสมาชิกได้ รับข้ อมูลแล้ วจ๊ ะ ช่องทาง E-mail ั subscribe ก็เรี ยบร้ อย หรื อถ้ าเกิดว่าเพื่อน ๆ จะใช้ วิธี copy code ดังกล่าวมาเพิ่มเอง ตรง ก็ได้ โดย 1. เมื่อ login เข้ าไปที่ blogger แล้ วไปที่เมนู รู ปแบบ > องค์ประกอบของหน้ า 2. เมื่อเจอหน้ าตาดังรู ป ก็คลิกเลือก เพิ่ม gadget ๊ ต่อจากนันให้ เลือก Html/javascript ้ 3. เมื่อปรากฏหน้ าจอดังภาพ ก็ให้ past code ที่ copy มาจาก feeburner วางแล้ วก็บนทึก ั

×