ฝากไฟล์ JavaScript ให้บล็อกด้วย Google site.pdf

1,645 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,645
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ฝากไฟล์ JavaScript ให้บล็อกด้วย Google site.pdf

  1. 1. ชวนเพื่อนเขียนบล็อก http://introduction-blogger.blogspot.com ฝากไฟล์ JavaScript ให้ บล็อกด้ วย Google site เคยชวนเพื่อน ๆ ใช้ gadget html/javascript หลายรอบแล้ว คงจะพอเห็นประโยชน์ของไฟล์ javascript กัน มาแล้ว ไฟล์เหล่านี้ช่วยทาเพิ่มลูกเล่นให้กบเวบหรื อบล็อกของเราดูทนสมัย หลากหลายขึ้น เรื่ อง ั ั ของ ชวนเพื่อนเขียนบล็อก: เพิ่มรู ปในบทความล่าสุ ด Recent post with thumbnail บทความนี้ก็ใช้ ประโยชน์จาก javascript ค่ะ จากรู ปไฟล์ javascipt ดิฉนฝากไว้ที่ http://sites.google.com/site……………..js” เพราะที่น้ ีฝากไฟล์ ั ั javascript ได้ฟรี แล้วก็สามารถแสดงผลได้กบบล็อกของ google ที่ blogger นี่ได้ดีดวยค่ะ ไม่จาเป็ นต้องไป ้ ุ่ หาซื้ อ host ให้ยงยาก เปลืองตังค์ ไฟล์ javascript นี้นามสกุล .js นะคะ วิธีการฝากไฟล์่ javascript ใน google site ก็ไม่ยากค่ะ เรามาลองทาดูนะคะ 1. ดาวน์โหลดไฟล์ javascript ที่ตองการใช้งานมาไว้ที่เครื่ อง ทดลองดาวน์โหลดจากบทความ ชวนเพื่อน ้ เขียนบล็อก: เพิ่มรู ปในบทความล่าสุ ด Recent post with thumbnail นี้ก็ได้ค่ะ โดย copy url จาก http://site.google.com/…………….js นาไปวางที่ช่อง address bar ใน broswer หลังจากนั้นจะปรากฏ หน้าต่างให้บนทึกไฟล์ javascript ที่ได้ ดังรู ป ั 2 .เมื่อได้ไฟล์ที่ตองการใช้ ให้เพื่อน ๆ ไปเปิ ดใน notepad แล้ว บันทึกเป็ นนามสกุล .txt ้ 3. เข้าไปที่ หน้า http://www.google.co.th เมนูขวามือ การตั้งค่าบัญชี google
  2. 2. ชวนเพื่อนเขียนบล็อก http://introduction-blogger.blogspot.com ไปที่ site ดังรู ป ต่อจากนั้นคลิ๊กเลือกสร้างไซต์ใหม่ ่ ตั้งชื่อไซต์ และเติมเวบไซต์ url ในกรอบ จะยากตรงนี้เพราะว่าหากว่า url ซ้ าก็ไม่ได้ ตั้งที่อยูใหม่ เพื่อน ๆ จะเลือก ธี มหรื อแม่แบบ อะไรเพิ่มเติมก็ได้ แต่ในที่น้ ีดิฉนจะชวนฝากไฟล์เท่านั้น เพราะฉะนั้นขอข้ามไป ั เลย เมื่อกรอกที่อยู่ url เรี ยบร้อยให้กรอกรหัสดังภาพแล้วเลือกสร้างเวบไซต์ หากว่า url ไม่ซ้ าใคร ก็เป็ นอัน สร้างเวบไซต์สาเร็ จ
  3. 3. ชวนเพื่อนเขียนบล็อก http://introduction-blogger.blogspot.com จะปรากฏหน้าต่างดังรู ป คลิ๊กเลือกสร้างหน้าเวบ เลือกตูเ้ ก็บเอกสาร แล้วตั้งชื่อตูเ้ ก็บเอกสาร เรี ยบร้อยค่ะ เมื่อต้องการอัพโหลดไฟล์ javascript ก็คลิ๊กเพิ่มไปที่ เราก็จะสามารถอัพโหลดไฟล์ได้
  4. 4. ชวนเพื่อนเขียนบล็อก http://introduction-blogger.blogspot.com จาก รู ปคือตัวอย่าง ไฟล์ javascript recentpost เมื่อต้องการใช้งาน script เพื่อน ๆ ก็คลิ๊กขวาไปที่ Download ่ แล้ว copy link มาใช้งาน โดยจะอยูในรู ปแบบ https://sites.google.com/site/meesubandmeesuksite/myfile/recentpost.js?attredirects=0&d=1 แต่เมื่อนามาใช้ในบล็อก ให้เลือก url เป็ น https://sites.google.com/site/meesubandmeesuksite/myfile/recentpost.js ส่ วนท้ายที่เหลือตัดออกให้หมด แค่น้ ีเพื่อน ๆ ก็จะมี host ฝากไฟล์ javascript เอาไว้ปรับแต่งบล็อกของเรา ได้แล้วค่ะ วิธีน้ ีนอกจากจะฝากไฟล์ javascript แล้ว ยังสามารถฝากไฟล์ แฟลช เอาไว้แสดงผลในบล็อกได้ดวยนะ ้ คะ ที่มา ชวนเพื่อนเขียนบล็อก

×