Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โจรกรรมทางวรรณกรรม PLAGIARISM โดย วัชรีวรรณ วัดบัว ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 สิงหาคม 2552
<ul><li>Plagiarism ( เพล้ต - เจอ - ริ - ซึ่ม )  คือ โจรกรรมทางวรรณกรรมหรือการลอกเลียนวรรณกรรมซึ่งหมายรวมถึง </li></ul><u...
<ul><li>การคัดลอกมาทั้งหมดโดยไม่ระบุที่มา หรือการนำข้อเขียนของผู้อื่นมาเรียบเรียงเขียนใหม่ในแบบของตัวเองโดยไม่ระบุที่มา ใน...
ทั้งสองคำนี้ใช้กับพฤติกรรมที่คล้ายๆ กัน เพียงแต่เน้นการละเมิดที่ต่างมุมกันโดย - การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการละเมิดสิทธิ์ด้ว...
<ul><li>ปัญหาโจรกรรมทางวรรณกรรมเป็นปัญหาที่เกิดมานานนับศตวรรษมาแล้วซึ่งเป็นแบบรูปเล่ม </li></ul><ul><li>คุณรุจเรขา แห่งห้อ...
<ul><li>หมายถึง การนำเอางานส่วนใหญ่ หรืองานทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดของตนเองมาทำเป็นงานใหม่โดยไม่ได้แจ้งให้ชัดเจน </li></u...
<ul><li>หากกล่าวถึงโจรกรรมทางวรรณกรรมอย่างหลวมๆ ว่าเป็นการลักลอบหรือการขโมย แต่ไม่ได้กำหนดไว้ให้เป็นอาชญากรรมในศาลยุติธรร...
<ul><li>ศาสตราจารย์ บี . เอส . ราชบุต นักฟิสิกส์และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยคูมาโอน ประเทศอินเดียลาออกจากมหาวิทยาลัยเมื่อ ...
<ul><li>ปี พ . ศ . 2543  เจ . เค . โรว์ลิง ผู้แต่งนวนิยายชุดแฮรี พอตเตอร์ มีคดีข้อขัดแย้งทางกฎหมายที่ฟ้องร้องโดย แนนซี...
<ul><li>ใน  blog ของน้องใบหม่อน มีนักเขียนผู้หนึ่งของสำนักพิมพ์แจ่มใส ชื่อว่า “ ทรรศิกา ” เธอเขียนผลงานเรื่อง “ สืบลับ...
<ul><li>ตามที่ได้มีการแสดงหลักฐานบางประการว่า งานเขียนของผู้ที่ใช้นามปากกาว่า “ ทรรศิกา ” ในหนังสือชื่อ “ สืบลับ … สะด...
<ul><li>ทว่า กรณีของ “ ทรรศิกา ” สำนักพิมพ์แจ่มใสต้องผ่อนปรนในบทลงโทษให้เป็นกรณีพิเศษ เพราะถือเป็นกรณีต้นแบบ ซึ่งยังไม่เ...
<ul><li>สุดท้ายนี้ ทางสำนักพิมพ์แจ่มใสใคร่ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันฟันฝ่าปัญหาจนลุล่วง ขอบคุณสำหรับข้อมูลและ...
<ul><li>ในยุคของฟรีดีกว่าเช่นนี้ หากเราจะต้องศึกษาโปรแกรมพวกนี้แล้ว </li></ul><ul><li>หันไปดูที่เป็น open software กันเ...
ตัวอย่างโปรแกรมใช้ตรวจ plagiarism http://turnitin.com/index_i18n.html?lang=th
ตัวอย่างโปรแกรมใช้ตรวจ plagiarism http://www.articlechecker.com/
ตัวอย่างโปรแกรมใช้ตรวจ plagiarism http://www.copyscape.com/about.php
บทความที่เกี่ยวข้อง http :// spore . swmed . edu / dejavu /
บทความที่เกี่ยวข้อง http :// stang . sc . mahidol . ac . th / Plagiarism . htm
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การหลีกเลี่ยง ที่จะไม่โจรกรรมหรือขโมยความคิดผู้อื่นนั้น ง่ายนิดเดียว คือ ... ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง   …...
แหล่งที่มาของข้อมูล <ul><li>http :// en . wikipedia . org / wiki / Plagiarism </li></ul><ul><li>http :// th . wikipedia . ...
Thank you for your attentions
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โจรกรรมทางวรรณกรรม1

4,654 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

โจรกรรมทางวรรณกรรม1

 1. 1. โจรกรรมทางวรรณกรรม PLAGIARISM โดย วัชรีวรรณ วัดบัว ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 สิงหาคม 2552
 2. 2. <ul><li>Plagiarism ( เพล้ต - เจอ - ริ - ซึ่ม ) คือ โจรกรรมทางวรรณกรรมหรือการลอกเลียนวรรณกรรมซึ่งหมายรวมถึง </li></ul><ul><li>- การนำผลงาน ความคิด หรือคำพูดของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ให้เครดิต </li></ul><ul><li>- การนำความคิดและงานของผู้อื่นมาเขียน โดยทำให้ดูเหมือนว่ามาจากความคิดของตนเอง </li></ul>ความหมายของ Plagiarism
 3. 3. <ul><li>การคัดลอกมาทั้งหมดโดยไม่ระบุที่มา หรือการนำข้อเขียนของผู้อื่นมาเรียบเรียงเขียนใหม่ในแบบของตัวเองโดยไม่ระบุที่มา ในวงวิชาการ โจรกรรมทางวรรณกรรมโดยนิสิตนักศึกษา อาจารย์หรือนักวิจัยถือเป็น “ ความไม่สุจริตทางวิชาการ ” (academic dishonesty) หรือ “ การฉ้อฉลทางวิชาการ ” (academic fraud) และผู้กระทำผิดจะต้องถูกตำหนิทางวิชาการ ( academic censure ) </li></ul><ul><li>โจรกรรมทางวรรณกรรมใน งานสื่อสารมวลชนถือเป็นละเมิดจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ ( journalistic ethics ) นักข่าวที่ถูกจับได้โดยทั่วไปจะถูกลงทางทางวินัยตั้งแต่พักงานถึงการถูกให้ออกจากงาน </li></ul><ul><li>สำหรับ บุคคลทั่วไป ที่ถูกจับได้ว่าทำโจรกรรมทางวรรณกรรมทางวิชาการหรือทางงานหนังสือพิมพ์มักอ้างว่าได้กระทำลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยลืมใส่อ้างอิงหรือใส่คำประกาศกิตติคุณ (citation) ที่เหมาะสมไว้ </li></ul>รูปแบบของ Plagiarism
 4. 4. ทั้งสองคำนี้ใช้กับพฤติกรรมที่คล้ายๆ กัน เพียงแต่เน้นการละเมิดที่ต่างมุมกันโดย - การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการละเมิดสิทธิ์ด้วยการไม่บอกล่าวกับผู้ถือลิขสิทธิ์ - โจรกรรมทางวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับการสร้างชื่อเสียงให้ตนเองของผู้กระทำด้วยการแอบอ้างว่าตนเป็นผู้เขียน ข้อแตกต่างของการโจรกรรมทางวรรณกรรม กับการละเมิดลิขสิทธิ์
 5. 5. <ul><li>ปัญหาโจรกรรมทางวรรณกรรมเป็นปัญหาที่เกิดมานานนับศตวรรษมาแล้วซึ่งเป็นแบบรูปเล่ม </li></ul><ul><li>คุณรุจเรขา แห่งห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เขียนไว้ในเรื่อง plagiarism คืออะไรใน blog ของห้องสมุดสตางค์ว่า </li></ul><ul><li>“ สมัยนี้การเขียนบทความทางออนไลน์ ทำให้การ “ ตัด - แปะ ” ( cut & paste ) ทำได้ง่ายมาก เด็กนักเรียนบ้านเราก็ชอบมาก ที่จะค้น google แล้ว ตัด - แปะ ข้อมูลที่ได้จาก wikipedia เพื่อทำการบ้านส่งครู … นักศึกษาตัดแปะข้อความจากบทความคนอื่น มาใส่ในวิทยานิพนธ์ของตน … เรียกว่าเป็น “ Cyber-Plagiarism ” </li></ul>Cut & Paste
 6. 6. <ul><li>หมายถึง การนำเอางานส่วนใหญ่ หรืองานทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดของตนเองมาทำเป็นงานใหม่โดยไม่ได้แจ้งให้ชัดเจน </li></ul><ul><li>บทความประเภทนี้ส่วนใหญ่มักเป็นบทความตีพิมพ์ซ้ำ ( multiple publication ) </li></ul><ul><li>อย่างไรก็ดี บทความประเภทนี้ที่กำลังแพร่หลายและเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนไม่นับว่าเข้าข่ายการโจรกรรมผลงานตนเอง แต่ควรระวังเรื่องลิขสิทธิ์ เช่นเป็นบทความที่มีสำนักพิมพ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นต้น </li></ul><ul><li>“ ข้อเขียนที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน ” ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางสังคม วิชาชีพและความเห็นทางวัฒนธรรมซึ่งปกติจะตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ </li></ul>โจรกรรมทางวรรณกรรมของตนเอง
 7. 7. <ul><li>หากกล่าวถึงโจรกรรมทางวรรณกรรมอย่างหลวมๆ ว่าเป็นการลักลอบหรือการขโมย แต่ไม่ได้กำหนดไว้ให้เป็นอาชญากรรมในศาลยุติธรรมโจรกรรมทางวรรณกรรม จึงไม่มีสถานะเป็นคดีอาญาในกฎหมายจารีตด้วยเช่นกัน </li></ul><ul><li>การฟ้องร้องโจรกรรมทางวรรณกรรม สามารถทำได้ทางแพ่ง โดยเจ้าทุกข์สามารถฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายจากถูกโจรกรรมทางวรรณกรรมได้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมก็ได้ </li></ul><ul><li>กรณีปัญหาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ ทำให้เกิดการถกเถียงกันว่ามากว่าจะนับให้เป็นคดีอาญาได้หรือไม่ </li></ul>การโจรกรรมทางวรรณกรรม
 8. 8. <ul><li>ศาสตราจารย์ บี . เอส . ราชบุต นักฟิสิกส์และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยคูมาโอน ประเทศอินเดียลาออกจากมหาวิทยาลัยเมื่อ พ . ศ . 2546 เนื่องจากถูกพบว่าได้ทำการโจรกรรมผลงานจากบทความทางวิชาการชิ้นหนึ่ง ( ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ) มาปรากฏในหนังสือของตน </li></ul><ul><li>แดน บราวน์ ผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่อง “ รหัสลับดาวินชี ” ถูกกล่าวหาทางโจรกรรมทางวรรณกรรมถึงสองครั้งที่เรียกกันว่า “ การวิพากษ์วิจารณ์ดา วินชี โค้ด ” ( Criticisms of The Da Vinci Code ) ถึงขั้นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย แต่ในที่สุดก็ได้รับการยกฟ้องทั้งสองครั้ง </li></ul>ตัวอย่างงานที่เป็นจริงหรือส่อว่าเป็น การโจรกรรมทางวรรณกรรม
 9. 9. <ul><li>ปี พ . ศ . 2543 เจ . เค . โรว์ลิง ผู้แต่งนวนิยายชุดแฮรี พอตเตอร์ มีคดีข้อขัดแย้งทางกฎหมายที่ฟ้องร้องโดย แนนซี สตูฟเฟอร์ ที่อ้างว่าโรว์ลิงได้ทำโจรกรรมทางวรรณกรรมด้วยการใช้เรื่องราวจากงานเขียนของเธอในอาชีพนักเขียนอันสั้นของเธอ สตูฟเฟอร์แพ้คดีหลังจากศาลตัดสินว่าเป็นการปั้นเรื่องขึ้น </li></ul>ตัวอย่างงานที่เป็นจริงหรือส่อว่าเป็น การโจรกรรมทางวรรณกรรม
 10. 10. <ul><li>ใน  blog ของน้องใบหม่อน มีนักเขียนผู้หนึ่งของสำนักพิมพ์แจ่มใส ชื่อว่า “ ทรรศิกา ” เธอเขียนผลงานเรื่อง “ สืบลับสะดุดรัก ” ซึ่งนิยายเรื่องนี้ ลอกมาจากนิยายเรื่อง “ตามรักคืนใจ” , “ ลางลิขิต” และ “สืบลับรหัสรัก” ของ “กิ่งฉัตร” โดยน้องใบหม่อนได้นำหลักฐานเป็นรูปถ่ายเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือทั้งสองเล่มมาลงให้ดูกันอย่างชัดเจน ซึ่งมีอยู่ย่อหน้าหนึ่ง มีความยาว 6 - 7 บรรทัด มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษร ( ดูภาพได้จากในกระทู้ ) </li></ul><ul><li>นอกจากนี้ นิยายเรื่องแรกที่คุณทรรศิกาเขียน มีผู้อ่านหลายท่านบอกว่า เนื้อหาคล้ายเรื่อง “กระต่ายในเงาจันทร์” ซึ่งเขียนโดย คุณนราเกตต์ ซึ่งพิมพ์โดยสำนักพิมพ์โดยแจ่มใสเช่นเดียวกันอย่างมาก หรือกล่าวคือนิยายเรื่องแรกนั้น คุณทรรศิกาได้ ลอก มาจากเรื่อง “กระต่ายในเงาจันทร์” </li></ul><ul><li>สำนักพิมพ์แจ่มใสได้ออกแถลงการณ์แสดงความรับผิดชอบ ดังนี้ http :// www . jamsai . com / popup / pr18 . asp </li></ul>ตัวอย่างงานที่เป็นจริงหรือส่อว่าเป็น การโจรกรรมทางวรรณกรรม
 11. 11. <ul><li>ตามที่ได้มีการแสดงหลักฐานบางประการว่า งานเขียนของผู้ที่ใช้นามปากกาว่า “ ทรรศิกา ” ในหนังสือชื่อ “ สืบลับ … สะดุดรัก ” ได้มีการลอกเลียนเนื้อหาบางส่วนมาจากบทประพันธ์ของคุณกิ่งฉัตร จากการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยละเอียดแล้ว พบว่าเป็นการจงใจลอกเลียนและดัดแปลงงานวรรณกรรมของผู้อื่นจริง อันเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของบทประพันธ์ดั้งเดิม และถือเป็นความผิดตามกฎหมายอันว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงสำหรับผู้ทำงานในวงการวรรณกรรมทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย ทางสำนักพิมพ์แจ่มใสขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อคุณกิ่งฉัตร เจ้าของงานประพันธ์ที่มิได้ติดใจเอาความในทางกฎหมาย ทั้งต่อนักเขียนผู้ลอกเลียนผลงาน และสำนักพิมพ์แจ่มใส หากแต่ทางสำนักพิมพ์แจ่มใสก็ยังคงรู้สึกเสียใจต่อความผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้น จึงรีบเร่งดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมิให้ลุกลามต่อไป นอกจากนี้แล้วยังได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายต่างๆ เพื่อหาแนวทางบรรเทาปัญหา และป้องกันมิให้เกิดซ้ำอีกได้โดยง่ายในอนาคต อันอาจใช้ถือเป็นกรณีศึกษาแก่ผู้สนใจต่อไป ซึ่งพอจะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ </li></ul>สำนักพิมพ์แจ่มใสได้ออกแถลงการณ์แสดงความรับผิดชอบ http :// www . jamsai . com / popup / pr18 . asp
 12. 12. <ul><li>ทว่า กรณีของ “ ทรรศิกา ” สำนักพิมพ์แจ่มใสต้องผ่อนปรนในบทลงโทษให้เป็นกรณีพิเศษ เพราะถือเป็นกรณีต้นแบบ ซึ่งยังไม่เคยมีการกำหนดบทลงโทษไว้ก่อนให้ชัดเจน สิ่งที่สำนักพิมพ์แจ่มใสจำต้องบังคับใช้กับนักเขียนผู้นี้ ได้แก่ </li></ul><ul><li>- ดำเนินการเรียกเก็บหนังสือนั้นโดยทันที โดยนักเขียนจะต้องร่วมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายบางส่วนตามความเหมาะสม </li></ul><ul><li>- ยกเลิกสถานภาพความเป็นนักเขียนของสำนักพิมพ์แจ่มใสโดยชั่วคราว เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออกประกาศฉบับนี้ หากในช่วงเวลาดังกล่าว นักเขียนผู้นี้ได้ทำการอันส่อเจตนาในการละเมิดผลงานของผู้อื่นเพิ่มเติมอีก หรือมีการส่งต้นฉบับไปให้ทางสำนักพิมพ์อื่นพิจารณา ก็ถือว่าให้พ้นสภาพนักเขียนของสำนักพิมพ์แจ่มใสอย่างถาวรไปโดยปริยาย </li></ul><ul><li>- เนื่องจากกรณีนี้ไม่มีการฟ้องร้องเอาความกัน สำนักพิมพ์แจ่มใสจึงยินดีจ่ายค่าลิขสิทธิ์ผลงานเขียนในจำนวนเท่าที่จำหน่ายได้เท่านั้น ไม่ใช่คิดจากยอดพิมพ์ทั้งหมด เนื่องจากหนังสือถูกเรียกเก็บออกจากท้องตลาด ไม่ได้วางจำหน่ายอีกเป็นจำนวนมาก ทว่ายอดเงินส่วนนี้ต้องถูกหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเสียก่อนด้วย แต่ถ้าจำนวนเงินไม่พอจะไม่มีการฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม </li></ul>สำนักพิมพ์แจ่มใสได้ออกแถลงการณ์แสดงความรับผิดชอบ
 13. 13. <ul><li>สุดท้ายนี้ ทางสำนักพิมพ์แจ่มใสใคร่ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันฟันฝ่าปัญหาจนลุล่วง ขอบคุณสำหรับข้อมูลและคำแนะนำอันเป็นประโยชน์จากท่านทั้งหลายที่มิได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ ( เพราะมีจำนวนเป็นหางว่าว ) ขอบคุณคุณกิ่งฉัตรสำหรับความใจกว้างที่ยอมให้อภัยและมอบโอกาสแก่ผู้กระทำผิด ขอบคุณคุณใบหม่อน ผู้สังเกตเห็นความไม่ถูกต้องแต่แรกเริ่ม ขออภัยและขอบคุณนักเขียนในเครือแจ่มใสทุกท่าน ที่ต้องร่วมรับผิดชอบในความผิดที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย ขอให้บทเรียนแห่งความเจ็บปวดของทุกฝ่ายในครั้งนี้ จะได้ช่วยจุดชนวนให้เกิดความเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในบ้านเรา ย้ำเตือนให้เกิดความตระหนักว่าของใคร ใครก็รัก มีปัญญาก็สร้างเอาเองเถิด และคงต้องขอจบด้วยความหวังที่ดูไกลสุดเอื้อมว่า “ อยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ” </li></ul><ul><li>ด้วยความเคารพอย่างสูง </li></ul><ul><li>นายเกรียงไกร สื่อสุวรรณ </li></ul><ul><li> บรรณาธิการบริหาร </li></ul><ul><li> 7 มีนาคม 2549 </li></ul>สำนักพิมพ์แจ่มใสได้ออกแถลงการณ์แสดงความรับผิดชอบ
 14. 14. <ul><li>ในยุคของฟรีดีกว่าเช่นนี้ หากเราจะต้องศึกษาโปรแกรมพวกนี้แล้ว </li></ul><ul><li>หันไปดูที่เป็น open software กันเถอะ มีอยู่หลายโปรแกรมให้เลือก ยกตัวอย่าง </li></ul><ul><li>Turnitin อ่านว่า turn - it - in  ซึ่งเป็นโปรแกรมใช้ตรวจ plagiarism    ในขณะนี้มีอยู่หลายมหาวิทยาลัยที่ซื้อไว้ใช้ </li></ul>โปรแกรมใช้ตรวจ plagiarism
 15. 15. ตัวอย่างโปรแกรมใช้ตรวจ plagiarism http://turnitin.com/index_i18n.html?lang=th
 16. 16. ตัวอย่างโปรแกรมใช้ตรวจ plagiarism http://www.articlechecker.com/
 17. 17. ตัวอย่างโปรแกรมใช้ตรวจ plagiarism http://www.copyscape.com/about.php
 18. 18. บทความที่เกี่ยวข้อง http :// spore . swmed . edu / dejavu /
 19. 19. บทความที่เกี่ยวข้อง http :// stang . sc . mahidol . ac . th / Plagiarism . htm
 20. 20. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การหลีกเลี่ยง ที่จะไม่โจรกรรมหรือขโมยความคิดผู้อื่นนั้น ง่ายนิดเดียว คือ ... ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง   … อ่านของใครมาก็ให้เกียรติ โดยการอ้างอิงเจ้าของความคิด และผลงานนั้น .....
 21. 21. แหล่งที่มาของข้อมูล <ul><li>http :// en . wikipedia . org / wiki / Plagiarism </li></ul><ul><li>http :// th . wikipedia . org / wiki /% E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 </li></ul><ul><li>http :// www . bloggang . com / viewdiary . php?id = bai - mon&group = 1 </li></ul><ul><li>http://www.jamsai.com/popup/pr18.asp </li></ul><ul><li>http://stang.sc.mahidol.ac.th/Plagiarism.htm </li></ul><ul><li>http :// www . copyscape . com / </li></ul><ul><li>http :// turnitin . com / index_i18n . html?lang = th </li></ul><ul><li>http :// www . articlechecker . com / </li></ul>
 22. 22. Thank you for your attentions

×