Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Engagement in teamverband

1,025 views

Published on

Engagement draagt niet alleen bij tot het individueel presteren, maar is ook een energiebron voor teams en een manier waarop goed presterende teams zich kunnen onderscheiden. Daarom is het nuttig om te begrijpen wat team engagement precies is, hoe het ontstaat en vooral hoe het gestimuleerd kan worden.

Deze infographic zet een aantal zaken op een rijtje.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Engagement in teamverband

  1. 1. INVESTEREN IN TEAM ENGAGEMENT RENDEERT WAT IS TEAM ENGAGEMENT? team engagement als een ‘emergent state’ Team engagement als een ‘shared state’ dynamisch gedeelde toestand wanneer teamleden een gelijkaardige mate van engagement aan hun team toeschrijven varieert in functie van verschillende factoren collectieve eigenschap die vorm krijgt door onderlinge interacties en dynamiek A B C Team engagement: een multidimensionaal construct gekenmerkt door vitaliteit , toewijding, absorptie dit uit zich in: - teamleden die elkaar aanmoedigen - positief praten over werkervaringen - tijdens werkuren alleen bezig met werkgerelateerde zaken zorg voor een ondersteunend klimaat Teamleden hebben het gevoel dat het klimaat ondersteunend is wanneer constructieve kritiek wordt beloond en wanneer de groepsleider zorgend overkomt en belang hecht aan de interpersoonlijke problemen. zorg voor interactie Veel onderlinge contacten en samenwerking leiden tot het ontstaan van affectieve relaties en dit creëert ook gelegenheid om ervaringen te delen die tot team engagement kunnen leiden. Coördinatie kan verder worden gestimuleerd door ontwikkeling van verschillende communicatiekanalen binnen de teams. zorg voor goede coördinatie ENGAGEMENT IS BESMETTELIJK Wanneer geëngageerde medewerkers hun optimisme, positieve houding en proactief gedrag communiceren, zijn ze in staat om hun collega’s te beïnvloeden en ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk als een team beter kunnen presteren. BETERE TEAM PERFORMANTIE Team engagement leidt tot betere teamprestaties, tot een betere teamklimaat, tot meer positief effect en vertrouwen in het kunnen van het team en tot engagement op individueel niveau. Grote uitdaging: creëren juiste energie zodat het geheel meer wordt dan de som van de delen individueel engagement team engagement VS medewerkers die goed kunnen samenwerken high-performance teams bouwstenen organisatie = een manier waarop teams zich kunnen onderscheiden energiebron voor teams TIPS VOOR HET STIMULEREN VAN TEAM ENGAGEMENT VS Engagement in teamverband draagt bij tot individuele prestaties Als laatste zorgt de selectie van teamleden die het team qua vaardigheden aanvullen voor een grotere interdependentie. zorg voor complementaire vaardigheden1+1=3 1.HULPBRONNEN 2.Situationele elementen zorg voor groepsgevoel Dit wij-gevoel zorgt immers voor een identificatie met het team en een grotere onderlinge cohesie, ook wat engagement betreft. zorg voor normen Een goed voorbeeld daarvan zijn de expliciete en impliciete normen die het gedrag van teamleden beïnvloeden. Eens zich een norm heeft gesteld om een bepaald gedrag of een bepaalde emotie te tonen, zullen de leden dit niet alleen volgen, maar beïnvloedt dit ook hun ervaring. Engagement kan met andere woorden na verloop van tijd een groepsnorm worden. 3.Externe factoren zorg voor intens positieve ervaringen Werken in een team wekt onvermijdelijk emotioneel geladen situaties op. Wanneer dit intens positieve ervaringen zijn, kunnen ze accumuleren en leiden tot groot enthousiasme en betrokkenheid wat zich uiteindelijk in team engagement kan uiten. VOORDELEN VAN TEAM ENGAGEMENT

×