Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Koučing - Preduzenik
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Istraživanje o koucingu u organizacijama u Srbiji 2015 - Miljan Spasić

Download to read offline

Istraživanje je realizovano u sklopu završnog master rada na MBA studijama London School of Commerce, Metropolitan Univerziteta u Kardifu. Pripremljeno je i sprovodeno uz uvažavanje svih kriterijuma koji su postavljeni od strane ovog univerziteta.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Istraživanje o koucingu u organizacijama u Srbiji 2015 - Miljan Spasić

 1. 1. Rezultati prvog istraživanja o koučingu u organizacijama koje posluju u Srbiji HR i biznis lidera je zadovoljno (59%) i u potpunosti zadovoljno (25%) koučingom Upitanika smatra da koučing može doprineti pozitivnim promenama u razvoju zaposlenih i organizacija U kojoj meri je koučing efikasan u razvoju zaposlenih i organizacija? 84% • U kojoj meri se koučing koristi za razvoj zaposlenih i organizacija u celini? • Na koji način kompanije u Srbiji najčešće razvijaju svoje zaposlene? • Kako kompanije u Srbiji praktikuju koučing? • Gde je koučing dao najbolje rezultate? • Na kojim pozicijama su zaposleni za čiji razvoj kompanije u Srbiji angažuju koučeve? • Kako kompanije u Srbiji mere efikasnost koučinga? • Da li bi eksterni koučevi trebalo da poseduju odgovarajući sertifikat? • Koja su najveća ograničenja većoj upotrebi koučinga kao razvojnog alata? • Koliko se investiralo u koučing i šta se može očekivati u narednom periodu? 97% U kojoj meri, po Vašem mišljenju, koučing može uticati na pozitivne promene zaposlenih i organizacije u celini? Istraživanje je realizovano u sklopu završnog master rada na MBA studijama London School of Commerce, Metropolitan Univerziteta u Kardifu. Pripremljeno je i sprovodeno uz uvažavanje svih kriterijuma koji su postavljeni od strane ovog univerziteta. Str.3 Str.4 Str.5 Str.5 Str.6 Str.8 i 9 Str.5 Str.7 Str.7
 2. 2. 2 Istraživanje je realizovano u sklopu završnog master rada na MBA studijama London School of Commerce, Metropolitan Univerziteta u Kardifu. Pripremljeno je i sprovodeno uz uvažavanje svih kriterijuma koji su postavljeni od strane ove visokoškolske ustanove. Poštovani učesnici istraživanja, Pred vama se nalazi izveštaj o rezultatima prvog istraživanja o koučingu u organizacijama koje posluju u Srbiji. Svojim učešćem omogućili ste da, po prvi put, svi zajedno steknemo sliku o tome dokle se stiglo sa upotrebom koučinga kao razvojnog alata u domaćem poslovnom okruženju. Hvala vam na tome. Koučing je jedna od najbrže rastućih profesija u svetu u poslednjih dvadesetak godina. Broj koučeva se svake godine značajno uvećava i njihova uloga u poslovnom okruženju kao i van njega sve više dobija na značaju. Uporedo sa tim, povećavao se i broj istraživanja o koučingu u razvijenim zemljama zapadnog sveta. Međutim, prema mojim saznanjima u našoj zemlji nije bilo istraživanja ovog tipa, tako da smo, praktično, po prvi put u prilici da vidimo kako HR i biznis lideri vide ulogu koučinga kao razvojnog alata. Istraživanje je sprovedeno u decembru prošle, 2015. godine. Realizovano je putem on- line upitnika koji je sadržao ukupno 20 pitanja u sledećim oblastima: vaša organizacija i razvoj zaposlenih, koučing u vašoj organizaciji, investiranje u koučing i očekivanja. Korišćena je globalno poznata internet platforma za istraživanja Question Pro, uz čiju pomoć je bilo moguće obezbediti sigurnost i anonimnost učesnika, te kvalitetnu podršku u anlizi i grafičkom prikazivanju rezultata. Pored ličnih preferencija koje gajim prema koučingu kao izvanrednom razvojnom alatu, verujem da će rezultati ovog istraživanja doprineti njegovoj daljoj afirmaciji u našoj zemlji i da će sličnih istraživanja u budućnosti biti više. Otvoren sam za sve vaše komentare, sugestije i pitanja koja se odnose kako na samo istraživanje, tako i na koučing i razvoj zaposlenih i organizacija u celini. S poštovanjem, Miljan Spasić Erickson Certified Professional Coach ICF Associate Certified Coach Kontakt podaci: E-mail: miljan.spasic@profil-group.rs Tel/Fax: +381 11 263 87 05 GSM: +381 63 329 512 Skype: miljantspasic
 3. 3. 3 Učesnika istraživanja dolazi iz velikih i srednjih kompanija 80% U istraživanju su učestvovali direktori i menadžeri ljudskih resura i lideri kompanija koje posluju u Srbiji. Najveći broj ispitanika dolazi iz velikih (više od 250 zaposlenih) i srednjih kompanija (od 50 do 250 zaposlenih) iz različitih industrija: roba široke potrošnje, IT i telekomunikacije, farmacije, finansijskog, transportnog i građevinskog sektora. Rezultati prvog istraživanja o koučingu u organizacijama koje posluju u Srbiji U istraživanju su učestvovali lideri odgovorni za razvoj zaposlenih u vodećim kompanijama koje posluju u Srbiji Ciljna grupa istraživanja bili su lideri koji su direktno od- govorni za razvoj zapo- slenih Najveći broj ispitanika je na poziciji direktora ili menadžera ljudskih resura, dok su, u slučaju nepostojanja HR odeljenja, ispitanici najčešće bili vodeći lideri kompanija ili njenih ogranaka u Srbiji.
 4. 4. 4 kompanija praktikuje koučing kao jednu od kategorija razvoja zaposlenih, 43% delimično, dok 21% ne praktikuje koučing Razmena iskustva Interni trening Učenje na radnom mestu Eksterni trening Učešće na projektima Mentorstvo Koučing Konsalting Rezultati prvog istraživanja o koučingu u organizacijama koje posluju u Srbiji Razmena iskustva i interni treninzi su najčešći vidovi razvoja zaposlenih u kompanijama koje posluju u Srbiji 86% 83% Velika većina učesnika (više od 69%) vrlo dobro razlikuje specifičnosti koučinga u odnosu na slične razvojne alate - savetovanje, mentoring, konsalting i trening. Interesantno je da su ispitanici u srpskim kompanijama pokazali dvostruko bolje poznavanje definicija naznačenih kategorija razvoja u odnosu na svetski prosek - više od 69% naspram 34,7% (ICF Global Consumer Awareness Study 2014). Koučing koristi više od trećine anketiranih predstavnika kompanija koje posluju u Srbiji. Interesantno je da je najveći broj ispitanika odgovorio da koučing delimično praktikuju u svojim organizacijama (43%), što ukazuje na to da je često teško, u formalnom smislu, potvrditi njegovu upotrebu. 79% 79% 62% 60% 36% 31% Koje od navedenih kategorija razvoja zaposlenih se redovno praktikuju u vašoj kompaniji? 36%
 5. 5. 5 Srednji menadžment Zaposleni visokog potencijala Top menadžment (CEO, CFO itd) Rezultati prvog istraživanja o koučingu u organizacijama koje posluju u Srbiji Kompanije koje posluju u Srbiji su razvijale koučing kroz angažovanje eksternih koučeva i uvodeći “koučing kulturu” 29% 19% Vodeće kompanije u Srbiji već nekoliko godina koriste koučing kao jedanu od kategorija razvoja zaposlenih. Često to čine kroz edukaciju i podršku menadžerima da koriste koučing u procesu izgradnje odgovarajućeg odnosa sa članovima tima. Poslednjih godina primetan je trend angažovanja eksternih koučeva za menadžere i zaposlene na različitim nivoima. 17% Na kojim pozicijama su zaposleni za čiji razvoj ste angažovali kouča (internog ili eksternog)? Rezultati ovog istraživanja potvrđuju pretpostavku da je koučing postao dostupan i srednjem menadžmentu, za razliku od prethodnog perioda kada je bio privilegija top menadžmenta. Specifičnost da, pored razvoja liderstva, utiče na promenu stavova i uverenja ključna su prednost koučinga u odnosu na druge kategorije razvoja zaposlenih i menadžera.
 6. 6. 6 Rezultati prvog istraživanja o koučingu u organizacijama koje posluju u Srbiji Koučing je efikasan razvojni alat koji značajno dopirnosi pozitivnim promenama u razvoju zaposlenih i organizacija Samo-procena zaposlenog koji je bio u ulozi klijenta u procesu koučinga Izveštaj o napretku ka ostvarenju ciljeva koji su postavljeni na početku koučing procesa Formalna procena pre i posle koučing procesa (npr. 360°) Intervju sa osobama koje sarađuju sa zaposlenim koji je bio u ulozi klijenta u procesu koučinga 43% 36% 26% 24% Koje od sledećih metoda koristite u procesu evaluacije efikasnosti koučinga u vašoj organizaciji? Prvo istraživanje o uticaju koučinga u organizacijama u Srbiji potvrdilo je pretpostavku da su vodeći ljudi u kompanijama vrlo zadovoljni efikasnošću koučinga kao razvojnog alata i da smatraju da koučing značajno dopirnosi pozitivnim promenama u razvoju zaposlenih i organizacija u celini. Ostaje, međutim, izazov merenja efekasnosti koučinga, mada je primetno da vodeće kompanije u Srbiji koriste one načine merenja koji su uobičajni u razvijenim zemljama
 7. 7. 7 HR i biznis lidera se slaže (21%) ili čak u potpunosti slaže (65%) da bi eksterni koučevi trebalo da poseduju odgovarajući sertifikat za usluge koje nude Najveća svetska asocijacija koučeva koja obavlja sertifikaciju profesionalnih koučeva je International Coach Federation (ICF). Proces sertifikacije predviđa pohađanje licenciranih programa obuke za koučeve, proveru njihovog praktičnog iskustva i polaganje završnog testa. U Srbiji trenutno svega nekoliko koučeva poseduje inernacionalno priznat sertifikat ICF-a. Rezultati prvog istraživanja o koučingu u organizacijama koje posluju u Srbiji Kompetentni sertifikovani koučevi i jasno naznačene koristi koje koučing donosi, uslov su daljeg razvoja koučinga u Srbiji 86% Konfuzija koja postoji na tržištu u vezi sa koristima koje koučing donosi osnovna je prepreka većoj upotrebi koučinga u kompanijama koje posluju u Srbiji. Uz nekompetentnost koučeva, visoku cenu koučing sesija i nemogoćnost kalkulisanja isplativosti investiranja u koučing, sveukupno to čini 80% razloga koji sprečavaju veću upotrebu koučinga u organizacijama koje posluju u Srbiji.
 8. 8. 8 Koliko je prosečno koštala jednočasovna koučing sesija eksternog kouča (ukoliko ste ga angažovali)? Imajući u vidu da učesnici istraživanja dolaze iz kompanija različite veličine, ukupan iznos investicija u koučing se prilično razlikuje od kompanije do kompanije. Ovde valja imati u vidu da polovina ukupnog broja ispitanika ili nije nije dala odgovor na ovo pitanje ili je odgovorila “Nisam siguran/a”. Ipak, po prvi put smo u prilici da utvrdimo prosečnu cenu jednočasovne koučing sesije u Srbiji i njeno odstupanje od cene preporučene od strane onih koji angažuju eksterne koučeve. Rezultati prvog istraživanja o koučingu u organizacijama koje posluju u Srbiji Kompanije koje posluju u Srbiji investiraju u koučing, a cena jednosatne koučing sesije najčešće je između 100 i 150 € Prosečna cena jed- nosatne koučing sesije u 2015 godini Prosečna preporučena cena od strane Koja bi, po Vašem mišljenju, bila odgo- varajuća cena jedne kvalitetne jed- nočasovne koučing sesije eksternog kou- ča? F r e e F r e e Prosečna cena jednosatne koučing sesije takozvanog business coaching-a u Srbiji prilično varira. Gotovo polovina kompanija koje su angažovale eksternog kouča (47% od ukupnog broja) jednosatnu koučing sesiju je plaćalo preko 100 EUR. Ipak, trećina ukupnog broja ispitanika smatra da bi odgovarajuća cena jedne kvalitetne koučing sesije trebalo da bude između 51 i 100 EUR. 118 € 92 €
 9. 9. 9 kompanija namerava da u narednih godinu dana angažuje eksternog kouča 53% ispitanika nije sigurno, dok 10% ne namerava da angažuje eksternog kouča 37% Na kojim pozicijama su zaposleni za čiji razvoj nameravate da angažujete kouča (internog ili eksternog)? Očekivano, u skladu sa zadovoljstvom koučingom kao razvojnim alatom, HR i biznis lideri nameravaju da nastave, ili počnu, da investiraju u koučing. Više od polovine ispitanika je pozitivno odgovorilo na ovo pitanje, dok je samo 7% odbilo takvu mogućnost u periodu od narednih 12 meseci. Takođe, više od trećine upitanih planira da angažuje eksternog kouča u narednih godinu dana, uglavnom za razvoj srednjeg menadžmenta. Evidentno je da je koučing prepoznat kao efikasan razvojni alat ne samo za top menadžere, već i za sledeći nivo menadžera, zaposlene visokog potencijala, pa i za sve ostale zaposlene. Rezultati prvog istraživanja o koučingu u organizacijama koje posluju u Srbiji Većina kompanija namerava da u toku 2016. godine investira u koučing Srednji menadžment Zaposleni visokog potencijala Top menadžment 48% 36% 33% Učesnicima istraživanja je bila dostupna mogućnost da označe jedanu ili više grupa menadžera ili zaposlenih. Gotovo polovina kompanija koristiće koučing kao razvojni alat za srednji menadžmet, dok trećina učesnika planira da njegovo korišćenje u razvoju zaposlenih sa visokim potencijalom, kao i u razvoju vodećih direktora i menadžera.
 10. 10. 10 Istraživanje je realizovano u sklopu završnog master rada na MBA studijama London School of Commerce, Cardiff Metropolitan Univerziteta. Kompletna priprema, realizacija i analiza rezultata istraživanja obavljeni su od oktobra prošle do februara ove godine, u sklopu studijskih radova u oblasti metodologije istraživanja (Research Methodology) i finalnog master rada (Business Development Proposal). Proces pripreme istraživanja, definisanja cilja, izbora odgovarajućih pitanja i metodološkog pristupa biće dostupni preko navedene visokoškolske ustanove, u skladu sa internim pravilima koja važe za sve finalne MBA radove. S obzirom na ograničen budžet i vreme koje je bilo na raspolaganju, istraživanje je sprovedeno tako što su on-line upitnici bili distribuirani predstavnicima kompanija čije su adrese bile dostupne istraživaču (takozvani convenience sampling method). To znači da se rezultati istraživanja ne mogu automatski primeniti na kompletnu populaciju od oko 300 hiljada organizacija koje posluju u Srbiji. Ipak, korišćeni metodlološki pristup garantuje bar opštu sliku o upotrebi koučinga u vodećim kompanija u Srbiji i pruža mogućnost za vredne zaključke u pojedinim oblastima, kao što su: način praktivanja koučinga, oblasti primene, nivo zadovoljstva, stav o visini cene, planovi za dalje investiranje u koučing itd. Upitnik je poslat na ukupno 327 adresa, uz odaziv od 25% što se može smatrati uspešnom stopom kompletiranih upitnika. U prezentaciji rezultata istraživanja korišćeni su originalni grafički prikazi i tabele Question Pro internet platforme, uz čiju pomoć je istraživanje realizovano. Kontakt podaci: Miljan Spasić E-mail: miljan.spasic@profil-group.rs Tel/Fax: +381 11 263 87 05 GSM: +381 63 329 512 Skype: miljantspasic Zaključak prvog istraživanja o koučingu u organizacijama koje posluju u Srbiji • Koučing je efikasan razvojni alat koji značajno dopirnosi pozitivnim promenama u razvoju zaposlenih i organizacija • Kompanije koje posluju u Srbiji su razvijale koučing kroz angažovanje eksternih koučeva i uvodeći “koučing kulturu” • Kompetentni sertifikovani koučevi i jasno naznačene koristi koje koučing donosi, uslov su daljeg razvoja koučinga u Srbiji • Razmena iskustva i interni treninzi su najčešći vid razvoja zaposlenih u kompanijama koje posluju u Srbiji • Kompanije koje posluju u Srbiji investiraju u koučing, a cena jednosatne koučing sesije najčešće je između 100 i 150 € • Većina kompanija namerava da u toku 2016. godine investira u koučing Dozvoljeno je korišćenje izveštaja o rezultatima prvog istraživanja o koučingu u organizacijama koje posluju u Srbiji uz obavezno navođenje izvora podataka O istraživanju
 • TijanaMatiJai

  Feb. 28, 2016
 • NikolaMari2

  Feb. 22, 2016

Istraživanje je realizovano u sklopu završnog master rada na MBA studijama London School of Commerce, Metropolitan Univerziteta u Kardifu. Pripremljeno je i sprovodeno uz uvažavanje svih kriterijuma koji su postavljeni od strane ovog univerziteta.

Views

Total views

796

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

15

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×