ประวัติสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

1,914 views

Published on

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีหน้าที่หลักในการดำเนินการควบคุม กำกับดูแลการ
ใช้ประโยชน์ทางพลังงานนิวเคลียร์หรือพลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัย
ต่อประเทศชาติ

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,914
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประวัติสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 1. 1. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กํากับดูแลการ สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดตั้งขึ้นจากแนวคิดตามแผนการปรมาณูเพื่อ สันติ ภายหลัง หลังจากที่ Mr. John FosternDulles สหรัฐอเมริกา แถลง ณ ที่ประชุมสมัชชาสมัยที่ 9 23 กันยายน พ.ศ. 2497 ผนการปรมาณูเพื่อสันติ (Eisenhower) 17 พ.ย. 2497 รัฐบาลไทยจัดตั้ง "คณะกรรมการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู" ขึ้นเพื่อเจรจาและหารือกับคณะทูตโครงการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ประเทศ สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับแผนการปรมาณูเพื่อสันติ (ATOMS FOR PEACE) 6-8 ธันวาคม 2597 เมื่อคณะ กรรมการฯ ทํารายงานเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2497 .ป.ส. ในการที่จะจัดหา เครื่ 13 มี.ค. 2499 " เกี่ยวกับการ " โดยสหรัฐฯ 1
 2. 2. งๆ - 21 เม.ย. 2499 " คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ " คําอฺธิบายภาพ: ทอดพระเนตร สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2511 15 ต.ค. 2500 รัฐบาลไทยยื่นสัตยาบันสารรับรองธรรมนูญของทบวง ลําดับที่ 58 ของทบวง การฯ ปรมาณูและบริการวิศวกรรมนิวเคลีย Curtiss-Wright Corporation, Quehanna, Pa. สหรัฐอเมริกา 13 พ.ค. 2503 14 20 พ.ค. 2503 คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่ 2
 3. 3. 25 เม.ย. 2504 2504 (ประกาศใน 78 ตอนที่ 36) .ป.ส. มี .ร.บ. นี้ .ป.ส. น หรือ การ คณะกรรมการฯ มอบหมาย ด คณะกรรมการและปฏิบัติงานธุรการอื่นๆ 25 เม.ย. 2504 นายกรัฐมนตรี(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2504 (ประกาศใน 78 ตอนที่ 36) นับ ระดับกรม สังกัด สํานักนายกรัฐมนตรี โดยทั่วไป ซึ่งราชการของสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 10 ก.ค. 2504 ประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) กําหนดอัตราความ 40 40 40 (กฎกระทรวงฉบับนี้ / /2552) 3
 4. 4. 10 ก.ค. 2504 ประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2504) มี ในการ 10 ของปริมาณรังสีที่กําหนด พปส. ( / /2552) 10 ก.ค. 2504 ประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2504) กําหนดเกี่ยวกับบัตร ( / /2552) 9 เม.ย. 2505 บพิธีวาง " -1 (ปปว-1) " " Thai Research Reactor-1 (TRR-1 ) " 27 ต.ค. 2505 บรรจุ -1 บรรลุขั้นวิกฤตครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อเวลา 18.32 น. ดําเนินการ ทั้งสิ้น 8 ชั่วโมงครึ่ง 20 ธ.ค. 2505 พล.ต. ง 23 พ.ค. 2506 (พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 80 ตอนที่ 50 วันที่ 22 พ.ค. 2506 1 หมวด 7 มาตรา 18 สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อ ) พ.ศ. 2506 4
 5. 5. 20 พ.ย. 2506 คณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูอิสราเอลกับคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อ สันติ 8 มิ.ย. 2507 สหรัฐอเมริกา (มีผลสิ้นสุด 12 มี.ค. 2518) 30 ก.ย. 2507 พ.ศ. 2507 เริ่มทดลองผลิตสารไอโซโทปรังสีขึ้นเพื่ การเกษตร 1 พ.ย. 2508 (ฉบับที่ 2) ( 82 ตอนที่ 94 5 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2508) พ.ศ. 2508 กัมมันตรังสีสามารถขจัดกาก 5 /ชั่วโมง พ.ศ. 2510 คณะกรรมการ พ.ป.ส. (กฟผ.) เสนอ . ไทย สํานักงบประมาณ และ สภาพัฒนาการเ เห็นชอบ อาณาจักร บริษัท General Electric บริษัท Westinghouse และ บริษัท Gulf General Atomic บ .ป.ส. 5
 6. 6. คณะกรรมการ พ.ป.ส. ตามที่ กฟผ. เห็นชอบกับ กฟผ. คณะกรรมการ พ.ป.ส. งาน พปส. และ กฟผ. จัดอบรมหลักสูตร “ ” 3 .ศ. 2515 คณะกรรมการ พ.ป.ส. . คณะกรรมการ พ.ป.ส. คณะกรรมการ พ.ป.ส. สํานักงาน พปส. 6
 7. 7. 5 ก.ย. 2511 เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร กิจการของสํานักงานพลังงานปรมาณู เพื่อสันติ ณ สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 27 ก.ค. 2512 สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ณ สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และ 7
 8. 8. 4 ต.ค. 2511 4 (พ.ศ. 2511) การขออนุญาตผลิต . 1 ทวิ แนบ 7 พ.ย. 2511 10 2 (OECD) ทดลอง Wholesomeness พ.ศ. 2511 3 เม.ย. 2512 TH/ML/3 กับคณะกรรมาธิการ พลังงานปรมาณูสหรัฐอเมริกา 25 ก.ย. 2513 ( -60 ) สั่งซื้อเครื่องฉายรังสีแกมมา ( -60 ) ขนาด 31,670 คูรี 8
 9. 9. และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2513 พ.ศ. 2513 ( ) กิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2513 ประเทศอื่น ในเขตภูมิภาคเอเชียมาปฏิบัติงานที่สํานักงาน พปส. ทุนทบวงการฯ ปรเภท 2 ทบวงการฯ 22 ม.ค. 2514 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 26 อาหารอาบรังสี (Irradiated Food) นอาหารที่ควบคุม 1 ต.ค. 2515 สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 9
 10. 10. 7 ธ.ค. 2515 (NPT) สนธิสัญญา 16 พ.ค. 2517 ( IAEA ) 7 ส.ค. 2518 14 ก.ย. 2518 บริษัท เจ TRIGA MARK III และติดตั้ง ณ อาคาร " -1 / ปรับปรุง ครั้งที่ 1" (ปปว -1/1) "Thai Research Reactor - 1/ Modification 1" (TRR -1/M1) 14 ก.ย. 2520 บริษัท ฐานป ( 3 ก.ค. 2521) 1 ต.ค. 2520 และ 7 พ.ย. 2520 เชื้อเพลิง 21.41 น. 11 ชั่วโมง 26 ก.ย. 2521 ปฏิบัติการ 6 ชั้น ( 13 มี.ค. 2523) พ.ศ. 2521 และพัฒนาการ 9 มี.ค. 2522 ( 16 เม.ย. 2525) 10
 11. 11. 24 มี.ค. 2522 เทคโนโลยีและการพลังงาน มี.ค. 2524 " โรงงานแปร " 5 ( 2525- 2529 ) พ.ศ. 2525 โดยเทคนิคการ 1 พ.ศ. 2526 เริ่มดําเนินการศึกษาความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจในการตั้ง โรงงาน 100,000 คูรี 10 มิ.ย. 2529 จัดงาน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 5 รอบ และวันรัชมงคลาภิเษก จากรัฐบาลแคนาดา โดย : CIDA ในวงเงิน 4.8 15 ธ.ค. 2529 25 ก.ย. 2530 2 ฉบับคือ ความ 30 ก.ย. 2530 อาหารและผลิตผลการเกษตร ณ ตําบลคลองซอย 5 อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ (วงเงินงบประมาณ 6,545,400.- บาท) 11
 12. 12. 30 ก.ย. 2530 5 อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 27 พ.ค. 2531 กําหนด 5 1 6 มิ.ย. 2532 พัฒนาธาตุหายาก 17 ส.ค. 2532 นายกรัฐมนตรี ธี 27 ธ.ค. 2532 การพลังงาน น เพื่อเกษตรกรรม .ทรายมูล อ. .นครนายก เนื้อที่ 315-2-65 2 สิงหาคม 2534 1 ต.ค. 2533 ( 20 ก.พ. 2535) พ.ศ. 2534 . 2 พ.ค. 2534 ของ ประชาชนใน 3 4 เม.ย. 2535 28 ก.ย. 2535 .1/1 บํารุง เมื่อ 1 ม.ค. 2534 12
 13. 13. พ.ศ. 2535 " " ดําเนิ ในลักษณะ ( Lump Sum Turnkey ) จัดการ กากกัมมันตรังสี 3 ระบบ โดยประกาศ ประกวดราคานานาชาติ 1 มิ.ย. 2536 ปลอดภัย หาก 16 ธ.ค. 2537 มีกําหนด 4 5 เม.ย. 2538 จาก คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 50 12 ธ.ค. 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติ คณะกรรมการ รัฐมนตรี 7 มิ.ย. 2539 มีกําหนด 5 20 มี.ค. 2540 การพลังงาน sister-lab ( Oak Ridge ) 13
 14. 14. 26 ก.ค. 2543 พลเอกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 5 พระ 2 ต.ค. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เปลี่ยน นติ 9 ต.ค. 2545 .ศ. 2545 14
 15. 15. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือชื่อเดิม สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดตั้งขึ้นตามมาตราที่ 19 ของพระราชบัญญัติ พลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 " สันติ โดยจัดตั้งขึ้น ตามกฎ การจัดระเบียบราชการ สํานัก ของคณะกรรมการ และ ปฏิบัติงานธุรการอื่นๆ" สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามนโยบาย ของคณะกรรมการ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (คณะกรรมการ พ.ป.ส.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี กรรมการ และมีกรรมการจํานวน 15 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ .ป.ส. ะใน พ.ร.บ. 9 ดังนี้ วาง - - -การผลิตและใ -การวิจัยเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู กําลัง 15
 16. 16. ญญัติ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีภารกิจหลัก คือ ดําเนินการควบคุม กํากับดูแลการ และ และนานาชาติ ในการ กําลัง คณะกรรมการมอบหมาย ค การระงับเหตุผิดปกติและเหตุฉุกเ อันตราย ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพื่อ ฉุกเฉิน มีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 16

×