Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Udržitelný růst firmy

Pokud chce podnikatel rozvíjet svou firmu tak, aby se jejímu provozu nemusel věnovat každodenně na operativní bázi, měl by své úsilí nasměřovat zejména na vyladění procesů. Obchodní procesy a CRM s tím

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Udržitelný růst firmy

 1. 1. Udržitelný růst firmyMotto:“Jak zabezpečit růst firmy, i pokud se mu majitel zrovna nemá čas věnovat?”
 2. 2. Selhávání podnikatele v přístupu k růstu firmy• Pochopení role podnikatele (technik vs. podnikatel, tedy ten, kdo rozvíjí firmu)• Zaměření na rozvoj firemních “systémů” (v souladu s rozvojem předmětu firemní činnosti)• Osobnost podnikatele vs. vize firmy• Selhávání ve špatně nastavených procesech• Selhávání ve vedení a motivaci lidí
 3. 3. Řízení firemních procesů• Definice: “Řada nebo síť aktivit přinášejících hodnotu, vykonávaných určenými rolemi spolupracovníků, smysluplně dosahujících společných obchodních cílů”.• Procesy přinášejí výnosy, i náklady.• Podnikový majetek, který je potřeba pochopit, řídit a zlepšovat• Orientace na potřeby zákazníka• Procesy se musí neustále vyvíjet - firma se tak lépe adaptuje na neustálé změny na trhu - zvýšuje se efektivita, snižují se náklady, zvyšuje úroveň poskytovaných služeb• Člověk vs. technologie
 4. 4. Základní procesy malé firmy• Obchod a marketing• Účetnictví a technologie• Kvalita a dodávky produktu / služby• Management, HR a finance• Rozvoj produktu
 5. 5. Rozvoj obchodu a marketingu• Budování báze potenciálních zákazníků• Péče o potenciální zákazníky• Řízení vztahů se zákazníky• CRM systém
 6. 6. Budování báze potenciálních zákazníků• Získávání kontaktů (Inbound vs. Outbound)• Marketing ven z firmy (Outbound) (kampaně, telemarketing, semináře, osobní kontakty, reference, průzkum, apod.)• Marketing dovnitř firmy (Inbound) (monitoring sociální sítí a aktivní participace, poskytování online nástrojů zdarma, rady, postupy, uživatelsky cenné informace, apod.)• Získávání zákazníků na základě doporučení a dobrých referencí (odbourávání bariér, zvyšování důvěry)
 7. 7. Péče o potenciální klienty• Zavedení podpůrného systému v průběhu obchodního procesu• Identifikace fáze nákupu, ve které se klient nachází (bez zájmu, zájem o změnu, uvědomění si, že změnu potřebuje, hledá řešení, finálně se rozhoduje, apod.)• Cílené informování klienta, pomáhající mu se rozhodnout (budování povědomí o značce, nabídce)• Sledování spouštěců (triggerů) - tedy událostí, které identifikují možnou potřebu nákupu• Sledování interakcí klienta + zásah obchodníka v pravý čas
 8. 8. Budování procesu péče o potenciální klienty• Definujte vizi, ale začněte s malými kroky a adekvátně škálujte• Není to jen marketingové cvičení, zapojte i obchod• Pro nastavení procesu získávání příležitostí musíte nejprve pochopit procesy své firmy (začněte tedy nejdříve u sebe)• Řízení procesu získávání příležitostí není jen o péči o ně a jejich hodnocení• Samotná technologie není odpovědí (nejprve se zaměřte na samotné procesy a jejich pochopení lidmi ve vaší firmě)
 9. 9. Řízení vztahů s klienty• Pochopení potřeb (snažíme se převýšit očekávání)• Evidence komunikace, interakcí, určení hodnoty klienta a tvorba historie• Individuální přístup• Aktivní budování vztahů• Rychlé a adekvátní reakce na požadavky klienta
 10. 10. CRM systém• Co je CRM a proč ho nasadit? (nejdražší je CRM, které nemáte)• Zjištění potřeb a výběr vhodného řešení• Příprava na nasazení - definice cílů a rozsahu nasazení / fáze nasazení• Zavedení - podpora ze strany vedení / řízení změny / evangelizace mezi zaměstnanci / školení• Časová a finanční náročnost
 11. 11. Hlavní důvody pro nasazení CRM• Pomůže zajistit individuální přístup ke klientovi• Pomůže odbourávat bariéry a věnovat se klientovi až tehdy, kdy bude klient připraven• Pomůže iniciovat akce z vaší strany a budovat dobré povědomí o vašich službách• Pomůže zajistit komplexní přehled o vztazích firmy s klientem pro poskytnutí lepší služby• Pomůže zefektivnit (a zlevnit) procesy vedoucí k lepší obsluze zákazníka a jeho vyšší spokojenosti
 12. 12. Co udělat před nasazením CRM: 1• Věnujte čas plánování (jelikož každá koruna investovaná do plánování vám ušetří 7 při nasazování - je to jako když stavíte budovu)• Rozmyslete si, čeho přesně chcete dosáhnout• Rozmyslete si, kdo ve firmě bude mít zavedení na starosti a vybavte ho pravomocemi• S čím by měl být systém propojen (účetnictví, sklady a logistika?)• Rozmyslete si, zda-li potřebujete pomoc externisty (dobrý finanční mentor?)• Poznejte své stávající firemní procesy
 13. 13. Co udělat před nasazením CRM: 2• Získejte zpětnou odezvu od stávajících pracovníků (zejména obchodníků) a zjišťujte, co je trápí (nikoliv už tolik jaké řešení by na to použili). Měli byste si “koupit” podporu klíčových lidí ve změnu.• Naplánujte nasazení (více kroků, snadné kroky jako první, rychlá vítězství)• Zamezte zatuhnutí v analýze (nespecifikujte funkce, ale problémy, které se mají řešit)• Nezačínejte technologií (věnujte se procesům)
 14. 14. Typický průběh implementace CRM• Příprava (zjišťování potřeb firmy, výběr CRM řešení, namapování procesů firmy na možnosti CRM řešení, příprava samotné firmy - povědomí, podpora managementu)• Prvotní instalace a nastavení systému (SaaS vs. on-premise řešení, expresní nasazení, využití základních funkcí (best-practices)• Úprava řešení na míru firmy (importy, migrace, integrace do stávajícího prostředí, propojení na web, vývoj nových nástrojů)• Školení uživatelů (příprava na školení, základní uživatelské školení, školení správců)• Rozvoj CRM řešení (využití maximálních možností systému)
 15. 15. Praktické přínosy CRM po kvalitním zavedení• Všichni vaši zaměstnanci budou schopni relevantně obsluhovat (sníží se závislost firmy na obchodnících nebo samotném majiteli, majitel tak získá více času na další rozvojové činnosti)• Vaše společnost se stane tahounem rozvoje vzájemných vztahů s klientem (zvýší se spokojenost klienta a pravděpodobnost, že poskytne pozitivní reference)• Zvýší se vaše kapacita pro obsluhu zákazníků (tedy i vyšší možnost generovat s menším počtem lidí větší obrat)• Získáte kvantitativní podklady pro informovaná manažerská rozhodnutí (získáte tvrdá kritéria pro hodnocení pracovníků)• Budete k dispozici kdykoli bude potřebovat zákazník
 16. 16. Typické náklady nasazení CRM• Náklady na přípravu (interní čas, CRM konzultant, mentor, business process konzultant, apod.)• Náklady na zavedení (expresní implementace, instalace, propojení s jinými systémy, migrace dat, úpravy systému na míru - vývojově nebo konfiguračně)• Náklady na pořízení licencí (SaaS vs. on-site, perpetual vs. roční poplatky)• Náklady na provoz (podpora, konzultace, provoz SaaS, správa v on-site režimu)• Náklady na adopci řešení (školení, implementace procesů do života firmy)
 17. 17. Děkuji za pozornostJan ŠafkaŘeditel společnosti AtollonTwitter: @jansafkaLinkedIn: http://www.linkedin.com/in/jansafkaBlog: http://www.atollon.cz/blog/rust-firmy

×