Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BD_Solvarmelosninger

736 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BD_Solvarmelosninger

 1. 1. SolvarmeløsningerSystemer - solfangere i kombinasjonmed varmepumper BD System 1 AuroStep BD System 2 Nordenberedaren BD System 3 Multitank BD System 4 Multitank BD Tilbehør Solfanger og styringwww.dahl.no NRF nr.: 9999883
 2. 2. Vi satser på fremtidenPå grunn av rikelig tilgang på vannkraft i Norge, har strømprisen vært forholdsvis stabil og rimelig i en hel generasjon.Strøm har derfor vært den naturlige kilden til lys og varme. Dette bildet er nå i ferd med å endre seg ettersomstrømleverandørene stadig fokuserer mer på eksport til Europa. Kapasiteten på overføringslinjene er også øket det sisteåret. Betydelig høyere strømpriser i Europa og mulighet for mer eksport presser prisene opp i Norge.Vi i Brødrene Dahl AS tror at energi blir en knapp ressurs i fremtiden.Økte kostnader til oppvarming og ønske om å spare miljøet, taler for økt satsning på besparende og alternativeoppvarmingsløsninger. Denne satsningen ønsker vi å være en del av, derfor tilbyr vi markedet 4 systemer som er enkombinasjon av kjente og nye løsninger. Alle i bransjen kjenner til varmepumpen i en eller annen utgave. Ikke alle kjennerlike godt til solfangeren og hvordan den kan kombineres med varmepumpen. Kombineres dette fornuftig trenger ikkevarmepumpen å være i drift på våren og hele sommersesongen. Dette vil selvfølgelig forlenge levetiden til varmepumpen.I tillegg reduseres strømforbruket.Når solen står på det høyeste om sommeren, gir den fra seg 800 - 950 W/m2. Effekten varierer etter hvor i landet du bor -fra Hammerfest i nord til Lindesnes i sør.På de neste sidene kan du lese mer. Vi tror at dette sammen med det sortimentet som allerede finnes vil kunne løse de flestekrav til oppvarming i boliger.Lykke til.For Brødrene Dahl ASKnut Olav KnudsenProduktsjef, Varme2 Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.
 3. 3. Solvarmeløsninger www.dahl.no BD System 1 AuroStepEt enkelt system som passer til en gjennomsnittsfamilie på 4 personer. Levereskomplett med frontmontert solvarmepumpe, integrert solvarmestyring og 2solfangere. Har et innbygget elektrisk varmelegeme på 2,5 kW. Anlegget tømmersolfangerne når det ikke er behov for mer varme eller når det erfare for frost. BD System 2 NordenberedarenBeregnet for de som vil ha et system som lager billig tappevann og noe varmetil boligen. Leveres med 250 liters tank, en utedel på 5 kW og en viftekonvektorpå 4 kW. Det er også et varmeelement i tanken på 6 kW. Med Nordenberedarenkan du spare 2/3 av varmtvannskostnaden og noe av oppvarmingskostnaden.Nordenberedaren er også tilpasset til solvarme, noe som gjør den til etprodukt for fremtiden. BD System 3 Nordic HeaterBeregnet for de som vil ha et system som lager billig tappevann og gir komplettvarme til boligen. Denne løsningen er beregnet for de med vannbårent anlegg.Leveres med 250 liters tank, en utedel på 7,2 kW. Det er også et varmeelement itanken på 9 kW. Med Nordic Heater kan du spare 2/3 av varmtvannskostnaden ogoppvarmingskostnaden. Nordic Heater er også tilpasset til solvarme, noe som gjørden til et produkt for fremtiden. BD System 4 MultitankBeregnet for de som ønsker et komplett og fleksibelt system. Om man ikke har bestemtseg for hvilken varmekilde som skal brukes eller vil dele opp investeringen, så er detteen bra løsning. Tanken har mulighet for å ta imot energi fra sol, varmepumpe, pellets,ved, gass, el osv. Tanken har et totalt volum på 400 liter og en rustfri tappevannstankpå 160 liter. I tappevannstanken er det en 3 kW elkolbe og i akkumuleringsvolumet enelkolbe på 6 kW. Denne tanken er patentert og sjikter vannet på en spesielt god måte. BD Tilbehør Solfanger og styringPå en fin sommedag skinner solen inn med ca. 800 - 950 W/m2. Effekten variereretter hvor i Norge du bor. Denne energien ønsker vi å kunne ta vare på.Derfor tilbyr vi markedet en god solfanger med diverse tilbehør, som stativog braketter for tak, styring, koblingssett og diverse. Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. 3
 4. 4. MANge DRøMMeR oM Sol og vARMe – vi gjøR Noe MeD Det BD System 1 auroSTEPPakke Nye tider - nye idéer til varme. Vaillant har produktene til fremtidens boligoppvarming, hvor det for alvor settes fokus på energiforbruket. Utnytter man solens energi kan systemet gi opptil 60 % besparelse på oppvarming av forbruksvannet. AuroSTEP solvarmesystem bruker to effektive solfangere og har en moderne styring innebygget. 4 Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.
 5. 5. Solvarmeløsninger www.dahl.noBD System 1 auroSTEPBeskrivelseMed Vaillants solvarmesystem auroSTEP, får du en solvarmebeholder på 250 liter, automatikk og 2 effektiveplatesolfangere, samt 5 års garanti. I tillegg har systemet en 2,5 kW elkolbe som sørger for varmt tappevann når solenikke ”strekker til”. Automatikken sørger selv for tømming av solfangerne når det ikke er behov for mer varmt vann ogfrostmiddelet i systemet er påfylt fra fabrikken sin side. AuroSTEP trenger minimalt med vedlikehold og har en enkelmontering.AnvendelsesområdeAuroSTEP er ideell for gjennomsnittsfamilien og passer like bra på hytte som hjemme. Det vil gi behagelig og gratis varmttappevann deler av året. Med dette systemet kan en oppnå en besparelse på opp til 60 % av kostnaden til oppvarming avforbruksvannet. I vinterhalvåret når dagene er kortere vil ikke solen klare oppvarmingsbehovet.Derfor har solvarmesystemet auroSTEP 250 installert en 2,5 kW elkolbe, slik vi er vant med fra en standard bereder. Soleklare fordeler Solvarmesystemet auroSTEP gir deg, på en enkel måte, mulighet til å bruke den nyeste solvarmeteknologien til oppvarming av forbruksvann. Installering av auroSTEP er et lite skritt for eieren, men et stort skritt for å spare energi og dermed ta vare på miljøet. La oss tenke oss et forbruk av tappevann på 6000 kWh, strømmen koster 1 kr pr. kWh og en sparer halvparten, da får man en besparelse på 3000 kr i året. Det vil si at ekstrakostnaden med å installere auroSTEP er tjent inn før garantien er over.oppsummert om auroSTEP• Høy kvalitet • Enkel oppbygning = få servicekomponenter• 5 års garanti • Stort vanninnhold, 250 liter• Prisgunstig løsning • Elkolbe på 2,5 kW• Meget installasjonsvennlig – alle rørtilslutninger • Med styring av legionellabeskyttelse lett tilgjengelige • Fangerytelse på 546 kWh pr. kvadratmeter pr. år• Velegnet til både helårs- og fritidshus bl.a. på grunn (Målt i Danmark) av tømmeprinsipp • Kan oppnå en besparelse på ca. 60 % av utgiften til• Systemet passer til gjennomsnittsfamilier produksjon av varmt forbruksvann• Stillstand- og frostsikker Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. 5
 6. 6. eNeRgiSNål- vARMtvANNSBeReDNiNg og tilSkuDDSvARMe BD System 2 Nordenberedaren Pakke Nordenberedaren representerer noen nytt innen energisparing. Hus som i dag ikke har vannbårne systemer, som radiatorer eller gulvvarme, ser ofte luft/luft som eneste alternative varmepumpe installasjon. Nordenberedaren kombinerer oppvarming av tappevann med en begrenset oppvarming til boligen. Nordenberedaren er i tillegg forbredt for solfanger, den har styring og solslynge integrert. Dette gjør systemet fremtidsrettet og gir et bidrag til miljøet. 6 Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.
 7. 7. Solvarmeløsninger www.dahl.noBD System 2 NordenberedarenBeskrivelseNordenberedaren leveres komplett med akkumulatortank på 250 liter, automatikk, varmepumpe på 5 kW og viftekonvektormed tilbehørs-kit for enkel montasje av konvektoren. Viftekonvektoren gir ca. 4 kW når tanken er fulladet med varmt vann.Varmepumpen sørger for oppvarming av tanken, i tillegg kan en eller flere solfangere gi et betydelig bidrag om en ønskerå installere dette. På kalde dager når varmepumpen ikke strekker til kan en 6 kW elkolbe hjelpe til om det er ønskelig.Varmepumpen har også installert varmekabel rundt kompressor og i bunnen.AnvendelsesområdeNordenberedaren egner seg bra til mindre villaer og fritidshus. Nordenberedaren er fleksibel i sin anvendelse og kantilkobles mindre vannbårne systemer i tillegg til den medfølgende viftekonvektoren. Typisk kan det være gulvvarme påbadet og i gangen. Ved hjelp av varmepumpen reduseres varmtvannskostnaden med 2/3 sammenlignet med en tradisjonellbereder, ved bruk av solfanger reduseres dette ytterligere. Kopler man til viftekonvektoren kan også oppvarmingskostnadenreduseres betraktelig.oppsummert om Nordenberedaren• Høy kvalitet • Med tilbehørs-kit for montering av viftekonvektoren,• 5 års garanti inneholder klemringskoblinger og ventilpakke• Prisgunstig løsning • Ekspansjonskar og sirkulasjonspumpe fra Wilo• COP > 3 • Stort vanninnhold, 250 liter• R407c for optimal virkningsgrad ved • Elkolbe på 6 kW oppvarming av tappevann • Utedel på 5 kW• Utviklet for nordisk klima, varmekabel rundt • Med styring av legionellabeskyttelse kompressor og i bunnen • Kan oppnå en besparelse på over 2/3 av utgiften til• Meget installasjonsvennlig – alle rørtilslutninger lett produksjon av varmt forbruksvann og noe varme tilgjengelige• Velegnet til både helårs- og fritidshus Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. 7
 8. 8. FRAMtiD, økoNoMi og Miljø - i eN pAkkeBD System 3Nordic Heater Pakke Nordic Heater er en kraftigere variant av Nordenberedaren. Den er et fullverdig og prisgunstig varmesystem med tilstrekkelig effekt til å klare både varmtvann og husholdningens totale oppvarmingsbehov. Systemet er utviklet for å kombinere sol og varmepumpe for beste driftsøkonomi og kvalitet. Nordic Heater kombinerer oppvarming av tappevann med oppvarming til boligen. Nordic Heater er i tillegg forbredt for solfanger, den har styring og solslynge integrert. Dette gjør systemet fremtidsrettet og gir et bidrag til miljøet.8 Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.
 9. 9. Solvarmeløsninger www.dahl.noBD System 3 Nordic HeaterBeskrivelseNordic Heater leveres komplett med akkumulatortank på 250 liter, automatikk og varmepumpe på 7,2 kW. Systemet erberegnet for dem som har et vannbårent anlegg eller skal installere et. Varmepumpen sørger for oppvarming av tanken,i tillegg kan en eller flere solfangere gi et betydelig bidrag om en ønsker å installere dette. På kalde dager når varmepumpenikke strekker til kan en 9 kW elkolbe hjelpe til om det er ønskelig. Varmepumpen har også installert varmekabel rundtkompressor og i bunnen.AnvendelsesområdeNordic Heater er utviklet for nordisk klima og passer hus med vannbåren oppvarming som radiatorer eller gulvvarme.Nordic Heater leveres med varmepumpe på 7,2 kW og er spesielt tilpasset villaoppvarming og tappevannsoppvarming.Nordic Heater har innebygd solstyring for optimal drift av solfangere i kombinasjon med resten av systemet.oppsummert om Nordic Heater• Høy kvalitet • Meget installasjonsvennlig – alle rørtilslutninger lett• 5 års garanti tilgjengelige• Prisgunstig løsning • Velegnet til bolighus• COP > 3 • Ekspansjonskar og sirkulasjonspumpe fra Wilo• Utviklet for nordisk klima, varmekabel rundt • Stort vanninnhold, 250 liter kompressor og i bunnen • Elkolbe på 9 kW• Utedel på 7,2 kW • Med styring av legionellabeskyttelse • Kan oppnå en besparelse på over 2/3 av utgiften til produksjon av varmt forbruksvann og noe varme Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. 9
 10. 10. FlekSiBilitet, FRAMtiD og økoNoMi - koMplett SYSteM BD System 4 Multitank Heatacc 400TBS sin nye patenterte og fleksible multitank gir med sin unike konstruksjon en forbedret virkningsgrad. I tillegg til dette, er det satt fokus på monteringsvennlighet. Multitanken er konstruert for kombinasjonsanlegg med sol, varmepumper, vedkjeler, gasskjeler, oljekjeler osv. Den er spesielt velegnet der riktig sjikting av vannet er viktig, som i et solanlegg. Tanken kan også leveres i flere fargekombinasjoner slik at den er lett å plassere.10 Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.
 11. 11. Solvarmeløsninger www.dahl.noBD System 4 MultitankBeskrivelseMultitanken kan tilpasses kundens behov med de varmeløsninger som ønskes.Den har en 160 liters tappevannstank i rustfritt stål og et akkumuleringsvolum på240 liter. Innertanken er smal og strekker seg langt ned i akkumuleringsvolumet forå oppnå god overføringsevne. Tanken har to varmeelement, et på 3 kW i tappevanstankenog et i akkumuleringsvolumet på 6 kW. Tanken er også laget for å kunne fraktes gjennom vanligedører, den er 60 x 70 x 181 cm.AnvendelsesområdeMultitanken passer inn i de fleste varmeanlegg, og er laget for å ta imot varme fra allekjente varmekilder. Om kunden ikke har bestemt seg for hvilke varmekilder som skal brukesmen ønsker seg et vannbårent anlegg, så er denne tanken ideell. Takket være den unikekonstruksjonen har tanken 25 % større volum enn tradisjonelle akkumulatortankerog vil i tillegg gi en forbedret virkningsgrad. Systemløsninger Vi har mulighet til å tilpasse systemløsninger etter kundens ønske og utruste systemet med de varmeelementer som kunden vil ha. Med denne tanken kan du i ettertid koble til den varmekilden kunden ønsker, som kamin/pellets/ved, vedpanne, solfangere, varmeettervinningsaggregat m.m!oppsummert om Multitank• Fleksibel og patentert løsning • Solvarmeslynge i rustfritt stål, ansl DN15Ø Cu• Ideell for alle varmekilder, spesielt god på solfangere • 50 mm isolasjon• Stort volum på liten gulvplass, volum på 400 liter • Avtagbar frontpanel, alle tilkoblingene er i front eller• Tappevannstank i rustfritt stål med volum på 160 liter på toppen• Bivalent shuntventil • Justerbare føtter• Elkolbe varme 6 kW • B: 60 cm x D: 70 cm x H: 181 cm• Elkolbe varmtvannsbereder 3 kW • Vekt ca. 191 kg Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. 11
 12. 12. tilBeHøR BD tilbehør Solfanger og styring På en fin sommerdag skinner solen inn med ca. 950 W/m2 i Oslo, dette ønsker vi å kunne ta vare på. Derfor tilbyr vi markedet en god solfanger med diverse tilbehør, som stativ og braketter for tak, styring, koblingssett og div.12 Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.
 13. 13. Solvarmeløsninger www.dahl.no BD tilbehør Solfanger og styring Beskrivelse En solfanger er en samling av kobberrør under en glassflate som det sirkulerer vann med frostvæske i. En god solfanger av denne typen gir tilbake ca. 80 % av innstrålingen. En må ikke blande solfangere som dette med et solcellepanel som produserer strøm. Til sammenligning gir et solsellepanel bare 18 % av energien tilbake som strøm. Solfangeren som BD har valgt er 1 x 2 meter og veier 39 kg. Stativer og braketter er i pulverlakkert aluminium i kombinasjon med stål. Solstyringen er komplett i ferdigisolert forpakning, styringen har tre sensorer, luftesystem, strupeventil, sikkerhetsventil, manometre og ekspansjonstank. Anvendelsesområde Solfangere med diverse tilbehør kan brukes i alle sammenhenger der en har et forbruk av tappevann. Ønsker en i tillegg å få et bidrag til oppvarmingen så er det bare å øke antallet m2 på taket. Den ideelle løsningen er når kunden har et svømmebasseng ute. Med ca. 6 solfangere varmer en opp et middels stort privat svømmebasseng på en normal sommerdag, det er gjerne da man ønsker å bruke bassenget. En solfanger bør monteres på taket som vender mot sør, har man et vestvendt tak så er det bare å øke antallet solfangere. For en standard familie som ønsker et bidrag til oppvarming av tappevann er det fornuftig med to eller tre solfangere. Det er også ideelt å kombinere solfangere med varmepumpe, da kan varmepumpen stå stille store deler av sommerhalvåret, som igjen fører til økt levetid på varmepumpen og sparte strømutgifter. installasjonsdiagram Solfangere Varmt vannSolfanger-styring Kaldt vann Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. 13
 14. 14. BD System 1 BD System 2 auroSTEP Nordenberedaren Spenning 1-fas 230 V 1-fas 230 V Elpatron varmtvann 2,5 kW - Elpatron varme - 6 kW - 3 steg Effekt utedel - 5 kW Effekt innedel - 4 kW Beredervolum 250 liter 250 liter Hva er berederen laget av Emaljert Rustfritt stål Rustbeskyttelse Anode Anode Garanti 5 år 5 år Passer for Hus som skal bytte bereder eller Egner seg bra til mindre villaer og bare bruke el. til varmtvann. Kan fritidshus. Kan tilkobles mindre oppnå en besparelse på 50% av vannbårne systemer eller benytte tappevannsforbruket. medfølgende viftekonektor. Vakuumeres Nei Ja Varmesløyfe for solfangere Ja Ja Styring for solfangere Ja Ja Solfangere med i pakken Ja Ekstra Dimensjoner tank Bredde: 605 mm Diameter (Ø): 560 mm Dybde: 731 mm Høyde: 1900 mm Høyde: 1692 mm Dimensjoner varmepumpe Bredde: 890 mm Dybde: 380 mm Høyde: 705 mm Dimensjoner viftekonvektor Bredde: 790 mm Dybde: 190 mm Høyde: 270 mm Anslutninger (stusser) Tilslutningsrør solarkrets: 10 mm Gassanslutning(gass/veske): 1/2”/ 1/4” Varmtvannstilslutning: R 3/4 Vannanslutning: 22 mm Kaldtvannstilslutning: R 3/4 Solvarmeslynger: 3/4” NRF nr.: 8700848 816071114 Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.
 15. 15. Solvarmeløsninger www.dahl.no BD System 3 BD System 4 Nordic Heater MultitankSpenning 1-fas 230 V 1-fas 230 V/ 3-fas 230 VElpatron varmtvann - 3 kW 1-fas 230 VElpatron varme 9 kW - 3 steg 1-fas 230 V 6 kW 3-fas 230 VEffekt utedel 7,2 kW -Effekt innedel - -Beredervolum 250 liter 160 liter innertank, totalt 400 literHva er berederen laget av Rustfritt stål Rustfritt stålRustbeskyttelse Anode -Garanti 5 år 2 årPasser for Utviklet for nordisk klima og passer De som ønsker å starte med en teknisk et typisk norsk hus med vannbåren bereder i stedet for en dobbelmantlet oppvarming som radiatorer eller bereder. Fleksibel løsning som kan gulvvarme. tilkobles alle varmekilder.Vakuumeres Ja NeiVarmesløyfe for solfangere Ja JaStyring for solfangere Ja NeiSolfangere med i pakken Ekstra EkstraDimensjoner tank Diameter (Ø): 560 mm Bredde: 600 mm Høyde: 1900 mm Dybde: 700 mm Høyde: 1800 mmDimensjoner varmepumpe Bredde: 890 mm Dybde: 380 mm Høyde: 705 mmDimensjoner viftekonvektorAnslutninger (stusser) Gassanslutning(gass/veske): 5/8”/ 3/8” Tur og retur: Cu 22 mm klemring Vannanslutning: 22 mm Tur og retur solvarme: Cu 15 mm stuss Solvarmeslynger: 3/4” Varmt og kaldt vann: Cu 22 mm stussNRF nr.: 8160712 8160801 Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. 15
 16. 16. BD tilbehørSolfanger og styring NedfellingsettSolfanger • Om man ønsker å ta vekk taksteinene for å få det• 2,1 m2 lenger ned i taket så kan man bruke dette settet• 39 kg • Utvidelse til 2 eller flere solfangereKoblingssett• Antall solfangere bestemmer hvilke koblingssett du må benytte• BD lagerfører fem ulike koblingssett• Alle settene har innebygget følerlommerSolar Ekspansjonskar Styring • 3 utganger • Display • 3 innganger • Manometer • 3 følere • Stengeventiler • Strupeventil • Sikkerhetsventil • LuftutskillerTakstativ/ Montasjestativ• For to solfangere• Utvidelse til 3 eller flere solfangere• Beregnet for skrått tak med takstein• Har også stativ for flatt tak eller annet underlag Produktbeskrivelse Tilleggsopplysninger Dimensjoner NRF nr.: Solfanger KS-2000 SLP 2,1m flat type 2 2019 x 1037 x 90 mm 8358901 Beslag mellom to solfangere Gjør sammenkobling finere 8358902 Koblingssett for 1 solfanger Komplett med sensorlomme 3/4” 8358903 Koblingssett for 2 solfanger Komplett med sensorlomme 3/4” 8358904 Koblingssett for 3 solfanger Komplett med sensorlomme 3/4” 8358905 Koblingssett for 4 solfanger Komplett med sensorlomme 3/4” 8358906 Koblingssett for 5 solfanger Komplett med sensorlomme 3/4” 8358907 Taksstativ for 1 solfanger For skrått tak lakkert aluminium 1960 x 160 mm 8358908 Taksstativ for 2 solfanger For skrått tak lakkert aluminium 1960 x 160 mm 8358909 Montasjestativ for 1 solfanger For flatt underlag 1960 x 160 mm 8358911 Montasjestativ for 2 solfangere For flatt underlag 1960 x 160 mm 8358912 cTc Solar Automatikk 8359101 Solar Ekspansjonskar Slanger og brakett 12 l 8359103 Nedfellingssett for fanger 8358913 Nedfellingssett for neste fanger 8358914 16 Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.
 17. 17. Solvarmeløsninger www.dahl.no Monteringsanvisning KSAL-2 (KSOL-2) Universalramme for 2 KS 2000 solcellepaneler 4 5 Nr. Produktbeskrivelse Antall 2 1 Vertikal stang 2 2 Øvre tverrstang 1 3 Nedre tverrstang 1 4 Panelholder 6 1 5 Hake 4 6 Festebeslag 8 7 7 Innleggsdel 14 8 Skrue M6x35 8 6 9 Skive Ø6 8 10 Mutter M6 8 11 Skrue M8x16 28 12 Skive Ø8 28 3 13 Mutter M8 281 8 2 Monteringsprosedyre: 1. Monter beslagene (6) på de vertikale 1 7 stengene utstyrt med festehull (1). 11 5 12 2. Fest de to øvre hakegrepene (5) til de 6 13 vertikale stengene (1), sørg for at de står på linje med stengenes øvre kant og stram 10 9 1 til mutterne. 1 3. Fjern nødvendig antall takstein, og fest3 4a deretter de nedre hakegrepene (5) til takkonstruksjonen ved hjelp av treskruer og med en avstand på ca. 1,1 m mellom 5 ~1.1m 5 7 grepene. 11 4. Monter de vertikale stengene (1) og juster avstanden i henhold til nedre hakegrep som allerede har blitt festet. Ved hjelp av4b 5a 2 treskruer, fest øvre hakegrep til takkonstruksjonen (fig. 4b). Stram til 1 mutterne som holder stengene og nedre 5 1 grep sammen. 3 5. Fest øvre tverrstang (den med færrest gummiskiver) (2) (fig. 5b) og nedre tverrstang (3) (fig. 5c) til de vertikale5b 5c stengene (1). 6. Monter nedre panelholdere (4) på steder 1 merket med gummiskiver og på en måte 2 3 som gjør det mulig å skyve panelet på plass. 1 7. Plasser solcellepanelene på rammens plattform, med en avstand på 85mm6 7 mellom hvert panel. 1 4 8. Monter og stram til øvre panelholdere (4) 4 4 på steder merket med gummiskiver, og sett hetter på mutterne (14). 9. Skyv på plass og stram til nedre panelhol- dere (4). Sett hetter på mutterne (14).8 9 4 NB: Dersom taket er dekket med takpanner i metall eller bituminøst materiale, må hakegrepene modifiseres ved at hakene kuttes vekk. Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. 17
 18. 18. Solvarmeløsninger Du finner oss på mer enn 50 utsalgssteder: Sted Besøksadresse Postadresse Telefon Telefaks ALTA Maskinsvingen 3, 9511 Alta PB 1143, 9504 Alta 78 45 69 80 78 43 75 32 ARENDAL Moland Park, 4846 Arendal PB 1743 Stoa, 4858 Arendal 37 05 86 40 37 02 37 70 ASKER Nye Vakåsvei 8, 1395 Hvalstad Nye Vakåsvei 8, 1395 Hvalstad 66 77 62 40 66 85 94 00 Leirvikåsen 51, 5179 Godvik PB 73 Godvik, 5882 Bergen 55 50 65 00 55 93 13 90 BERGEN Kanalveien 46, 5068 Bergen Kanalveien 46, 5068 Bergen 55 50 65 00 55 29 06 70 Langarinden 8, 5132 Nyborg Langarinden 8, 5132 Nyborg 55 60 81 00 55 18 27 05 BODØ Haakon VIIs gt. 108, 8008 Bodø PB 111, 8001 Bodø 75 50 61 10 75 52 01 77 BRYNE Hålandsveien 22, 4340 Bryne Hålandsveien 22, 4340 Bryne 51 48 58 10 51 48 58 11 BÆRUM Olav Ingstads vei 3, 1351 Rud Olav Ingstads vei 3, 1351 Rud 67 17 19 10 67 13 29 00 DRAMMEN Ing. Rybergsgt. 94, 3027 Drammen PB 813, 3007 Drammen 32 26 52 00 32 83 64 00 FLEKKEFJORD Drangeid 60, 4400 Flekkefjord PB 43, 4401 Flekkefjord 38 32 44 00 38 32 20 79 FLISA Industriveien 24, Sundmoen, 2270 Flisa PB 200, 2271 Flisa 62 95 42 70 62 95 24 08 FREDRIKSTAD Tomteveien 31A, 1618 Fredrikstad PB 1429, 1602 Fredrikstad 69 36 30 00 69 94 51 00 FØRDE Flovegen 3, 6800 Førde Flovegen 3, 6800 Førde 57 82 99 40 57 82 12 68 GJØVIK Ringveien 11, 2815 Gjøvik PB 1003, 2804 Gjøvik 61 13 17 70 61 18 59 00 GOL Elveveien 6, 3550 Gol Elveveien 6, 3550 Gol 32 07 36 10 32 07 71 10 HAMAR Vangsvegen 201, 2321 Hamar PB 4343, 2308 Hamar 62 54 34 00 62 52 34 25 HAMMERFEST Kransvikveien 5, 9600 Hammerfest PB 304, 9615 Hammerfest 78 42 17 30 78 42 61 00 HARSTAD Margrethe Jørgensens vei 1E, 9406 Harstad 9480 Harstad 77 00 14 60 77 07 08 00 HAUGESUND Kvalamarka 23, 5514 Haugesund Kvalamarka 23, 5514 Haugesund 52 70 87 20 52 71 29 00 JESSHEIM Industriveien 12, 2050 Jessheim Industriveien 12, 2050 Jessheim 63 98 38 80 63 97 12 04 KONGSVINGER Kongevegen 90, 2211 Kongsvinger PB 1208, 2206 Kongsvinger 62 82 36 40 62 81 58 89 KRISTIANSAND Stemmane 12A, 4636 Kristiansand PB 9071, Sørlandsparken, 4696 Kristiansand 38 14 91 00 38 09 66 64 KRISTIANSUND Industriveien 4, 6517 Kristiansund PB 2243, 6503 Kristiansund 71 57 27 80 71 68 59 30 LARVIK Løkka 6, 3271 Larvik PB 2075, 3255 Larvik 33 13 31 00 33 18 91 00 LILLEHAMMER Oskar Skoglys vei 2, 2619 Lillehammer PB 1020, 2605 Lillehammer 61 24 66 30 61 26 35 72 MO I RANA Søndre gate 2, 8624 Mo i Rana PB 134 Vika, 8601 Mo i Rana 75 12 63 00 75 16 93 45 MOLDE Birger Hatlebakksveg 28, 6415 Molde Birger Hatlebakksveg 28, 6415 Molde 71 20 22 50 71 21 31 73 MOSJØEN Havnegt. 35, 8663 Mosjøen PB 87, 8651 Mosjøen 75 17 67 00 75 17 22 16 MOSS Årvollskogen 32, 1529 Moss PB 728 Krapfos, 1509 Moss 69 36 30 00 69 23 44 50 NAMSOS Hestmarka, 7800 Namsos Serviceboks 1028, 7809 Namsos 74 22 67 67 74 27 41 55 NARVIK Skarvenesveien 12, 8514 Narvik Skarvenesveien 12, 8514 Narvik 75 80 19 50 76 95 43 23 NORDFJORDEID Kaiveien 11, 6770 Nordfjordeid Kaiveien 11, 6770 Nordfjordeid 57 86 28 25 57 86 28 30 Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo 21 02 24 50 22 62 56 58 OSLO Chr. Michelsens gt. 65, 0474 Oslo Chr. Michelsens gt. 65, 0474 Oslo 23 23 47 20 22 71 96 00 Lilleakerveien 4, 0283 Oslo Lilleakerveien 4, 0283 Oslo 22 13 28 60 22 73 24 00 SANDEFJORD Peder Bogensgt. 4, 3238 Sandefjord Peder Bogensgt. 4, 3238 Sandefjord 33 48 33 88 33 46 96 82 SANDNES Havnegata 7, 4306 Sandnes Havnegata 7, 4306 Sandnes 51 62 28 11 51 62 28 01 SANDNESSJØEN Novikveien 111B, 8800 Sandnessjøen 8805 Sandnessjøen 75 04 66 80 75 04 67 80 SKI Haugenveien 5, 1400 Ski Haugenveien 5, 1400 Ski 64 87 80 51 64 87 30 88 SKIEN Nybergflata 5, 3737 Skien PB 2876 Kjørbekk, 3702 Skien 35 50 44 50 35 54 63 58 SOGNDAL Kloppavegen 5, 6854 Kaupanger Kloppavegen 5, 6854 Kaupanger 57 67 90 80 57 67 21 11 Nesflåtveien 6, 4018 Stavanger PB 3044 Hillevåg, 4095 Stavanger 51 82 23 00 51 88 41 45 STAVANGER Hillevågsveien 99, 4016 Stavanger Hillevågsveien 99, 4016 Stavanger 51 20 14 30 51 58 58 67 STEINKJER Bomvegen 4, 7725 Steinkjer PB 2524, 7729 Steinkjer 74 13 40 88 74 16 12 88 STJØRDAL Ligaardvegen 4, 7500 Stjørdal Ligaardvegen 4, 7500 Stjørdal 74 90 15 00 74 82 49 55 STRØMMEN Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen 64 84 51 40 63 81 79 70 SVOLVÆR Arkaden, Torget 9, 8300 Svolvær PB 281, 8301 Svolvær 99 23 42 31 76 07 24 34 TROMSØ Stakkevollveien 319, 9019 Tromsø PB 6112, 9291 Tromsø 77 66 49 00 77 65 45 03 Heggstadmoen 47, 7080 Heimdal 7485 Trondheim 72 59 32 00 72 59 00 32 TRONDHEIM Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim 7485 Trondheim 73 99 43 50 73 53 38 00 TØNSBERG Fjordgt. 5, 3125 Tønsberg Fjordgt. 5, 3125 Tønsberg 33 30 12 50 33 31 05 63 Rødsetvegen 25, Fremmerholen, 6011 Ålesund PB 8057, Spjelkavik, 6022 Ålesund 70 17 52 50 70 14 77 53 ÅLESUND Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund 70 10 42 80 70 12 73 44 OSLO, Brynsengveien 5, PB 6146 Etterstad, 22 72 55 00 80 04 16 16 Hovedkontor 0667 Oslo 0602 Oslo LANGHUS, Regnbuen Næringsområde, PB 3012, 23 19 45 81 64 86 73 86 Sentrallager Snipetjernvn. 8, 1405 Langhus 1402 Ski www.dahl.no – din snarvei til BDs varelager Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.18 Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.

×