3 A Heidi Arnesen Austlid

1,313 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3 A Heidi Arnesen Austlid

 1. 1. Aktiv læring med digitalt medier? Tromsø 241106 Heidi Arnesen Austlid www.ikt-norge.no/heidi@ikt-norge.no
 2. 2. Homo Zappiens er ikke immigranter For dagens unge er verden også virtuell/digital Høy teknologipenetrasjon i Norge, og norske barn er tidlig ute og bruker digitale medier lenge før de begynner på skolen Web 2.0-generasjon som setter dynamikk, kreativitet, deling og samarbeid i fokus Teknovante unger med digital simultankapasitet Unger med forventninger, høyt bevissthetsnivå og krav
 3. 3. Web 1.0 var tilpasset teknologene og informasjonsmottakerne Med Web 2.0 har vi fått en ny sosial webbasert struktur der brukerne går fra konsumenter til produsenter Web 2.0 er et sosiologisk fenomen hvor folk deltar i sosiale sammenhenger større enn dem selv og er med og produserer (leksikon, kode, bok-reviews, etc) Web 2.0 er tilpasset Generasjon Nett som setter dynamikk, deling og samarbeid i fokus
 4. 4. To be or not Vi må forstå ungene i den kontekst de opererer og lever Ungers mediehåndtering og teknologibruk åpner for nye samværs- og deltagelsesformer Men de bærende elementene i barne- og ungdomskultur lever på godt og vondt Det handler om kreativitet, samarbeid, konflikthåndtering, løsninger, produksjon, dokumentasjon, kommunikasjon Men det handler også om inkludering og ekskludering Teknologi kan utvikle et A- og B-lag i samfunnet Digitale skiller oppstår mellom de som har tilgang til og de som ikke har kan føre til nye skiller spesielt basert på alder, økonomi og geografi
 5. 5. Nå mangler jeg bare SIM-kort det jeg plæjer og jøre.er og rejne på matematikk.org for da blir jeg flinkere og flinkere for ver gang jeg spiler. vi bruker pappas gamle maskiner noen ganger på skolen Jente, 8 år
 6. 6. 1 av 5 tror det er ulovlig å ljuge på nett
 7. 7. Alle blir redaktører
 8. 8. Digital hverdag Når jeg står opp hører jeg på radio og ser på tv. Når jeg går til skolen hører jeg på I-pod. Jeg bruker I-pod på skolen også. Vi bruker mye data på skolen. På skolen bruker vi også kamera og videokamera i undervisningen. Når jeg kommer hjem ser jeg på tv og er på dataen. Jeg bruker mobilen veldig ofte. Jeg bruker den til å sende meldinger og ringe for det meste. Data bruker jeg til å høre på musikk, sitte på msn osv. Jente, 15 år
 9. 9. Vennekollektivet
 10. 10. YouTubians og kampen om oppmerksomheten
 11. 11. Publisering krever samtykke
 12. 12. Realitystjernedrømmen Web 2.0 gir alle mulighet til å broadcaste seg selv og andre Terskelen for å få oppmerksomhet blir stadig høyere Barn og unge opererer i et i utgangspunktet positivt sosialt rom, men negativ atferd tar nye former Innholdet blir liggende alltid Mobbingen blir ansiktsløs Risikofaktoren i unges eksponering og etterlatelse av personopplysninger er tilstede Nytt eller en del av tradisjonell barne- og ungdomskulturen? Analoge regler eksisterer ikke alltid digitalt
 13. 13. Internett er vår tids bibliotek, men hvor er bibliotekaren, lånekortet og sannheten?
 14. 14. Filter på PC eller filter i huet? Unger har teknologisk mediekompetanse Men de er rådville Læring om kildekritikk og opphavsrett må være viktigere enn å være plagiatpoliti Skolen må utvikle ungers digitale handlingskompetanse og dømmekraft, bevissthet om kjøreregler - som gir trygg bruk av nye medier Vi må gi ungene DIGITAL DØMMEKRAFT og være trygge voksenpersoner!
 15. 15. En avis er ikke et bevis Hvem har lagt ut informasjonen? Hva finnes av opplysninger om den som har laget nettsiden? Er det enn privatpersons hjemmeside eller offentlig side? Er dette informasjon eller reklame? Prøver noen å selge noe? Er tilbudet for godt til å være sant?
 16. 16. Samspill og kreativitet Ungers mediehåndtering og teknologibruk åpner for nye former for uformalisert læring Gjennom offline og online spill øves blant annet samarbeidsevne, konflikthåndtering, løsningsveier, språk Med lyd, bilde, manipulasjon kan unger øve kreativ skaperevne, samt produsere og dokumentere kunnskap
 17. 17. Læring uten bruksanvisning 1 av 4 barn spiller hver dag Inneholder visuell digital informasjon til en eller flere spillere Inneholder regler og konvensjoner som gjør spillet selvbærende Spill er historiefortelling og lek Spill er kompleks problemløsing, forhandling, læring, språkutvikling og samarbeid Ulike plattformer som spillkonsoler tilkoblet TV, på PC og på håndholdte mobile installasjoner
 18. 18. Jeg er sammen med kompiser
 19. 19. Kunnskapsdeling i en subkultur Barns blogging Startet i 1998 eksploderte i 2004 Enkel metode for å publisere innhold Tillater andre å kommentere og skape Ingen database eller koding trengs Enkelt å koble mot hverandre, via XML/RSS Enkel måte å gjøre seg selv til ekspert på hvilket som helst tema (vanlige og kjente mennesker) Alternativ til e-post og distribusjonslister Muliggjør foto- og videopublisering Enkel måte å dokumentere, arkivere etc. Sanntids deling av meninger Enkel og avansert kunnskapsproduksjon
 20. 20. Digital kommunikasjon Åpne og lukka chatrom Brukerdrevet deling, meningsytring og kommunikasjon MSN/Hotmail: 1,3 mill Hotmail: Like mange Spaces: 500 000 82% unge mellom 15-29 år bruker MSN
 21. 21. Er du virkelig Kaja 14?
 22. 22. Kaja er virkelig
 23. 23. Mobilen er mangfoldig Lommelykt Lommebok TV Spill Kalkulator Identitet Videosamtale Nyheter Informasjon Meldinger Sosial prat Lydopptak Fotoapparat Video
 24. 24. Ungene våre er der er vi?
 25. 25. Spenn fast slalomskiene på barnet. Sett det i skiheisen, og vink lykke til. Barnet ser selv når det skal gå av. Sort løype gir rask læring. Svingene kommer etter hvert. Det samme gjelder for bremsing. La det selv takle nedoverbakkene.
 26. 26. Digital skolehverdag? Når jeg begynner på skolen skal jeg lese, skrive, regne og pc Per Øyvind Heradstveits barnebarn før skolestart
 27. 27. Den elevaktive skole? Hva vi ønsker å se er barnet på jakt etter kunnskapen, og ikke kunnskapen på jakt etter barnet George Bernard Shaw
 28. 28. Nett og tekstrelaterte tjenester mest brukt
 29. 29. Skolens digitale tilstand IKT lite integrert i fagene, og liten bruk av digitale verktøy til multimediale aktiviteter Skolene utnytter ikke den digitale kompetansen som utvikles hjemme Elevene bruker mer avanserte digitale verktøy hjemme enn på skolen Internett er det som brukes mest Lærerne bruker IKT til forberedelser og administrative oppgaver Økt tidsbruk på VKI gjør at grunnskolen henger etter Det er digital stillstand i grunnskolen Kilde: ITU Monitor
 30. 30. Nødvendig framtidskompetanse og noe mer enn digitale ferdigheter Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet Digital skole hver dag , 2005
 31. 31. Digital kompetanse er en kompleks kompetanse mer enn ferdigheter Digital dømmekraft, Egenproduksjon og kildekritikk, nettvett, etikk, skapende virksomhet dannelse i en digital tid ved bruk av ulike digitale medier. Hvordan utnytte ferdighetene og unges teknologiske mediehåndtering Kunne bruke programvare, sortere og lagre informasjon
 32. 32. IKT kan brukes på mange måter IKT som læringsarena IKT som brønn IKT som verktøy IKT som distributør IKT som støttestillas Med teknologi i læringsarbeid når man flere, læring kan skje til ulik tid og i ulikt tempo Men det ligger store utfordringer i å ta ut hele potensialet i teknologiens læringsmuligheter
 33. 33. Det går heldigvis ikke over Med Web 2.0 har vi fått en sosial teknologi som ungene kjenner og bruker Web 2.0 er en mulighetsåpner for å drive utdanning og læring på ny måte effektivt, samarbeidende, motiverende, tilpassa, portefølje- og prosessorientert Web 2.0 er samarbeidsweben, kommunikasjonsweben, delingsweben, redaktørweben Web 2.0 muliggjør via webgrensesnitt bruk av rikere utvalg nettverksenheter
 34. 34. Læreboka dominerer til tross for at digitalt innhold: bidrar til økt motivasjon, at elevene forholder seg mer aktivt til stoffet, og at de konstruerer sin egen kunnskap fremfor å rekonstruere kunnskap gir ved hjelp av visualisering og simulering, en rikere presentasjon av kunnskap støtter differensiering bidrar til at læreren får frigjort tid til å følge opp og veilede enkeltelever Referanse; ITU, Forskning viser, 2005
 35. 35. Læring uten bok eller digital kunnskapsproduksjon? Pedagogisk og faglig innhold Egenproduksjon Digitale medier Digitale læringsrom Digital eksamen Digitale læreplaner og vurdering Informasjonsmylder Informasjonsobjekter Kommunikasjonsverktøy FEIDE, SOA, STANDARDER
 36. 36. Hva er gode læringsressurser? Utvide reportoaret for hva som er akseptabelt læringsinnhold Digitale læringsressurser er ikke bok på nett , men prosess- og produksjons -ressurser Digitalt læringsinnhold må følge de samme pedagogiske prinsippene som lærebøker i forhold til å nå kompetansemålene Digitalisering av læreplanene og kompetansemålene muliggjør systematikk og pedagogisk fundert læring IKT-Norge jobber for en svanemerking av læringsressurser
 37. 37. Mestrer elevene bedre? Elevenes motivasjonen og engasjementet øker Elevene forholder seg aktivt til det faglige innholdet og bruker det til å løse autentiske problemstillinger Elevene øker den skriftlige aktiviteten og dermed den skriftspråklige kompetansen Elevene konstruerer sin egen kunnskap fremfor å reprodusere kunnskap lærer å se sammenhenger mellom ulike vitenskapelige fenomener IKT bidrar til at læreren får frigjort tid til å følge opp og veilede enkeltelever Elevene utfordres til å håndtere et mangfold av informasjonskilder og multimodale tekster. Ved hjelp av simuleringer tilegner seg kunnskap om komplekse fagområder Elevene får gjennom samhandling foran og via skjermen utvikler en samarbeidkompetanse som er av stor betydning i dagens samfunn Referanse; ITU, Forskning viser, 2005
 38. 38. Unger får digital kompetanse i en skole som tenker helhetlig på organisasjon, pedagogikk og teknologi som har digitalt kompetente lærere og skoleledere som har tilgjengelig infrastruktur som skaper fortrolighet til bruk av digitalt innhold og digitale verktøy som utvider reportoaret for hva som er akseptabelt læringsinnhold som legger til rette for individtilpasset opplæring med digitale virkemidler som bidrar til økt differensiering som legger til rette for elevaktiv læring med ulike teknologiske medier og digitalt innhold som sikrer samarbeidsrelatert læring mellom elev-lærer, elev- elev, hjem-skole, elev-andre som gir ungene digital dømmekraft og skaperglede
 39. 39. 1. Ta deg tid til å surfe sammen med barnet ditt. 2. Snakk med barnet om sikker bruk av Internett. 3. Sett klare grenser for hva Internett skal brukes til og hvordan. 4. Forbered barna mentalt på at de kan støte på ekkelt og støtende materiale. De vil likevel ikke unngå det i lengden. 5. Plasser gjerne PC-en i et fellesrom. 6. Ikke tro at filtre løser problemene, bevisstgjøring er tingen! 7. Ta tilbake kontrollen, og stol på egen vurderingsevne. Sunt vett er viktigere enn IT-kunnskap. 8. Gi barna beskjed på forhånd dersom du vil sjekke loggene deres. Også barn har rett til personvern. 9. Lær barna hva slags personopplysninger de ikke bør gi fra seg og hvorfor. 10. Mobbing på nett er enkelt og effektivt. Lær barna at det er minst like viktig å ta hensyn på nett som ellers.
 40. 40. Sa noen teknologipessimisme eller ..
 41. 41. I høst innfører vi Kunnskapsløftet hvor bruk av digitale verktøy integreres i alle fag på alle nivå. Læring skal være utfordrende, krevende og morsomt. Digitale læremidler og andre typer digitale verktøy gir deg muligheten til å lære på nye måter og til å se nye dimensjoner av det du vil lære og finne ut av. I tillegg gir det deg flere muligheter til å lære sammen med andre, når du for eksempel spiller et nettbasert spill. Kunnskapsminister Øystein Djupedal

×