Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ППААННООННССККАА ННИИЗЗИИЈЈАА 
- VIII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ - 
Припремио: проф. Радосав Седларевић
ПАНОНСКА НИЗИЈА 
Панонска низија је пространа равница, која се у 
нашој Земљи простире мањим делом. 
Захвата северни део...
ПОДЕЛА ВОЈВОДИНЕ 
БАНАТ - се налази између Дунава, Тисе, Румунске и 
Мађарске границе, површине од 8 997 км² ( око 10% 
т...
РЕЉЕФ ПАНОНСКЕ НИЗИЈЕ 
АЛУВИЈАЛНЕ РАВНИ – су широке наносне равнице 
подед река, покривене речним наносима ( глине, 
муља...
Алувијалне равни и лесне заравни
РЕЉЕФ ПАНОНСКЕ НИЗИЈЕ 
ПЕШЧАРЕ – престављају велике наслаге песка као 
производ еолске ерозије и акумулације, са изражени...
Делиблатска и Суботичка пешчара
РЕЉЕФ ПАНОНСКЕ НИЗИЈЕ 
Планине престављају остатке потонулог Панонског 
копна, које су у Панонском мору, односно језеру б...
Фрушка гора и Вршачке пл.
Панонска низија
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Панонска низија

2,580 views

Published on

Израда презентације

Published in: Education
  • Be the first to comment

Панонска низија

  1. 1. ППААННООННССККАА ННИИЗЗИИЈЈАА - VIII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ - Припремио: проф. Радосав Седларевић
  2. 2. ПАНОНСКА НИЗИЈА Панонска низија је пространа равница, која се у нашој Земљи простире мањим делом. Захвата северни део од линије Сава – Дунав до границе са Хрватском, Мађарском и Румунијом. То је и најнижи део Панонска низије ( од 130 – 70 м). Део Панонске низије у нашој Земљи зове се Војводина, која покрива око 24% територије Србије (21 506 км²). Војводина се дели на 3 природне целине: Банат, Бачка и Срем.
  3. 3. ПОДЕЛА ВОЈВОДИНЕ БАНАТ - се налази између Дунава, Тисе, Румунске и Мађарске границе, површине од 8 997 км² ( око 10% територије Србије). БАЧКА – се налази између Дунава, Тисе и Мађарске границе, површине 8 671 км² или 9,5% територије Србије. СРЕМ – Чини најмању целину који се налази између Саве, Дунава и Хрватске границе, површине 3 838 км² или 4,5%. У рељефу Војводине, осим равнице и острвских планина, доминирају пешчаре, лесне заравни и алувијалне равни.
  4. 4. РЕЉЕФ ПАНОНСКЕ НИЗИЈЕ АЛУВИЈАЛНЕ РАВНИ – су широке наносне равнице подед река, покривене речним наносима ( глине, муља, песка) и лесом. Ово су веома често плављене површине са пуно мочвара, мртваја, ритова ( Обедска бара – 13 км дугачка, 750 м широка и 12 м дубине, Илинџански рит...). ЛЕСНЕ ЗАРАВНИ – су благо заталасане површине које се стрмо дижу изнад алувијалних равни ( одсеци и до 30 м). На лесу су се формирале веће наслаге хумуса ( црница – најплодније земљиште). Веће лесне заравни су: Сремска, Банатска или Зрењанинска, Телечка, Тителска лесна зараван.
  5. 5. Алувијалне равни и лесне заравни
  6. 6. РЕЉЕФ ПАНОНСКЕ НИЗИЈЕ ПЕШЧАРЕ – престављају велике наслаге песка као производ еолске ерозије и акумулације, са израженим динским рељефом. Дине су високе од 10 – 30 м, а дуге од 100 – 750 м. ◦ ДЕЛИБЛАТСКА ( БАНАТСКА) ПЕШЧАРА – налази се у југоисточном Банату дуга око 40 км, широка око 15 – 22 км. Ова ‘’ европска Сахара’’ је покривена вегетацијом, тако да је песак ‘’умртвљен’’. ◦ БАЧКА (СУБОТИЧКА) ПЕШЧАРА – простире се од Суботице до Баје. Песак је углавном ‘’умртвљен’’, а између дина налазе се велика удубљена испуњена водом – језера ( Палићко, Лудошко, Крваво, Слано...). Испод песка у пешчарама налазе се изданске воде на дубини од 20 – 200 метара.
  7. 7. Делиблатска и Суботичка пешчара
  8. 8. РЕЉЕФ ПАНОНСКЕ НИЗИЈЕ Планине престављају остатке потонулог Панонског копна, које су у Панонском мору, односно језеру биле острва. ◦ ФРУШКА ГОРА – налази се у Срему, поред Дунава, упоредничког правца. Дуга је 78 км, широка од 10 – 15 км, са врхом Црвени чот – 539 м. Највећим делом покривена шумом, подножје обрађено ( виногради, воће...). ◦ ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ – су највиши део Војводине. Масив дуг 18 км, правца запад – исток, са Гудуричким врхом од 641 м. Виши делови су под шумом, а нижи обрађени где се налазе познати вршачки виногради.
  9. 9. Фрушка гора и Вршачке пл.

×