Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

лице упражнение

1,718 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

лице упражнение

  1. 1. Лице на правоъгълник упражнение
  2. 2. Колко квадратни сантиметра е лицето на всеки правоъгълник? 3 см 2 пъти по-дълга 12 см с 8 см по-къса
  3. 3. Свържете така, че да е вярно. <ul><li>1 кв.см </li></ul><ul><li>6 кв.м </li></ul><ul><li>4 кв.см </li></ul><ul><li>5 кв.дм </li></ul>400 кв.мм 500 кв.см 100 кв.мм 600 кв.дм 1 см 1 дм 3 см 7 м 100 мм 70 дм 30 мм 10 мм
  4. 4. Намерете лицето на правоъгълник с размери: <ul><li>А) дължина 64 м и широчина – 8 пъти по-малка </li></ul><ul><li>Б) дължина 72 м и широчина – с 63 м по-малка </li></ul><ul><li>В) широчина 6 м и дължина – 18 пъти по-голяма </li></ul><ul><li>Г) широчина 7 м и дължина – с 45 м по-голяма </li></ul>
  5. 5. Сравнете площта на квадратен и правоъгълен участък. Широчината на правоъгълника е равна на страната на квадрата и е 9 м, а дължината на правоъгълника е 6 пъти по-голяма от височината. <ul><li>6 м.9 = 54 м (дължината) </li></ul><ul><li>S = a.b </li></ul><ul><li>S = 54 м .9 м </li></ul><ul><li>S = 486 кв.м (площта на правоъгълника) </li></ul><ul><li>S = a. а </li></ul><ul><li>S = 9 м. 9м </li></ul><ul><li>S = 81 кв.м (площта на квадрата) </li></ul>
  6. 6. Стопанин приготвил за ограждане на градината си 62 мрежа. Ще му стигне ли мрежата, ако градината има форма на правоъгълник с дължина 36 м и широчина – 4 пъти по-малка? <ul><li>b = 36 м: 4 = 9 м </li></ul><ul><li>Р = 2.а + 2. b </li></ul><ul><li>Р = 2.36 м + 2.9м </li></ul><ul><li>Р = 72 м + 18 м </li></ul><ul><li>Р = 90 м </li></ul><ul><li>90 м – 62 м = 28 м (не достига) </li></ul><ul><li>Отг. Не достигат 28 м мрежа. </li></ul>
  7. 7. От два града едновременно тръгнали една срещу друга две леки коли. За един час едната изминава 92 км. Срещнали се след 4 часа. Намерете разстоянието между градовете, ако втората кола изминава 9 км по.малко за 1 час от първата.

×