Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ПО_ най важно

5,929 views

Published on

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ПО_ най важно

 1. 1. Природни области в България I Дунавска равнинаГеографско Природа Трудовата дейност на хората СелищаположениеДунавската Дунавската равнина има благоприятен В Дунавската равнина се развиват Видинравнина се климат, плодородни почви и подземни растениевъдството/пшеница, царевица, Плевенпростира на юг от богатства / нефт, природен газ, въглища, слънчоглед, зеленчуци, лозя/ и Русер. Дунав каменна сол/. През нея протичат реките животновъдство /овце, свине, говеда, коне, Силистра/единствената Огоста, Янтра /извиращи от Стара птици/. Шуменплавателна река в планина/, Искър /най-дългата река в Тук се намират предприятия за консерви, Разград и др.България/ и на България/, Осъм, Вит и др. Близо до гр. брашно, сирене, масло и олио, фуражи засевер от Силистра /в североизточната част на животните, както и предприятия заСтаропланинската равнината/ се намира езерото резерват машини,прибори и инструменти. Край гр.област. Нейните „Сребърна”, където живеят пеликани и Козлодуй има атомна електроцентрала, а крайюжни части са др. защитени видове. гр. Белене се строи друга такава.хълмисти, а на В равнината се развива водният, железопътниятсевер е по-ниска и и автомобилният транспорт, какт и туризъм.равна. Източнатачаст е Добруджа.Тя е „житницатана България”
 2. 2. II Старопланинска областГеографско Природа Трудовата дейност на хората СелищаположениеСтаропланинската Стара планина има стръмни била, заоблени В областта се развиват Врацаобласт включва върхове, дълбоки долини и склонове, заети с животновъдството и ЛовечСтара планина и широколистни и иглолистни гори и пасища. Част от растениевъдството/ отглеждат се: овес, ГабровоПредбалкана. територията е защитена. Тя включва Национален ръж, картофи, сливи, малини и др./. На В. ТърновоСтара парк „Централен Балкан” и много резервати. Най- големите реки са построени водни Монтанапланина/най- високият връх е вр. Ботев - 2376 м. електроцентрали/ВЕЦ/. Развива се Севлиеводългата планина Планината е прорязана от Искърския пролом и туризмът. Троян и др.в България/ се пролома на р. Янтра. През проходите сапростира от прокарани шосета и жп линии. Подземнитедолината на р. богатства са: въглища, железни и медни руди. ОтТимок /на запад/ Стара планина извират реките: Огоста, Вит, Осъм,до Черно море /на Янтра и Тунджа. Има много лечебни минералниизток/. извори.Наричат я още Северните склонове на планината са полегати иБалкан и постепенно преминават в хълмистата и„гръбнакът на нископланинска територия Предбалкан.България”.Предбалканът сенамира на северот Стара планинаи на юг отДунавскатаравнина.
 3. 3. III Преходна област1.Витоша и Средна гораГеографско Природа Трудовата дейност на хората СелищаположениеПланината Витоша е обявена за природен парк. Тя предлага Най-развит е туризмът. Най- СофияВитоша се намира чудесни условия за развитието на зимните посещаваните са възрожденските Копривщицана юг от спортове. От нея извира р. Струма. Най-висок връх градове и минералните извори. ПанагюрищеСофийското поле. е Черни връх – 2290 м. курортът ХисарСредна гора е Средна гора не е висока планина. Полегатите йразположена на склонове са заети от букови и дъбови гори. Най-изток от Витоша и висок връх – вр. Богдан – 1603 м.на юг от Планината е богата на медни руди.Задбалканскитекотловини.Западно отВитоша/ дограницата сРепубликаСърбия/ еразположенаобластта Краище,която се състои отниски планини ихълмове.
 4. 4. 2. Горнотракийска низинаГеографско Природа Трудовата дейност на хората СелищаположениеГорнотракийската Горнотракийската низина включва Развиват се растениевъдството /зеленчуци, Пловдивнизина се Пловдивско , Пазарджишкото и лозя, овощни дървета, ориз, памук/ и Пазарджикпростира от Старозагорското поле. животновъдството /говеда, свине, птици/. Дтара ЗагораСредна гора /на Почвите са много плодородни. През Има предприятия за преработка на зеленчуци Ямболсевер/ до Тракийската низина протичат реките и плодове и предприятия за производство на ДимитровградРодопите /на юг/. Марица /най-пълноводната река в електроуреди, платове, дрехи. Нова ЗагораНа югоизток България/ и Тунджа. Природнидостига до изкопаеми – въглища /използват се запланината Сакар, добив на електроенергия/а на изток доБургаскатанизина. Тя е най-голямата низинана България. 3. Задбалкански котловини
 5. 5. Географско Природа Трудовата дейност на хората СелищаположениеЗадбалканските Задбалканските котловини имат: разнообразен Тук се отглеждат рози/ Карловокотловини се релеф, Карловското и Казанлъшкото Сопот,намират между Стара топъл климат и полета са известни като Долината Калофер,планина /на север/ и плодородни почви. на розите/, от които се добива КазанлъкСредна гора и Витоша прочутото по цял свят розово Сливен/на юг/ Най-ниските масло/суровина за парфюмите/, курорт Павелчасти са заети от както и лавандула и мента БаняСофийското, /суровини за ценни растителниКарловското, масла/.Казанлъшкото и В Сливенското поле се отглеждатСливенското полета. праскови. В Задбалканските котловини има предприятия за машини, платове, кожени изделия, консерви, мебели и др. Развива се туризмът.4. Странджа и СакарГеографско Природа Трудовата дейност на хората СелищаположениеПланините Странджа СТранджа е обявена за природен парк, защото в В Сакар и Странджа се отглеждат Малко Търновои Сакар се намират в нея виреят редки уникални растения. В нея има овце. Развива се дърводобивът. ЕлховоЮгоизточна България находища на медна руда. Свиленгради са ниски планини. .През СТранджаПреминава границатани с Турция. IV Рило-Родопска област
 6. 6. 1.РилаГеографско Природа Трудовата дейност на хората СелищаположениеПланината Рила Рила е най-високата планина в България . Връх В Рила се добива дървен Благоевградсе намира в Мусала – 2925 м - е най-високият връх не само в материал/суровина за ДупницаЮгозападна нашата страна, а и на Балканския полуостров. производството на мебели и за СамоковБългария. На Планината се отличава с остри била, непристъпни строителството/. Развиват се Кюстендилзапад граничи с зъбери и бездънни пропасти. туризмът и курортното дело. курортътдолината на р. По склоновете растат широколистни и иглолистни БоровецСтрума, а на изток гори, а в трудпопроходимите места – храсти от клек.с долината на р. Животинският свят е представен от сърни, елени,Места и диви кози, мечки, глигани, а в реките плува пъстърва.планината От Рила извират реките Марица, Искър и Места. ТукРодопи. На запад се намират Седемте рилски езера и много лечебниот Рила и Пирин минерални извори.се намира Заради уникалната си природа и резервати, Рила еОсогово - обявена за национален парк.Беласишкатапланинскаверига.2. Родопи
 7. 7. Географско Природа Трудовата дейност на хората СелищаположениеПланината Родопите са най-широката планина. Отличава се с В Родопите се развиват СмолянРодопи е разнопосочно простиращи се бил, дълбоко врязващи животновъдството – говеда, овце, Кърджалиразположена от се долини и заоблени върхове. кози; растениевъдство – тютюн, Чепеларедолината на р. Най-високият връх е Голям Перелик – 2191 м. картофи; рудодобивът –край Мадан ВелинградМеста/на запад/ Западните Родопи са покрити от иглолистни гори, а и Рудозем;курортното дело – Асеновграддо долината на р. Източните Родопи – с широколистни. Велинград, Наречен, Девин; ПещераМарица / на Наблюдават се редки растителни видове – родопско туристическата дейност-изток/ .Намира се лале, силивряк, както и животински видове – елени, Пампорово.на юг от сърни, диви свине, мечки. На пълноводните реки са построениГорнотракийската Създадени са много резервати. ВЕЦ, язовири и развъдници за риба.низина. В планината има пасища и ливади.Състои се от два Почвите са плодородни.главни дяла: Най-известните пещери в Родопите са: ДяволскотоЗападни Родопи и гърло. И Ягодинската пещера.Източни Родопи. Уникалното скално образувание Чудните мостове се намира в Западните Родопи-до гр. Смолян. Природните богатства са: оловно-цинкови руди, мрамори и др. Реките, които преминават през Родопите са: Въча, Чепеларска река и Арда. Най-известни лечебни минерални извори са край Велинград и Наречен.3. Пирин
 8. 8. Географско Природа Трудовата дейност на хората СелищаположениеПланината Пирин Най-високият връх на Пирин е вр. Вихрен – В Пирин се добиват дървен материал, бял и Банскосе намира в 2914 м. Билата на планита са остри, разноцветен мрамор. СанданскиЮгозападна зъберите – страховити, а пропастите – Развиват се туризмът и курортното дело. ПетричБългария. На дълбоки. По долините на р. Струма и Места, в Разлог,запад граничи с В планината растат широколистни и плодородните полета, се отглеждат ранни Гоце Делчевдолината на р. иглолистни гори и храсти от клек. зеленчуци, праскови, тютюн, смокини, киви,Струма, на изток – В Пирин живеят сърни, елени, диви кози, ябълки.с долината на р. мечки, глигани и пъстърви.Места и В южното подножие се намиратпланината Мелнишките пирамиди.Родопи, на север- В Пирин има красиви езера и лечебнис планината Рила, минерални извори.а през южната й Планината е обявена за национален парк.част преминаваграницата сРепублика Гърция IV Черноморско крайбрежие
 9. 9. Географско Природа Трудовата дейност на хората СелищаположениеЧерноморското Сушата на Черноморското крайбрежие В Черноморската област се развиват Приморскокрайбрежие се е заета от плажове, полуострови и риболовът, добивът на сол, земеделието- Варнапростира на север носове. зеленчуци, лозя, бадеми, Бургасдо границата ни с Най-големите заливи са Варненският и смокини- ,корабоплаването, НесебърРумъния и на юг до Бургаският. корабостроенето, туризмът –курортите – Созополграницата на с В Черно море се вливат реките : Слънчев бряг, Албена, Златни пясъци, БалчикТурция. Камчия, Ропотамо, Велека и др. Дюни, Св. Константин и Елена.То включва и Най-големите езера са Варненското иостровите св. Бургаското. В Черно море живеятАнастасия и Св. разнообразни видове риби: попче,Иван. скумрия, паламуд. Делфини плуват в тихите заливи.Медузи, раци,миди, птици –чайки, гларуси, чапли- се срещат тук. Сред растителните видове се открояват пясъчната и водната лилия. По Черноморското крайбрежие има много резервати : „Ропотамо”, „Камчия”. Речник
 10. 10. Речна долина – вдлъбнатата форма на повърхнината, образувана от разрушителната сила на речната вода.Хълм – заоблена, изпъкнала форма на повърхнината с малка височина и полегати склонове.Плато - изпъкнала форма на повърхнината с плоско било и стръмни склонове.Склон – преходът от ниската част до билото на планини, хълмове, плата, височини.Приток –река, която се влива в друга река.(Полезни изкопаеми – подземните богатства – въглища, руди, нефт и др.Ферибот – плаваща платформа за превоз на товари, превозни средства и хора.Ридове –продълговати хълмове с различна височина.Резерват – защитено място за ценни природни забележителности, застрашени и редки растения и животни. Свободнотовлизане на хора в него е забранено.Котловина – вдлъбната форма на повърхнината. Състои се от поле и ограждащи го планински склонове.Ледници – дебели, плътни ледове, които се придвижват съвсем бавно, като ледени реки по долините.Ждрело- дълбока и тясна речна долина с отвесни склонове.Нос – остро вдадена в морето суша.Суровини – материали, които се преработват с цел да бъдат създадени нови продукти.ЮНЕСКО – международна организация за образование, наука и култура.

×