Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

входно ниво човек и общество ііі клас

43,662 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

входно ниво човек и общество ііі клас

  1. 1. Име...................................................................................... Клас: ІІІ....., Дата:............................................. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА № 1 ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В НАЧАЛОТО НА 3 КЛАС Входяща диагностика Зад.1. Допълни следните изречения : (6т.) Моята родина е ........................................ . Цветовете на нашето знаме са ........................., ........................... , ........................ . Символите на нашата държава са: ......................, ................... и .................... Столицата на нашата страна е град.............................. Аз живея в град /село/ ................................... Зад.2. Напиши името на твоето училище:(1т.) .............................................................................................................................................. Зад.3. Огради думите, които назовават роднини:( 3т) баща леля съсед братовчед приятел баба учител Зад.4. Свържи със стрелки дейностите, които извършваш в училище: (3т.) играя смятам чета в час закусвам в междучасието пея пиша Зад.5. Кой какво управлява и къде се движи? Свържи думите от трите колонки (4 т.) пилот кораб въздух машинист автобус вода шофьор самолет шосе капитан влак железопътни релси Зад.6 Огради думите, които назовават природно бедствие ( 3 т.)
  2. 2. земетресение, сезон, пожар, болест, наводнение, междучасие, катастрофа Зад.7 Свържи датата със съответния празник на Република България ( 4 т.) 1 май Национален празник на Република България 24 май Ден на труда 3 март Ден на народните будители 1 ноември Ден на българската просвета и култура Зад. 8 Зачеркни думите, които НЕ са превозни средства ( 3 т.) велосипед, кораб, лък, влак, тролейбус, люлка, автобус, камион, телефон Зад. 9. Важни телефони – свържи ! (3 т.) тел. 160 Бърза помощ тел. 166 Полиция тел. 150 Пожарна ============================================================================== Скала за оценка: Максимален брой точки: 32 32 – 30 т. (6) 29 – 26 т. (5) Брой точки за верни отговори: 25 – 21 т. (4) 20 – 16 т. (3) под 16 т. (2) Оценка: Проверил: ..................... ................ Уважаеми родители, Табличката ще Ви ориентира за мястото на Вашето дете в момента. Оценка 6 5 4 3 2 брой

×