Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

бел–ркру

1,000 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

бел–ркру

  1. 1. Дата № Български език. РКРУ Забележ ка 1. 2. ФКРУ ФКРУ Строеж на езика Упражнения по темата Текст Текст 3. 4. ФКРУ ИКЧ Общуване Упражнения по темата Устно общуване Най хубавата книга, която прочетох през лятото 5. 6. ФКРУ ФКРУ Българската азбука. Азбучен ред Упражнения по темата Писмено общуване. Писмо Писмено общуване. Писмо 7. 8. ФКРУ ИКЧ Речници. Правописен речник Упражнения по темата Съобщение „Пипи дългото чорапче” – Астрид Линдгрен 9. 10. ФКРУ ФКРУ Звуковете и буквите в българската реч Упражнения по темата Думи за учтивост при общуване Покана 11. 12. ФКРУ ИКЧ Гласни звукове. Ударение Упражнения по темата Поправка на писмена покана Приказният свят на
  2. 2. Братя Грим 13. 14. ФКРУ ФКРУ Правопис на гласните Упражнения по темата Поздравителна картичка Поздравителна картичка 15. 16. ФКРУ ИКЧ Съгласни звукове Упражнения по темата Преразказ „Тъмното” - Дора Габе 17. 18. ФКРУ ФКРУ Звучни съгласни в думата Упражнения по темата Преразказ на басня Преразказ на басня 19. 20. ФКРУ ИКЧ Звучни съгласни в края на думата Упражнения по темата Поправка на писмения преразказ „Страхлив другар” – българска народна приказка 21. 22. ФКРУ ФКРУ Правопис на съгласните Упражнения по темата Преразказ на народна приказка Преразказ на народна приказка 23. 24. ФКРУ ИКЧ Трудните звукове и букви Упражнения по темата Поправка на писмения преразказ
  3. 3. „Вест от Африка”- Хю Лофтинг 25. 26. ФКРУ ФКРУ Трудностите при писмено общуване Упражнения по темата Преразказ на авторова приказка Преразказ на авторова приказка 27. 28. ФКРУ ИКЧ Думите в речта Упражнения по темата Поправка на писмения преразказ Българско народно творчество 29. 30. ФКРУ ФКРУ Съществителни имена Упражнения по темата Преразказване на разказ Преразказване на разказ 31. 32. ФКРУ ИКЧ Род и число на съществителните имена Упражнения по темата Поправка на писмения преразказ Стихове и разкази от Дора Габе 33. 34. ФКРУ ФКРУ Съществителни нарицателни и съществителни соб.им. Упражнения по темата Преразказ по думи от текста Преразказ по думи от текста 35. 36. Правопис на същ. соб. имена Упражнения по темата
  4. 4. ФКРУ ИКЧ Поправка на писмения преразказ „През води и гори” – Емилиян Станев 37. 38. ФКРУ ФКРУ Умалителни същ. имена Упражнения по темата Разказ по картини Разказ по картини 39. 40. ФКРУ ИКЧ Прилагателни имена Упражнения по темата Поправка на писмения разказ Приказките на Андерсен 41. 42. ФКРУ ФКРУ Род и число на прил. имена Упражнения по темата Разказ по серия от картини Разказ по серия от картини 43. 44. ФКРУ ИКЧ Правопис на прил. имена Упражнения по темата Поправка на писмения разказ Стихотворения за деца от Елисавета Багряна 45. 46. ФКРУ ФКРУ Глаголи. Число на глаголите Упражнения по темата Съчиненеие на приказка по подобие на друга Съчиненеие на приказка по подобие на друга 47. Изговор и правопис на
  5. 5. 48. ФКРУ ИКЧ глаголите Упражнения по темата Поправка на писменото съчинение Детските енциклопедии 49. 50. ФКРУ ФКРУ Същ. имена, прил. имена, глаголи Упражнения по темата Съчинение по наблюдение Съчинение по наблюдение 51. 52. ФКРУ ИКЧ Думите при общуване Упражнения по темата Поправка на писменото съчинение Приказките на Валери Петров 53. 54. ФКРУ ФКРУ Изречение Упражнения по темата Съчинение на приказка с любим герой Съчинение на приказка с любим герой 55. 56. ФКРУ ИКЧ Съобщителни изречения Упражнения по темата Поправка на писменото съчинение „Небивалици”- Доналд Бисет 57. 58. ФКРУ ФКРУ Въпросителни изречения Упражнения по темата Съчинение по дадено начало Съчинение по дадено начало
  6. 6. 59. 60. ФКРУ ИКЧ Изреченията при общуване Упражнения по темата Поправка на писменото съчинение „Приказки по телефона”- Джани Родари 61. 62. ФКРУ ФКРУ Правописните правила при общуване Упражнения по темата Съчинение по преживяване Съчинение по преживяване 63. 64. ФКРУ ИКЧ Богатството на българския език Упражнения по темата Поправка на писменото съчинение Здравей, лято!

×