Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ЦЕЛИ
 Формиране на позитивно отношение към техниката и технологиите.
 Разбиране значението на науката и техниката за жив...
№ Дата Тема Забележка
1
19.09 Да се запознаем. Аз се казвам...
2
26.09 Стоножка
3
3.10. Жилища на животни. Къщичка
4
10.10...
26 За празника
27 Великден
28 От нашата градина. Весели животни
29 Билки и природни материали. Торбичка
30 В магазина
31 С...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

домашен бит и техника

887 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

домашен бит и техника

  1. 1. ЦЕЛИ  Формиране на позитивно отношение към техниката и технологиите.  Разбиране значението на науката и техниката за живота на човека.  Формиране на умения за работа по инструкции и образец.  Стимулиране на стремежа за предлагане на идеи, рисуване, наблюдаване и описване.  Усвояване на знания и формиране на умения за работа с достъпни материали.  Усвояване на знания и формиране на умения за конструиране и моделиране, тестване и оценяване на изделия и модели.  Формиране на умения за работа в екип,поемане на разнообразни роли и отговорности.  Стимулиране на стремежа към успех и самоутвърждаване.  Интеграция и „учене чрез трансфер“.
  2. 2. № Дата Тема Забележка 1 19.09 Да се запознаем. Аз се казвам... 2 26.09 Стоножка 3 3.10. Жилища на животни. Къщичка 4 10.10 Знамена 5 10.10 Вълшебства с хартия 6 24.10 Седмична програма 7 Шапка 8 Да пестим хартията. Пликче за изрезки 9 Сгради и жилища. Жилищен квартал 10 Дървесината. Минипарк 11 Театър на пръсти 12 Осветление за театъра 13 Коледна картичка. Нова година 14 Четало и сметало 15 Човече 16 Грижи за цветята 17 Телефон 18 Колелата в помощ на човека. Автобус 19 Неволята учи. Поправки и ремонти 20 Нашите дрехи. Мартеница 21 Полезни машини 22 Домашни електроуреди 23 Иде пролет 24 Празник на буквите 25 Движещи се играчки. Пумпал
  3. 3. 26 За празника 27 Великден 28 От нашата градина. Весели животни 29 Билки и природни материали. Торбичка 30 В магазина 31 Състезание с колички. В страната на грешките

×