Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4

Share

Download to read offline

дунавска равнина

Download to read offline

дунавска равнина

 1. 1. Човекът и обществото ІV клас По учебника на Румен Пенин и Румяна Кушева
 2. 2. План на урока: <ul><li>Географско положение </li></ul><ul><li>Природа – повърхнина, полезни изкопаеми, водно богатство, почви </li></ul><ul><li>Трудова дейност на хората </li></ul><ul><li>Селища </li></ul><ul><li>Защитени природни територии и обекти </li></ul><ul><li>Главни замърсители на околната среда </li></ul>
 3. 4. Географско положение <ul><li>Дунавската равнина е най-северната природна област в България. </li></ul><ul><li>На север от нея е р. Дунав, която ни разделя от Румъния, </li></ul><ul><li>а на юг – северните склонове на Стара планина; </li></ul><ul><li>на изток – Черно море; </li></ul><ul><li>на запад – устието на р.Тимок </li></ul>
 4. 5. Особености на природата <ul><li>Край р. Дунав по-стръмни брегове се сменят с по-ниски. От запад на изток крайбрежни низини се редуват с речни долини , хълмове и плата . </li></ul>
 5. 6. Води <ul><li>Много са реките в Дунавската равнина, които образуват красиви долини със стръмни склонове или причудливи извивки – Искър, Лом, Вит, Янтра, Огоста, Осъм, Русенски Лом... </li></ul>
 6. 7. Сезони Лятото в Дунавската равнина е горещо и сухо, затова са изградени напоителни системи и язовири. Зимата е студена и снеговита.
 7. 8. Почви <ul><li>Плодородните почви са най-голямото богатство на Дунавската равнина. Отглеждат се пшеница, царевица, слънчоглед, зеленчукови градини и лозя. </li></ul><ul><li>Най-източната част на равнината – Добруджа , е наречена “житница на България” заради високите добиви на пшеница. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Трудовата дейност на хората е свързана главно с полезните изкопаеми, които са открити в равнината. </li></ul><ul><li>Запасите от нефт, природен газ и въглища са малко. </li></ul><ul><li>Електроенергия се произвежда в АЕЦ край Козлодуй и в ТЕЦ край големите градове – Русе, Плевен, Видин, Шумен. </li></ul>
 9. 10. Трудова дейност на хората <ul><li>Дунавската равнина е богата на варовици и кварцови пясъци. Малки са запасите на нефт и природен газ /Плевенско и Добруджа/. Черни въглища са открити в Добруджанския басейн, а лигнитни в Ломския басейн. Разкрити са големи запаси на гипс /Видинско, Оряховско/, каолин /Русенско, Разградско/, каменна сол /Провадийско/, огнеупорни глини /Плевенско/. </li></ul>
 10. 11. Селища Видин Плевен Русе Шумен Силистра
 11. 12. Видин <ul><li>Фериботът между Видин и румънския град Калафат поема голяма част от международните превози. </li></ul><ul><li>Историческа забележителност е крепостта Баба Вида. </li></ul>
 12. 13. Плевен <ul><li>Град Плевен е разположен в централната част на Мизия, равноотдалечен от река Дунав и Стара планина . Най-големият град в Дунавската равнина . </li></ul>
 13. 14. Русе <ul><li>Русе се намира в най-западната част на крайдунавската низина . Най-големият ни крайдунавски град. </li></ul>
 14. 15. Шумен <ul><li>Шумен е град в Североизточна България. Той е десети по големина в страната и е административен център . </li></ul>
 15. 16. Силистра <ul><li>Силѝстра е град в Североизточна България. Той е център на Област Силистра и пристанище на река Дунав. Граничи с Румъния на север и се намира на 120 км североизточно от град Русе. </li></ul>
 16. 18. Домашна работа <ul><li>Учебна тетрадка стр.6 / упр.1, 2, 3 и 4 </li></ul>
 17. 20. Долина – вдлъбната форма на повърхнината, образувана от разрушителната сила на речната вода.
 18. 21. Хълм – заоблена, изпъкнала форма на повърхнината с малка височина и полегати склонове.
 19. 22. Плато – изпъкнала форма на повърхнината с плоско било и стръмни склонове.
 • venetash

  Oct. 5, 2015
 • Svetlla

  Oct. 27, 2013
 • ssuser61115c

  Oct. 13, 2013
 • jeveux98

  Feb. 19, 2013

Views

Total views

13,817

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,353

Actions

Downloads

276

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×