Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

дунавска равнина

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

дунавска равнина

 1. 1. Човекът и обществото ІV клас По учебника на Румен Пенин и Румяна Кушева
 2. 2. План на урока: <ul><li>Географско положение </li></ul><ul><li>Природа – повърхнина, полезни изкопаеми, водно богатство, почви </li></ul><ul><li>Трудова дейност на хората </li></ul><ul><li>Селища </li></ul><ul><li>Защитени природни територии и обекти </li></ul><ul><li>Главни замърсители на околната среда </li></ul>
 3. 4. Географско положение <ul><li>Дунавската равнина е най-северната природна област в България. </li></ul><ul><li>На север от нея е р. Дунав, която ни разделя от Румъния, </li></ul><ul><li>а на юг – северните склонове на Стара планина; </li></ul><ul><li>на изток – Черно море; </li></ul><ul><li>на запад – устието на р.Тимок </li></ul>
 4. 5. Особености на природата <ul><li>Край р. Дунав по-стръмни брегове се сменят с по-ниски. От запад на изток крайбрежни низини се редуват с речни долини , хълмове и плата . </li></ul>
 5. 6. Води <ul><li>Много са реките в Дунавската равнина, които образуват красиви долини със стръмни склонове или причудливи извивки – Искър, Лом, Вит, Янтра, Огоста, Осъм, Русенски Лом... </li></ul>
 6. 7. Сезони Лятото в Дунавската равнина е горещо и сухо, затова са изградени напоителни системи и язовири. Зимата е студена и снеговита.
 7. 8. Почви <ul><li>Плодородните почви са най-голямото богатство на Дунавската равнина. Отглеждат се пшеница, царевица, слънчоглед, зеленчукови градини и лозя. </li></ul><ul><li>Най-източната част на равнината – Добруджа , е наречена “житница на България” заради високите добиви на пшеница. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Трудовата дейност на хората е свързана главно с полезните изкопаеми, които са открити в равнината. </li></ul><ul><li>Запасите от нефт, природен газ и въглища са малко. </li></ul><ul><li>Електроенергия се произвежда в АЕЦ край Козлодуй и в ТЕЦ край големите градове – Русе, Плевен, Видин, Шумен. </li></ul>
 9. 10. Трудова дейност на хората <ul><li>Дунавската равнина е богата на варовици и кварцови пясъци. Малки са запасите на нефт и природен газ /Плевенско и Добруджа/. Черни въглища са открити в Добруджанския басейн, а лигнитни в Ломския басейн. Разкрити са големи запаси на гипс /Видинско, Оряховско/, каолин /Русенско, Разградско/, каменна сол /Провадийско/, огнеупорни глини /Плевенско/. </li></ul>
 10. 11. Селища Видин Плевен Русе Шумен Силистра
 11. 12. Видин <ul><li>Фериботът между Видин и румънския град Калафат поема голяма част от международните превози. </li></ul><ul><li>Историческа забележителност е крепостта Баба Вида. </li></ul>
 12. 13. Плевен <ul><li>Град Плевен е разположен в централната част на Мизия, равноотдалечен от река Дунав и Стара планина . Най-големият град в Дунавската равнина . </li></ul>
 13. 14. Русе <ul><li>Русе се намира в най-западната част на крайдунавската низина . Най-големият ни крайдунавски град. </li></ul>
 14. 15. Шумен <ul><li>Шумен е град в Североизточна България. Той е десети по големина в страната и е административен център . </li></ul>
 15. 16. Силистра <ul><li>Силѝстра е град в Североизточна България. Той е център на Област Силистра и пристанище на река Дунав. Граничи с Румъния на север и се намира на 120 км североизточно от град Русе. </li></ul>
 16. 18. Домашна работа <ul><li>Учебна тетрадка стр.6 / упр.1, 2, 3 и 4 </li></ul>
 17. 20. Долина – вдлъбната форма на повърхнината, образувана от разрушителната сила на речната вода.
 18. 21. Хълм – заоблена, изпъкнала форма на повърхнината с малка височина и полегати склонове.
 19. 22. Плато – изпъкнала форма на повърхнината с плоско било и стръмни склонове.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • jeveux98

  Feb. 19, 2013
 • ssuser61115c

  Oct. 13, 2013
 • Svetlla

  Oct. 27, 2013
 • venetash

  Oct. 5, 2015

Views

Total views

13,790

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,347

Actions

Downloads

276

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×