Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Сам.работа_вх.ниво_булвест

2,618 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Сам.работа_вх.ниво_булвест

 1. 1. Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 2. 2. 1 упр. Диктовка Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 3. 3. 2 упр. Определете началото и края на всяко изречение в текста. Препишете го.Тази сутрин закусвах натазитерасата. заслушах се втерасата Заслушахчуруликането на двелястовички. какво ли силястовички Какво липриказват тези птички? птички Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 4. 4. 3 упр. Колко са думите в изречението? Напишете го правилно.вградаешумноВ града е шумно. Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 5. 5. 4 упр. Препишете и разделете думите на части за пренасяне.дом - не се пренасяЕлена - Еле-накамила - ка-мила, ками-ла Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 6. 6. 5 упр. Напишете изречението. Добавете пропуснатата дума в него.нашари Есента _________ листата. нашариразлисти Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 7. 7. 6 упр. Препишете думите. Коя буква ще поставите? жпла - в краси - ш ф з бкла с - сла п -С кои думи правите проверка? Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 8. 8. 7 упр. Препишете думите. Колко са гласните и колко съгласните звукове?пейка щафета• гласни 2 • гласни 3• съгласни 3 • съгласни 4 Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 9. 9. 8 упр. Препишете изреченията без правописните грешки. Баштатана Кольо е е герои. Бащата на Колйо герой. Всяко дарво плот не дава. дърво плод не дава. Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград
 10. 10. Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов" - Димитровград

×