Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ЦЕЛИ:
- да формира първоначални представи за околнота среда ;
- да подпомогне адаптирането на децата към училищната среда,...
№ месец Седми
ца
Дата
Тема Бр
час.
Очаквани резултати Забележка
1 ІХ 17.09 На училище 1 Назовава името на училището; описв...
четирите годишни времена
16 І Животните през зимата 1 Описва най-общо промени, които постъпват в природата през
четирите г...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Roden krai

452 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Roden krai

  1. 1. ЦЕЛИ: - да формира първоначални представи за околнота среда ; - да подпомогне адаптирането на децата към училищната среда, чрез обобщаване и систематизиране на сетивно-познавателния им опит; - да съдейства за развитието на детските познавателни способности, да стимулира детската познавателна активност и интереси; - да постави началото на целенасочено формиране на познавателни, практически и комуникативни умения; - да положи основата на култура на общуване и на формирането на положително отношение към околната среда; - да се формират знания за заобикалящия ги свят; умения и навици за наблюдения; - да се формират познания за човешкшти отношения, устройството на обществото и организацията на съвременната българска държава. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: - да могат да изпълняват правилата за културно поведение в училище; - да изпълняват своите задължения и да изискват това и от другите; - да работят в екип по поставена задача; - да разказват за своето семейство – брой членове, уют, топлина, сигурност; - да осъзнаят необходимостта от създаване на навици за организация на труда – учебен и физически, и на свободното си време; - да обясняват какви качества се развиват при организирането и провеждането на игрите / бързина, ловкост, досетливост, честност, акуратност и т.н./; - да осъзнават, че животът и здравето са най-ценното богатство и трябва да го пазят; - разказват за семейните празници, българските традиции и обичаи; - да разказват за професийте на своите родители и близки и обясняват какво извършват хората, свързани с определена професия; - разказват за родния край, за забележителностите в родния край и да се гордеят с тях; - да разпознават столицата на България и да разказват за нея; - да осъзнаят, че родната природа трябва да се опазва; - да разпознават някои от растителните видове, да разказват за условията им на живот, да умеят да ги разпределят в основни растителни групи-дървета, храсти, тревисти растения; - да разказват за културните растения; - да разграничават домашните от дивите животни и начина им на живот; - да получат начални знания за нашето историческо минало
  2. 2. № месец Седми ца Дата Тема Бр час. Очаквани резултати Забележка 1 ІХ 17.09 На училище 1 Назовава името на училището; описва училището и класната стая и оперделя отговорностите на хората, които работят в училище 2 ІХ 24.09. В първи клас 1 Изброява учебните задължения на ученика и правила за поведение в училище 3 Х 1.10 Денят на ученика 1 Изброява последователно дейности, които характеризират здравословния за ученика дневен режим; осъзнава значението на храната, съня, спорта за здравето и развитието на човешкия организъм 4 Х 8.10 Грижи за здравето 1 Формулира елементарни хигиенни правила; осъзнава значението на спорта за развитието на човешкия организъм 5 Х 15.10 Нашата храна 1 Формулира елементарни хигиенни правила; посочва необходимостта на човека от приемане на разнообразна храна 6 Х 22.10 Моят път до училище 1 Изброява правила за безопасно движение на улицата 7 ХІ 29.10 Хайде на игра 1 Изброява правила за безопасно движение на улицата 8 ХІ Есен в родния край 1 Описва най-общо промени, които постъпват в природата през четирите годишни времена 9 ХІ Есен в гората 1 Описва най-общо промени, които постъпват в природата през четирите годишни времена 10 ХІ Моето семейство 1 Разпознава ролите и отговорностите на членовете на семейството и описва (на база картини и ситуации) взаимоотношенията в семейството 11 ХІІ Моят дом 1 Разпознава ролите и отговорностите на членовете на семейството и описва (на база картини и ситуации) взаимоотношенията в семейството 12 ХІІ Домашни любимци 1 Разграничава диви от домашни животни 13 ХІІ Животни в стопанския двор 1 Разграничава диви от домашни животни 14 І Коледа и нова година 1 Описва характерните особености при честване на празниците Коледа и Нова година 15 І Зима в родния край 1 Описва най-общо промени, които постъпват в природата през
  3. 3. четирите годишни времена 16 І Животните през зимата 1 Описва най-общо промени, които постъпват в природата през четирите годишни времена; изброява представители на местната фауна 17 ІІ Моят роден край 1 Назовава името на селището, в което живее и изброява забележителности на родното селище 18 ІІ Хората се трудят 1 Назовава различни видове професии и определя тяхната значимост 19 ІІ Нашата улица 1 Описва основни обекти, разположени на улицата; Назовава различни видове професии и определя тяхната значимост 20 ІІ Чиста ли е нашата улица 1 Описва основни обекти, разположени на улицата и изброява изисквания за опазване чистотата на улицата 21 ІІІ 3 март – България празнува 1 Назовава името на страната, в която живее и разпознава знамето на Република България; Назовава официални празници в Република България; определя във времето празници в календара 22 ІІІ Да наблюдаваме растенията 1 Разпознава (по картина) органите на растенията 23 ІІІ Да посадим растение 1 Изброява условия, необходими за живота на растенията 24 ІІІ Растения в родния край 1 Назовава популярни в България растителни видове и разграничава (по картини) дърво, храст и тревисто растение 25 ІV Великден 1 Описва характерни особености при честването на празниците; Изброява местни традиции и обичаи 26 ІV Пролет в родния край 1 Назовава типични за отделните сезони промени в природата 27 ІV Животните през пролетта 1 Назовава типични за отделните сезони промени в природата 28 V Грижи за растенията и животните 1 Изброява правила за поведение сред природата и формулира правила за опазване на природната среда 29 V Ние пазим и обичаме природата 1 Изброява правила за поведение сред природата и формулира правила за опазване на природната среда 30 V Лятото дойде 1 Назовава типични за отделните сезони промени в природата 31 V Отново е празник – 24 май 1 Назовава официални празници в Република България; назовава имената на създателите на славянската азбука; изброява местни традиции и обичаи

×