Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

възходът на българското царство 3клас

14,023 views

Published on

възходът на българското царство 3клас

 1. 1. С какво се е прочул Иван Рилски?
 2. 2. Разкажете как България била покорена от Византия.
 3. 3. Повече от три десетилетия продължили битките между цар Самуил и император Василий ІІ. Съпротивата на българите не издържала и България паднала под византийска власт за близо два века.
 4. 4. През 1185 г. двама търновски боляри вдигнали народа на въстание. Черквата „Св.Димитър Солунски“, в която било обявено въстанието. Асен и Петър
 5. 5. През 1187 г. новият царски род Асеневци поставил началото на Второто българско царство.
 6. 6. Столица на възстановената държава била Търново.
 7. 7. • Успял да върне земите на юг от Стара планина.
 8. 8. • Постигнал признание от римския папа.
 9. 9. Áèòêàòà ïðè Îäðèí • През 1205 г. разгромил новите владетели на Константинопол – латините.
 10. 10. • Балдуиновата кула в крепостта Царевец, в която бил заточен плененият латински император. Ãðîáúò íà öàð Êàëîÿí
 11. 11. • Благодарение на мирни договори, върнал още български територии. • Държавата отново имала излаз на три морета.
 12. 12. • Разширил границите на държавата след битката при с.Клокотница (9.ІІІ.1230 г.)
 13. 13. • Първият цар, който започнал да сече златни монети.
 14. 14. • Оживил търговията; • Сключил важни договори с чужди търговци; • Правел много дарения за черкви и манастири. • Втори „Златен век“ за българската държава.
 15. 15. • Разкажете как била възстановена българската държава. • Защо казваме, че има възход при царуването на Калоян и на Иван Асен ІІ?
 16. 16. Сравнете две български столици: •Плиска и Велики Преслав; •Плиска и Търново. Помогнете си с интернет! Сравнете управлението на: •Симеон Велики и Иван Асен ІІ

×