Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТАИме:_____________________________________ І клас №___ Дата:_______ТЕМА:     ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО МА...
Зад.7. Оцвети в червено - квадратите, в синьо – кръговете, и в жълто – триъгълниците.   (6т.)__________________________...
ПОКАЗАТЕЛИ                  КРИТЕРИИ           ТОЧКИ  1.1. Писане на числата до 20     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

изх.н. 1 кл. математика (2012г)

5,850 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

изх.н. 1 кл. математика (2012г)

 1. 1. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТАИме:_____________________________________ І клас №___ Дата:_______ТЕМА: ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА 1. КЛАС Изходяща диагностикаЗад.1. Запиши с цифри числата: дванадесет, две, двадесет. (3т.)Зад.2. Сравни и постави знаците > , = , < ? (4т.) а) 9 □ 10 б) 11 □1 в) 13 □3 г) 0 □1Зад.3. Пресметнете сборовете: (18т.) а) 4 + 5 = ____ ж) 5 + 8 = ____ м) 18 – 17 = ____ б) 3 + 7 = ____ з) 2 + 0 = ____ н) 20 – 18 = ____ в) 10 + 6 = ____ и) 9 – 8 = ____ о) 12 – 3 = ____ г) 17 + 2 = ____ й) 10 – 7 = ____ п) 16 – 9 = ____ д) 4 + 16 = ____ к) 17 – 6 = ____ р) 20 – 0 = ____ е) 9 + 6 = ____ л) 14 – 4 = ____ с) 15 –15 = ____Зад.4. Пресметни разликата 20 – 16. Направи проверка със събиране. (2т.)Зад.5. Измери дължината на отсечката и запиши: (1т.) □ смЗад.6. Сравнете ( > = < ?) . (4т.) 20 – 4 □ 15 15 □ 7+9
 2. 2. Зад.7. Оцвети в червено - квадратите, в синьо – кръговете, и в жълто – триъгълниците. (6т.)___________________________________________________________________________Зад. 8. Попълни. (4т.) 12 = □ + 5; 20 – =2 □___________________________________________________________________________Зад.9. Иво има 9 сини топчета и с 5 повече – бели топчета. Колко бели топчета има Иво? Реши задачата. Направи рисунка към задачата. (3т.) Решение:Отг. ………………………………………………..Зад.10. Разгледай и запиши. (3т.) 19, 15, 11, .Скала за оценка: (Отлична) 41 – 48 т. (Много добра) 33 – 40 т. Брой точки за верни отговори: (Добра) 25 – 32 т. (Задоволителна) 17 – 24 т. (Незадоволителна) 0 – 16 т. Оценка: Проверил: ..................................... Р. Тодорова Уважаеми родители,Табличката ще Ви ориентира за мястото на Вашето дете в момента. Родител: ………………….. Оценка 6 5 4 3 2 Брой уче- нвици
 3. 3. ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИИ ТОЧКИ 1.1. Писане на числата до 20 • Записват с цифри посочените с 3 т. (зад.1). думи числа – 3 х 1 т.П 1.2. Сравняване на числата до 20 • Сравняват числата до 100, като 4 т. (зад.2). поставят знаците >, =, < – 4 х 1 т. 1.3. Събиране на числата до 10 Усвоен е алгоритъмът за събиране на 2 т.Ъ (зад.3а, 3б). числата до 10 – 2 х 1 т. 1.4. Събиране на числата до 20 Усвоени са алгоритмите за събиране на 2 т.Р без преминаване (зад.3в, 3г). числата до 20 без преминаване – 2 х 1 т. 1.5. Събиране на числата до 20 с Усвоени са алгоритмите за събиране на 3 т.В преминаване (зад.3д, 3е, 3ж). числата до 20 с преминаване – 3 х 1 т. 1.6. Събиране, когато едното Усвоен е алгоритъмът за събиране, когато 1 т.О събираемо е 0 (зад. 3з). едното събираемо е 0 – 1 х 1 т. 1.7. Изваждане на числата до 10 Усвоен е алгоритъмът за изваждане на 2 т. (зад.3и, 3й). числата до 10 – 2 х 1 т. 1.8. Изваждане на числата до 20 Усвоени са алгоритмите за изваждане на 3 т. без преминаване (зад.3к, 3л, 3м). числата до 20 без преминаване – 3 х 1 т. 1.9. Изваждане на числата до 20 Усвоени са алгоритмите за изваждане на 3 т. с преминаване (зад.3н, 3о, 3п). числата до 20 с преминаване – 3 х 1 т.Р 1.10. Изваждане на 0 от число Усвоен е алгоритъмът за изваждане на 0 1 т. (зад.3р). от число – 1 х 1 т.А 1.11. Изваждане, когато Усвоен е алгоритъмът за изваждане на 1 т. разликата е 0 (зад.3с). числата до 20, когато разликата е 0 – 1 х 1 т.В 1.12. Различаване по форма на • Могат да различават геомет- 1 т. кръг (зад.7). ричната фигура кръг – 1 х 1 т.Н 1.13. Различаване по форма на • Могат да различават геомет- 2 т.И квадрат (зад.7). ричната фигура квадрат – 2 х 1 т. 1.14. Различаване по форма на • Могат да различават геомет- 3 т. триъгълник (зад.7). ричната фигура триъгълник – 3х1т.Щ 1.15. Измерване дължината на • Могат да измерват дължина на 1 т. отсечка (зад.5). отсечка в см с помощта на черто-Е жен инструмент и да я запишатВ 2.1. Проверка на изваждането • Пресмятат разлика на две числа-1т 2 т.Т (зад.4). • Знаят как да направят проверка наО действие изваждане – 1 т.Р 2.2. Сравняване на число със • Знаят да сравняват сбор и разлика 4 т. сбор и разлика (зад.6). с число като поставят знак – 2 х 2О т. 2.3. Откриване на неизвестен • Откриват с досещане неизвестното 4 т.Р компонент при действията събираемо и неизвестния делител вА събиране и изваждане (зад.8). празното квадратче – 2 х 2 т.В 2.4. Тестова задача с едно • Умеят да анализират и решават 3 т.Н пресмятане (зад.9). проста текстова задача с едноИ пресмятане – 2 т. • Вярно направена рисунка – 1 т.Щ 2.5. Откриване на съществени • Умеят да анализират и откриват 3 т.Е признаци (зад.10). съществени признаци Максимален брой точки: 48 т.

×