Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoc vien holmes

320 views

Published on

Holmes Institute là một trong những học viện lớn nhất ở Australia với các cơ sở tại Melbourne, Sydney, Cairns, Brisbane, Gold Coast. Trường được thành lập từ năm 1963 với nhiều chương trình đào tạo ở nhiều cấp độ, từ khóa đào tạo tiếng Anh, đào tạo bậc trung học (lớp 11 và 12), cho tới bậc đào tạo cao đẳng, cử nhân và Thạc sỹ thuộc các chuyên ngành như: quản trị kinh doanh, marketing, kế toán, công nghệ thông tin, quản trị khách sạn...

Published in: Education
  • Be the first to like this

Hoc vien holmes

  1. 1. H GIỚI THIỆU VỀ HỌC VIỆN HOLMES Được thành lập năm 1963, Holmes b với một trường thương mại ở Melbourne. N những trung tâm tiếng Anh t Victoria. Năm 1988 khu học xá đã phát triển hệ thống học xá củ Học viện Holmes có 5 khu h Brisbane campus, Gold Coast Tất cả các khu học xá của trườ tiện giao thông công cộng. Sinh vi các trung tâm văn hóa, mua sắ www.tmsedu.com.vn Hotline: 0904588911 HỌC VIỆN HOLMES, ÚC ỆN HOLMES m 1963, Holmes bắt đầu xây dựng một truyền thống đ ại ở Melbourne. Năm 1986, Holmes đã thành lậ ng Anh tư thục được chính thức công nhận đầu ti ọc xá đầu tiên ở Sydney được mở. Hơn 15 năm sau Holmes c xá của mình ra Brisbane, Gold Coast và Cairns. n Holmes có 5 khu học xá tại Úc: Melbourne campus, Sydney , Gold Coast campus, Cairn campus. ờng đều ở các trung tâm thành phố, gần với các ph ng. Sinh viên dễ dàng đến các quán café, nhà hàng, công viên, ắm. www.tmsedu.com.vn Hotline: 0904588911 ống đáng tự hào ập một trong đầu tiên ở bang ăm sau Holmes ình ra Brisbane, Gold Coast và Cairns. , Sydney campus, ới các phương à hàng, công viên,
  2. 2. CÁC KHOÁ HỌC VÀ HỌC PHÍ A. Các khoá tiếng Anh: Khóa học Tiếng Anh tổng quát Tiếng Anh học thuật Luyện thi IELTS Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh chuẩn bị cho chươ cấp ba - Học phí: + Ở Melbourne, Sydney: + Ở Brisbane, Gold Coast và Cairns: + Tiếng Anh chuẩn bị cho chươ - Nhập học: Thứ 2 hàng tuần B. Chương trình phổ thông (Secondary): - Chuẩn bị cho chương trình ph www.tmsedu.com.vn Hotline: 0904588911 ỌC PHÍ Thời gian Trình độ 1-48 tuần Sơ cấp – cao cấp 12 – 24 tuần Tiền cao cấp – cao c 12 tuần Tiền cao cấp 12 tuần Trung cấp ương trình 40 tuần Sơ cấp – trung cấp Melbourne, Sydney: $345/tuần à Cairns: $330/tuần ương trình cấp ba: $365/ tuần thông (Secondary): ình phổ thông: nhập học vào mỗi thứ Hai hàng tu www.tmsedu.com.vn Hotline: 0904588911 cao cấp àng tuần
  3. 3. - Lớp 11: Nhập học vào tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10 (Sydney) - Lớp 12: Nhập học vào tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 10 (Melbourne) - Địa điểm: Melbourne, Sydney - Học phí lớp 11, 12: - Học phí chương trình chu C. Chương trình cao đẳng (Diploma): - Trường có các khoá Diploma v Làm bánh, Công nghệ thông tin - Học phí: + Diploma K + Diploma về Làm bánh/ nấu + Diploma về Quản lý ( 20 tuầ + Certificate IV về Nấu ăn th + Certificate III về Làm bánh (48 tu - Yêu cầu: Hoàn tất THPT, IELTS 5.5 (Cao (Certificate IV) - Nhập học: tháng 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 D. Degree * Chương trình đại học: Thời gian h Khoá học Cử nhân Kinh doanh Cử nhân Kế toán Chuyên nghi Cử nhân Thời trang và Kinh doanh * Chương trình sau đại học: Khóa học MBA Chứng chỉ sau đại học về Kinh doanh Thạc sĩ Kế toán chuyên nghiệp www.tmsedu.com.vn Hotline: 0904588911 ào tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10 (Sydney) vào tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 10 (Melbourne) m: Melbourne, Sydney $15.900/ 1 năm ình chuẩn bị học phổ thông: $365/ tuần ng (Diploma): ng có các khoá Diploma về: Quản lý, Kế toán, Du lịch khách sạ thông tin + Diploma Kế toán, IT (40 tuần) tại Sydney/Melbourne: $12.500 ấu ăn (74 tuần): $25.500 n lý ( 20 tuần): $6,250 ăn thương mại 64 tuần: $15,500 àm bánh (48 tuần): $14,500 t THPT, IELTS 5.5 (Cao đẳng); Hoàn tất lớp 11, IELTS 5.5 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ời gian học 3 năm (6 kỳ) Học phí Nhập học $8.000/ 1 kỳ Tháng 3, 7, 11 ên nghiệp $8.000/ 1 kỳ Tháng 3, 7, 11 à Kinh doanh $8.500/ 1 kỳ Tháng 3, 7, 11 Thời gian học Học phí Nhập học 3 kỳ $8,400 /kỳ Tháng 3, 7, 11 ề Kinh 2 kỳ $8,400 /kỳ Tháng 3, 7, 11 ệp 3 kỳ $8,400 /kỳ Tháng 3, 7, 11 www.tmsedu.com.vn Hotline: 0904588911 ào tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10 (Sydney) vào tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 10 (Melbourne) ch khách sạn, Nấu ăn, $12.500 p 11, IELTS 5.5 Tháng 3, 7, 11 Tháng 3, 7, 11 Tháng 3, 7, 11 Tháng 3, 7, 11 Tháng 3, 7, 11 7, 11
  4. 4. YÊU CẦU ĐẦU VÀO Ø Tiếng Anh: TOEFL 550/213 ho 65% Ø Trình độ học vấn: có bằng c THÔNG TIN NHÀ Ở: sinh viên có th nhà riêng. www.tmsedu.com.vn Hotline: 0904588911 ng Anh: TOEFL 550/213 hoặc IELTS 6.5 hoặc hoàn thành khoá EAP và n: có bằng cử nhân hoặc chứng chỉ sau đại học sinh viên có thể chọn lựa ở ký túc xá, nhà bản x www.tmsedu.com.vn Hotline: 0904588911 àn thành khoá EAP và đạt ản xứ hay thuê

×