Iptv on cable network

692 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Iptv on cable network

  1. 1. IPTV ON CABLE NETWORK
  2. 2. EDİRNE HEADEND DURUMU <ul><li>Edirne KabloTV alt yapısı fiberlerden oluşan kablo omurgası ve koaksiyel kalitesi bakımından bir IPTV şebekesi için ideal şartları sağlamaktadır. </li></ul>
  3. 3. EDİRNE HEADEND MEVCUT ÇALIŞMA POLİTİKASI
  4. 4. GENEL BAKIŞ <ul><li>Kablo karakteristiğinin Türkiye’nin her yerinde homojen yapıda olduğunu beklemiyoruz. Dolayısıyla mevcut şebekenin neresinde ne tür bir iyileştirme ya da değişiklik yapacağımızı şimdiden belirlemek mümkün değildir. </li></ul><ul><li>Çekincenin olduğu tek bölüm DOCSIS ‘tir. Edirne’de DOCSIS versiyon 1.0 kullanılmaktadır. Bu da bizim bazı kaabiliyetlerimizi kısıtlamaktadır. Mesela; Ver 1.0 QoS desteklememektir. Bu da verilecek servislerde öncelik belirleyememek anlamına geliyor. </li></ul>
  5. 5. GENEL BAKIŞ <ul><li>Ancak DOCSIS 2.0 ve 2009 başında release edilecek olan 3.0 versiyonlar IPTV yi tamamen desteklemektedir. Oysa biz TV yayınları dahil tüm servisleri (IPTV, VoD, VoIP, Email, Data VPN, Internet Erişimi vs) IP tabanlı vermek istiyoruz. Bu hizmetler için min 4 Mb/s gerekirken DOCSIS 1.0 tek kanalda bunu sunsa da yukarıda belirtilen QoS ve diğer kısıtlamalardan dolayı DOCSIS 2.0 ‘a upgrade kaçınılmaz olmaktadır. </li></ul>
  6. 6. GENEL BAKIŞ <ul><li>Edirne’den aldığımız bilgiye göre DOCSIS ver 2.0 denenmiş ama mevcut abonelerin hizmetlerinde aksama olduğundan vazgeçilmiştir. Eğer servisler IP tabanlı olarak Set-Top-Box üzerinden verilirse bu problemler ortadan kalkacaktır. </li></ul>
  7. 7. GENEL BAKIŞ <ul><li>Ayrıca DOCSIS 2.0 sonrası versiyonlar simetrik internet erişimi mümkündür. Yani bizim kullanıcıya vermeyi planladığımız 10 Mb bir download karşılığında 10 Mb de upload varolmaktadır. </li></ul><ul><li>Burada atlanmaması gereken konu her Headend kendi içinde closed bir network tür WAN çıkışı kullanıcı başına bizim tayin ettiğimiz bir band genişliği kullanacaktır ve bu band genişliği abonenin istediği servislere göre yönetilebilir olacaktır. Bunu özellikle belirtiyoruz ki Türkiye’de internet hizmeti veren TT nin kalitesindeki olumsuzluklar bizim iç yapımızdaki data transferine etki etmeyecektir. </li></ul><ul><li>Edirne’de mevcut abone internet erişimleri üzerinden VoIP ve VoD testleri başarı ile yapılmıştır. </li></ul>

×