Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Compres i contractació per internet: sabem el què hem de saber?

938 views

Published on

Nits a l'àtic
21 de novembre de 2008
http://atic2.cat/xerrades08#1

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Compres i contractació per internet: sabem el què hem de saber?

 1. 1. Compres i contractació per internet: sabem el què hem de saber? Amposta, 21 de novembre de 2008 Marc Ferreres i Porres Tècnic de Consum CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ
 2. 2. No és or...
 3. 3. ... tot el que llueix
 4. 4. Què és el comerç electrònic? <ul><li>Una modalitat de compra a distància, en creixement per la familiarització dels ciutadans amb les noves tecnologies. </li></ul><ul><li>Ofereix comoditat, diversitat, poder comparar, rapidesa en la compra, preus competitius... </li></ul><ul><li>Hi ha relació de consum quan una persona física contracta amb un empresari o professional com a destinatari final </li></ul><ul><li>Regulat a la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic </li></ul>
 5. 5. Què podem fer per internet? <ul><li>Comprar productes: </li></ul><ul><ul><li>Llibres, electrònica... </li></ul></ul><ul><ul><li>Bitllets d’avió </li></ul></ul><ul><ul><li>Clubs de vacances </li></ul></ul><ul><ul><li>Telefonia, paquets de TV digital... </li></ul></ul><ul><ul><li>Subhastes </li></ul></ul><ul><ul><li>Dominis </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>Contractar serveis: </li></ul><ul><ul><li>Accés a pàgines (discografia, bibliografia, galeries...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Actualitzacions de software </li></ul></ul><ul><ul><li>Lloguer de vehicles </li></ul></ul><ul><ul><li>Préstecs bancaris </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursos a distància </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
 6. 6. Subhastes: E-Bay
 7. 7. Compra o contractació de servei <ul><li>La informació de l’oferta ha de ser clara, comprensible i inequívoca. </li></ul><ul><li>Abans de celebrar el contracte s’han de facilitar de manera complerta totes les condicions del contracte </li></ul><ul><li>Les clàusules abusives es tindran per nul·les </li></ul>
 8. 8. L’oferta <ul><li>L’oferta ha d’informar necessàriament: </li></ul><ul><ul><li>identificació del proveïdor i de contacte </li></ul></ul><ul><ul><li>Característiques del producte </li></ul></ul><ul><ul><li>El preu global i, si és el cas, cost del transport </li></ul></ul><ul><ul><li>Forma de pagament </li></ul></ul><ul><ul><li>Mode de lliurament del bé </li></ul></ul><ul><ul><li>Termini de validesa de l’oferta i del preu </li></ul></ul><ul><ul><li>Informar de l’existència del dret de desistiment o revocació </li></ul></ul>
 9. 9. Característiques de l’oferta
 10. 10. Preu i suplements voluntaris
 11. 11. Formes de pagament
 12. 12. Una altra oferta de servei
 13. 13. Bases i condicions <ul><li>Bases de la promoció </li></ul><ul><li>Condicions legals </li></ul>
 14. 14. Les dades personals <ul><li>Durant el procés de compra, la botiga virtual us demanarà les vostres dades personals i, si s’escau, dades bancàries </li></ul><ul><li>La botiga ha d’informar sobre: </li></ul><ul><ul><li>L’existència d’un fitxer de dades </li></ul></ul><ul><ul><li>La identitat i adreça d’un responsable del fitxer </li></ul></ul><ul><ul><li>La finalitat de la recollida de dades </li></ul></ul><ul><ul><li>El dret del consumidor de consultar, cancel·lar o rectificar les pròpies dades </li></ul></ul><ul><ul><li>Durant el procés de compra, la botiga virtual us demanarà les vostres dades personals i, si s’escau, dades bancàries </li></ul></ul>
 15. 15. La pàgina és segura? <ul><li>Ho podem saber pel navegador: la icona que indica la seguretat, normalment un cadenat, es tanca o s’il·lumina quan es passa d’un document segur a un de segur </li></ul><ul><li>La URL o barra d’adreça passa a ser de http:// (pàgina insegura) a ser https:// (pàgina segura) </li></ul><ul><li>Existeixen serveis de seguretat afegida en pagaments i cobraments </li></ul>
 16. 16. Serveis de seguretat afegida
 17. 17. Comanda i lliurament <ul><li>Comanda: </li></ul><ul><ul><li>Feta la comanda, s’ha de sol·licitar al consumidor la seva confirmació </li></ul></ul><ul><ul><li>La botiga virtual ha d’avisar de la recepció de la comanda, sense demora i també per via electrònica </li></ul></ul><ul><li>Lliurament: </li></ul><ul><ul><li>30 dies des de l’acceptació del consumidor </li></ul></ul><ul><ul><li>Si no es compleix, es pot demanar devolució dels diners </li></ul></ul><ul><ul><li>La devolució s’ha de fer en 30 dies, sinó es pot demanar el doble de la suma més indemnització per perjudicis </li></ul></ul>
 18. 18. Informació escrita <ul><li>Quan el consumidor rep el producte ha de rebre informació escrita sobre els següents aspectes: </li></ul><ul><ul><li>Les dades que s’havien de facilitar amb l’oferta </li></ul></ul><ul><ul><li>L’adreça d’un establiment del venedor i domicili social </li></ul></ul><ul><ul><li>Condicions de pagament </li></ul></ul><ul><ul><li>El document de desistiment o revocació </li></ul></ul><ul><ul><li>Factura o rebut i, en el seu cas, el document de garantia </li></ul></ul><ul><li>La informació ha d’estar en la llengua utilitzada en l’oferta </li></ul><ul><li>Amb document de garantia o sense, tenim garantia: la factura o rebut </li></ul>
 19. 19. El dret de desistiment o revocació <ul><li>En l’adquisició d’un producte a distància, els consumidors tenen el dret a desistir de la compra en 7 dies des del moment en què es rep i es pot examinar. </li></ul><ul><li>Obligació del venedor d’informar del dret i de facilitar el document de revocació. </li></ul><ul><li>Desistiment com a dret no formal: devolució, enviament del document de revocació o es comunica al venedor de manera fefaent (burofax, carta certificada...) </li></ul><ul><li>No hi ha necessitat de donar explicacions (fax indicant els motius...) </li></ul><ul><li>Si el venedor no informa de l’existència del dret, tindrem 3 mesos per desistir </li></ul><ul><li>Les despeses del retorn van a càrrec del consumidor </li></ul><ul><li>Serà nul·la qualsevol clàusula que penalitzi la revocació o negui el dret </li></ul><ul><li>La revocació implica la resolució del contracte de crèdit (preu finançat a través del venedor o un tercer), si n’hi ha </li></ul>
 20. 20. El dret de desistiment o revocació
 21. 21. Pagaments derivats o indirecte <ul><li>Hi ha serveis que en principi no tenen un cost directe, però sí un cost derivat: </li></ul><ul><ul><li>Trucar a un telèfon 800 o 905 (tarifació addicional) </li></ul></ul><ul><ul><li>Enviar SMS per obtenir un codi (descarregar una cançó...) </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>En cas de SMS, comprovem si es tracta d’SMS Premium (un servei) </li></ul><ul><li>No actuem de forma impulsiva </li></ul>
 22. 22. Registres i protecció de dades <ul><li>Hi ha pàgines que potser no venen res però requereixen de registre: </li></ul><ul><ul><li>Accés a continguts (diaris on-line, galeries d’imatges...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Accés a textos i fotos amb drets d’autor (Copyright i Creative Commons): Flicker, Youtube... </li></ul></ul><ul><ul><li>Xarxes socials o de contacte (MySpace, Facebook...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fòrums d’opinió </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió de blocs i webs (Blogger, Wordpress...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió de correus (Hotmail, Gmail, Yahoo...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Accés per internet a altres serveis contractats (bancs, caixes, telefonies...) </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>Quanta informació té la xarxa sobre nosaltres? Compte amb les dades que proporcionem! </li></ul><ul><ul><li>A vegades podem no saber qui hi ha darrera, on estar o quin ús farà de les nostres dades </li></ul></ul><ul><li>Dret d’accés, modificació i revocació als registres </li></ul>
 23. 23. La publicitat <ul><li>La publicitat és vinculant a tots els efectes i, per tant, exigible </li></ul><ul><li>La inversió publicitària en els mitjans digitals ha augmentat un 39’5% el 1r semestre de 2008 </li></ul><ul><ul><li>Representa un 8% del mercat publicitari </li></ul></ul><ul><ul><li>Anunciants més actius: transports, viatges, turisme, finances i automòbil </li></ul></ul><ul><ul><li>Dos tipus de publicitat: enllaços patrocinats (per exemple a través de buscadors com Google o nosaltres.cat – Vilaweb - ) i formats gràfics </li></ul></ul>
 24. 24. Enviament de publicitat consentida
 25. 25. Correu no desitjat (‘spam’) <ul><li>Tenim dret a no rebre informació publicitària no sol·licitada </li></ul><ul><li>Si en rebem: </li></ul><ul><ul><li>Ha d’incloure les dades de l’emissió </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha d’oferir la possibilitat de deixar de rebre-ho (mitjançant un enllaç o enviant un correu) </li></ul></ul><ul><li>Es pot denunciar </li></ul>
 26. 26. Correu no desitjat (‘spam’) i ‘pishing’
 27. 27. Més correu no desitjat
 28. 28. Informació i reclamació <ul><li>Informació i assessorament en temes de consum: </li></ul><ul><ul><li>-012 </li></ul></ul><ul><ul><li>www.consum.cat </li></ul></ul><ul><ul><li>Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) </li></ul></ul><ul><li>Per reclamar: </li></ul><ul><ul><li>Primer hem de fer-ho davant la companyia </li></ul></ul><ul><ul><li>Si no obtenim una solució satisfactòria, podem fer-ho davant una oficina pública d’atenció al consumidor: Consell Comarcal del Montsià </li></ul></ul><ul><ul><li>També a través de la web de l’Agència Catalana del Consum: www.consum.cat </li></ul></ul>
 29. 29. Moltes gràcies per la vostra atenció Amposta, 21 de novembre de 2008 Marc Ferreres i Porres [email_address] CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

×