Estor building s.r.o.

2,234 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,234
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
269
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Estor building s.r.o.

 1. 1. ESTOR BUILDING s.r.o.
 2. 2. Základne údaje : <ul><li>Názov firmy: </li></ul><ul><li>Sídlo firmy: </li></ul><ul><li>IČO: </li></ul><ul><li>Predmet činnosti: </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o. U Sojkov 61, Vysoká nad Kysucou 44 212 933 Stavebná výroba - Realizácia stavieb ESTOR BUILDING s.r.o.
 3. 3. O spoločnosti: ESTOR BUILDING s.r.o. <ul><li>Spoločnosť ESTOR BUILDING s.r.o. je pružne sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá chce s rastúcim rozvojom výstavby zvyšovať svoj podiel na stavebnom trhu a to tak, že svojou vysokou odbornosťou a kvalifikovanosťou našich zamestnancov budeme plniť i tie najnáročnejšie požiadavky investorov a to rýchlo, kvalitne a ekonomicky. </li></ul><ul><li>ESTOR BUILDING s.r.o. prijalo rozhodnutie prijať a udržiavať MIS v súlade s medzinárodnými štandardami ISO 9001, 14000, OHSAS 18000 </li></ul><ul><li>Toto rozhodnutie spoločnosti prezentuje svojou politikou integrovaného manažérskeho systému /MIS/. </li></ul>
 4. 4. ESTOR BULDING, s.r.o. POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU A BEZPEČNOSTI PRÁCE Spoločnosť ESTOR BUILDING, s.r.o. zabezpečuje stavebnú činnosť a všetky služby súvisiace so stavebnou činnosťou. Usiluje sa o udržanie významných a získavanie nových zákazníkov kvalitnými službami pri minimalizovaní nepriaznivých dopadov všetkých činnosti a služieb na životné prostredie a ochranu ľudského zdravia. ESTOR BUILDING, s.r.o . sa preto pri dodržiavaní požiadaviek jednotlivých časti integrovaného manažérskeho systému zaväzuje: Neustále zlepšovať manažérske systémy v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti pri práci. Zamestnancov vzdelávať a viesť ku kvalite produktov a služieb, ochrane životného a pracovného prostredia a k dodržiavaniu bezpečnosti pri prác. Vplývať na svojich dodávateľov, aby pochopili naše zámery a stotožnili sa s nimi i s integrovaným manažérskym systémom. komunikovať v maximálnej možnej miere so zamestnancami, dodávateľmi a zainteresovanými stranami. KVALITA 1. Prioritným cieľom spoločnosti je kvalitný a efektívny systém manažérstva kvality 2. Základným princípom pre všetky činnosti spoločnosti je kvalita poskytovaných produktov a služieb za dohodnutých podmienok rešpektujúcich všeobecne záväzné právne normy 3. Vybudovanú kvalitu udržovať dobrou štruktúrou spoločnosti a stanovením jednoznačnej zodpovednosti a právomoci každého zamestnanca 4. Definovať záväzky a procesy v spoločnosti a zapojiť do nich každého zamestnanca, pričom ich úroveň sústavne zvyšovať odborným vzdelávaním a motiváciou 5. Opakovane vyjadrená spokojnosť zákazníka je naším dlhodobým cieľom a nástrojom udržateľnosti rozvoja ENVIRONMENT 1. Dodržiavať platné ustanovenia národnej legislatívy, iných požiadaviek a vnútorných predpisov na ochranu životného prostredia, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť 2. Zavádzať najdostupnejšie technológie, postupy a materiály šetriace životné prostredie 3. Pravidelne preverovať a neustále zlepšovať ekologicky orientovaný systém riadenia a vytvárať tak podmienky pre dostupné znižovanie environmentálnych dopadov. 4. Zvyšovať a upevňovať povedomie zamestnancov a dodávateľov a ich zodpovednosť za stav životného prostredia a šetrného správania sa k životnému prostrediu 5. Zaistiť dostupnosť informácií o všetkých významných vplyvoch činnosti spoločnosti na životné prostredie BEZPEČNOSŤ 1. Dodržiavať povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúce z platnej legislatívy a požiadaviek, ku ktorým sa spoločnosť zaviazala 2. Uplatňovať preventívne prístupy pri všetkých činnostiach tak, aby sa predchádzalo vzniku nehôd a dopadom na zdravie ľudí 3. Minimalizovať riziká a pravidelne sledovať a monitorovať pracovné prostredie a tak zabezpečiť neustále zlepšovanie 4. Zvyšovať prevádzkovú bezpečnosť pri vykonávaní stavebných činností, zavádzaní nových technológií, modernizácií 5. Systém riadenia BOZP a tvorba pracovných podmienok je neoddeliteľnou súčasťou pracovných procesov v spoločnosti
 5. 5. ESTOR BUILDING s.r.o. <ul><li>Naša spoločnosť má záujem hlavne o realizáciu ucelených častí stavieb. Disponujeme však aj odborným personálom na realizáciu vybraných stavebných prác: </li></ul><ul><li>tesárske práce </li></ul><ul><li>armovacie práce </li></ul><ul><li>murárske práce </li></ul><ul><li>zámočnícke práce </li></ul><ul><li>sanačné práce </li></ul><ul><li>pomocný stavebný personál </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Doprastav a.s. org. zložka Praha </li></ul><ul><li>Belstav Praha s.r.o. </li></ul><ul><li>Reko Praha a.s. </li></ul><ul><li>Reko Praha a.s. org. zložka Žilina </li></ul><ul><li>Česká Doka bedníci technika spol s.r.o. </li></ul><ul><li>Sika Slovensko s.r.o. </li></ul><ul><li>Takenaka Europe CZ </li></ul><ul><li>Takenaka Europe SK </li></ul><ul><li>Ekostav Slovakia s.r.o. </li></ul>Naši spokojní klienti a obchodní partneri: ESTOR BUILDING s.r.o.
 7. 7. Sme spoločnosť so širokým záberom a realizujeme: <ul><li>Výstavbu stavebných objektov na kľúč </li></ul><ul><li>Revitalizácie budov </li></ul><ul><li>Železobetónové monolitické konštrukcie </li></ul><ul><li>Zatepľovacie práce </li></ul><ul><li>Sanácie betónových konštrukcií </li></ul><ul><li>Tlakové izolácie </li></ul><ul><li>Vysoko pevnostné zálievky </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o.
 8. 8. <ul><li>Výstavba stavebných objektov na kľúč: </li></ul><ul><li>bytové domy </li></ul><ul><li>administratívne budovy </li></ul><ul><li>výrobné a skladové objekty </li></ul><ul><li>polyfunkčné objekty </li></ul><ul><li>rodinné domy </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o.
 9. 9. <ul><li>Revitalizácie budov: </li></ul><ul><li>energetický audit budovy </li></ul><ul><li>projekčné práce pre stavebné povolenie </li></ul><ul><li>zateplenie objektu </li></ul><ul><li>výmena okien, dverí, zasklených plôch </li></ul><ul><li>sanácia lodžií </li></ul><ul><li>rekonštrukcia strešných plášťov </li></ul><ul><li>zámočnícke práce, klampiarske práce </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o.
 10. 10. <ul><li>Železobetónové monolitické konštrukcie: </li></ul><ul><li>betónové konštrukcie, monolitické skelety, oporné steny </li></ul><ul><li>priemyselné, administratívne objekty </li></ul><ul><li>dopravné stavby </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o.
 11. 11. <ul><li>Zatepľovacie práce: </li></ul><ul><li>administratívne budovy </li></ul><ul><li>bytovky </li></ul><ul><li>rodinné domy </li></ul><ul><li>školské zariadenia </li></ul><ul><li>výrobné, skladové priestory </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o.
 12. 12. <ul><li>Sanácie betónových konštrukcií: </li></ul><ul><li>pozemných priemyselných stavieb: chladiarenské veže, turbíny, výrobné a skladové objekty </li></ul><ul><li>líniové stavby: mosty, oporné múry, tunely, koridory, proti hlukové steny </li></ul><ul><li>stavieb občianskeho využitia: skelety, prefabrikované konštrukcie </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o.
 13. 13. <ul><li>Tlakové izolácie: </li></ul><ul><li>hydroizolačné nátery a stierky </li></ul><ul><li>izolácie spodných stavieb stavebnými fóliami a tekutými fóliami </li></ul><ul><li>tlakové injektáže </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o.
 14. 14. <ul><li>Vysoko pevnostné zálievky: </li></ul><ul><li>zalievanie lisov, technologických častí, turbín </li></ul><ul><li>zalievanie technológií s  vysokým zaťažením </li></ul><ul><li>zalievanie žeriavových koľajových dráh </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o.
 15. 15. Realizované stavby: <ul><li>Polyfunkčný objekt Dolní Brežany – práce realizované pre Doprastav a.s. zložka Praha </li></ul><ul><li>Sanácie chladiacich veží Jaslovské Bohunice, Nováky, Detmarovice – práce realizované pre Reko-Praha a.s. </li></ul><ul><li>Univerzita Pardubice – práce realizované pre Doprastav a.s. zložka Praha </li></ul><ul><li>Rekonštrukcia Ubytovňa Laguna Ostrava – investor Previsto s.r.o. </li></ul><ul><li>Sladovny Znojmo – práce realizované pre Reko-Praha a.s. </li></ul><ul><li>Sladovny Kroměříž – práce realizované pre Reko-Praha a.s. </li></ul><ul><li>Výstavba administratívnej budovy A&T Group a.s.- investor A&T Group a.s. </li></ul><ul><li>Polyfunkčný objekt Orbis Senec – práce realizované pre Ekostavslovakia s.r.o. </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o.
 16. 16. Realizované stavby: ESTOR BUILDING s.r.o. <ul><li>Rekonštrukcia MŠ Vysoká nad Kysucou – investor Obec Vysoká nad Kysucou </li></ul><ul><li>Rekonštrukcia Jašíkovej ulice Turzovka – investor Mesto Turzovka </li></ul><ul><li>Generálna oprava VCHV ENEL – NOVÁKY – práce realizované pre Reko-Praha a.s. </li></ul><ul><li>Výstavba skládky odpadov Senec – práce realizované pre Ekostavslovakia s.r.o. </li></ul><ul><li>MUK Praha– Malovanka – práce realizované pre Doprastav a.s. zložka Praha </li></ul><ul><li>OC HRAD Žilina - práce realizované pre Ekostavslovakia s.r.o. </li></ul><ul><li>Oprava chladiaceho systému Elektráreň Prúneřov – práce realizované pre Reko-Praha a.s. </li></ul><ul><li>Monolitické . konš. stúpacích kanálov chladiacej veže elek. Tušimice – práce realizované pre Reko-Praha a.s. </li></ul>
 17. 17. Realizované stavby <ul><li>Polyfunkčný objekt Dolní Brežany </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o. <ul><li>Polyfunkčný objekt Orbis Senec </li></ul>
 18. 18. Realizované stavby <ul><li>Univerzita Pardubice </li></ul><ul><li>Práce realizované pre Doprastav a.s. organizační. zložka Praha </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o.
 19. 19. Realizované stavby <ul><li>Armovacie práce </li></ul><ul><li>Práce realizované pre Doprastav a.s. organizační. zložka Praha </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o.
 20. 20. Realizované stavby <ul><li>Zatepľovanie bytových domov a občianskych budov </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o.
 21. 21. Realizované stavby <ul><li>Sanácia prefakonštrukcie chladiacej veže - práce realizované pre Reko a.s. </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o.
 22. 22. Realizované stavby <ul><li>Ostatné stavby </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o.
 23. 23. Realizované stavby <ul><li>OC HRAD Žilina </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o. <ul><li>MUK Malovanka Praha </li></ul>
 24. 24. Kontakt: <ul><li>E-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Tel.: +421 917820750 </li></ul><ul><li>E-mail: radoslavhetflajs@atgroup.sk </li></ul><ul><li>Tel.: +421 918322122 </li></ul><ul><li>web: www.atgroup.sk </li></ul>ESTOR BUILDING s.r.o.

×