Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasjon til veivalg

686 views

Published on

Presentasjon til allmøte på tirsdag 7. september 2010. på Allrom Siratun

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Presentasjon til veivalg

 1. 2. Arealdel?
 2. 3. Arealdel? Bakgrunn
 3. 4. Arealdel? Bakgrunn Forarbeid
 4. 5. Arealdel? Bakgrunn Forarbeid Veien videre!
 5. 6. Arealdel
 6. 7. Hva utgjør en Arealdel? <ul><li>Juridisk bindende </li></ul><ul><li>Store økonomiske konsekvenser </li></ul><ul><li>Grunnlag for framtidig utvikling </li></ul><ul><li>Grunnlag for vern av våre fellesverdier </li></ul><ul><li>Styringsverktøy for politikk </li></ul>
 7. 8. Bakgrunn
 8. 9. Første kommuneplan 1989 - 2004 <ul><li>God på medvirkning </li></ul><ul><li>Første styringsverktøy </li></ul><ul><li>Første Kulturminnevern </li></ul><ul><li>Lite forutsigbarhet (hele kommunen LNF-spredt bolig) </li></ul><ul><li>Fleste fradelingssaker kunne ikke skje i henhold til plan </li></ul>
 9. 10. Gjeldende kommuneplan 2004 -2016 <ul><li>Innbakt Kystsoneplan </li></ul><ul><li>Innført byggegrenser </li></ul><ul><li>Avklaringer i 100-metersonen </li></ul><ul><li>Prinsipp om forutsigbarhet </li></ul><ul><li>Tema jordvern, sjøfuglvern, kulturlandskapselement </li></ul><ul><li>Skal rulleres en gang i valgperioden. </li></ul><ul><li>Ny planlov siden 2004 </li></ul><ul><li>Krav om ROS implementering. </li></ul><ul><li>Ajourføre fra nye delplaner siden 2004 </li></ul><ul><li>Nye planprogram </li></ul><ul><li>Lenke til gjeldende plan </li></ul>
 10. 11. Forarbeid
 11. 12. Revisjon av ny plan 2010 - 2022 <ul><li>Planprogram for rullering vedtatt </li></ul><ul><li>Lenke til planprogram </li></ul><ul><li>Ny planlov, inspirasjonskurs til rullering. </li></ul><ul><li> Lenke til slideshow </li></ul><ul><li>Nye konsekvensutredninger helse, oppvekst. </li></ul><ul><li>Helhetlig Kulturplan </li></ul><ul><li>Lenke til kulturplan </li></ul><ul><li>Folkehelseplan </li></ul><ul><li>Lenke til Folkehelseplan. </li></ul><ul><li>Energi og klimaplan </li></ul><ul><li>Lenke til energi og klimaplan </li></ul>
 12. 13. Viktigst av alt – Planutvalgets retning <ul><li>Mål for rullering av kommuneplan 2010-2022 </li></ul><ul><li>Disse dokumentene gir retning for videre arbeide med kommuneplanen. </li></ul><ul><li>Kortvershjon måldel -samfunnsdel </li></ul>
 13. 14. Veien videre
 14. 15. Alle innspill og framtidige behov for endringer i gjeldende arealdel skal skje skriftlig. Merkes med ’arealdel’ eller ’revisjon av kommuneplan’ Sendes til Pr post til: Utsira Kommune, postboks 63, 5547 Utsira [email_address]

×