Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ny Plandel Til Pbl - Hva skjer

1,043 views

Published on

Møtereferat fra møte i Haugesund om ny plandel til Plan og bygningslov. Loven trer i kraft den 01.07.2009.
Hvor står vi og veien videre?
Til kommunestyre og Publikum

 • Be the first to like this

Ny Plandel Til Pbl - Hva skjer

 1. 1. Ny Plandel til plan og bygningslov Planen trer i kraft fra og med den 1. juli 2009 Møte referat fra ’ Ny giv for demokratiet og samfunnsutviklinga’ Haugesund 2 og 3. mars 2009 Referent : Atle Grimsby, miljø- og plansjef <ul><li>Heve blikket og se langt fram : Fokus på planstrategi </li></ul>
 2. 2. Ny Plandel til plan og bygningslov Planen trer i kraft fra og med den 1. juli 2009 Møte referat fra ’ Ny giv for demokratiet og samfunnsutviklinga’ Haugesund 2 og 3. mars 2009 Referent : Atle Grimsby, miljø- og plansjef <ul><li>Heve blikket og se langt fram : Fokus på planstrategi </li></ul><ul><li>Hensynssoner avløser temakart og detalj bestemmelser </li></ul>
 3. 3. Ny Plandel til plan og bygningslov Planen trer i kraft fra og med den 1. juli 2009 Møte referat fra ’ Ny giv for demokratiet og samfunnsutviklinga’ Haugesund 2 og 3. mars 2009 Referent : Atle Grimsby, miljø- og plansjef <ul><li>Heve blikket og se langt fram : Fokus på planstrategi </li></ul><ul><li>Hensynssoner avløser temakart og detalj bestemmelser </li></ul><ul><li>Sterkere kobling opp mot økonomi i Handlingsprogram </li></ul>
 4. 4. Ny Plandel til plan og bygningslov Planen trer i kraft fra og med den 1. juli 2009 Møte referat fra ’ Ny giv for demokratiet og samfunnsutviklinga’ Haugesund 2 og 3. mars 2009 Referent : Atle Grimsby, miljø- og plansjef <ul><li>Heve blikket og se langt fram : Fokus på planstrategi </li></ul><ul><li>Hensynssoner avløser temakart og detalj bestemmelser </li></ul><ul><li>Sterkere kobling opp mot økonomi i Handlingsprogram </li></ul><ul><li>Prosess, Rulleringer og Planprogram (samfunnsdel) får større betydning </li></ul>
 5. 5. Ny Plandel til plan og bygningslov Planen trer i kraft fra og med den 1. juli 2009 Møte referat fra ’ Ny giv for demokratiet og samfunnsutviklinga’ Haugesund 2 og 3. mars 2009 Referent : Atle Grimsby, miljø- og plansjef <ul><li>Heve blikket og se langt fram : Fokus på planstrategi </li></ul><ul><li>Hensynssoner avløser temakart og detalj bestemmelser </li></ul><ul><li>Sterkere kobling opp mot økonomi i Handlingsprogram </li></ul><ul><li>Prosess, Rulleringer og Planprogram (samfunnsdel) får større betydning </li></ul><ul><li>Områdeplan og detaljplan avløser reguleringsplan og bebyggelsesplan </li></ul>
 6. 6. Ny Plandel til plan og bygningslov Planen trer i kraft fra og med den 1. juli 2009 Møte referat fra ’ Ny giv for demokratiet og samfunnsutviklinga’ Haugesund 2 og 3. mars 2009 Referent : Atle Grimsby, miljø- og plansjef <ul><li>Heve blikket og se langt fram : Fokus på planstrategi </li></ul><ul><li>Hensynssoner avløser temakart og detalj bestemmelser </li></ul><ul><li>Sterkere kobling opp mot økonomi i Handlingsprogram </li></ul><ul><li>Prosess, Rulleringer og Planprogram (samfunnsdel) får større betydning </li></ul><ul><li>Områdeplan og detaljplan avløser reguleringsplan og bebyggelsesplan </li></ul><ul><li>Bli tydelige på langsiktige mål: Vindkraft og hvordan nå klimamål mot 2030 </li></ul><ul><li>BÆREKRAFTIG UTVIKLING TIL BESTE FOR SAMFUNN OG KOMMENDE </li></ul><ul><li>GENERASJONER </li></ul>
 7. 7. Referent : Atle Grimsby, miljø- og plansjef Ny Plandel til plan og bygningslov Nettressurser Alt om ny plandel hos miljøvern departementet Ny lovtekst hos lovdata Kommunenes Sentralforbund verktøykasse for ny planlov Alt om Utsira kommune sin kommuneplan
 8. 8. Referent : Atle Grimsby, miljø- og plansjef Ny Plandel til plan og bygningslov Hvor står vi? <ul><li>Utsira kommune har vedtatt og kunngjort oppstart av revisjon av kommuneplan </li></ul><ul><li>i F-sak 121/08 </li></ul><ul><li>Plan for revisjon av kommuneplan 2009/10 inneholder en tidsplan for gjennomføring av rullering og nye planprogram som skal avledes i ny kommuneplan. </li></ul><ul><li>Utreding (nye planprogram) tidligere samfunnsdel </li></ul><ul><li>folkehelse </li></ul><ul><li>oppvekst barn/ungdom </li></ul><ul><li>næring / sysselsetting </li></ul><ul><li>energi/klima, biologisk mangfold, samferdsel </li></ul><ul><li>ROS-Analysen skal også implementeres i kommuneplanen. </li></ul>Vi er med andre ord i rute! .. men viktigste ledd i prosessen er utarbeidelsen av PLANSTRATEGI og vedtak av denne i Kommunestyre (egen kunngjøring). Planstrategien er der vi hever blikket og ser langt framover. Skal Utsira bli en del av Forandringens Vinder , og nå sine klimamål i 2020 så må det sies i Planstrategien. Strategien rulleres i løpet av første år for nytt kommunestyre, Neste rullering vil bli i 2013.
 9. 9. Referent : Atle Grimsby, miljø- og plansjef Ny Plandel til plan og bygningslov 19. Mars 2009 Utsira kommune inviterer kommunestyre til oppstartsmøte med Sissel Bakke fra Rogaland Fylkeskommune. Fokus på ny kommuneplan og Planstrategi. Veien videre Våren 2009 Arbeide med nye planprogram (politiske grupper). Høsten 2009 Arbeide med Arealplan og Hensynssoner Våren 2010 Utarbeiding av en Handlingsplan som samsvarer i kommuneplan og økonomiplan. Høsten 2010 Endelig vedtak ny kommuneplan med rullerende planprosess
 10. 10. Referent : Atle Grimsby, miljø- og plansjef Ny Plandel til plan og bygningslov Takk for oppmerksomheten Lykke til med planprosess

×