Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Landbruk På Utsira 220906

899 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Landbruk På Utsira 220906

 1. 1. Ordfører Jarle Nilsen vil lede møtet.   Program:   19.00 Åpning ved ordfører  Jarle Nilsen   19.10 Presentasjon av første dialog /prosjektskisse Økoløftet i Utsira – v/Atle Grimsby, miljø-og plansjef 19.30 Presentasjon av Økoløftet i fylket. Gi ønsker for innhold i økoløftet i Utsira (strategi: slå seg sammen med de 14 andre økoløftkommunene i stavanger-regionen, nettverk på Haugalandet eller utstillingsvindu som økokommunen?) v/Reidunn Ferestad FM.   20.00 Anders Eik Hauge, Bygdeutvikling på Haugalandet, sier litt om økomiljøet og Bygdeutvuklingsmidler(Bu-midler)   20.30 kaffi, matbit og uformell samtale .  
 2. 2. Landbruk på Utsira? * Strategisk Landbruksplan * Gardsmat? * Kulturlandskap Økologisk sauehold? 3 husdyrbruk i 2008? E d liv laga med landbruk på Utsira?
 3. 3. KROKEN PÅ DØRA? 5 husdyrbruk i dag 26 smabruk uten drift Totalt 31 bruk på sira ELLER….FRAMTIDIG RESSURS
 4. 4. Vei-valg! Småskala produksjoner – Gardsmat – Lokal mat - Gardsturisme Mulighet eller utopi?
 5. 5. Nyutvikling og omstilling Grønn omsorg Lokal Gardsmat i Matfylket Rogaland Økologisk sauehold satsning i fylket Miljø og regionalprogram De største muligheter til omstilling ligger i landbruket
 6. 6. Bygdeutvikling inn i næringssatsning igjen? BU-midler/etablererstipend har vært en viktig katalysator i reiselivsnæringa! Perioden 1996-2001 ble det utbetalt 2,5 mill til 12 ulike etabererprosjekt … Disse prosjektene akkumulerte til Over 30. Mill i private investeringer Dalanaustet 500.000 Utsira Havstuer 500.000 .. Flere av de ombygde sjøhusene i nord og sør Kvinneprosjekt - etablererkurs Nye etablerere i landbruket kan spille på lag med Arvid og Atle
 7. 7. Landbruksplan for Utsira Strategier Behov for tilleggsjord? Aktiv bruk av vannhevd § i Jordlova? Organisering av utmarksbeiter? Bygdeutvikling - prioritering STILK-midler - prioritering Arealgrunnlag ivaretatt i kommuneplan … Eiendomsstruktur ikke. Er dette til hinder for dagens/framtidens husdyrbruk?
 8. 8. Utsira trenger dyr på beite
 9. 9. DETTE VAR STÅDA I 2006! <ul><li>Er Økoløftet en vei å gå for Utsira? </li></ul>Økologisk produsert melk inneholder 60 % mer antioksidanter Økologisk produsert frukt inneholder 40% mer antioksidanter
 10. 10. <ul><li>Konkret målsetting: </li></ul><ul><li>Minst ett husdyrbruk skal legge om til økologisk drift og tilby lokalt produsert kjøtt til lokale mattilbydere (Siratun Sykestove / Dalanaustet / Utsira Havstuer / Joker butikk ), innen utgangen av 2009. </li></ul><ul><li>I kommunal virksomhet (sykehjem/barnehage/skole/administrasjon) skal 50% av maten være Økologisk innen utgangen av 2009. </li></ul><ul><li>Forventede effekter av Økoløftet i Utsira kommune. </li></ul><ul><li>Eksotiske Utsira får forsterket sitt særpreg som alternativøya. Der det fra før av satses på alternativ energi i dagens vind/hydrogen anlegg og fremtides SWAY-prosjekt vest i havet. </li></ul><ul><li>Økologisk husdyrhold vil bedre status for utslipp av CO2 –gasser fra landbruket. Der kommunen har ambisjoner å framstå som en nullutslippskommune. (realfag, vær og klima er hovedsatsning i utforming av nytt skolebygg i kommunen). </li></ul><ul><li>Bedre helsetilstand og friske og oppvakte unger i våre institusjoner. (Utsira kommune har allerede i dag lavt sykefravær og god allmennhelsetilstand) </li></ul><ul><li>Vi er små men vi kan vise nasjonen at det er mulig å legge om til lokal økologisk mat. Kommunen kan bli et utstillingsvindu for økologisk mat. </li></ul>

×