Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kulturkalender 2008

1,012 views

Published on

Utsira culture events 2008 kulturkalender

Published in: Entertainment & Humor, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kulturkalender 2008

  1. 1. Tirsdag 8. januar Siratun – Fyren 18.00 Nymånekveld – Generalprøve prosesjon Marsj fra Siratun til Utsira Fyr. Siste prøve på Utsira sitt innslag til åpningsprosesjon i forbindelse med åpning av Kulturbyåret 2008 i Stavanger. Utsira får følge av TV-team. Draugen tema. Duo Montes-Kircher: Skolekonsert i regi av DKS. Der gitaren som instrument står i sentrum. KULTURKALENDER 2008 Utsira kommune Lørdag 12. januar Stavanger 12.00 Torsdag 1.februar Allrom, Siratun 10.00 Fellestur til Stavanger – Åpnings-prosesjon Utsira Skole deltar i Åpningsprosesjon i Åpning av Kulturbyåret i Stavanger. Utsira får følge av TV-team. Draugen tema Nymånekveld – Karneval: Fredag 8. februar Gamle-skolen 18.00
  2. 2. Påsken 2008. En rekke lokale arrangement i regi av de ulike lag og foreninger. Følg med på oppslag og i Siralappen. Egen rutetabell for påsken KULTURKALENDER 2008 Utsira kommune Mandag 10. Mars Siratun 18.30 Tirsdag 1. April Bibliotek 12.00 Forfatterbeøk – Kjersti Scheen Utsira Folkebibliotek inviterer til Bokøya-arrangement med Kjersti Scheen. forfatterbesøk med spennende krim , barnebokforfatter og illustratør. Kjersti er kanskje mest kjent for Fie og Etterforsker Moss. Nymånekveld – Sjetongane Take away Teater – Haugesund Teater Etter tekster av Geir Kvam Torsdag 13. Mars Siratun 10.00 DKS – Klangbein Den kulturelle Skolesekken presenterer Klangbein en forestilling med trombone og klarinett Påske 2008 Utsira ??.?? DKS - Fortellinger over havet Nina Nesheim Den kulturelle Skolesekken inviterer til fortellerkunst med Nina Nesheim. Fredag 28. Mars Allrom 10.00 Ryddelørdag - Velforeningen. Innsamling av Klær og den årlige store felles ryddedugnaden rundt på Utsira Lørdag 29. Mars Joker Butikk 14.00
  3. 3. DKS Klok – Sterk – Smidig Workshop om Steinalderen for mellomskoletrinnet. Utedag for elevene. Arkeologer ved Kulturvernavdelingen, Rogaland fylkeskommune Skogselskapet, Norges jeger og fisk, Stavanger Turistforening, Dalane friluftsråd Friluftsrådet Vest, Jærmuseet KULTURKALENDER 2008 Utsira kommune Onsdag 16. april Utedag 10.00 Forfatterbeøk – Jorunn Hoaas Utsira Folkebibliotek inviterer til forfatterbesøk med Jorunn Hodas Klassevis inndeling Onsdag 9. April Bibliotek?? .00 Verdens Bokdag Skromlehjuet – Figurteater Utsira Folkebibliotek inviterer til Dukketeater på Bokdagen Torsdag 24. April Bibliotek 16.00 Nymånekveld – Svein Tang Wa Vår venn, Stavangertrubaduren Svein Tang Wa. gjester Utsira, på en nymånekveld Søndag 6. April Utsira Fyr 18 .00 Helgen 11-13. April Bibliotek?? .00 Knitting on the edge – Workshop Invitasjon til en smule galskap. ’Spøta ein sti’ er en strikkeworkshop på Utsira Fyr og i Vestre Marka. Passer for alle som liker å spøta. DKS – Forumteater Den Kulturelle Skolesekken inviterer til forumteater for ungdom. Helgen 18-20. April Skolen ??.00
  4. 4. Søndag 22. juni Utsira Fyr 13.00 Siradager eget program Utstilling om Romanifolket Utstilling i regi av Karmsund Folkemuseum. En reisende utstilling om de båtreisende på Haugalandet. KULTURKALENDER 2008 Utsira kommune Helgen 10-11. Mai Mikal L Klovning ??.00 Åpning utstilling – Dafna Kaffeman I regi Stavanger 2008 stiller Dafna Kaffeman ut Glassarbeider i Fyrgalleriet ved Utsira Fyr. Utstillingen står fram til august. Siradager Siradager er Utsira sine dager der Kystkultur, husflid og Utsira-stemning står i sentrum. Lørdag – Søndag 21-22. juni Utsira Eget program Nymånekveld med innvielse av Sonic Vista – Elektronisk Lydbenk og Utstilling med Fyrbyggerene Et OpenPort prosjekt på Utsira Fyr. Benken vil bli installert ved Utsira Fyr og inneholder solcellepanel og lyd-filer med World of Sound. On the Edge blir åpnet Søndag 4. mai Utsira Fyr 18.00
  5. 5. dag x. august Utsira Fyr 18.00 Danseforestilling RAS Utendørs på fyrområdet? Kulturhuset SandnesUtsira Tittel og omtale KULTURKALENDER 2008 Utsira kommune dag x. august Utsira 12.00 dag 12. sept. Utsira 12.00 Filmklubb-satellitt Filmfestivalen? Noe for oss? Kulturminnedagen Markeing av Kulturminnedagen på Utsira dag x. august Utsira 12.00 Sildajazzen? Rekejazz på Utsira?
  6. 6. Våren 2008 KULTURKALENDER 2008 Utsira kommune Sjekk opp www.utsira.no Alle kulturarrangement i kulturbyåret 2008 Finner du på kulturkalender på kommuneportalen under kultur og fritid http://www.utsira.kommune.no

×