Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

folkevalgt opplæring

1,718 views

Published on

Published in: Lifestyle, Business
 • Be the first to like this

folkevalgt opplæring

 1. 1. Folkevalgtopplæring Bolk 1 16. November 2007 Planstruktur
 2. 2. Folkevalgtopplæring Bolk 1 16. November 2007 Planstruktur Kommuneplan
 3. 3. Folkevalgtopplæring Bolk 1 16. November 2007 Planstruktur Kommuneplan Reguleringsplaner
 4. 4. Folkevalgtopplæring Bolk 1 16. November 2007 Planstruktur Kommuneplan Reguleringsplaner Delplaner Plan- Plan-hjul i kommunen
 5. 5. Folkevalgtopplæring Bolk 1 16. November 2007 Planstruktur Kommuneplan Bolk 2 Reguleringsplaner Hva gjør miljø- og plansjefen? miljø- Delplaner Miljø / Klima / Energi Plan- Plan-hjul i Landbruk kommunen Eiendomsforvaltning Kultursekretær
 6. 6. Folkevalgtopplæring Bolk 1 16. November 2007 Planstruktur Kommuneplan Bolk 2 Reguleringsplaner Hva gjør miljø- og plansjefen? miljø- Delplaner Miljø / Klima / Energi Plan- Plan-hjul i Landbruk kommunen Eiendomsforvaltning Bolk 3 Kultursekretær Web- Web-tjenester www.utsira.no www.airset.com
 7. 7. PLANSTRUKTUR Offentlig pålagte /Juridisk bindende planer iht. Plan og bygningslov Kommuneplan Lenker Måldel Måldel Arealdel Arealdel Reguleringsplaner Nytt skolebygg R – 6 Verneverdig sjøhusmiljø R-5 R- Alle reguleringsplaner Folkevalgtopplæring 16. November 2007
 8. 8. PLANSTRUKTUR Planer i henhold til særlover Kulturplan 2008 - 2012 Sammenslått: Idrett-og friluftslivplan, Idrett- friluftslivplan, Smittevernplan Kulturbyggplan, Kulturminneplan, Bibliotekplan Og Den Kulturelle Skolesekken Landbruksplan Reiselivsplan Kompetanseplan i Skolen Beredskapsplan OSV, OSV Folkevalgtopplæring 16. November 2007
 9. 9. PLANSTRUKTUR Planhjul Folkevalgtopplæring 16. November 2007
 10. 10. Miljø / Klima /Energi Biologisk Mangfold Lov om motorisert ferdsel Energiplan /Klimaplan Landbruk Jordlovsbehandling, Konsesjonslov Produksjonstilskudd SMIL midler Samarbeide Karmøy kommune Kultursekretær 17. Mai komite Fordeling av kulturmidler Diverse samarbeid i kulturetat Folkevalgtopplæring 16. November 2007
 11. 11. Eiendomsforvaltning Digitale kart samarbeide Karmøy kommune Oppmåling/Kartforretinger GAB register mv Web - tjenester Utsira.no Airset.com Lenker www.utsira.no www.airset.com Folkevalgtopplæring 16. November 2007

×