More Related Content

FolkemøTe Utsira201107

  1. Melding om planlegging av Utsira offshore vindkraftanlegg – fase 1 Folkemøte Siratunet 20. november 2007
  2. Utsira har svært gode vindforhold   Longitude: -2.558 to 18.832         Latitude: 56.239 to 64.21 Kilde: met.no ’ Vindrose’ Utsira                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  3. Utsira offshore vindpark - melding om igangsatt planlegging Stavanger
  4. Utsira offshore vindkraftverk – fase 1
  5.  
  6.  
  7. Skipstrafikk