04 pagninilay ppt_tristan sunga_cmo

253 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
253
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

04 pagninilay ppt_tristan sunga_cmo

 1. 1. PAGNINILAY25 June 2012
 2. 2. Noong nakaraang mahal na araw,nagkaroon ako ng pagkakataongmakapag-retreat sa Baguio. Limangaraw akong namalagi sa burol ngMirador upang manahimik atmanalangin. Sa huling araw ngretreat, isang pambihirangpagkakataon ang aking naranasankasama ng ilang kaibigan: angmakapag-stargazing.
 3. 3. Hindi lang simpleng pagtingala sakalangitan ang aming ginawa, salamatsa isang hi-tech na teleskopyo na dalang isa naming kaibigan. Naalala konoong gabing iyon, Pasko ngPagkabuhay ni Kristo, magdamagnaming pinagmasdan ang mga bituin,ang buwan at ang mga planeta.Napuno ako ng pagkamangha!
 4. 4. Namangha ako sapagkat sa unangpagkakataon ay nakita ko ng masmalinaw at mas malapitan ang buwanat ilang mga bituin. Totoo nga palangmay mga singsing ang Saturn, na maymga craters at kulay maningning napilak ang buwan at ang Mars ay pula!
 5. 5. Tapos na ang retreat noong gabingiyon, ngunit lahat kami ay tilanagdarasal at nagninilay pa rin.Patuloy kaming namangha sa galing atganda na nilkha ng Maykapal.
 6. 6. Ayon sa kasulatan, Si San Ignacio rinumano ay mahilig tumingin sakalangitan tuwing gabi upangpagmasdan ang mga bituin.Marahil ito ay sa kadahilanang kapagnakatingin tayo sa mga bituin at sakalawakan, higit natingnapagninilayan ang Diyos.
 7. 7. Sa ating pagtanaw sa mga bituin at sakalawakan, nadadala tayo sa malalimna pag-iisip na tunay ngang mayroonghigit pang mas malaki sa atin at tunayna mayroong higit pa sa ating mganatatanaw.
 8. 8. Sa katunayan, ang mga siyentipikongpatuloy na tinutuklas ang sanlibutanay nalaman na ang sanlibutan kungsaan naroon tayo ngayon ay bahagilamang ng higit pang maramingsanlibutan na umiiral; tayo ay nasatinatawag na multi-universe.Napakalaki, nakapanlulula,nakamamangha talaga ang nilika ngDiyos.
 9. 9. Habang pinagninilayan ko angkaranasan ko noong gabing iyonnoong Pasko ng Pagkabuhay, naisipko, tila isa lamang tayong butil ngalikabok kung ikukumpara sakalakihan ng sanlibutang likha ngDiyos.
 10. 10. Sa kabila ng kaliitang ito, sa mata ngating pananampalataya,nakakatuwang isipin na ang Diyos namaylikha ng sansinukuban ay kapilingnatin sa tuwina, ‘di tulad ng mgabituin na nakatitig lamang sa atinmula sa malayo. Sa katunayan turo pani San Ignacio, maari natin makita angDiyos sa anumang bagay!
 11. 11. Sapagkat tayo ay mahalaga sa Kanya,ang Diyos ay patuloy na nakikilahok saating araw-araw na pamumuhay,alam man natin o hindi. Sa katunayan,ayon sa isang paring Heswita, angDiyos natin ay isang Diyos na“pakialamero”.
 12. 12. Mabuti na lamang, sapagkat ito aytunay na magandang balita.Hindi ba’t ang mga taong maypakialam sa atin ay ang mga taongtunay na nagmamahal atnagmamalasakit sa atin?
 13. 13. Sapagkat may pakialam ang Diyos saatin, nakatitiyak tayo na nag-aabalaSiyang ‘dinggin ang bawatpanalanging inuusal natin kahit anopa man ito, gaya ng simplengpanalangin bago magsimula angpagsusulit.
 14. 14. Dahil may pakialam ang Diyos sa atin,ipinagkaloob niya ang ating mgapamilya, mga kaibigan, ating mgatagahubog at lahat ng mga mahalnatin sa buhay bilang kanyang mgainstrumento upang higit natingmaramdaman ang pakikiaalam niya saating buhay.
 15. 15. Dahil mahal tayo ng Diyos, patuloyniya tayong pinagkakalooban ngbiyaya ng karunungan, mgapagkakataon, pananampalataya, pag-asa…ng buhay. Sa para saan at saanong kadahilanan?
 16. 16. Tama ang naisip mo, dahil sa pag-ibig.Pag-ibig na tila kasing lawak at kasinglaki ng sanlibutan. Sa ngalang ito ngpag-ibig na wagas at lubos, magingang sarili Niyang anak na si Hesusay ipinagkaloob sa atin.
 17. 17. Mainam sigurong pagmasdan angmga bituin paminsan-minsan, paramaaalala natin ang pag-ibig ng Diyosna ito. Ngunit sa tingin ko, masmainam at mas mahalaga namanahimik, magnilay, lumingon atbuksan ang ating mga mata, puso atisipan sa mundong tadtad ng mgatanda ng pag-iral at pag-ibig ng Diyos.
 18. 18. Dahil ang Diyos ay tunay na buhay,nananahan, nakikilahok at nakikialamsa ating buhay at sa mundong atingginagalawan.
 19. 19. Manalangin tayo:Sa ngalan ng ama, ng anak at ng DiyosEspiritu Santo.Ama, maraming salamat sa iyongbiyaya ng pagkamangha sa Iyongnilika. Nawa’y patuloy mo kamingpagkalooban ng biyaya na makita kasa lahat ng bagay, lalung-lalo na angIyong pakikibahagi sa aming buhay.
 20. 20. Luwalhati sa Ama, sa Anakat Espiritu Santo.Kapara noong una, ngayon atmagpakailanman atmagpasawalang-hanggan. Amen.
 21. 21. AMDG

×