Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rúbrica 2 eso

276 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rúbrica 2 eso

  1. 1. ADAPTACIÓ DE LA CACERA DEL TRESOR DE NÚRIA ALART RÚBRICA D’AVALUACIÓOmpliu la següent graella d’avaluació per parelles. Veureu que aquesta consta de cinc apartats. Cadascun d’ells es valorarà amb les següents puntuacionsnumèriques. Incomplet = 0 punts Just = 1 punt Bé = 1,5 punts Excel·lent = 2 puntsAl final el professor també omplirà una altra graella com aquesta on posarà la nota global i les observacions sobre els vostres treballs. ASPECTES INCOMPLET JUST BÉ EXCEL·LENT TOTALTreball en parella Ens ha costat força Ens ha costat estar Hem treballat i funcionat Hem treballat i funcionat organitzar la feina. Hem d’acord. El professor ha bé. molt bé. Ens hem entès necessitat l’ajut del hagut d’intervenir. molt bé i hem acordat les professor. respostes.Elaboració de les No hem sabut explicar Podríem haver explicat Hem explicat bé les Hem explicat molt bé lespreguntes prou bé les preguntes. millor les preguntes. preguntes. preguntes, amb claredat i amb exemples de la vida real.Utilització de les TIC Ens ha costat molt trobar Hem trobat informació, Hem trobat i seleccionat la Hem trobat moltai Internet la informació que però ens ha costat informació suggerida. informació a part de la buscàvem. Hem hagut de seleccionar i triar-la. proposada i hem demanar ajut. seleccionat la més significativa.Redacció de la No hem elaborat bé la idea Hem elaborat la idea Està força ben explicada la La informació i elssituació principal, amb poc principal però els idea principal i els arguments han estat moltd’autocontrol i vocabulari ni arguments arguments no han estat arguments. ben explicats.tècnica apropiats. massa adequats.Valoració global

×