Projecte pele 3r any

693 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte pele 3r any

 1. 1. Escola Camps ElisisAnna Teixidó i Cairol
 2. 2. • “LET’S SPEAK IN ENGLISH” és el nom que rep el nostre projecte donat que resumeix el seu objectiu primordial, anem a parlar anglès!• Pretenem millorar el domini de la parla en llengua anglesa fent èmfasi en l’expressió oral en els següents aspectes: producció oral, pronunciació, vocabulari, cohesió i fluïdesa, tot augmentant la confiança en l’ús de la llengua parlada i desenvolupant habilitats per analitzar i avaluar les pràctiques orals.
 3. 3. • Disposem d’una aula d’anglès per poder portar a terme les sessions.• La modalitat B del PELE afavoreix la impartició de la llengua estrangera a l’educació primària possibilitant en el nostre centre 3 sessions setmanals (2 sessions de 45’ i 1 de 30’).• La sessió de 30 minuts es realitza desdoblant amb mig grup classe en tots els nivells per reforçar la llengua oral. Aquest desdoblament es realitza juntament amb el mestre que fa informàtica.
 4. 4. 1. Situació Inicial 2. Objectius del centre amb el projecte i grau d’assoliment fins al moment. 3. Actuacions més rellevants 4. Exemples d’activitats més representatives al llarg del projecte acompanyades d’enregistraments. 5. Propostes de millora i previsions de futur en la línia del projecte.
 5. 5. • Escola multicultural amb alumnat de procedència de diferents nacionalitats.• Vam decidir ser un centre amb Pla d’Autonomia de Centre (PAC) amb l’objectiu de millorar el rendiment escolar en totes les àrees del nostre alumnat, inclosa la llengua estrangera, així com també poder millorar la cohesió social de l’alumnat.
 6. 6. • Davant del currículum per competències, decidim canviar les metodologies a les aules
 7. 7. Considerar les competències bàsiques com a eix del procés educatiu implica canviar metodologies implica canvi de rol del manera d’aprendre de professorat l’alumnat modificar l’enfocament d’ensenyament- aprenentatge
 8. 8. Vivim en societat, aprenem interactuant
 9. 9. Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE) NO comporta modificar NO ha de desestimarquè, com i per què tot el que s’ha s’ensenya fet fins ara SÍ és una oportunitat per millorar les propostes,revisar el PEC i el PLC activitats i estratègies didàctiques perquè l’alumnat pugui aprendre i gaudir amb aquests aprenentatges
 10. 10. TAXONOMIA DE BLOOM
 11. 11. CONTINGUTS DEL PELE Intenten ser que parteixin dels interessos funcionals significatius de l’alumnat però sobretot contextualitzats i alhora proporcionen un repte o situació-problema a solventar embarbussamentsroleplays karaokes theatre plays simulacions o jocs de llengua
 12. 12. PORTAFOLI EUROPEU DE LES LLENGÜES (PEL – DESCRIPTORS) Descriptor A1 – Parlar Utilitzo expressions i frases senzilles per a descriure el lloc on visc i les persones que conec.
 13. 13. • Promoure la participació activa i desinhibició delsalumnes envers les dramatitzacions i roleplays.• Desenvolupar habilitats per avaluar les pròpiesproduccions orals.• Utilitzar recursos no lingüístics com gestos,èmfasi, ritme, expressivitat, etc.• Mostrar interès per comunicar-se en llenguaanglesa.• Augmentar el temps d’exposició de l’alumnat ala llengua.• Respectar i avaluar les produccions orals delscompanys.
 14. 14. TOT AIXÒ ES RESUMEIX EN UN ÚNIC OBJECTIU:Millorar la competència comunicativa ilingüística de l’alumnat, fent servirl’anglès de forma lúdica, creativa isignificativa a l’entorn social de l’aula.
 15. 15. GRAU D’ASSOLIMENT FINS AL MOMENT• A la vista dels resultats que adjuntem en l’informe comparatiu, es constata unamillora prou significativa i important entre les capacitats de l’alumnat pelque fa a l’expressió oral del primer trimestre i el tercer trimestre del curs 2010-11.• L’alumnat té cada vegada menys dificultats per produir de manera breu isenzilla una conversa dins el camp dels seus interessos, tot seguint unesdeterminades pautes facilitades.• Aquest estudi ens confirma una vegada més que es tracta clarament d’unacompetència en procés d’assoliment. Es dedueix que cal incrementar laimportància atorgada a l’expressió oral com a competència productiva a l’aulaper tal de facilitar que els alumnes assoleixin, en finalitzar l’etapa, un nivell decompetència en expressió oral que els permeti solucionar de maneramínimament adequada les necessitats que se’ls presentin, així com també vetllarper les altres destreses, per continuar millorant en les proves de competènciesbàsiques de 6è curs, com fins ara s’ha fet.
 16. 16. EL PROCÉS QUE SEGUIM
 17. 17. QUÈ HEM ACONSEGUIT?• Augmentar el nombre d’hores d’ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa.• Que lalumnat dEducació Primària adquireixi unes nocions bàsiques d’anglès a nivell oral (vocabulari bàsic, estructures d’expressió oral bàsiques a partir de contextos donats...).• Que lalumnat reforci i ampliï el coneixement de la llengua anglesa com una llengua més.• Incrementar el contacte de l’alumne amb la llengua anglesa al llarg de tota l’Educació Infantil i Primària.
 18. 18. • Desvetllar una competència plurilingüe i pluricultural.• Incrementar el contacte de l’alumnat amb la llengua estrangera i ampliar-ne l’àmbit d’ús.• Millorar la competència lingüística comunicativa de l’alumnat en llengua estrangera que li permeti interactuar eficaçment de manera autònoma.• Promoure actuacions i experiències innovadores que augmentin la presència de la llengua estrangera en l’entorn educatiu de l’alumne.
 19. 19. AVALUACIÓ
 20. 20. AVALUACIÓ DE L’EXPRESSIÓ ORALEmprem les rúbriques com a instruments d’avaluació.En elles establim els criteris per nivells, mitjançant ladisposició d’escales, que permeten determinar laqualitat de les tasques de l’alumnat. En primer lloc,vàrem decidir consensuar els criteris per avaluar entrel’alumnat i la mestra.Els components principals de les rúbriques:• Criteris• Nivells d’execució• Valors o puntuacions segons una escala
 21. 21. RÚBRICA D’EXPRESSIÓ ORAL DE CICLE MITJÀ
 22. 22. AUTOAVALUACIÓ I COAVALUACIÓ CICLE SUPERIOR
 23. 23. Our puppets Fashion Show
 24. 24. Daily routines Playing memoryThe food pyramid Singing songs
 25. 25. Spelling competition The weather forecast Word by word Introducing our city
 26. 26. Do you like … ? SurveysWhat’s your favourite TV What do you usually do? programme?
 27. 27. ROLEPLAYS At the cinema At the doctorsAt the restaurant Going shopping
 28. 28. Theater plays PasswordsTonguetwisters Guessing animals
 29. 29. CLIL sessions Collaborative Games Storytelling Karaokes
 30. 30. Songs Game cornerPen-pals Project about Catalonia
 31. 31. At the supermarket Cooperative Work UK project Wall display
 32. 32. Quiz Show My favourite animal Interview toMegan’s family Quiz Show
 33. 33. • Avaluació del projecte.• Integrar millor les TIC i els MAV en el PELE.• Treure el màxim potencial dels desdoblaments.
 34. 34. • Continuar la línia metodològica iniciada amb el projecte.• Mantenir les 3 sessions d’anglès a la setmana per curs a tota la primària.• Continuar amb 1 sessió desdoblada d’anglès per potenciar l’expressió oral.• Demanar un altre PELE d’una modalitat diferent.• Mantenir el bloc d’anglès actualitzat i mostrar les darreres novetats, com s’està portant a terme fins ara: http://www.englishcampselisis.blogspot.com
 35. 35. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

×