Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tom tat van ban

35,894 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ THUYẾT TRÌNH (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài tốt nghiệp--- dạy học viên thiết kế thuyết trình…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ THUYẾT TRÌNH báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tom tat van ban

 1. 1. Tiếng Việt thực hành: <ul><li>Lớp ATC-A </li></ul><ul><li>Học viện Ngân Hàng </li></ul>TIẾNG VIỆT TH ỰC HÀNH
 2. 2. <ul><li>TÓM TẮT VĂN BẢN </li></ul>TIẾP NHẬN VĂN BẢN
 3. 3. <ul><li>I. MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN L Ư U Ý: </li></ul><ul><li>Tóm tắt v ă n bản là trình bày lại nội dung của một v ă n bản gốc theo một mục đích đã định tr ước . V ă n bản tóm tắt th ường ngắn h ơ n so với v ă n bản gốc. Việc lựa chọn thông tin để đư a vào v ă n bản tóm tắt phụ thuộc vào mục đích tóm tắt (giữ lại những ý chính, luận đ iểm quan trọng, l ược bỏ thông tin phụ, nh ư ng vấn đề không phải luôn đơ n giản nh ư vậy). Mục đích tóm tắt là nhân tố hàng đầu chi phối việc tóm tắt v ăn bản. Tuy nhiên, v ă n bản tóm tắt phải mang tính khách quan, yêu cầu hàng đầu là phải phản ánh trung thực v ă n bản gốc. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Một số l ư u ý khi tóm tắt v ă n bản: </li></ul><ul><li>Diễn đạt càng ngắn gọn, càng súc tích càng tốt, loại bỏ những thông tin không cần thiết đối với mục đích tóm tắt. </li></ul><ul><li>V ă n bản tóm tắt phải luôn phản ánh trung thành t ư t ưởng , luận đ iểm của v ă n bản gốc, không xuyên tạc hay thêm thắt những luận đ iểm không có trong v ă n bản gốc. </li></ul><ul><li>Ng ười tóm tắt cần diễn đạt theo cách riêng của mình, tránh đến mức tối đ a dùng lại các câu, đ oạn trong v ă n bản gốc. Ư u tiên dùng câu đủ thành phần, tránh dùng câu đặc biệt. Tuy nhiên,trong một số tr ường hợp, chúng ta vẫn có thể sử dụng câu tỉnh l ược thành phần </li></ul>
 5. 5. Một số kỹ thuật có thể áp dụng trong tóm tắt v ăn bản: <ul><li>Xác định ý chính, nội dung của mỗi đ oạn v ă n và của v ă n bản. </li></ul><ul><li>Diễn đạt lại các ý chính và nội dung đó bằng một vài câu thích hợp. </li></ul><ul><li>Dùng các từ ngữ thích hợp để liên kết các câu lại với nhau thành một v ă n bản hoàn chỉnh. </li></ul>
 6. 6. II. Bài tập thực hành: <ul><li>Bài tập 9 (trang 104) </li></ul><ul><li>So sánh: </li></ul><ul><li>Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng tóm tắt v ă n bản nh ư đã có ch ư a thành công vì phần đầu của v ă n bản tóm tắt quá chi tiết nh ư ng phần sau lại s ơ sài. </li></ul>V ă n bản nghệ thuật V ă n bản khoa học thông th ường Tuân thủ mọi quy định trong việc tóm tắt v ă n bản Có thể sử dụng ngôn từ mang tính nghệ thuật, từ đ a nghĩa, mang tính biểu cảm. Sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành khoa học của v ă n bản được tóm tắt, từ đơ n nghĩa, không mang tính biểu cảm. Có thể tóm tắt theo nhiều cách: theo kết cấu, diễn biến tâm lí, diễn biến thời gian,… Phải tuân thủ theo đúng kết cấu của v ă n bản gốc.
 7. 7. 2. Tóm tắt : <ul><li>Trong những câu chuyện dân gian, chúng ta th ường thấy được khát vọng chiến thắng cái ác của nhân dân lao động . Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đ iều đó ở những câu chuyện cổ Việt Nam nh ư : Thạch Sanh, Tấm Cám, Sọ Dừa… </li></ul><ul><li>Tuy là của một quốc gia khác, nh ư ng câu chuyện “Truyện chàng Rok” cũng đã nói lên khát vọng ấy của những ng ười dân Ấn Độ. Truyện kể rằng: “Ở phía Đông núi Dách, cách xa làng Kông-m ơ -xú có một con đại bàng rất mạnh và nhiều phù phép. Mùa hè, nó th ường bay đế n các làng cắp các cô gái đẹp về làm vợ. Cô em gái chàng Rok rất xinh đẹp và đã bị đại bàng bắt mất. Rok th ươ ng nhớ em và đã nhờ một cụ già bày cho cách cứu em gái. Nhờ ngọc quý của lợn rừng, kiếm sắt của cá sấu, búa thiêng của chim gõ kiến, Chàng Rok đã giết chết đại bàng và cứu được em sau ba ngày đê m đánh nhau với chim dữ.” </li></ul>

×