Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
10 ki u phòng ng hi n d i                                        Công ty ki n trúcK...
10 ki u phòng ng hi n d i                                        Công ty ki n trúc...
10 ki u phòng ng hi n d i                                       Công ty ki n trúcNé...
10 ki u phòng ng hi n d i                                      Công ty ki n trúcNh n...
10 ki u phòng ng hi n d i                                       Công ty ki n trúcS ...
10 ki u phòng ng hi n d i                                     Công ty ki n trúcCong t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10 kieu phong_ngu_hien_dai

742 views

Published on

Không cần đồ đạc đắt tiền hoặc hiện đại, bạn vẫn có thể tạo ra phong cách sang trọng, tươi trẻ cho phòng ngủ của mình chỉ nhờ một vài mẹo pha màu sắc

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10 kieu phong_ngu_hien_dai

 1. 1. 10 ki u phòng ng hi n d i Công ty ki n trúcKhông c n d d c d t ti n ho c hi n d i, b n v n có th t o ra phong cách sang tr ng, tuoitr cho phòng ng c a mình ch nh m t vài m o pha màu s cÐen tr ng ch d o. S pha tr n khéo léo gi a hai tông màu tuong ph nt o ra không gian có dsâu và gây n tu ng. Hai chi c guong l n vi n khung den làm tang tính hi n d i c a thi t k .Ðon gi n t tr n t i sàn nhà. Can phòng có màu v a ph i cùng chi c c a s ch y t tr n t i sànnhà là không gian tuy t h o cho nh ng thi t k hi n d i. Ði m xuy t b ng nh ng chi c g i cónhi u hoa van. B c tu ng d ng vách phên là m t ý tu ng r t hay cho can phòng ki u này. Nó cóth dàng du c h xu ng và g p c t di b t c lúc nào, mà không phá v c u trúc c ng c a tu ng.Cong ty xay dung, tu van thiet ke, thiet ke kien truc, tu van kien truc
 2. 2. 10 ki u phòng ng hi n d i Công ty ki n trúcS pha tr n gi a nét hi n d i và truy n th ng. Nét truy n th ng gi udi trong nh ng chi c g i ks c và hoa van, trong khi dáng v hi n d i phô ra khung c a.Trong can phòng này, nét hi n d i xu t hi n trên giu ng. Nh ng chi c g i quá c tuong ph nmàu s c là di m nh n m nh trong nét trung tính c a phòng. M t t m ván d u giu ng cao v ikhung to cho phép kê các b ctranh ngh thu t.Cong ty xay dung, tu van thiet ke, thiet ke kien truc, tu van kien truc
 3. 3. 10 ki u phòng ng hi n d i Công ty ki n trúcNét hi n d i không nh t thi t ph i quá d m nét. Hãy ch n d d c có các du ng don gi n và màutrung tính. Nh ng chi c dèn hai bên d u giu ng s tang thêm v hi n d i.S gi n d , nh ng màu nh t và các du ng th ng t o ra nét hi n d i trong can phòng ng l n này.Hai chi c gh ng i cu i phòng b sung thêm cá tính và d m m t chút màu.Cong ty xay dung, tu van thiet ke, thiet ke kien truc, tu van kien truc
 4. 4. 10 ki u phòng ng hi n d i Công ty ki n trúcNh ng hình thù có th dáng s , nhung chúng cung có th có hi u qu d t o ra không gian m nhvà lôi cu n.Can phòng này bùng n v i các gam màu m, các b c tranh và hoa van.Chi c tru ng k có màutrung tính phía tru c c a s cho phép màu s c ti p t c tr i r ng bên ngoài giu ng và tu ng.Cong ty xay dung, tu van thiet ke, thiet ke kien truc, tu van kien truc
 5. 5. 10 ki u phòng ng hi n d i Công ty ki n trúcS tao nhã n mình. Can phòng này là di n c a hình c a th lo i tông trùng tông, ch y u v imàu nâu, xanh sáng và tr ng tinh. Thành d ugiu ng màu nâu và nh ng chi c g i trang trí làmb c tu ng n i thêm n a.Tao nhã và tho i mái. Trong can phòng có màu nh nhàng này, màu be du c bù tr v i g dàyvà nh ng chi c g i màu xanh duong s m.Cong ty xay dung, tu van thiet ke, thiet ke kien truc, tu van kien truc
 6. 6. 10 ki u phòng ng hi n d i Công ty ki n trúcCong ty xay dung, tu van thiet ke, thiet ke kien truc, tu van kien truc

×