Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MAV I (en centre)

946 views

Published on

Presentació del curs MAV I (en centre)

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MAV I (en centre)

 1. 1. Formació en MAV I en centres educatius IES Sòl de Riu (Alcanar)
 2. 2. Introducció al treball amb so <ul><li>Aquestes pràctiques són introductòries. </li></ul><ul><li>Les pràctiques A2 i A3 són d’ampliació. </li></ul><ul><li>A1 . El so i el treball dels continguts de les àrees </li></ul><ul><li>A2 . Sistemes de so analògics o digitals existents al centre </li></ul><ul><li>A3 . Identificació de les fonts i les fases d'un so editat </li></ul>
 3. 3. El so com a llenguatge <ul><li>Aquestes pràctiques són ‘reflexives’. </li></ul><ul><li>Les pràctiques estan dins l’apartat de ‘Bàsiques’. </li></ul><ul><li>A101 . El so i el llenguatge verbal. </li></ul><ul><li>A102 . El so i el llenguatge musical. </li></ul><ul><li>A103 . Els efectes sonors. </li></ul><ul><li>A104 . La planificació sonora. </li></ul>
 4. 4. So amb l'ordinador <ul><li>Aquestes pràctiques són bàsiques. </li></ul><ul><li>És interessant poder-les realitzar. </li></ul><ul><li>A16 . Connexió de dos dispositius de sortida </li></ul><ul><li>A17 . Configuració dels paràmetres de sortida del tauler de control </li></ul><ul><li>A18 . Reproduir un fitxer WAV amb l'enregistrador de sons </li></ul><ul><li>A19 . Reproduir un CD amb l'intèrpret de CD </li></ul><ul><li>A20 . Configuració dels paràmetres d'entrada del tauler de control </li></ul><ul><li>A21 . Connexió d'un micròfon a l'ordinador </li></ul><ul><li>A22 . Enregistrar so des del micròfon </li></ul><ul><li>A13 . Els diferents formats del so digital. </li></ul><ul><li>A14 . Identificar la targeta de so de l'ordinador i els seus components </li></ul><ul><li>A15 . Connexió d'uns altaveus o uns auriculars a la targeta de so . </li></ul>
 5. 5. L’ordinador multimèdia <ul><li>Aquestes pràctiques són d’ampliació. </li></ul><ul><li>Podem realitzar les pràctiques A155 i A156. </li></ul><ul><li>Les pràctiques A157 i A158 es comentaran (no es realitzaran) degut a que cal material específic. </li></ul><ul><li>A155 . Configuració dels paràmetres d’enregistrament d’àudio del Windows </li></ul><ul><li>A156 . L’enregistrador de sons de Windows  </li></ul><ul><li>A157 . Connexió d’una font de so externa a l’ordinador (Comentar) </li></ul><ul><li>A158 . Enregistrament d’una font de so externa a l’ordinador (Comentar) </li></ul>
 6. 6. La gestió de sons *.mid El music time <ul><li>Aquestes pràctiques són d’ampliació. </li></ul><ul><li>El programa utilitzat per editar fitxer *.mid és el Music Time. </li></ul><ul><li>Les pràctiques estan dirigides sobretot a professors de Música o que tinguin alguna relació amb el món audiovisual, però...mai se sap. </li></ul><ul><li>A159 . Comencem a treballar amb el music time </li></ul><ul><li>A160 . Canviem l’instrument </li></ul><ul><li>A161 . Modifiquem el fitxer. </li></ul>
 7. 7. Programes d'edició de so <ul><li>Aquestes pràctiques són d’ampliació. </li></ul><ul><li>És interessant poder-les realitzar. </li></ul><ul><li>A164 . Enregistrament d’un so des de CD </li></ul><ul><li>A165 . Retallar, enganxar i copiar fragments de so </li></ul><ul><li>A166 . Efectes de so </li></ul><ul><li>A167 . Insertar dos o més fitxers *.wav </li></ul><ul><li>A168 . Mescla de sons </li></ul><ul><li>A162 . Instal·lació del programa Audacity </li></ul><ul><li>A163 . Configuració dels paràmetres d’enregistrament d’àudio del programa: canals, resolució i mostreig. </li></ul>
 8. 8. Els formats de so digital <ul><li>Aquestes pràctiques són d’ampliació. </li></ul><ul><li>És interessant poder-les realitzar. </li></ul><ul><li>A179 . Els formats més usuals. </li></ul><ul><li>A180 . Altres formats. </li></ul><ul><li>A181 . Comparativa pes/qualitat de diversos formats. </li></ul>
 9. 9. Connectivitat entre aparells (en general) <ul><li>Aquestes pràctiques són d’ampliació. </li></ul><ul><li>És interessant poder-les realitzar o veure-les. </li></ul><ul><li>A108 . Adaptadors més comuns. </li></ul><ul><li>A109 . Connexions: equip compacte-monitor TV. </li></ul><ul><li>A110 . Connexions: ordinador multimèdia-monitor TV. </li></ul><ul><li>A111 . Connexions: equip compacte-ordinador multimèdia. </li></ul><ul><li>A112 . Les xarxes d’aparells de so del centre. </li></ul><ul><li>A105 . Concepte de xarxa d’aparells. Elements d’una xarxa. </li></ul><ul><li>A106 . Entrades i sortides habituals de so. </li></ul><ul><li>A107 . Cablatge utilitzat habitualment. </li></ul>
 10. 10. Equips de so del centre <ul><li>El reproductor/enregistrador de casset. </li></ul><ul><li>Equips compactes. </li></ul><ul><li>El micròfon. </li></ul><ul><li>El magnetoscopi. </li></ul><ul><li>La càmera de vídeo. </li></ul><ul><li>El laboratori d’idiomes. </li></ul><ul><li>La taula d’edició de so. </li></ul><ul><li>Altres aparells enregistradors/editors de so. </li></ul>
 11. 11. El codificador de Windows Media <ul><li>Aquestes pràctiques són d’ampliació. </li></ul><ul><li>És interessant poder-les realitzar o veure-les, almenys la instal.lació del codificador i reproductor Windows Media. </li></ul><ul><li>A169 . Instal.lació del codificador de Windows Media. </li></ul><ul><li>A170 . Instal.lació del Reproductor de Windows Media. </li></ul><ul><li>A171 . Funcions del codificador. </li></ul><ul><li>A172 . Paràmetres de codificació. </li></ul>
 12. 12. El codificador de Real Media <ul><li>Aquestes pràctiques són d’ampliació. </li></ul><ul><li>És interessant poder-les realitzar o veure-les, almenys la instal.lació del codificador i reproductor Real Media. </li></ul><ul><li>A169 . Instal.lació del codificador de Real. </li></ul><ul><li>A170 . Instal.lació del Reproductor de RealOne. </li></ul><ul><li>A171 . Funcions del codificador. </li></ul><ul><li>A172 . Paràmetres de codificació. </li></ul>
 13. 13. Seqüència d’edició de so <ul><li>Exportem, utilitzant l’Audacity, el so en format: wav, mp3, ogg. </li></ul><ul><li>Captura / Edició del so mitjançant l’ordinador </li></ul><ul><li>Programes: </li></ul><ul><ul><li>Enregistrador de sons (60 segons) </li></ul></ul><ul><ul><li>Audacity </li></ul></ul><ul><li>Font sonora </li></ul><ul><li>Connexió a l’ordinador </li></ul><ul><li>Configuració de la tarjeta de so </li></ul><ul><li>Mitjançant els codificadors i altres programes podem exportar un so a altres formats: </li></ul><ul><ul><ul><li>WMA, RM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CD-Ex </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Llenguatge audiovisual <ul><li>Aquestes pràctiques són bàsiques. </li></ul><ul><li>L’objectiu és fer una petita reflexió sobre alguns aspectes bàsics que cal tenir en compte a l’hora de treballar amb imatges. </li></ul><ul><li>B1 . Conèixer tipus de plans. El seu significat. </li></ul><ul><li>B2 . Conèixer tipus de vista. </li></ul><ul><li>B3 . Aprendre a enquadrar. Situar punts i línies d’atenció. </li></ul><ul><li>B194 . Llegim les imatges. </li></ul>Fotografia digital <ul><li>Aquesta pràctica és bàsica. </li></ul><ul><li>B6 . Cercar imatges a l’ordinador. </li></ul>
 15. 15. La càmera de fotografia digital Sony Mavica <ul><li>Aquestes pràctiques són bàsiques. </li></ul><ul><li>L’objectiu és aprendre a utilitzar la càmera que el centre té de dotació del Departament. </li></ul><ul><li>B7 . Carregar la bateria i posar-la a la càmera.. </li></ul><ul><li>B8 . Enregistrament d’imatges. </li></ul><ul><li>B9 . Comandament de control. </li></ul><ul><li>B10 . Visualitzar les imatges fetes. </li></ul>Instal·lació del GIMP <ul><li>Aquesta pràctica és ‘obligatòria’. </li></ul><ul><li>Pàgina 54 (del dossier) . No correspon a una pràctica en concret. </li></ul>
 16. 16. L’escàner <ul><li>Aquesta pràctica és bàsica. </li></ul><ul><li>B11 . Escanejar una foto i/o un dibuix. </li></ul>El GIMP <ul><li>Aquestes pràctiques són bàsiques . </li></ul><ul><li>És bo que ens anem familiaritzant amb el GIMP. Sebla que serà d’ús habitual. </li></ul><ul><li>B26. Obrir i guardar imatges al GIMP. </li></ul><ul><li>B27. Utilització de les eines bàsiques del GIMP. </li></ul><ul><li>B142. Modificar les dimensions d’una imatge. </li></ul><ul><li>B143. Modificar les dimensions de l’àrea d’una imatge. </li></ul>
 17. 17. Exploradors d'imatges <ul><li>Aquestes pràctiques són bàsiques. </li></ul><ul><li>B12 . Instal.lar el programa AcdSee. </li></ul><ul><li>B13 . Explorar imatges des de l'AcdSee. </li></ul><ul><li>B14 . Visualitzar les imatges. </li></ul><ul><li>B15 . Veure les imatges a pantalla completa. </li></ul><ul><li>B106 . Canviar el format d'una imatge (des de l'ACDSEE). </li></ul>
 18. 18. Funcions principals de l'explorador AcdSee <ul><li>Aquestes pràctiques són bàsiques. </li></ul><ul><li>B21 . Canviar el nom d'una imatge. </li></ul><ul><li>B22 . Canviar el nom de totes les imatges alhora. </li></ul><ul><li>B23 . Redimensionar una imatge des de l'AcdSee. </li></ul><ul><li>B17 . Crear un directori des de l'AcdSee. </li></ul><ul><li>B18 . Copiar imatges. </li></ul><ul><li>B19 . Entrar imatges des de la boca A: a un directori del disc dur. </li></ul><ul><li>B20 . Girar una imatge a l'explorador ACDSEE. </li></ul>
 19. 19. Exploradors d'imatges (Ampliació ACDSee) <ul><li>Aquestes pràctiques són d'ampliació. </li></ul><ul><li>B116 . Veure les diferents formes (modes) de presentar els arxius. </li></ul><ul><li>B117 . Seleccionar (filtrar) els tipus d'arxius que es volen veure. </li></ul><ul><li>B118 . Ordenar els arxius. </li></ul><ul><li>B119 . Explorar arxius multimèdia. </li></ul><ul><li>B120 . Augmentar / disminuir imatges en el visor. </li></ul><ul><li>B121 . Ajustar les imatges en el visor. </li></ul><ul><li>B122 . Presentar - passar les images manualment. </li></ul><ul><li>B123 . Presentar les imatges automàticament. </li></ul><ul><li>B124 . Presentar les imatges automàticament amb efectes de transició. </li></ul>
 20. 20. L'editor d'imatges FotoCanvas <ul><li>Aquestes pràctiques són bàsiques. </li></ul><ul><li>B24 . Obrir una imatge a FotoCanvas. </li></ul><ul><li>B25 . Dibuixar - crear una imatge a FotoCanvas. </li></ul><ul><li>B136 . Augmentar / disminuir imatges en el visor. </li></ul><ul><li>B137 . Ajustar les imatges en el visor. </li></ul><ul><li>B138 . Presentar - passar les images manualment. </li></ul><ul><li>Aquestes pràctiques són d'ampliació. </li></ul>
 21. 21. Presentacions d'imatges. FotoAngelo <ul><li>Aquesta pràctica és bàsica. </li></ul><ul><li>B28 . Seleccionar les imatges per fer una presentació. </li></ul><ul><li>B152 . Modificar les transicions. </li></ul><ul><li>B153 . Modificar la durada dels intervals. </li></ul><ul><li>B154 . Posar una música de fons. </li></ul><ul><li>Aquestes pràctiques són d'ampliació. </li></ul>
 22. 22. Abans de començar <ul><li>Aquestes pràctiques són bàsiques . </li></ul><ul><li>De la C1 a la C15 . Fer-ne una lectura ràpida. La majoria pertanyen a l'apartat de 'Bàsiques' i per tant cal fer-ne un cop d'ull. </li></ul><ul><li>C2. Connexions amb el cable euro-euro. </li></ul><ul><li>C4. Paràmetres bàsics de visionat al televisor. </li></ul><ul><li>C5. Carregar les bateries i posar la cinta i la bateria d'una càmera de vídeo. </li></ul><ul><li>C6. Muntar un circuit tancat de televisió càmera-televisor amb connexió per RCA. </li></ul><ul><li>C9. Engegar i aturar un enregistrament amb la càmera de vídeo. </li></ul><ul><li>C10. Fer funcionar els dos comandaments bàsics de la càmera de vídeo: zoom i enfocament (manual i automàtic). </li></ul><ul><li>C12. Identificar i saber fer ús de la pestanya de seguretat de les cintes. </li></ul><ul><li>C13 . (LP) Identificar la durada de la cinta. </li></ul><ul><li>Les que cal comentar en especial són: </li></ul>
 23. 23. Llenguatge <ul><li>Aquestes pràctiques són bàsiques. </li></ul><ul><li>C125. Explicar-se amb imatges. </li></ul><ul><li>C144. Eixos i salts d'eix. </li></ul><ul><li>C145. A qui passa?. </li></ul><ul><li>C146. Fem una recepta. </li></ul><ul><ul><li>Aquestes pràctiques són d'ampliació. </li></ul></ul><ul><li>C16. Els enquadraments: primer pla, pla mig i pla general. Reconeixement. </li></ul><ul><li>C123. Els moviments de càmera: panoràmica, travelling i zoom. </li></ul><ul><li>C124. Les angulacions. Picats i contrapicats. </li></ul><ul><li>C143. Imatge i realitat. </li></ul><ul><li>C147. Els valors de la publicitat. </li></ul><ul><li>C148. Fem de reporters. </li></ul><ul><li>C149. Mapa mental. </li></ul><ul><li>C150. Fem una animació. </li></ul>
 24. 24. Eines de vídeo digital <ul><li>Aquestes pràctiques són bàsiques. </li></ul><ul><li>C21. Extensions. </li></ul><ul><li>C22. Utilització del programari per reproduir. </li></ul><ul><li>C23. Reconeixement del programari bàsic per editar. </li></ul><ul><li>C24. Conèixer i treballar amb Studio 8. </li></ul><ul><li>C17. Conèixer què és el vídeo digital. </li></ul><ul><li>C18. Diferenciar el vídeo digital i l'analògic. </li></ul><ul><li>C19. Els aparells que intervenen en el vídeo digital: Descripció i localització. </li></ul><ul><li>C20. Identificació dels formats del vídeo digital. </li></ul>

×