Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Experiencia acompanyament

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Experiencia acompanyament

 1. 1. Experiència personal d’acompanyament del Projecte EduCAT1x1 en els SEZ del Baix Ebre Formació d’acompanyament Artur J. Tallada 11 de gener de 2011 SEZ del Baix Ebre
 2. 2. Informacions generals 6 centres educatius de comunicació a centres a secundària de titularitat finals de juny 2010 pública (planificació) només 1 va participar formació intensiva a en la fase de pilotatge TTEE (28, 29 i 30 de del curs passat juny, 2010). + de 300 assistents. coordinació de sortides amb SEZ (dl, dm i dx) formació en centre 1x1 a un centre (juliol 2010) Formació d’acompanyament - 11 de gener de 2011 Artur J. Tallada - SEZ del Baix Ebre
 3. 3. Agenda setmanal Atenció directa a centre en franges de 2 hores durant els matins. La primera franja programada és de 9:00 a 11:00 i la segona de 11:30 a 13:30. Centre A. Dilluns, primera franja; Centre B. Dilluns, segona franja; Correu setmanal Centre C. Dimarts, primera franja; de recordatori / confirmació Centre D. Dimarts, segona franja; Centre E. Dimecres, primera franja; Centre F. Dimecres, segona franja. Formació d’acompanyament - 11 de gener de 2011 Artur J. Tallada - SEZ del Baix Ebre
 4. 4. Seqüència d’accions d’inici de curs Setembre: elaboració/revisió interna de la Carta de Serveis presentació de la CS als centres de la Zona (1a visita) recollida de les demandes d’assessorament (2a visita) Octubre: planificació anual d’assessoraments a centre i distribució de tasques internes ---> elaboració dels Plans d’Actuació s’inicien les visites d’acompanyament la segona quinzena Formació d’acompanyament - 11 de gener de 2011 Artur J. Tallada - SEZ del Baix Ebre
 5. 5. Carta de Serveis i 1x1 Ús didàctic de les TAC: Pla TAC de centre Espai virtual d’Ensenyament-Aprenentatge Ús didàctic de les pissarres digitals Per als centres de Recursos per a l’ús curricular de les TAC secundària totes els assessoraments Suport a projectes TAC de centre s’encabeixen dins de Projectes col·laboratius l’acompanyament 1x1 Suport a la implantació dels llibres digitals Suport i assessorament en l’ús del Programari Lliure Espais virtuals de comunicació: intraweb de centre i blocs Formació d’acompanyament - 11 de gener de 2011 Artur J. Tallada - SEZ del Baix Ebre
 6. 6. Centre a centre Ja des d'un bon inici es veu clarament que el punt més crític serà el de poder trobar una franja/espai temporal disponible per a poder maximitzar el contacte amb els docents En la majoria d'ocasions, la primera presa de contacte es realitza amb el Cap d'Estudis del centre, tot i que de vegades també hi és present el Director/a del centre, i en unes poques, el Coordinador/a del Projecte EduCAT1x1 i/o el Coordinador/a TAC. L'objectiu principal és explicar en què consisteix l'acompanyament al projecte i veure quines possibilitats hi ha d'organitzar-ho de manera que es pugui fer un aprofitament òptim del recurs. Formació d’acompanyament - 11 de gener de 2011 Artur J. Tallada - SEZ del Baix Ebre
 7. 7. Centre A: aspectes clau Amb qui ? Equip directiu i coordinació 1x1 Darrerament, més presència a la Sala de Professors Franja temporal: hores de docència ordinària Principals centres d’interès: Moodle, espais web (intraweb), darrerament Plataforma Editorial i també, però menys PDI. Freqüència: setmanal amb algun espai puntual Accions futures: augmentar interacció amb claustre Valoració: poca intensitat, bon acolliment Formació d’acompanyament - 11 de gener de 2011 Artur J. Tallada - SEZ del Baix Ebre
 8. 8. Centre B: aspectes clau Amb qui ? Equip directiu i coordinació 1x1 (puntualment) Darrerament es disposa d’un espai/tutoria assignat Franja temporal: hores de docència ordinària Principals centres d’interès: bàsicament Plataforma Editorial. Freqüència: el contacte pràcticament és quinzenal Accions futures: contactar amb el claustre Valoració: baixa aplicació, fredor vers projecte Formació d’acompanyament - 11 de gener de 2011 Artur J. Tallada - SEZ del Baix Ebre
 9. 9. Centre C: aspectes clau Amb qui ? Equip directiu i claustre en general Espai variable, normalment a la Sala de Professors Franja temporal: 1 h de reunions i 1 de docència Principals centres d’interès: temàtica variada (Moodle, plataforma editorial, PDI, recursos ...) Freqüència: setmanal Accions futures: estabilitzar situació i plantejar sessions temàtiques Valoració: bon acolliment, el centre va avançant Formació d’acompanyament - 11 de gener de 2011 Artur J. Tallada - SEZ del Baix Ebre
 10. 10. Centre D: aspectes clau Amb qui ? Claustre en general Espai: Sala de Professors Franja temporal: 1 h de reunions i 1 de docència Principals centres d’interès: temàtica variada (Moodle, plataforma editorial, PDI, recursos ...) Freqüència: setmanal Accions futures: estabilitzar situació i plantejar sessions temàtiques (es nota influència del curs) Valoració: molt bon acolliment, el centre va avançant Formació d’acompanyament - 11 de gener de 2011 Artur J. Tallada - SEZ del Baix Ebre
 11. 11. Centre E: aspectes clau Amb qui ? Equip directiu Espai: Direcció i Biblioteca Franja temporal: hores de docència ordinària Principals centres d’interès: molt pocs temes, sobretot de caràcter administratiu (fora d’àmbit) Freqüència: quinzenal o més Accions futures: enfocar de nou l’acompanyament planificant sessions específiques (1 o 2 al trimestre) Valoració: molt pobra, fredor respecte al projecte Formació d’acompanyament - 11 de gener de 2011 Artur J. Tallada - SEZ del Baix Ebre
 12. 12. Centre F: aspectes clau Amb qui ? Claustre Espai: Sala de Professors Franja temporal: hores de docència ordinària Principals centres d’interès: temes diversos (informàtica personal, Moodle, gestió de UMPC’s, intraweb, recursos, etiquetadors socials, ...) Freqüència: setmanal Accions futures: estabilitzar la situació Valoració: molt bona, el centre avança al seu ritme Formació d’acompanyament - 11 de gener de 2011 Artur J. Tallada - SEZ del Baix Ebre
 13. 13. Què funciona? Disposar de franges horàries per treballar en grup esdevé clau. Quan no és possible les sessions de grup, interactuar a la Sala de Professorat dóna bons resultats. Hi ha que mantenir una actitud proactiva i generadora de propostes per vèncer dificultats Escolta activa i amb voluntat d’ajudar per petita que sigui la demanda No entrar en conflicte ni promoure discussions. Aportar solucions i punts de trobada. Formació d’acompanyament - 11 de gener de 2011 Artur J. Tallada - SEZ del Baix Ebre
 14. 14. Actitud s’escriu amb 6 s Serenitat: no deixar-se emportar per les emocions Sinceritat: tant en les accions com els discursos Senzillesa: per crear relacions properes i càlides Simpatia: l’alegria i el bon humor ajuden a relativitzar Servei: estar a disposició sempre que sigues requerit Sinergia: fer equip i gaudir del treball compartit Formació d’acompanyament - 11 de gener de 2011 Artur J. Tallada - SEZ del Baix Ebre
 15. 15. El meu equipatge Gestió de les pròpies emocions, comprensió de les dels altres. Actualització regular del propi coneixement (de baixa, mitja o alta intensitat). Allò important és no quedar-se parat. Buscar referents en aquells camps que siguin del meu interès. Moltes vegades els punts estan molt junts, només falta unir- los. Coneixement bàsic del sistema en el que ens estem movent, ajuda a entendre situacions. Compartir allò que sabem, preguntar els nostres dubtes, treballar plegats, ... fugir de l’aïllament. Formació d’acompanyament - 11 de gener de 2011 Artur J. Tallada - SEZ del Baix Ebre
 16. 16. “Quan tractis amb altres persones, recorda que els éssers humans no són criatures de lògica, sinó criatures d’emocions.” DALE CARNEGIE Formació d’acompanyament Artur J. Tallada 11 de gener de 2011 SEZ del Baix Ebre

×